PDF-formulieren gemaakt in LiveCycle Designer bewerken

Probleem

Als u de PDF in Acrobat probeert te bewerken, krijgt u de volgende foutmelding: Dit XFA-formulier kan niet worden bewerkt met Adobe Acrobat

De XFA-formulieren gemaakt in LiveCycle Designer zijn interactief en dynamisch. Adobe raadt aan om dergelijke PDF-formulieren in hun authoringapplicatie te bewerken om de formuliervelden en interactieve objecten te behouden.

Fout bij het bewerken van XFA-formulier in Acrobat

In sommige formulieren kunt u geen annotaties toevoegen via Acrobat en ziet u het volgende bericht:

Waarschuwing wanneer u annotaties toevoegt aan een XFA-formulier

Let op:

Als u een XFA-formulier in Acrobat bewerkt met behulp van een tussenoplossing, wordt het resulterende PDF-bestand of formulier afgevlakt en verliest u alle formuliervelden, lagen, interactieve objecten, knoppen en eventuele JavaScript-code die in het formulier worden gebruikt.

Stappen voor de probleemoplossing

Stap 1: Sla het formulier op als Encapsulated PostScript-bestand

Wanneer een XFA-formulier wordt opgeslagen als een .eps-bestand (Encapsulated PostScript), wordt het bestand afgevlakt en worden de lagen, formuliervelden en andere interactieve objecten in het bestand verwijderd.

 1. Open het PDF-bestand in Acrobat.

 2. Ga naar  Opslaan als en kies de maplocatie waar u het bestand wilt opslaan.

 3. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Opslaan als type Encapsulated PostScript en selecteer vervolgens Opslaan.

  Opslaan als Encapsulated PostScript-bestand

 4. Open het opgeslagen .eps-bestand in Acrobat. U kunt nu het bestand bewerken.

Stap 2: Druk het formulier af naar de Adobe PDF-printer

Wanneer een XFA-formulier wordt afgedrukt naar de Adobe PDF-printer, wordt het bestand afgevlakt en worden de lagen, formuliervelden en andere interactieve objecten in het bestand verwijderd.

 1. Open het PDF-formulier in Acrobat.

 2. Selecteer in de werkbalk bovenaan.

 3. In het dialoogvenster Afdrukken selecteert u Adobe PDF als printer en selecteert u vervolgens Afdrukken.

 4. Geef een naam op voor uw bestand en selecteer vervolgens Opslaan.

  Hierdoor wordt de PDF gemaakt en wordt deze geopend in Acrobat. U kunt de PDF nu bewerken.

  Opmerking: Voor informatie over hoe u formuliervelden aan een PDF toevoegt, raadpleegt u Een formulier maken op basis van een bestaand document.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?