Gescande PDF's bewerken

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u tekst en afbeeldingen in gescande PDF's kunt bewerken in Acrobat. (Klik op de bovenstaande koppeling voor meer informatie over het bewerken van tekst, afbeeldingen of objecten in een PDF.)

Met Acrobat kunt u uw gescande documenten eenvoudig converteren naar bewerkbare PDF's. Wanneer u een gescand document opent om het te bewerken, voert Acrobat automatisch OCR (Optical Character Recognition) op de achtergrond uit en wordt het document geconverteerd naar een bewerkbare afbeelding en tekst met correct herkende lettertypen in het document. Ook verschijnt er een melding in de rechterbovenhoek met de herkende OCR-taal. De melding verwijst ook naar de knop Instellingen als u de OCR-taal wilt wijzigen.

Standaard wordt alleen de huidige pagina geconverteerd naar bewerkbare tekst, en niet het hele document in één keer. Wanneer u van de ene naar de andere pagina gaat, wordt de pagina met de focus bewerkbaar.

Snelle videotutorial

Bekijk de video om snel te leren hoe u met Acrobat een gescand document kunt omzetten in een bewerkbaar PDF-bestand.

Tekst in een gescand document bewerken

 1. Open het gescande PDF-bestand in Acrobat.

 2. Kies Gereedschappen > PDF bewerken. In Acrobat wordt automatisch OCR op uw document toegepast en wordt het document geconverteerd naar een volledig bewerkbare kopie van uw PDF.

  Opmerking:

  Er verschijnt een melding in de rechterbovenhoek met de herkende OCR-taal. Als u de taal wilt wijzigen, klikt u op Instellingen in de melding of in het rechterdeelvenster. Zie Opties voor het bewerken van gescande documenten voor meer informatie over de verschillende instellingen.

 3. Klik op het tekstelement u wilt bewerken en begin te typen. De nieuwe tekst komt overeen met de weergave van de oorspronkelijke lettertypen in uw gescande afbeelding. Zie Tekst bewerken in PDF's voor meer informatie over het bewerken van tekst.

 4. Kies Bestand > Opslaan als en typ een nieuwe naam voor uw bewerkbare document.

Opties voor het bewerken van gescande documenten

Wanneer u een gescand document opent voor bewerken, worden de twee scanspecifieke opties weergegeven in het rechterdeelvenster onder Gescande documenten:

Opties voor het bewerken van gescande documenten
(Gereedschappen > PDF bewerken) Opties voor het bewerken van gescande documenten

●   Instellingen: bevat opties om de OCR-taal te selecteren, systeemlettertypen te gebruiken en alle pagina's in één keer bewerkbaar te maken. Zie Instellingen: OCR-taal, systeemlettertypen, en alle pagina's bewerkbaar maken voor meer informatie.

●   Tekstherkenning: hiermee schakelt u tussen de modus voor het bewerken van tekst naar afbeeldingen en de modus voor het bewerken van afbeeldingen naar tekst. Zie Automatische OCR in- of uitschakelen voor gescande documenten voor meer informatie.

Instellingen: OCR-taal, systeemlettertypen en alle pagina's bewerkbaar maken

Gebruik de instellingen om de OCR-taal te wijzigen, geef aan of u systeemlettertypen wilt gebruiken en of u alle pagina's in één keer bewerkbaar wilt maken. Klik in het rechterdeelvenster op Instellingen onder Gescande documenten. Dit dialoogvenster bevat de volgende drie instellingen:

Instellingen voor het bewerken van gescande documenten
(Gereedschappen > PDF bewerken) Instellingen voor het bewerken van gescande documenten

 • Tekst herkennen in (OCR-taal): de OCR-taal wordt standaard overgenomen van de standaardlandinstelling.
 • Beschikbaar systeemlettertype gebruiken: als deze optie is geselecteerd, wordt tijdens de conversie van gescande naar bewerkbare tekst de geconverteerde tekst weergegeven in een lettertype dat op het systeem is geïnstalleerd en het dichtste bij het oorspronkelijke lettertype op de gescande pagina komt.
 • Alle pagina's bewerkbaar maken: als deze optie is geselecteerd, worden alle pagina's van het huidige document tegelijk geconverteerd naar bewerkbare tekst. Dit is een relatief tragere optie. Gebruik deze optie alleen als u alle pagina's wilt bewerken of als u alle pagina's wilt converteren naar bewerkbare tekst.

Aanvankelijk is de taal ingesteld op de standaardlandinstelling en zijn de andere opties uitgeschakeld. Al deze wijzigingen blijven bestaan en worden toegepast wanneer u naar de bewerkmodus gaat (Gereedschappen > PDF bewerken).

Automatische OCR voor gescande documenten uitschakelen of deactiveren

OCR is standaard ingeschakeld. Wanneer u een gescand document opent om het te bewerken, wordt de huidige pagina geconverteerd naar bewerkbare tekst. Afhankelijk van de vraag of u uw gescande documenten al dan niet wilt omzetten naar bewerkbare tekst, kunt u de optie voor automatische OCR in- of uitschakelen.

Automatische OCR in- of uitschakelen:

 1. Kies Gereedschappen > PDF bewerken.

 2. Ga als volgt te werk om de functie voor automatische tekstherkenning uit te schakelen:

  • Schakel in het rechterdeelvenster het selectievakje Tekstherkenning uit. Vanaf nu wordt de functie voor automatische tekstherkenning niet meer uitgevoerd in Acrobat.
  Automatische OCR uitschakelen
  Optie voor uitschakelen van automatische OCR

 3. Ga als volgt te werk om automatische OCR in te schakelen:

  • Schakel in het rechterdeelvenster het selectievakje Tekstherkenning in. Vanaf nu wordt de OCR-functie automatisch uitgevoerd in Acrobat en wordt een gescand document geconverteerd naar bewerkbare tekst.
  Automatische OCR inschakelen
  Optie voor inschakelen van automatische OCR