Tekst bewerken in PDF's

In dit document leest u hoe u tekst in een PDF met gebruik van Acrobat kunt toevoegen of vervangen, typefouten kunt corrigeren, het lettertype kunt wijzigen, de uitlijning kunt aanpassen en de tekengrootte kunt wijzigen. (Klik op de bovenstaande koppelingen voor meer informatie over het bewerken van afbeeldingen, objecten of gescande PDF's.)

Kies wat u wilt doen

By Matthew Pizzi (http://www.trainsimple.com/)

Wanneer u tekst in een PDF-bestand toevoegt, worden de nabijgelegen lettertypekenmerken voor de nieuwe tekst standaard uitgekozen door Acrobat. Op dezelfde manier geldt dat, wanneer u bestaande tekst in een PDF bewerkt en het lettertype niet beschikbaar is op het systeem, er een specifiek terugvallettertype wordt toegepast in een bepaald script. Zo wordt bijvoorbeeld Minion Pro toegepast voor romeinse scriptlettertypen. Dit standaardgedrag kan leiden tot een inconsistente weergave van lettertypen in een PDF-document. Om de weergave in alle PDF's consistent te maken, kunt u een specifiek lettertype kiezen voor zowel tekst toevoegen als tekst bewerken. Gebruik hiervoor de lettertypeopties onder de voorkeuren voor inhoud bewerken.

 1. Ga in Acrobat naar het menu Bewerken en kies Voorkeuren. Het dialoogvenster Voorkeuren wordt weergegeven.
  (U kunt ook drukken op de toetsen CTRL+K in Windows of op Command+K op macOS.)

 2. Klik in het dialoogvenster op Inhoud bewerken onder Categorieën. De lettertypeopties worden weergegeven zoals in de onderstaande schermafbeelding.

  Standaardlettertype wijzigen voor het toevoegen en bewerken van tekst in een PDF

 3. Selecteer een geschikt lettertype in de vervolgkeuzelijsten:

  • Alternatief lettertype voor bewerken
  • Standaardlettertype voor het toevoegen van tekst en Tekengrootte
 4. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan en het dialoogvenster Voorkeuren te sluiten.

Het is mogelijk om nieuwe tekst aan een PDF toe te voegen of in te voeren met de letterypen die op het systeem zijn geïnstalleerd.

 1. Selecteer Gereedschappen > PDF bewerken > Tekst toevoegen .

  Gereedschap Tekst toevoegen
  Open een PDF en kies Gereedschappen > PDF bewerken > Tekst toevoegen.

 2. Sleep om de breedte van het tekstblok te definiëren die u wilt toevoegen.
 3. Voor verticale tekst klikt u met de rechtermuisknop op het tekstvak en kiest u Tekstrichting verticaal maken.

 4. Het gereedschap Tekst toevoegen detecteert op intelligente wijze de volgende eigenschappen van tekst dicht bij het punt waarop is geklikt:

  • Naam, grootte en kleur van het lettertype
  • Teken-, alinea- en regelafstand
  • Horizontale schaling

  Deze teksteigenschappen worden automatisch toegepast op de tekst die u toevoegt bij het punt waarop u hebt geklikt.

  U kunt de teksteigenschappen wijzigen met de opties bij Indeling in het rechterdeelvenster.

 5. Typ de tekst.
 6. Als u het formaat van het tekstvak wilt wijzigen, sleept u een selectiegreep.
 7. Als u het tekstvak wilt verplaatsen, plaatst u de aanwijzer op de lijn van het omsluitende kader (niet de selectiegrepen). Wanneer de cursor verandert in een verplaatsingaanwijzer , sleept u het vak naar de nieuwe locatie. Om de uitlijning met de andere lijstitems te behouden, houdt u Shift ingedrukt terwijl u sleept.

Wanneer u tekst bewerkt, wordt de tekst in de alinea opnieuw geplaatst binnen het tekstvak om plaats te maken voor de wijzigingen. Elk tekstvak is onafhankelijk, en voor het invoegen van tekst in een tekstvak wordt geen aangrenzend tekstvak naar beneden verschoven of opnieuw geplaatst op de volgende pagina.  

 1. Kies Gereedschappen > PDF bewerken > Bewerken .

  Kies Gereedschappen > PDF bewerken > Bewerken
  De gestippelde omtrek geeft aan welke tekst en afbeeldingen kunnen worden bewerkt.

 2. Selecteer de tekst die u wilt bewerken. Zodra het tekstvak is geselecteerd, wordt het blauw. Ook verschijnt er een rotatiegreep aan de bovenkant van het geselecteerde tekstvak.

  Selecteer de tekst die u wilt bewerken

 3. Voer een van de volgende handelingen uit om de tekst te bewerken:
  • Typ nieuwe tekst om de geselecteerde tekst te vervangen of druk op Verwijderen om deze te verwijderen.
  • Als u het tekstvak wilt roteren, gebruikt u de rotatiegreep boven aan het geselecteerde tekstvak.
  • Met de besturingselementen voor lijstitems (opsommingstekens en nummering) kunt u de lijstitems beheren in het deelvenster Indeling aan de rechterkant. U kunt nieuwe lijstitems maken, een bestaande alinea omzetten naar een lijstitem, een bestaand lijstitem omzetten naar een alinea, en een lijsttype omzetten naar een ander lijsttype.
  • Selecteer een lettertype, tekengrootte of andere opmaakopties in het deelvenster Indeling aan de rechterkant. U kunt ook de geavanceerde opmaakopties gebruiken, zoals regelafstand, tekenafstand, horizontale schaal, lijndikte en kleur.
  Opmaakopties
  Opmaakopties in het rechterdeelvenster

  Opmerking:

  Als u bij het wijzigen van tekst een bepaald lettertype wilt gebruiken, bent u wettelijk verplicht om dat lettertype aan te schaffen en op uw systeem te installeren.

  U kunt alleen tekst bewerken als het letterype dat voor die tekst wordt gebruikt, op uw computer is geïnstalleerd. Als het lettertype niet is geïnstalleerd op uw systeem, maar is ingesloten in de PDF, kunt u alleen de kleur of de tekengrootte wijzigen. Als het lettertype niet is geïnstalleerd of ingesloten, kunt u de tekst niet bewerken.

 4. Klik ergens buiten de selectie om de selectie van de tekst op te heffen en opnieuw te beginnen.
 1. Kies Gereedschappen > PDF bewerken > Bewerken .

  Kies Gereedschappen > PDF bewerken > Bewerken
  De gestippelde omtrek geeft aan welke tekst en afbeeldingen kunnen worden bewerkt.

 2. Selecteer de tekst die u wilt wijzigen.

 3. Selecteer in het deelvenster Indeling aan de rechterkant het gewenste lettertype, de tekengrootte of andere opmaakopties. U kunt ook de geavanceerde opmaakopties gebruiken, zoals regelafstand, tekenafstand, horizontale schaal, lijndikte en kleur.

  Opmaakopties
  Opmaakopties in het rechterdeelvenster

  Opmerking:

  Als u bij het wijzigen van tekst een bepaald lettertype wilt gebruiken, bent u wettelijk verplicht om dat lettertype aan te schaffen en op uw systeem te installeren.

  U kunt alleen tekst bewerken als het letterype dat voor die tekst wordt gebruikt, op uw computer is geïnstalleerd. Als het lettertype niet is geïnstalleerd op uw systeem, maar is ingesloten in de PDF, kunt u alleen de kleur of de tekengrootte wijzigen. Als het lettertype niet is geïnstalleerd of ingesloten, kunt u de tekst niet bewerken.

 4. Klik ergens buiten de selectie om de selectie van de tekst op te heffen en opnieuw te beginnen.

U kunt tekstvakken op een pagina verplaatsen of draaien. Het gereedschap Tekst bewerken zorgt voor een omtrek rond elk vak, zodat duidelijk is welke tekst wordt beïnvloed. Bewerkingen blijven beperkt tot de pagina. U kunt geen tekstblok naar een andere pagina slepen of afzonderlijke tekens of woorden in een tekstvak verplaatsen of roteren. U kunt echter tekstvakken kopiëren en plakken naar een andere pagina.

Als u het formaat van een tekstvak wijzigt, wordt de tekst opnieuw geplaatst in de nieuwe tekstvakgrenzen. De grootte van de tekst blijft hetzelfde. Net als bij andere tekstbewerkingen is het wijzigen van de grootte beperkt tot de huidige pagina. De tekst loopt niet naar de volgende pagina.

 1. Kies Gereedschappen > PDF bewerken > Bewerken .

 2. Klik op het tekstvak dat u wilt verplaatsen, draaien, vergroten of verkleinen.
  Selecteer de tekst die u wilt bewerken
  Een kader met selectiegrepen omgeeft het tekstvak waarop u hebt geklikt.

 3. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  Verplaatsen

  Plaats de aanwijzer op de lijn van het omsluitende kader (niet op de selectiegrepen). Wanneer de cursor verandert in een verplaatsingaanwijzer , sleept u het vak naar de gewenste locatie. Houd de Shift-toets ingedrukt terwijl u sleept om de beweging verticaal of horizontaal te beperken.

  Tekstvak verplaatsen

  Roteren

  Klik op de aanwijzer Rotatie en houd de muisknop ingedrukt. Sleep nu in de richting waarin u wilt roteren.

  Tekstvak roteren

  Formaat wijzigen

  Plaats de aanwijzer op een van de cirkelvormige selectiegrepen en sleep de handgreep om het tekstblok groter of kleiner te maken.

  Tekstvak vergroten of verkleinen

Als u geselecteerde tekst wilt markeren, doorhalen of onderstrepen, gebruikt u het gereedschap Opmerking. De feitelijke tekst in de PDF verandert niet. Deze markeringen geven alleen aan waar en hoe de tekst moet worden bewerkt in het bronbestand. Zie Tekst markeren, doorhalen of onderstrepen voor meer informatie.

U voegt opmerkingen toe met de tools voor annotaties en tekenmarkeringen. Opmerkingen zijn notities en tekeningen die ideeën moeten overbrengen of feedback geven voor PDF's. U kunt een tekstbericht typen met het gereedschap Notitie. U kunt ook een lijn, cirkel of een andere vorm toevoegen met het tekengereedschap en vervolgens een bericht typen in de bijbehorende pop-upnotitie. Zie Gereedschappen voor annotaties en tekenmarkeringen gebruiken om opmerkingen toe te voegen aan een PDF voor meer informatie.

U kunt items toevoegen aan een genummerde lijst of aan een lijst met opsommingstekens, nieuwe lijstitems maken, een bestaande alinea omzetten naar een lijstitem, een bestaand lijstitem omzetten naar een alinea, en een lijsttype omzetten naar een ander lijsttype.

 1. Kies Gereedschappen > PDF bewerken > Bewerken .

  Opmerking:

  Acrobat detecteert alinea's en lijsten afzonderlijk. Daarom kunnen zowel de alinea als de lijst in hetzelfde selectiekader worden weergegeven tijdens bewerkingen. Nadat u het gewijzigde bestand hebt opgeslagen (of als ander bestand opgeslagen) en het opnieuw hebt geopend, worden de alinea en de lijstitems echter in afzonderlijke selectiekaders weergegeven.

 2. Ga als volgt te werk:

  Items uit een genummerde lijst of een lijst met opsommingstekens verwijderen of er aan toevoegen:

  • U kunt items aan de lijst toevoegen of eruit verwijderen. Dit kan op elk genest niveau. Gebruik hiervoor de vertrouwde besturingselementen van MS Office. Druk bijvoorbeeld op Enter bij het einde van een lijstitem om een nieuwe rij te voegen. Druk op Backspace om de nieuwe rij te verwijderen en de cursor terug te plaatsen aan het einde van het vorige lijstitem.

  Een genummerde lijst of een lijst met opsommingstekens maken:

  1. Plaats de cursor in het document op de plek waar u een lijst wilt toevoegen.
  2. Kies het gewenste lijsttype (opsommingstekens of genummerd) onder Indeling in het rechterdeelvenster.

  Een bestaande alinea omzetten in een lijstitem:

  • Plaats de cursor in de alinea, en kies dan het gewenste lijsttype (met opsommingstekens of genummerd) onder Indeling in het rechterdeelvenster.

  Een bestaand lijstitem omzetten in een alinea:

  1. Selecteer alle items in de lijst. Het gewenste lijsttype wordt gemarkeerd onder Indeling in het rechterdeelvenster.
  2. Klik op het gemarkeerde lijsttype.

  Een lijsttype omzetten in een ander lijsttype:

  1. Plaats de cursor in het lijstitem of selecteer alle items in de lijst.
  2. Kies het gewenste lijsttype (opsommingstekens of genummerd) onder Indeling in het rechterdeelvenster.
  Opmaakopties
  Opmaakopties in het rechterdeelvenster

  Opmerking:

  U kunt ook het toetsenbord gebruiken om een lijstitem toe te voegen. Zo kunt u vóór een alinea het nummer 'a' intypen, gevolgd door het haakje sluiten ')', gevolgd door één spatie. Hierdoor wordt een genummerde lijst toegevoegd die begint met 'a)'.

Doe meer met uw PDF

Een PDF-formulier bewerken

Met de tools van Invullen en ondertekenen kunt u overal op het formulier tekst en andere symbolen toevoegen. Voor instructies gaat u naar PDF-formulieren invullen en ondertekenen.

Met Acrobat kunt u PDF-formulieren maken, distribueren, bijhouden, invullen en ondertekenen. Zie Help bij PDF-formulieren voor meer informatie.

Kopteksten, voetteksten, achtergrond en watermerken bijwerken

U kunt in Acrobat een kop- en voettekst toevoegen aan een heel PDF-bestand. De kop- en voetteksten kunnen de volgende elementen bevatten: datum, automatische paginanummering, Bates-nummering voor juridische documenten, of de titel en de auteur. Zie Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's voor meer informatie.

U kunt een achtergrond selectief toepassen op bepaalde pagina's of paginabereiken in een of meer PDF's. Een PDF biedt slechts ondersteuning aan één achtergrond per pagina. Wel kunt u voor elke pagina een andere achtergrond kiezen. Zie Achtergronden toevoegen aan PDF's voor meer informatie.

Een watermerk is een tekst of afbeelding die voor of achter bestaande documentinhoud wordt weergegeven, vergelijkbaar met een stempel. U kunt bijvoorbeeld een watermerk met de tekst 'Vertrouwelijk' toepassen op pagina's die gevoelige informatie bevatten. U kunt meerdere watermerken aan een of meer PDF's toevoegen, maar u moet elk watermerk afzonderlijk toevoegen. Zie Watermerken toevoegen aan PDF's voor meer informatie.

Pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen, extraheren of opnieuw nummeren

U kunt heel eenvoudig pagina's in een PDF ordenen als u gemachtigd bent om de PDF te bewerken. Zie PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen, extraheren of opnieuw nummeren voor meer informatie.