Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat

In dit document wordt uitgelegd hoe u een eenvoudig formulier helemaal in Acrobat DC kunt maken. (Klik hierboven op de gewenste koppeling voor meer informatie over PDF-formulieren.)

 

Een geheel nieuw formulier maken

U kunt beginnen met een leeg PDF-bestand. Voeg hieraan de vereiste tekst en labels toe en voeg vervolgens formuliervelden toe om het formulier te voltooien.

 1. Kies in Acrobat Gereedschappen > Formulier voorbereiden.

 2. Kies Nieuw maken en klik op Starten.

  De PDF opslaan: Klik in de linkerbovenhoek van het Acrobat-venster op het pictogram Opslaan. Kies de locatie waar u het bestand wilt opslaan, geef het bestand een naam en klik op Opslaan.

  Een geheel nieuw formulier maken

  Opmerking:

  Als u de optie Nieuwe maken niet ziet, moet u de versie van Acrobat bijwerken. Als u de update automatisch wilt uitvoeren vanuit Acrobat, kiest u Help > Controleren op updates en volgt u de stappen in het Updater-venster om het updateproces te voltooien.

 3. Klik op Tekst toevoegen op de werkbalk en typ op de plaats waar u tekst of andere informatie aan uw formulier wilt toevoegen.

  Tekst toevoegen

 4. Als u een logo of afbeelding wilt toevoegen aan het formulier, kiest u de tool Afbeelding toevoegen op de werkbalk en klikt u op OK. Plaats nu het item op de gewenste locatie. Pas de afmetingen of locatie van de afbeelding naar wens aan.

  Voeg afbeelding toe

  Hieronder is een voorbeeldformulier met labels die zijn gemaakt met de tools Tekst toevoegen en Afbeelding toevoegen.

  Labels en een logo toevoegen aan het formulier

 5. Als u bestaande tekst of afbeeldingen wilt wijzigen, klikt u op Bewerken op de werkbalk. Alle velden voor tekst en afbeeldingen kunnen worden bewerkt.  

  Bestaande tekst of afbeeldingen wijzigen met het gereedschap Bewerken

 6. Voeg velden toe met gebruik van de gereedschappen voor formuliervelden in de werkbalk. U kunt zo nodig velden verwijderen, vergroten of verkleinen en rangschikken. Een veld toevoegen:

  1. Klik in de werkbalk op de tool die hoort bij het veldtype, of klik met de rechtermuisknop op de gewenste locatie in het formulier en kies vervolgens de juiste tool.
  2. Klik op de gewenste locatie in het formulier om de geselecteerde velden te plaatsen.
  3. Stel de veldeigenschappen in. De veldeigenschappen zijn gebaseerd op het type formulierveld.

  Klik op Voorbeeld om te bekijken hoe de toegevoegde velden er uit komen te zien. Klik op Bewerken om terug te gaan naar de bewerkingsmodus.

  Hieronder ziet u hoe het aanvraagformulier voor vrije dagen er in de bewerkingsmodus en de voorvertoningsmodus uitziet.

  Formuliervelden in de bewerkingsmodus
  Formuliervelden in de bewerkingsmodus

  Voorvertoning van de formuliervelden
  Voorvertoning van de formuliervelden

 7. Wanneer u klaar bent met het toevoegen van formuliervelden kunt u het formulier opslaan.

  Zie de volgende sectie voor meer informatie over formuliervelden en het instellen van de eigenschappen voor deze velden.

Formuliervelden, actieknoppen, berekeningen, datum en tijd of een verzendknop aan uw formulier toevoegen

 • Wat zijn de verschillende formuliervelden die ik in een PDF-formulier kan gebruiken?
  U kunt tekstvakken, vervolgkeuzelijsten, keuzerondjes, selectievakjes, keuzelijsten enzovoort gebruiken. Stel de eigenschappen van formuliervelden in, zoals aanpassing van het tekstformaat, datum velden of berekeningen, of start aangepaste scripts om te definiëren hoe velden werken. Meer informatie.
 • Hoe kan ik een knop voor het wissen of opnieuw instellen van een formulier toevoegen aan mijn formulier?
  Met de knop Wissen of Formulier opnieuw instellen worden alle gegevens gewist die een gebruiker al in het formulier heeft ingevoerd. U kunt de knop Formulier opnieuw instellen ook zo configureren dat alleen bepaalde velden worden gewist. Meer informatie.
 • Hoe voeg ik een verzendknop aan mijn formulier toe?
  Wanneer u een formulier verspreidt, controleert Acrobat het formulier automatisch. Als het formulier geen verzendknop bevat, wordt de knop Formulier verzenden toegevoegd aan de documentberichtenbalk. Gebruikers kunnen klikken op de knop Formulier verzenden om ingevulde formulier naar u terug te sturen. Meer informatie.
 • Kan ik actieknoppen toevoegen aan een PDF-formulier?
  Ja, aan een PDF-formulier kunt u actieknoppen toevoegen om een bestand te openen, een geluids- of filmclip af te spelen, gegevens naar een webserver te sturen, enzovoort. Meer informatie.
 • Hoe wijzig ik het formaat van de formuliervelden?
  Als u de grootte van het veld handmatig wilt wijzigen, sleept u de greep op de rand. U kunt het formaat van het formulierveld ook wijzigen met één pixel of er specifieke afmetingen aan toewijzen. Meer informatie.
 • Hoe verplaats ik velden in een PDF-formulier?
  U kunt velden verplaatsen door deze naar de juiste positie te slepen. Meer informatie.
 • Waarom worden de gegevens van het formulier gekopieerd wanneer één veld wordt ingevuld?
  Als u formuliervelden kopieert en in hetzelfde formulier plakt, hebben de velden dezelfde naam en eigenschappen als de gekopieerde cel. U kunt dit oplossen door op het veld te dubbelklikken om het venster Eigenschappen te openen. Wijzig de naam van het veld op het tabblad Algemeen. Herhaal deze stap voor alle gekopieerde velden. Meer informatie.

Neem deel aan de discussie op Adobe- forums .

PDF-formuliervelden

 • Hoe gebruik ik basisberekeningen in een PDF-formulier?
  U kunt berekeningen zoals som, product, gemiddelde, minimum en maximum uitvoeren met behulp van de vooraf gedefinieerde berekeningen. Meer informatie.
 • Hoe voeg ik knopinfo aan een formulierveld toe?
  Dubbelklik op een geselecteerd formulierveld om het venster Eigenschappen te openen. Typ een beschrijving in het veld voor de knopinfo op het tabblad Algemeen. Meer informatie.
 • Hoe maak ik een tekstveld voor doorlopende tekst?
  Dubbelklik op een geselecteerd tekstveld om het venster Eigenschappen te openen. Selecteer op het tabblad Opties vervolgens Meerdere regels en Schuiven in lange tekst. Meer informatie.
 • Hoe maak ik een veld vereist of niet vereist?
  Dubbelklik op een geselecteerd formulierveld om het venster Eigenschappen te openen. Als u het veld vereist wilt maken, schakelt u op het tabblad Algemeen het selectievakje Vereist in. Als u het veld optioneel wilt maken, schakelt u Vereist uit. Meer informatie.

 • Hoe geef ik een veld de eigenschap Alleen-lezen?
  Dubbelklik op een geselecteerd formulierveld om het venster Eigenschappen te openen. Selecteer op het tabblad Algemeen de eigenschap Alleen-lezen. Meer informatie.
 • Hoe voeg ik een streepjescodeformulierveld toe?
  Kies in Acrobat Gereedschappen > Formulier voorbereiden. Klik op het pictogram Streepjescode () op de werkbalk en plaats het op uw formulier. Meer informatie.
 • Hoe voeg ik een veld met datum en tijd toe?
  Terwijl u het formulier voorbereidt in Acrobat DC, klikt u op het pictogram Datumveld op de werkbalk. Vervolgens klikt u op de locatie in het document waar u het veld wilt plaatsen. Meer informatie.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account