Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF

Dit document beschrijft hoe u afbeeldingen en objecten in een PDF kunt toevoegen, verplaatsen, groter of kleiner kunt maken, of kunt vervangen in Acrobat DC. (Klik op de bovenstaande koppelingen voor meer informatie over het bewerken of opmaken van tekst in een PDF of gescande PDF.)

Een afbeelding of een object in een PDF plaatsen

 1. Open een PDF in Acrobat en kies Gereedschappen > PDF bewerken > Afbeelding toevoegen .

  Gereedschap voor bewerken van tekst en afbeeldingen

 2. Zoek in het dialoogvenster Openen naar het afbeeldingsbestand dat u wilt plaatsen.

 3. Selecteer het afbeeldingsbestand en klik op Openen.

 4. Klik op de plaats waar u de afbeelding wilt neerzetten, of klik en sleep om de grootte van de afbeelding te wijzigen terwijl u deze plaatst.

  Er verschijnt een kopie van het afbeeldingsbestand op de pagina met dezelfde resolutie als het oorspronkelijke bestand.

 5. Gebruik de grepen van het omsluitende kader om de grootte van de afbeelding te wijzigen, of de gereedschappen in het rechterdeelvenster onder Objecten om de afbeelding te spiegelen, te roteren of te snijden.

Een afbeelding of object verplaatsen, vergroten of verkleinen

 1. Open het PDF-bestand in Acrobat en selecteer het juiste gereedschap, afhankelijk van wat u wilt verplaatsen:

  Afbeelding: Kies Gereedschappen > PDF bewerken > Bewerken . Wanneer u de muis boven een afbeelding houdt die u kunt bewerken, verschijnt het afbeeldingspictogram in de linkerbovenhoek.

  Interactieve objecten: Als u formuliervelden, knoppen of andere interactieve objecten wilt bewerken, kiest u Gereedschappen > Multimedia > Object selecteren .

 2. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u de afbeelding of het object wilt verplaatsen, sleept u het naar de gewenste locatie. Objecten kunnen niet naar een andere pagina worden gesleept (u kunt objecten wel knippen en op een nieuwe pagina plakken). Als u de verplaatsing naar boven of beneden, of naar links of rechts wilt beperken, houdt u de Shift-toets ingedrukt en sleept u het object.
  • Als u de grootte van de afbeelding of het object wilt wijzigen, sleept u een handgreep. Als u de oorspronkelijke hoogte-breedteverhouding wilt behouden, houdt u de Shift-toets ingedrukt terwijl u de handgreep versleept.
  Opmerking:

  Als u meerdere objecten selecteert, kunt u deze samen verplaatsen of vergroten of verkleinen. Als u meerdere objecten wilt selecteren, houdt u de Shift-toets ingedrukt en klikt u één voor één op de objecten.

Een afbeelding roteren, spiegelen (clip), uitsnijden of vervangen

 1. Open het PDF-bestand in Acrobat en kies Gereedschappen > PDF bewerken > Bewerken.

 2. Selecteer de afbeelding (of afbeeldingen): klik op de afbeelding om deze te selecteren.

 3. Onder Objecten in het rechterdeelvenster klikt u op een van de volgende gereedschappen:

  Verticaal spiegelen De afbeelding wordt verticaal gespiegeld, op de horizontale as.

  Horizontaal spiegelen De afbeelding wordt horizontaal gespiegeld, op de verticale as.

  Linksom roteren De geselecteerde afbeelding wordt 90 graden tegen de klok in gedraaid.

  Rechtsom roteren De geselecteerde afbeelding wordt 90 graden met de klok mee gedraaid.

  Afbeelding uitsnijden De geselecteerde afbeelding wordt uitgesneden of geknipt. Sleep een selectiegreep om de afbeelding uit te snijden.

  Afbeelding vervangen De geselecteerde afbeelding wordt vervangen door de afbeelding die u kiest. Zoek de vervangende afbeelding in het dialoogvenster Openen en klik op Openen.

Opmerking:

Als u de geselecteerde afbeelding handmatig wilt roteren, plaatst u de aanwijzer net buiten een selectiegreep. Wanneer de cursor verandert in de rotatieaanwijzerzijn sleept u de aanwijzer in de richting waarin u wilt draaien.

Verplaats een afbeelding of object voor of achter andere elementen.

Met de opties voor rangschikken kunt u een afbeelding of object voor of achter andere elementen plaatsen. U kunt een item een niveau naar voren of naar achteren verplaatsen, of het omhoog of omlaag verplaatsen in de stapelvolgorde van elementen op de pagina.

 1. Open het PDF-bestand in Acrobat en kies Gereedschappen > PDF bewerken > Bewerken.

 2. Selecteer het object (of de objecten): klik op het object om het te selecteren.

 3. Onder Objecten in het rechterdeelvenster klikt u op Ordenen en kiest u de juiste optie.

  U kunt ook met de rechtermuisknop op het object (of de objecten) klikken en Ordenen aanwijzen, waarna u de juiste optie kiest.

  Opmerking:

  Voor complexe pagina's waar het lastig is om een object te selecteren, is het misschien gemakkelijker om de volgorde te wijzigen via het tabblad Inhoud. Kies Beeld > Tonen/Verbergen > Navigatievensters > Inhoud.

Afbeeldingen of objecten uitlijnen

Met de opties voor het uitlijnen van objecten    in het rechterdeelvenster kunt u meerdere objecten precies uitlijnen: links, verticaal in het midden, rechts, boven, horizontaal in het midden en onder.

Wanneer u objecten met betrekking tot elkaar uitlijnt bij de randen, blijft een van de objecten op zijn plek staan. Met de optie voor links, bijvoorbeeld, worden de linkerranden van de geselecteerde objecten uitgelijnd met de linkerrand van het meest linkse object. Het meest linkse object blijft op zijn plek, en de andere objecten worden verschoven en uitgelijnd.

Met de optie voor horizontaal centreren lijnt u de geselecteerde objecten horizontaal uit door het midden van de objecten. Met de optie voor verticaal centreren lijnt u de geselecteerde objecten verticaal uit door het midden van de objecten. De objecten worden uitgelijnd langs een horizontale of verticale lijn die het gemiddelde van hun oorspronkelijke posities vertegenwoordigt. Een object kan op dezelfde plaats blijven staan als het al is uitgelijnd met een horizontale of verticale lijn.

Afhankelijk van de uitlijningsoptie die u selecteert, kunt u objecten recht omhoog, omlaag, naar links of naar rechts verplaatsen. Soms wordt hierbij een bestaand object overlapt. Als u een overlapping ziet, kunt u de uitlijning ongedaan maken.

 1. Open het PDF-bestand in Acrobat en kies Gereedschappen > PDF bewerken > Bewerken.

 2. Selecteer het object (of de objecten): houd de Shift-toets ingedrukt en klik één voor één op de objecten.

 3. Onder Objecten in het rechterdeelvenster klikt u op Objecten uitlijnen en kiest u de juiste uitlijningsoptie.

  U kunt ook met de rechtermuisknop op het object (of de objecten) klikken en Objecten uitlijnen kiezen in het contextmenu, waarna u de gewenste uitlijningsoptie in het submenu selecteert.

Een afbeelding buiten Acrobat bewerken

U kunt een afbeelding bewerken met een andere toepassing, zoals Photoshop, Illustrator of Microsoft Paint. Wanneer u de afbeelding opslaat, werkt Acrobat de PDF automatisch bij met de wijzigingen. Welke toepassingen in het menu Bewerken met worden weergegeven, hangt af van uw installaties en het type afbeelding dat u hebt geselecteerd. U kunt ook de toepassing opgeven die u wilt gebruiken.

 1. Open het PDF-bestand in Acrobat en kies Gereedschappen > PDF bewerken > Bewerken.

 2. Selecteer de afbeelding of het object.
  Opmerking:

  Selecteer meerdere items als u ze in hetzelfde bestand samen wilt bewerken. Als u alle afbeeldingen en objecten op de pagina wilt bewerken, klikt u met de rechtermuisknop op de pagina en kiest u Alles selecteren.

 3. Onder Objecten in het rechterdeelvenster klikt u op Bewerken met en kiest u een editor.

  Als u een andere editor wilt kiezen dan in het menu staat, selecteert u Openen met, zoekt u de toepassing en klikt u op Openen.

  Opmerking:

  Als u wordt gevraagd of conversie naar ICC-profielen gewenst is, kiest u Niet converteren. Als in het afbeeldingsvenster een dambordpatroon wordt weergegeven wanneer het wordt geopend, kunnen de afbeeldingsgegevens niet worden gelezen.

 4. Breng de gewenste wijzigingen aan in de externe toepassing. Neem de volgende richtlijnen in acht:
  • Als u de afmetingen van de afbeelding wijzigt, wordt de afbeelding mogelijk niet juist uitgelijnd in de PDF.
  • Transparantiegegevens blijven alleen behouden voor maskers die zijn opgegeven als indexwaarden in een geïndexeerde kleurruimte.
  • Vlak de afbeelding af als u in Photoshop werkt.
  • Afbeeldingsmaskers worden niet ondersteund.
  • Als u naar een andere afbeeldingsmodus gaat terwijl de afbeelding wordt bewerkt, kan er waardevolle informatie verloren gaan die alleen in de oorspronkelijke modus kan worden toegepast.
 5. Kies in de bewerkingstoepassing Bestand > Opslaan. Het object wordt automatisch bijgewerkt en in de PDF weergegeven wanneer u Acrobat naar de voorgrond haalt.

  Opmerking:

  Bij Photoshop wordt de bewerkte afbeelding opnieuw opgeslagen in de PDF, wanneer de afbeelding een indeling heeft die wordt ondersteund door Photoshop 6.0 of hoger. Een afbeelding met een niet-ondersteunde indeling wordt echter door Photoshop verwerkt als een generieke PDF-afbeelding en op schijf opgeslagen in plaats van in de PDF.

Afbeeldingen in een PDF exporteren naar een andere indeling

U kunt elke pagina (alle tekst, afbeeldingen en vectorobjecten op een pagina) naar een afbeeldingsindeling opslaan met de opdracht Bestand > Exporteren naar > Afbeelding > [Afbeeldingstype]. U kunt ook elke afbeelding in een PDF exporteren naar een afzonderlijk afbeeldingsbestand.

Voor meer informatie gaat u naar PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account