Schijfruimte onderhouden en de cache opschonen op een Adobe Connect-server

U kunt de beschikbare schijfruimte controleren op het systeem waarop Adobe Connect-server wordt uitgevoerd en de cache wissen.

Informatie over het behouden van schijfruimte

Voor het Adobe Connect-systeem hebt u minstens 1 GB aan beschikbare schijfruimte nodig. Adobe Connect beschikt niet over geïntegreerde functies die de schijfruimte controleren. De beheerder dient toezicht te houden op de schijfruimte met behulp van hulpprogramma's van het besturingssysteem of van externe partijen.

Inhoud kan worden opgeslagen op de server die als host fungeert voor Adobe Connect, op externe volumes voor gedeelde opslag of op allebei.

Schijfruimte behouden op Adobe Connect-servers

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Verwijder ongebruikte inhoud met Adobe Connect Central. Zie Een bestand of map verwijderen.

  • Vervang de schijf van de server door een grotere schijf.

  Opmerking:

  de server stopt als er minder dan 1 GB vrije ruimte is op de server.

Schijfruimte behouden op apparaten voor gedeelde opslag

 1. Houd toezicht op de beschikbare ruimte en bestandssysteemknooppunten op het primaire apparaat voor gedeelde opslag. Als er minder dan 10% beschikbare ruimte is, voegt u meer opslag toe aan het apparaat of voegt u nog een apparaat voor gedeelde opslag toe.
  Opmerking:

  10% is een aanbevolen waarde. Als u gedeelde opslag gebruikt, dient u een maximumwaarde voor het cachegeheugen in te stellen in de toepassingsbeheerconsole, anders kan het cachegeheugen de volledige schijf in beslag nemen.

Het cachegeheugen van de Edge-server wissen

Het is raadzaam om voor elke week een geplande taak in te stellen voor het wissen van het cachegeheugen van de Edge-server. U kunt deze taak het beste uitvoeren als er minder activiteit is, zoals vroeg op een zondagmorgen.

 1. Maak een bestand cache.bat om de map met het cachegeheugen te verwijderen. De vermelding in dit bestand moet de volgende syntaxis hebben:
  del /Q /S [cache directory]\*.*

  De standaardmap met het cachegeheugen is C:\Connect\edgeserver\win32\cache\http. Gebruik de volgende opdracht om het cachegeheugen te verwijderen:

  del /Q /S c:\Connect\edgeserver\win32\cache\http\*.*
 2. Selecteer Start > Programma's > Adobe Connect Edge Server > Adobe Connect Edge Server stoppen.
 3. Voer het bestand cache.bat uit en controleer of hiermee alle bestanden in de map met het cachegeheugen zijn verwijderd.
  Opmerking:

  de mapstructuur blijft behouden, evenals bestanden die door de Edge-server zijn vergrendeld.

 4. Selecteer Start > Programma's > Adobe Connect Edge Server > Adobe Connect Edge Server starten.
 5. Selecteer Start > Configuratiescherm > Geplande Taken > Een nieuwe taak toevoegen.
 6. Selecteer cache.bat als het nieuwe bestand dat moet worden uitgevoerd.
 7. Herhaal deze procedure voor elke Edge-server.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account