Installeren of upgraden naar Adobe Connect 9.7

Installeer of upgrade naar Adobe Connect 9.7 en de bijbehorende onderdelen zoals Evenementenmodule, AEM, telefonieadapters en database.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u Adobe Connect 9.7 en de bijbehorende onderdelen installeert, configureert en implementeert. Voor instructies voor de andere versies van Adobe Connect, raadpleegt u de installatiegids van de andere versies op www.adobe.com/go/learn_Connect_doclisting_nl.

Adobe Connect 9.7 wordt gedistribueerd als een patch die alleen aan een bestaand Adobe Connect 9.6-systeem kan worden toegevoegd.

 • Als u een bestaande Adobe Connect 9.x-installatie (x = 0-6) wilt upgraden, upgrade u deze naar de nieuwste Adobe Connect 9.6 voordat u de Adobe Connect 9.7-patch implementeert. Lees dit artikel om naar v9.6 te upgraden.
 • Voor een nieuwe installatie installeert u Adobe Connect 9.6 via het installatieprogramma, past u de nieuwste beschikbare patches voor versie 9.6 toe en implementeert u vervolgens de patch voor versie 9.7. Lees dit artikel om v9.6 te installeren.
Opmerking:

Als een bestaand exemplaar van Adobe Connect 9.x geen AEM-licentie heeft en u wilt een upgrade uitvoeren naar een Adobe Connect 9.7-exemplaar met een AEM-licentie, voert u een upgrade uit naar Adobe Connect 9.6.2 met een AEM-licentie en past u vervolgens de Adobe Connect 9.7-patch toe.

De workflow voor een nieuwe installatie wordt in het volgende stroomdiagram afgebeeld.

De installatieworkflow van Adobe Connect 9.7
De installatieworkflow van Adobe Connect 9.7

De verschillende upgradepaden staan in het volgende stroomdiagram.

Workflow en upgradepaden van Adobe Connect 9.7
Workflow en upgradepaden van Adobe Connect 9.7

Adobe Connect 9.7-patch implementeren

Opmerking:

Voor implementatie van deze patch moet uw Adobe Connect-exemplaar tijdelijk worden gestopt.

De systemen waarvoor de patch bedoeld is, staan hieronder:

Hosttype Service/toepassing Bijgewerkt Gestopt Opnieuw opgestart
Licentie ACS/HM J J J
AEM-auteur
Adobe Connect CQ-auteur J J J
AEM-uitgever Adobe Connect CQ-publiceren J J J
Adobe Connect-app
Adobe Connect-service
J J J
Adobe Connect-app
Adobe Media Server
J J J
Adobe Connect-app Adobe Media Administration Server
J J J
Adobe Connect-app Adobe Connect Telephony Service
J J J
Adobe Connect-app (TS) Arkadin TA
J J J
Adobe Connect-app (TS) InterCall TA N J J
Adobe Connect-app (TS) MeetingOne TA N J J
Adobe Connect-app (TS) Premiere TA N J J
DB DB J N N
Download Adobe Connect-invoegtoepassing (Win)
J N N.v.t.
Downloaden Adobe Connect-invoegtoepassing (Mac)
J N N.v.t.
FMG FMG N N N

Ga als volgt te werk om Adobe Connect 9.7 als nieuwe installatie of als patch op een bestaand Adobe Connect-exemplaar te implementeren.

 1. Voor een nieuwe installatie installeert u Adobe Connect 9.6 volgens de instructies in Adobe Connect 9.6 installeren met het installatieprogramma.

  Als u een bestaand Adobe Connect-exemplaar wilt bijwerken, voert u een upgrade uit naar versie 9.6 volgens de instructies in Een upgrade uitvoeren naar Adobe Connect 9.6 via het installatieprogramma.

 2. Als u een upgrade wilt uitvoeren naar de nieuwste patch van versie 9.6.2, volgt u de instructies in On-premise patchbestanden voor Adobe Connect 9.

 3. Stop de Adobe Connect Service-services. Stop de AEM-auteur- en AEM-uitgeverexemplaren via het servicedeelpaneel.

 4. Maak de volgende back-ups:

  • Kopieer de AEM-map van het AEM-auteurexemplaar van [AEM_installatiemap]\CQ-Author\crx-quickstart.
  • Kopieer de AEM-map van het AEM-publicatie-exemplaar van [AEM_installatiemap]\CQ-Publish\crx-quickstart.
  • Maak een back-up van de Adobe Connect-database.
  • Maak een back-up van de mappen appserv, comserv, jre, tomcat en TelephonyService.
  • Maak een back-up van de configuratiebestanden op \appserv\common\AddInInfo.xml en \TelephonyService\conf\telephony-settings.xml.
 5. Als u de Adobe Connect-database wilt bijwerken, voert u het bestand update_9_7_0_0.sql uit op de database.

 6. Kopieer het patchbestand update_9.6.2_9.7.0_licensed_signed.exe naar de server waarop de Adobe Connect-service is geïmplementeerd. Dubbelklik op het EXE-bestand. Bevestig de hoofdmap waar Adobe Connect is geïnstalleerd.

 7. Als u de Arkadin-telefonieadapter gebruikt, wijzigt u de Arkadin-telefonieadapter zoals hier wordt beschreven.

 8. Start de Adobe Connect-services. Controleer of de wijzigingen zijn doorgevoerd in het bestand version.txt op http://voorbeeld.com/version.txt. Vervang voorbeeld.com door uw domein.

 9. Herhaal stap 1 - 6 voor elke server in de cluster.

 10. Nadat de server is gestart, gaat u naar de licentie-instellingen in de Adobe Connect-console en werkt u de Adobe Connect 9.7-licentie bij.

  Opmerking:

  U kunt het licentiebestand downloaden via de URL die wordt weergegeven op de console.

 11. Werk de AEM-auteur- en AEM-publicatieservers bij.

  1. Meld u aan als beheerder op de AEM-server.
  2. Stop de AEM-auteur-slaveservice, indien aanwezig.
  3. Roep de beheerder van het AEM-auteurhoofdpakket op via http://[servernaam]:[poortnummer]/crx/packmgr/index.jsp. Verwijder het bestaande ConnectEventApp.zip-bestand en het bestaande AEM Social-pakket met de naam cq-social-plugins-pkg-1.0.4.zip.
  4. Verwijder het AEM Social-pakket uit /apps/connect/install/cq-social-plugins-pkg-1.0.4.zip met behulp van CRXDE Lite op http://[servernaam]:[poortnaam]/crx/de/index.jsp.
  5. Upload het nieuwe ConnectEventApp.jar-bestand dat deel uitmaakt van het patcharchief.
  6. In de AEM-auteurhoofdservice roept u http://[servernaam]:[poortnummer]/crx/packmgr/index.jsp op en installeert u het AEM Social-pakket met de naam cq-social-plugins-pkg-1.0.4.zip.
  7. Tijdens de installatie selecteert u de samenvoegwaarden voor verwerking van toegangscontrole en klikt u op Installeren.
  8. Herhaal bovenstaande stappen 1-6 voor de AEM-publicatie-exemplaren.
  9. Stop het AEM-publicatie-exemplaar en de AEM-auteurhoofdservice.
  10. Herhaal de bovenstaande stappen om het AEM Social-pakket te installeren op AEM-publicatieservers.
  11. Start de AEM-auteurhoofdservice en het AEM-publicatie-exemplaar opnieuw en controleer of u zich bij de AEM-hoofdserver kunt aanmelden nadat de service opnieuw is opgestart.
  12. Start de AEM-auteurslave-service, indien aanwezig.
  13. Start de service van AEM-publicatie-exemplaren.
 12. Volg de stappen in De installatie van Adobe Connect controleren om de installatie te verifiëren.

Een nieuw licentiebestand uploaden na de migratie

Nadat u een Adobe Connect-installatie hebt gemigreerd, uploadt u het bestand license.txt als volgt:

 1. Meld u aan bij de Adobe Connect-server.
 2. Start de wizard Toepassingsconsolebeheer door http://[servernaam]:8510/console/ te openen in een webbrowser.
 3. Klik op Licentie-instellingen.
 4. Klik op de knop Bladeren en selecteer het bestand license.txt. Klik op Opslaan.

De patch terugdraaien

Opmerking:

Een terugdraaiactie is alleen mogelijk als de back-upstappen in de sectie Adobe Connect 9.7-patch implementeren zijn uitgevoerd.

Ga als volgt te werk om de Adobe Connect 9.7-patch terug te draaien. Met deze stappen wordt uw exemplaar teruggezet op Adobe Connect-versie 9.6.2.

 1. Stop de Adobe Connect-services.
 2. Stop de AEM-auteur- en AEM-publicatie-exemplaren via het servicedeelvenster.
 3. Verwijder de bestaande mappen appserv, comserv, jre, tomcat en TelephonyService.
 4. Herstel de mappen appserv, comserv, jre, tomcat en TelephonyService uit de back-up.
 5. Herstel het Adobe Connect-database-exemplaar uit de back-up.
 6. Kopieer de AEM-auteurmap op \[AEM_installatiemap]\CQ-Author\crx-quickstart uit de back-up.
 7. Kopieer de AEM-publicatiemap in \[AEM_installatiemap]\CQ-Publish\crx-quickstart uit de back-up.
 8. Start de Adobe Connect-services opnieuw op.
 9. Start de AEM-auteur- en AEM-publicatie-exemplaren opnieuw.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online