Voorbereidingen voor het migreren en upgraden van Adobe Connect-server

Zorg dat u bekend bent met de voorwaarden en de workflow voor het upgraden van uw bestaande Adobe Connect-installatie naar Adobe Connect, waaronder de database en gebruikersinhoud.

U kunt een bestaande Adobe Connect-server upgraden naar de meest recente versie zodat u over de nieuwste functies, beveiligingsupdates en andere prestatieverbeteringen beschikt. Dit doet u door het installatieprogramma van Adobe Connect op de server uit te voeren. Het installatieprogramma begeleidt u tijdens het proces voor het upgraden. 

Hieronder staan de Connect-versies vermeld die u kunt gebruiken om te upgraden naar 11.2:

 • Adobe Connect 9.0
 • Adobe Connect 9.1
 • Adobe Connect 9.2
 • Adobe Connect 9.3
 • Adobe Connect 9.4
 • Adobe Connect 9.5
 • Adobe Connect 9.6
 • Adobe Connect 9.8
 • Adobe Connect 10.1
 • Adobe Connect 10.5
 • Adobe Connect 10.6
 • Adobe Connect 10.8
 • Adobe Connect 11.0

Neem voor meer informatie over het upgraden contact op met de ondersteuning van Adobe op www.adobe.com/nl/support/programs/connect.

Workflow voor migratie naar Adobe Connect

Volg deze workflow om te migreren vanuit een van de ondersteunde oudere versies.

 1. Test de migratie in een testomgeving (niet in een productieomgeving).

  Opmerking:

  Het verdient aanbeveling om, voordat u een migratie van uw productieomgeving uitvoert, een momentopname te maken van uw huidige productieomgeving en de migratie vervolgens te testen in een testomgeving. Wanneer de migratie goed is uitgevoerd in de testomgeving, gaat u verder met de volgende stap.

 2. Maak een back-up van de inhoud en de configuratiebestanden.

 3. Adobe Connect installeren met het installatieprogramma. Het installatieprogramma beëindigt de Adobe Connect-services en van bestaande bestanden, inclusief het bestand custom.ini wordt een back-up gemaakt.

 4. (Optioneel) Verzamel de vereiste informatie voor het installeren van een of meer geïntegreerde telefonieadapters. Zie Voorbereiden voor het installeren van geïntegreerde telefonieadapters voor meer informatie.

Stel gebruikers op de hoogte van de migratie.

Bij elke software-upgrade, vooral bij een upgrade die een werkgroep aangaat, spelen communicatie en planning een belangrijke rol. Voordat u met het uitvoeren van de migratie begint of modules aan Adobe Connect toevoegt, is het raadzaam het volgende te doen:

 • Plan voldoende tijd voor de migratie, zodat deze goed kan worden uitgevoerd. De migratie dient in de normale onderhoudsperiode te worden uitgevoerd.

 • Laat gebruikers vooraf weten dat zij Adobe Connect tijdens de migratie niet kunnen gebruiken.

 • Laat gebruikers weten welke veranderingen zij na de migratie kunnen verwachten (nieuwe functies, verbeterde prestaties enz.). Zie https://www.adobe.com/products/adobeconnect.html voor meer informatie over nieuwe functies.

Back-ups van bestanden maken

Het installatieprogramma maakt back-ups van de appserv- en comserv-directory's en van het bestand custom.ini en installeert nieuwe versies. Het installatieprogramma wist of overschrijft de inhoudsdirectory niet. Wijzigingen in het bestand ConnectProSvc.conf of TelephonyService.conf in een 64-bits besturingssysteem blijven niet behouden na een migratie naar Adobe Connect 9.x.

Desgewenst kunt u back-ups van deze directory's en bestanden maken.

De bestaande database naar een nieuwe computer migreren

Volg deze stappen voor het migreren van het gebruik van de ingesloten database naar het gebruik van SQL Server op een andere computer. U kunt deze migratie op elk gewenst moment na de installatie van Adobe Connect uitvoeren.

 1. Installeer de ondersteunde versie van Microsoft SQL Server op een andere computer dan de computer die als host fungeert voor Adobe Connect.

 2. Kopieer het BAK-bestand van de computer die als host fungeert voor Adobe Connect naar de computer die als host fungeert voor SQL Server.Wanneer u een back-up van SQL Server Express Edition maakt, wordt er een bestand met de naam breeze.bak gemaakt (waarbij breeze de naam van de database is).

 3. Herstel de database op de computer die als host fungeert voor SQL Server. Zie Een back-up van een database herstellen voor meer informatie.

 4. Geef de SQL Server-databasegegevens op in de toepassingsbeheerconsole op de server die als host fungeert voor Adobe Connect. Kies Start > Programma's > Adobe Connect Server > Adobe Connect Server configureren.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account