Problemen met bestandssynchronisatie in de Creative Cloud desktop-app oplossen

Krijg je de foutmelding 'Synchronisatiefout' of 'Fout met bestandssynchronisatie' wanneer je je Creative Cloud-bestanden probeert te synchroniseren? Ontdek hoe je enkele veelvoorkomende synchronisatiefouten oplost.

Probeer dit eerst

Je kunt de meeste synchronisatieproblemen oplossen door de bestandssynchronisatie te pauzeren en weer te hervatten. 

 1. Open de Creative Cloud desktop-app. (Selecteer het pictogram op de Windows-taakbalk of de macOS-menubalk.)

 2. Selecteer rechtsboven het pictogram Cloudactiviteit .

  Pictogram Cloudactiviteit

 3. Selecteer de knop Pauzeren/Hervatten om de synchronisatie te pauzeren of te hervatten.

  Bestandssynchronisatie pauzeren en hervatten

Als het probleem hiermee niet is verholpen, zoek je de foutmelding in de onderstaande tabel en probeer je de bijbehorende oplossing.

Je foutbericht zoeken

Foutbericht Oplossing
Kan <bestandsnaam> niet synchroniseren omdat het bestand is vergrendeld. Sluit dit bestand in een geopende toepassing en controleer of u schrijftoegang hebt. Zie Sluit bestanden die in gebruik zijn.
Kan <bestandsnaam> niet synchroniseren omdat de bestandsnaam ongeldig is. De tekens |, “, ?, <, >, /, \, * en : mogen niet worden gebruikt in bestandsnamen. Zie Vermijd Windows-specifieke tekens en bestandsnamen.
Er is een virus aangetroffen in <bestandsnaam>. Dit bestand wordt niet geüpload.  
Het bestand <bestandsnaam> is te groot en wordt niet geüpload. Zie Grote bestanden synchroniseren kan een tijdje duren.
Synchronisatie niet volledig.

Deze fout kan verschillende oorzaken hebben. De fout treedt meestal op wanneer je op het punt staat het maximum aantal bestanden en mappen dat je in je Creative Cloud-account kunt opslaan, te overschrijden. Je kunt deze fout verhelpen door de map Verwijderd op de Creative Cloud-website leeg te maken en verwijderde bestanden of mappen die je niet meer nodig hebt, definitief te verwijderen.

Als je de fout nog steeds ziet, zoek dan in de cloud bestanden en mappen die je niet nodig hebt en verplaats ze naar een lokaal opslagapparaat.

De map <mapnaam> bevat te veel bestanden. De synchronisatieprestaties zijn mogelijk niet optimaal tot u het aantal bestanden in deze map vermindert. Verwijder bestanden uit de map die in het foutbericht wordt vermeld.
Kan <bestandsnaam> niet synchroniseren omdat de opslaglimiet van de eigenaar van <mapnaam> is overschreden. Neem contact op met de eigenaar van <mapnaam>.
Kan geen bestanden synchroniseren omdat de systeemtijd niet correct is ingesteld. Als je bestanden wilt blijven synchroniseren, moet je de juiste tijd instellen op je apparaat. Stel de systeemtijd nauwkeurig in en probeer het opnieuw.
Kan <mapnaam> niet synchroniseren omdat de map geopende bestanden bevat. Sluit de geopende bestanden in deze map. Zie Sluit bestanden die in gebruik zijn.
Kan <bestandsnaam> niet synchroniseren omdat het bestandspad te lang is. Hernoem het bestand of wijzig de map om het pad korter te maken. Zie Gebruik korte bestands- en mapnamen.
Kan <bestandsnaam> niet synchroniseren. U hebt geen schrijfmachtigingen voor de bestemmingsmap. Controleer de mapmachtigingen als het probleem zich blijft voordoen. Controleer de machtigingen en probeer het opnieuw.
Uw inhoud is niet meer beschikbaar omdat de versleutelingssleutel voor uw account is uitgeschakeld. Neem contact op met uw ICT-beheerder. Neem contact op met je ICT-beheerder.
Kan <bestandsnaam> niet synchroniseren omdat het bestand deel uitmaakt van een samenwerking waarbij je bestanden alleen mag weergeven. In een dergelijke samenwerking kun je bestanden niet wijzigen, hernoemen of maken. Als je dit bestand wilt synchroniseren, moet je het verplaatsen naar een locatie waarvoor je lees- en schrijftoegang hebt in de map met Creative Cloud-bestanden. Zie Samenwerken aan Creative Cloud Libraries en mappen voor meer informatie.
Synchronisatie mislukt. Vaste schijf is vol. Onvoldoende schijfruimte. Maak ruimte vrij. De synchronisatie wordt automatisch hervat.

Fout met bestandssynchronisatie. Geen opslagruimte meer

Of

Synchronisatiefout met bibliotheken. Je bibliotheken zijn niet gesynchroniseerd

Deze fout treedt op wanneer je geen cloudopslag meer beschikbaar hebt in je Creative Cloud-account. Ga als volgt te werk om bestanden en bibliotheken te blijven synchroniseren:

Synchronisatie van <bestandsnaam> mislukt wegens serverfout. Probeer het later opnieuw.
Synchronisatie van <bestandsnaam> mislukt wegens machtigingen. Controleer de machtigingen en probeer het opnieuw.  
Fout met bestandssynchronisatie. Kan synchronisatie niet inschakelen Sluit de achtergrondprocessen 'Adobe Desktop Service' en 'CoreSync' in Taakbeheer (Windows) of Activiteitenweergave (macOS). Start vervolgens de computer opnieuw op en probeer je bestanden opnieuw te synchroniseren.

Vermijd Windows-specifieke tekens en bestandsnamen

 • < (kleiner dan)
 • > (groter dan)
 • : (dubbele punt)
 • " (dubbele aanhalingstekens)
 • / (schuine streep)
 • \ (backslash)
 • | (verticale streep)
 • ? (vraagteken)
 • * (sterretje)

Vermijd ook de volgende bestandsnamen die zijn gereserveerd voor Windows-besturingssystemen: CON, PRN, AUX, NUL, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8 en LPT9.

Raadpleeg Namen van bestanden, paden en naamruimtes voor meer informatie over incompatibele tekens en bestandsnamen.

Gebruik korte bestands- en mapnamen

Windows staat bestands- en mapnamen toe van maximaal 260 tekens. Kort bestands- en mapnamen die langer zijn in om ze te kunnen synchroniseren met Windows-apparaten.

Opmerking:

Je kunt geen bestanden synchroniseren met de Creative Cloud desktop-app als de naam van de standaardmaplocatie is gewijzigd en hoge ASCII-tekens of Cyrillische tekens, zoals ä, è, й, Ç of ӯ, bevat. Je lost deze fout op door de Creative Cloud desktop-app af te sluiten en opnieuw te starten of bestandssynchronisatie uit te schakelen en vervolgens opnieuw in te schakelen.

Verwijder volgtekens

Bestanden en mappen die eindigen op een punt (.) of spatie, worden niet correct gesynchroniseerd tussen verschillende besturingssystemen.

Bestanden met volgspaties of -punten in de bestandsnaam worden niet correct naar Windows gesynchroniseerd. Ze kunnen echter wel vanaf een Mac met de cloud worden gesynchroniseerd. Wanneer een bestand niet kan worden gesynchroniseerd, wordt de synchronisatie van de andere bestanden gewoon voortgezet. Het foutbericht blijft echter verschijnen totdat het conflicterende bestand wordt aangepast of verwijderd.

Wanneer in Windows een fout optreedt omdat het bestand of de map niet bestaat, kun je het bestand weergeven in de Creative Cloud-webapplicatie. Pas de naam daar aan of verwijder het teken dat de fout veroorzaakt.

Vermijd het gebruik van resource forks (aliassen of snelkoppelingen)

Synchroniseer geen bestanden die gebruikmaken van metagegevens (of resource forks), waaronder macOS-aliassen of Windows-snelkoppelingen. Dit soort bestanden werkt doorgaans alleen in het besturingssysteem waarin ze zijn gemaakt.

Sluit bestanden die in gebruik zijn

De Creative Cloud desktop-app geeft de fout 'Kan synchronisatie niet inschakelen' weer wanneer je een bestand probeert te synchroniseren dat door een andere applicatie wordt gebruikt of is vergrendeld.

Sommige applicaties gebruiken vergrendelingsmechanismen om conflicten te voorkomen die zich kunnen voordoen wanneer bestanden vanuit meerdere locaties worden geopend. Adobe InDesign maakt bijvoorbeeld een *.idlk-bestand naast een geopend *.indd-bestand.

Je lost deze synchronisatiefout op door het bestand op te slaan en te sluiten wanneer je klaar bent met bewerken.

Wat zijn conflicterende kopieën?

Als je hetzelfde bestand op meerdere apparaten tegelijk wijzigt of synchroniseert, 'wint' het apparaat dat als eerste klaar is met uploaden. De Creative Cloud desktop-app doet geen poging de wijzigingen voor je samen te voegen. Alle wijzigingen die na de eerste upload (de 'winnende' upload) worden doorgevoerd, worden in plaats daarvan gesynchroniseerd als een 'conflicterende kopie' van het bestand. Het nieuwe bestand heeft dezelfde naam als het oude bestand, maar met de volgende toevoeging: 'conflicterende kopie'. De bestandsnaam bevat bovendien de naam van het apparaat dat of de computer die verantwoordelijk is voor de kopie en de datum waarop het conflict is opgetreden. Zo blijven je wijzigingen behouden en wordt al je harde werk niet overschreven.

Grote bestanden synchroniseren kan een tijdje duren

Er kan een fout worden weergegeven als je probeert een groot bestand te synchroniseren met de map Creative Cloud Files.

Als je een groot bestand naar de map Creative Cloud Files kopieert, wordt het bestand pas gesynchroniseerd nadat het volledig naar de map is gekopieerd. Terwijl het bestand wordt gekopieerd, wordt het gemarkeerd en wordt de fout 'Synchronisatiefout' weergegeven in de Creative Cloud desktop-app. Nadat de kopieerbewerking is voltooid, wordt het bestand met Creative Cloud gesynchroniseerd.

Gebruik toetscombinaties om synchronisatieproblemen op te lossen

De optie Weergeven op website in het contextmenu biedt speciale functies als je deze optie combineert met bepaalde toetsen. Door de oorspronkelijke functie Weergeven op website aan te passen, kun je met deze speciale functie synchronisatieproblemen oplossen.

Wanneer je de optie Weergeven op website samen met bepaalde toetsen gebruikt, biedt de optie speciale functies.

Ctrl+[Weergeven op website]

Hiermee start je de synchronisatie opnieuw.

Shift+[Weergeven op website]

Hiermee start je de synchronisatie opnieuw en maak je de lokale database leeg. Deze optie komt van pas wanneer er meerdere synchronisatiefouten optreden bij middelen die niet lokaal op je computer of op de Creative Cloud-website staan.

Ctrl+Shift+[Weergeven op website]

Hiermee kun je:

 • Hiermee start je de synchronisatie opnieuw
 • Een back-up maken van de inhoud van de lokale map Creative Cloud Files
 • Middelen opnieuw downloaden van de Creative Cloud-website naar de lokale map Creative Cloud Files
 • De lokale database wissen
Gebruik deze optie als je alle middelen die op de Creative Cloud-website staan, opnieuw wilt downloaden. Met deze optie los je alle synchronisatieproblemen die je ondervindt op, tenzij er een probleem is met een middel op de Creative Cloud-website.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account