Samenwerken aan Creative Cloud Libraries en mappen

Lees hoe je met andere gebruikers samenwerkt aan mappen en bibliotheken vanuit je Adobe Creative Cloud-account.

Je kunt samenwerken met andere gebruikers en vanuit je Creative Cloud-account een privémap delen met opgegeven gebruikers. Alle uitgenodigde gebruikers kunnen vervolgens samenwerken aan alleen-lezen (vergrendelde) middelen in een gedeelde privémap. Deelnemers kunnen de inhoud van de gedeelde map weergeven, bewerken, verplaatsen of verwijderen of de naam ervan wijzigen als ze over de benodigde toegangsrechten en machtigingen beschikken.

Zie Bestanden en mappen delen voor informatie over hoe je openbare koppelingen naar bestanden en mappen deelt met anderen (middelen delen met alleen-lezen toegang).

Zie Creative Cloud Libraries voor meer informatie over bibliotheken in Creative Cloud.

Voor stapsgewijze informatie over het maken en gebruiken van Creative Cloud Libraries raadpleeg je de stijlgids.

Samenwerken aan Creative Cloud Libraries

Je kunt bibliotheken met deelnemers delen via de Creative Cloud-website, vanuit Creative Cloud desktop-apps en mobiele apps en vanuit de Creative Cloud desktop-app.

Zie Creative Cloud Libraries voor een lijst met Creative Cloud-apps die bibliotheken ondersteunen. 

Opmerking:

 • Deelnemers moeten een Adobe ID hebben. Als de deelnemers nog geen Adobe ID hebben, kunnen ze deze maken wanneer ze de uitnodiging accepteren.

Bibliotheken delen vanuit een desktop-applicatie

Voer de volgende stappen uit als je een bibliotheek wilt delen vanuit een desktop-applicatie die Creative Cloud Libraries ondersteunt:

 1. Ga naar Venster > Bibliotheken. Selecteer een bibliotheek in het pop-upmenu in het deelvenster Bibliotheken.

 2. Open de vervolgkeuzelijst en kies Koppeling ophalen.

  Samenwerken aan bibliotheken
  Je kunt samenwerken aan bibliotheken vanuit een Creative Cloud-applicatie.

 3. Geef op de browserpagina die wordt geopend de e-mailadressen en een optioneel bericht op voor een of meer deelnemers waarmee je de bibliotheek wilt delen.

 4. Kies of je de deelnemers machtigingen voor bewerken (Kan bewerken) of voor weergeven (Kan weergeven) wilt geven. Deze machtigingen gelden voor alle deelnemers waarvan je het e-mailadres hebt opgegeven.

 5. Selecteer Uitnodigen om de uitnodigingen voor de samenwerking te verzenden.

  De deelnemers ontvangen een e-mailbericht met een uitnodiging om deel te nemen aan de samenwerking. Bestaande Creative Cloud-leden ontvangen ook een melding via de Creative Cloud desktop-app en -website.

Bibliotheken delen via de Creative Cloud-website

Als je bibliotheken wilt delen via de Creative Cloud-website, meld je je aan bij de sectie Jouw werk op de Creative Cloud-website.

 1. Selecteer Bibliotheken in de navigatiebalk aan de zijkant. De bibliotheken die jouw eigendom zijn, vind je op het tabblad Jouw eigendom.

 2. Selecteer de bibliotheek die je wilt delen. Er wordt een contextmenu weergegeven met de optie Delen. Selecteer Delen.

 3. Geef in het dialoogvenster Uitnodigen voor de e-mailadressen en een optioneel bericht op voor een of meer deelnemers waarmee je de bibliotheek wilt delen.

 4. Kies of je de deelnemers machtigingen voor bewerken (Kan bewerken) of voor weergeven (Kan weergeven) wilt geven. Deze machtigingen gelden voor alle deelnemers waarvan je het e-mailadres hebt opgegeven.

  Kan bewerken

  Deelnemers kunnen de inhoud van de bibliotheek bewerken, verplaatsen en verwijderen en ze kunnen de naam ervan wijzigen.

  Kan weergeven

  Deelnemers kunnen de inhoud van de bibliotheek alleen weergeven en erop reageren.

 5. Selecteer Uitnodigen om de deelnemers uit te nodigen met wie je wilt samenwerken.

  Je bibliotheek delen en deelnemers uitnodigen
  Je bibliotheek delen en deelnemers uitnodigen

 6. Creative Cloud verzendt de uitnodigingen voor de samenwerking.

  De deelnemers ontvangen een e-mailbericht waarin ze worden uitgenodigd deel te nemen aan de samenwerking en waarin wordt vermeld of ze machtigingen voor bewerken of weergeven hebben. Bestaande Creative Cloud-leden ontvangen ook een melding via de Creative Cloud desktop-app en -website.

  Uitnodiging tot samenwerking van Creative Cloud Libraries
  De deelnemers ontvangen dit e-mailbericht met een uitnodiging om deel te nemen aan de samenwerking.

Deelnemers beheren

In het dialoogvenster Deelnemers wordt de status van de uitnodigingen weergegeven. Je geeft deze lijst weer door te navigeren naar Delen > Uitnodigen, waarna het pop-updialoogvenster Uitnodigen voor wordt geopend. Deelnemers die de uitnodiging nog niet hebben geaccepteerd, worden weergegeven op het tabblad 'In behandeling'. Als een deelnemer de uitnodiging eenmaal heeft geaccepteerd, wordt dit niet meer weergegeven.

Als je een gebruiker wilt verwijderen, selecteer je de vervolgkeuzelijst naast de naam van de gebruiker. Selecteer daarna Verwijderen.

Als je machtigingen wilt wijzigen, selecteer je de vervolgkeuzelijst naast de naam van een gebruiker. Selecteer Kan weergeven of Kan bewerken, afhankelijk van de machtigingen die je wilt toewijzen.

Bibliotheken delen via de Creative Cloud desktop-app

Je kunt ook de Creative Cloud desktop-app gebruiken om bibliotheken te delen. Voer deze stappen uit om deelnemers uit te nodigen voor je bibliotheek.

 1. Open de Creative Cloud desktop-app. (Selecteer het pictogram op de Windows-taakbalk of de macOS-menubalk.)

 2. Navigeer naar het deelvenster Jouw werk in de linkerzijbalk.

  Deelvenster Bibliotheken in de Creative Cloud desktop-app

 3. Selecteer de bibliotheek die je wilt delen.

 4. Selecteer het pictogram Delen rechtsboven om de bibliotheek te delen.

  Middelen delen via de Creative Cloud desktop-app

 5. Voeg het e-mailadres van de deelnemer toe en selecteer het toegangsniveau dat moet worden verleend (Kan weergeven of Kan bewerken) in de vervolgkeuzelijst.

  Je kunt ook een bericht aan de uitnodiging toevoegen.

 6. Selecteer Uitnodigen.

  De deelnemers ontvangen een e-mail met een koppeling waarmee ze bestanden in je bibliotheken kunnen weergeven of bewerken of eraan kunnen samenwerken.

Samenwerken aan mappen

 1. Selecteer de map. Selecteer het pictogram Delen en kies Uitnodigen.

  Creative Cloud-bestanden delen

 2. Voer in het dialoogvenster Uitnodigen voor een e-mailadres in. Als je meerdere deelnemers wilt uitnodigen, voer je een lijst met e-mailadressen in, gescheiden door komma's of puntkomma's.

 3. Kies of je de deelnemers machtigingen voor bewerken (Kan bewerken) of voor weergeven (Kan weergeven) wilt geven. De machtigingen gelden voor alle deelnemers waarvan je het e-mailadres hebt ingevoerd.

  Kan bewerken

  Deelnemers kunnen de inhoud van de map bewerken, verplaatsen en verwijderen of de naam ervan wijzigen.

  Kan weergeven

  Deelnemers kunnen de inhoud van de map alleen weergeven en erop reageren.

 4. Selecteer Uitnodiging verzenden.

  De deelnemers ontvangen per e-mail een uitnodiging waarin staat dat ze zijn uitgenodigd om de gedeelde map weer te geven of te bewerken. Bestaande Creative Cloud-leden ontvangen ook een melding via de Creative Cloud desktop-app en Jouw werk.

  Opmerking:

  Deelnemers hebben een Adobe ID nodig. Als ze nog geen Adobe ID hebben, kunnen ze deze maken wanneer ze de uitnodiging accepteren.

Deelnemers beheren

Je kunt deelnemers voor een gedeelde map gemakkelijk beheren. Doe het volgende in het pop-updialoogvenster Uitnodigen voor:

 • Als je nog een gebruiker wilt uitnodigen, voer je een e-mailadres in, selecteer je Kan bewerken of Kan weergeven en selecteer je Uitnodigen.
 • Als je een gebruiker wilt verwijderen, selecteer je Verwijderen naast de naam van de gebruiker en vervolgens Opslaan.

Prototypen en ontwerpspecificaties weergeven die met jou zijn gedeeld

De prototypen en ontwerpspecificaties die je ter beoordeling hebt ontvangen, worden weergegeven in de sectie Met jou gedeeld van Jouw werk op de Creative Cloud-website.

Met jou gedeeld

Opmerking:

Je ziet alleen de gedeelde mappen als er geen prototypen of ontwerpspecificaties met jou worden gedeeld.

Als je alleen de prototypebestanden wilt weergeven, selecteer je de vervolgkeuzelijst Weergeven en kies je Prototypen en specificaties.

Prototypen weergeven die met je zijn gedeeld

Opmerkingen toevoegen aan gedeelde middelen

Deelnemers kunnen de gedeelde bestanden en middelen bekijken en er opmerkingen aan toevoegen.

 1. Open het middel vanuit Jouw werk.

 2.  Als je het deelvenster Opmerkingen wilt openen, selecteer je het pictogram in de rechterbovenhoek.

 3. Voeg je opmerking toe en druk op Enter. Je kunt een opmerking bewerken, verwijderen of erop reageren.

  Opmerkingen toevoegen aan gedeelde middelen
  Opmerkingen toevoegen aan gedeelde middelen

  A. Een opmerking verwijderen B. Een opmerking bewerken C. Reageren op een opmerking D. Een opmerking plaatsen 

Adobe-logo

Aanmelden bij je account