In de sectie Jouw werk van Creative Cloud kun je openbare koppelingen delen naar de volgende soorten middelen: bestanden, mappen, bibliotheken, bibliotheekelementen, mobiele creaties en XD-prototypen en -specificaties.

Door openbare koppelingen te delen, kun je snel feedback over middelen verzamelen en efficiënter samenwerken met anderen. Wanneer je een koppeling met andere gebruikers deelt, kunnen deze gebruikers een nauwkeurige voorvertoning van de middelen rechtstreeks in hun eigen webbrowser weergeven zonder dat ze Creative Cloud-apps hoeven te installeren of zich hoeven aan te melden bij de website. De gebruikers kunnen de middelen niet alleen weergeven, maar ook opmerkingen toevoegen of een kopie van de bestanden downloaden (als je de gebruikers hiervoor toestemming verleent).

Door middelen openbaar te delen, zorg je ervoor dat je de volledige controle houdt over je inhoud. Ontvangers krijgen alleen-lezen toegang tot je bestanden en mappen, wat inhoudt dat ze deze niet kunnen uploaden, bijwerken of verwijderen. Gebruikers hebben toegang tot de gedeelde middelen via een unieke, korte Adobe.ly-URL die je kunt kopiëren/plakken en verzenden. Je kunt de URL op elk gewenst moment weer uitschakelen om de toegang tot de middelen in te trekken.

Wanneer je bibliotheken en bibliotheekmiddelen deelt, kun je toestaan dat andere gebruikers ze volgen. Wanneer je de bibliotheek of het bibliotheekmiddel bijwerkt, ontvangen volgers de updates automatisch via alle ondersteunde Creative Cloud-apps.

Zie Samenwerken met anderen als je wilt samenwerken met collega's (middelen met verschillende niveaus van toegangsmachtigingen wilt delen).

Een bestand of map delen

 1. Voer een van de volgende handelingen uit in de sectie Jouw werk van de Creative Cloud-pagina:

  • Selecteer een bestand of map om te delen.
  • Open een bestand.
 2. Klik op het pictogram Delen (). Als je een map hebt geselecteerd, kies je Koppeling naar map ophalen in de vervolgkeuzelijst.

  Een koppeling ophalen om je middel te delen
 3. In het gedeelte Koppelingsinstellingen zijn de volgende opties standaard ingeschakeld:

  • Downloaden toestaan Ontvangers van de koppeling mogen een kopie van het bestand downloaden.
  • Commentaar toestaan Ontvangers van de koppeling mogen opmerkingen aan het bestand toevoegen.
  • Opslaan op Creative Cloud toestaan Ontvangers van de koppeling mogen het bestand opslaan in hun Creative Cloud-account.

  Je kunt de opties desgewenst uitschakelen.

  Koppelingsinstellingen wijzigen
 4. Klik op Koppeling kopiëren en deel deze per e-mail of telefoon. 

  Als de ontvanger op de koppeling klikt, wordt het gedeelde bestand of de gedeelde map in een webbrowser geopend. Ontvangers hoeven geen Creative Cloud-lid te zijn om toegang te krijgen tot openbaar gedeelde bestanden en mappen.

Opmerking:

Als je alleen-lezen machtigingen voor een gedeelde privémap hebt, kun je geen openbare koppeling naar de map maken of delen. Je kunt echter wel koppelingen naar openbare mappen verzenden. Als de eigenaar later besluit de map privé te maken, is de koppeling die je eerder hebt gedeeld niet meer toegankelijk.

Bibliotheken, bibliotheekmiddelen en mobiele creaties delen

Bibliotheken delen

Je kunt een bibliotheek als volgt delen via een openbare koppeling:

 1. Meld je aan bij Jouw werk.

 2. Nadat je bent aangemeld, klik je links op Bibliotheken.

 3. Vouw het contextmenu uit voor de bibliotheek die je wilt delen. Klik op Koppeling verzenden.

  Een openbare alleen-lezenkoppeling voor de bibliotheek genereren
  De optie Koppeling verzenden in Bibliotheken
 4. Schakel in het dialoogvenster Koppeling verzenden tussen Privé en Openbaar. Er worden meer opties voor het delen van openbare bibliotheken weergegeven.

  Koppeling verzenden voor bibliotheken
  Schakelen tussen Privé en Openbaar
  Opties voor het delen van de bibliotheek
  Opties voor het delen van de bibliotheek
 5. Schakel zo nodig de volgende opties uit die standaard zijn ingeschakeld.

  Volgen toestaan

  Als deze optie is ingeschakeld, kan iedereen die de URL van de bibliotheek kent, deze volgen. Wanneer je de inhoud van de bibliotheek bijwerkt, ontvangen volgers de updates automatisch via alle ondersteunde Creative Cloud-apps.

  Opslaan toestaan

  Als deze optie is ingeschakeld, kunnen andere gebruikers de bibliotheek in de huidige staat naar hun Creative Cloud-account kopiëren en de middelen bewerken. Ze ontvangen echter geen verdere updates van de bibliotheek.

 6. Voer desgewenst een beschrijving voor de bibliotheek in.

 7. Klik op Opslaan. De openbare koppeling wordt via Creative Cloud verzonden en de ontvangers krijgen een e-mailuitnodiging om het middel te bekijken.

Bibliotheekmiddelen en mobiele creaties delen

Op ongeveer dezelfde manier kun je ook afzonderlijke bibliotheekmiddelen en mobiele creaties delen. Zo kun je als volgt een Adobe Stock-afbeelding delen die als middel is toegevoegd aan een Creative Cloud-bibliotheek:

Een Adobe Stock-sjabloon die is toegevoegd als een bibliotheekmiddel
Een Adobe Stock-sjabloon delen die is toegevoegd als een bibliotheekmiddel

Opmerking:

De functie Volgen toestaan wordt momenteel niet ondersteund voor mobiele creaties.

Een middel weergeven dat met je is gedeeld

Je kunt het volgende doen met de middelen die met je zijn gedeeld:

 • Gedeelde middelen opslaan in je Creative Cloud-account.
 • Het bestand downloaden naar je apparaat als de afzender downloaden heeft ingeschakeld.
 • Een schermvullende voorvertoning van het gedeelde bestand bekijken.
 • Opmerkingen toevoegen en verzenden.
Een middel dat met je is gedeeld, weergeven, opslaan, downloaden of opmerkingen toevoegen
Een middel dat met je is gedeeld, weergeven, opslaan, downloaden of opmerkingen toevoegen

Bestanden, mappen, bibliotheken of middelen delen op Slack

Je kunt je Creative Cloud-bestanden, -mappen, -bibliotheken en -middelen delen op Slack.

Zie Adobe Creative Cloud-middelen delen op Slack voor meer informatie.

Prototypen en ontwerpspecificaties weergeven en delen

Prototypen die je maakt en deelt met Adobe XD, worden weergegeven onder Gepubliceerd bij je middelen. Klik op het bestand dat je wilt weergeven en van commentaar wilt voorzien.

Prototypen en specificaties

Als je het prototypebestand wilt delen, klik je op het menu Opties (...) voor het bestand, selecteer je Koppeling kopiëren en verzend je het bestand naar de geadresseerde(n).

Prototypen en ontwerpspecificaties weergeven die met jou zijn gedeeld (BÈTA)

De prototypen en ontwerpspecificaties die ter beoordeling zijn ontvangen, worden weergegeven in de sectie Met jou gedeeld (BÈTA) in Jouw werk.

Met jou gedeeld

Opmerking:

Je ziet alleen de gedeelde mappen als er geen prototypen of ontwerpspecificaties met jou worden gedeeld.

Ga naar de vervolgkeuzelijst Weergeven om alleen de prototypebestanden weer te geven en klik vervolgens op Prototypen en specificaties.

Prototypen weergeven die met je zijn gedeeld

Opmerking:

De functie Met jou gedeeld is momenteel een bètafunctie. Zie Met jou gedeeld (BÈTA) voor meer informatie.

3D-scènes weergeven en delen

3D-scènes die je maakt en deelt met Adobe Dimension, worden weergegeven onder Gepubliceerd bij je middelen. Klik op het bestand dat je wilt weergeven en van commentaar wilt voorzien.

3D-scènes

Als je een bestand met een 3D-scène wilt delen, klik je op het menu Opties (...) voor het bestand, selecteer je Koppeling kopiëren en verzend je het bestand naar de ontvangers.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid