Fout: 'Het serienummer is niet geldig voor dit product'

Ik krijg de fout 'Het serienummer is niet geldig voor dit product' wanneer ik Creative Suite installeer

Voer de volgende stappen uit als u het serienummer voor uw Creative Suite-product of zelfstandige Adobe-product invoert en het foutbericht 'Dit serienummer is niet geldig voor dit product' ziet.

Oplossing 1: Controleer het installatieprogramma en voer het serienummer opnieuw in

Correct installatieprogramma

Zorg ervoor dat u het juiste installatieprogramma voor uw product en platform gebruikt.

 • Gebruik altijd het Suite-installatieprogramma, niet een installatieprogramma voor één enkel product, tenzij u Acrobat 9, Adobe Premiere Pro CS4 (32 bits) of After Effects CS4 (32 bits) hebt. Deze producten vereisen aparte serienummers en media. U kunt deze producten niet installeren met het serienummer en de media van Creative Suite.
 • Het serienummer van Creative Suite werkt niet met een afzonderlijk productinstallatieprogramma. Als u slechts enkele Creative Suite-producten wilt installeren, kiest u Aangepaste installatie in het Creative Suite-installatieprogramma en selecteert u vervolgens de producten die u wilt installeren.
 • Het installatieprogramma is platformspecifiek. Het serienummer voor Windows werkt niet voor Mac OS.

Correct serienummer

Controleer of het nummer dat u hebt ingevoerd, het serienummer is.

 • Serienummers zijn numerieke tekenreeksen van 24 tekens. Voer geen letters in. Zie Je serienummer zoeken voor hulp.
 • Negeer de koppeltekens wanneer u het serienummer invoert.
 • Als u een volumeserienummer hebt, gebruikt u het installatieprogramma dat is gedownload van de Adobe-licentiewebsite of is verkregen via de originele dvd die bij het product is geleverd.

Juiste taal

Als uw serienummer voor een andere taal is dan de installatietaal die u hebt geselecteerd (u hebt bijvoorbeeld een Duitse versie van Creative Suite aangeschaft, maar u probeert deze in het Engels te installeren), krijgt u een foutbericht dat het serienummer ongeldig is. Installeer het product opnieuw, kies de juiste taal en voer het serienummer in wanneer u hierom wordt gevraagd.

Opmerking:

De volgende taalspecifieke software installeert twee taalpakketten. U kunt in één taal installeren en het serienummer van de andere taal invoeren zonder de fout voor een ongeldig serienummer te krijgen.

 • en_US (Universeel Engels)\en_GB (Internationaal Engels)
 • fr_FR (Frans)\fr_CA (Canadees-Frans)
 • es_ES (Spaans)\es_MX (Latijns-Amerikaans Spaans)

Oplossing 2: Verwijder de databasebestanden van de activering

Databasebestanden van de activering die beschadigd zijn of onjuiste bestandsmachtigingen hebben, kunnen voorkomen dat uw product goed wordt geïnstalleerd.

 1. Verwijder de Adobe PCD-map en het caps.db-bestand van de volgende locaties:

  Windows:

  • \Program Files\Common Files\Adobe\Adobe PCD
  • \Program Files\Common Files\Adobe\caps\caps.db

  Mac OS:

  • /Bibliotheek/Application Support/Adobe/Adobe PCD
  • /Bibliotheek/Application Support/Adobe/caps/caps.db
 2. Start uw Adobe-applicatie opnieuw. Voer het serienummer in wanneer u hierom wordt gevraagd.

  Als u niet wordt gevraagd om een serienummer in te voeren of de applicatie niet wordt geopend, moet u de applicatie verwijderen en opnieuw installeren.

 3. Verwijder de applicatie zo nodig. Verwijder voor Creative Suite-applicaties de Creative Suite in zijn geheel, niet één afzonderlijke applicatie.

  Opmerking:

  Als u problemen ondervindt met een zelfstandige versie van Lightroom, moet u een aantal bestanden handmatig verwijderen nadat u het verwijderingsprogramma hebt uitgevoerd. Zie Lightroom handmatig verwijderen voor instructies.

 4. Installeer de applicaties opnieuw met het installatieprogramma en het serienummer van Creative Suite.

 5. Start de applicatie.

Oplossing 3: Voer de Creative Cloud Cleaner Tool uit en installeer het product opnieuw

De Creative Cloud Cleaner Tool kan installatiebestanden voor Creative Suite-applicaties verwijderen die beschadigd zijn of problemen met een nieuwe installatie veroorzaken.

Opmerking:

U moet de Creative Cloud Cleaner Tool uitvoeren nadat u uw Adobe-applicatie hebt verwijderd. Voer eerst het juiste verwijderingsprogramma uit om de applicatie die de fout met het ongeldige serienummer genereert te verwijderen. Voer vervolgens de Creative Cloud Cleaner Tool uit.

 1. Verwijder de applicatie. Verwijder voor Creative Suite-apps de Creative Suite in zijn geheel, niet één afzonderlijke applicatie.

  Opmerking:

  Als u problemen ondervindt met een zelfstandige versie van Lightroom, moet u een aantal bestanden handmatig verwijderen nadat u het verwijderingsprogramma hebt uitgevoerd. Zie Lightroom handmatig verwijderen voor instructies.

 2. Download de CC Cleaner Tool.

  Windows: AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe

  Mac OS: AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg

  Let op:

  Zorg dat u alle Adobe Creative Cloud-applicaties afsluit en alle CC-processen beëindigt voordat u de Creative Cloud Cleaner Tool uitvoert.

 3. Voer de CC Cleaner Tool uit volgens de instructies op het scherm om de gewenste applicatie te verwijderen.

  Zie De Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken om installatieproblemen op te lossen voor gedetailleerde instructies om de CC Cleaner Tool uit te voeren.

 4. Installeer de applicatie opnieuw.

  Opmerking:

  Controleer de systeemvereisten voordat u het product downloadt en installeert.

Oplossing 4: Installeer het product als proefversie

 1. Verwijder het serienummer uit het serienummervenster en selecteer Ik wil.... Klik daarna op Volgende.

 2. Voltooi de installatie en start het product.

 3. Selecteer Ik heb een serienummer... in het dialoogvenster Setup van software.

 4. Voer het serienummer in.

 5. Klik op Volgende en start de applicatie.

Oplossing 5: Maak een nieuw gebruikersaccount en installeer het product opnieuw

Gebruikersaccounts kunnen beschadigd raken en verhinderen dat het Adobe-installatieprogramma de benodigde bestanden en mappen kan openen of maken. Maak een ander account, meld u aan bij het nieuwe account en probeer de Adobe-applicatie opnieuw te installeren.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account