Hoe en wanneer je de Creative Cloud Cleaner Tool gebruikt | Stappen voor ervaren gebruikers

De Adobe Creative Cloud Cleaner tool is bedoeld voor ervaren computergebruikers en kan veel gangbare problemen oplossen (zoals het verwijderen van oude Adobe-software, het opschonen van beschadigde installatiebestanden en het repareren van je hostbestanden om een verbinding met Adobe-servers tot stand te brengen).

Wat is de Creative Cloud Cleaner Tool?

De Creative Cloud Cleaner tool is een hulpprogramma voor ervaren gebruikers om beschadigde installaties op te ruimen. De tool verwijdert of repareert probleembestanden en lost problemen met toestemmingen in registersleutels op.

Wanneer moet ik de Adobe Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken?

Gebruik de Creative Cloud Cleaner Tool met de nodige voorzorgsmaatregelen (zoals het maken van back-ups van relevante mappen) wanneer je de volgende problemen hebt.

 • Je hebt al geprobeerd om de Creative Cloud desktop-app te repareren of te verwijderen, maar je kunt de Creative Cloud-app nog steeds niet bijwerken of installeren.
 • Je wilt oudere Adobe-software volledig verwijderen.
 • Je Creative Cloud-app wordt niet gestart, hoewel je de app al hebt geprobeerd te verwijderen en opnieuw te installeren.
 • Je kunt je na meerdere pogingen niet aanmelden bij Adobe-apps, zelfs niet nadat je deze algemene oplossingen hebt geprobeerd.
 • Je kunt geen verbinding maken met Adobe-servers en hebt beperkte toegang tot Adobe-apps en -services, zelfs nadat je deze algemene oplossingen hebt geprobeerd.

Belangrijke eerste stappen

Voer deze stappen uit voordat je de Creative Cloud Cleaner Tool gaat gebruiken, om mogelijk gegevensverlies te voorkomen. Zorg er altijd voor dat je de benodigde back-ups van je bestanden en mappen hebt gemaakt.

 1. Voer de Log Collector Tool uit om een back-up van je logbestanden te maken.

  Waarom moet je de Log Collector Tool uitvoeren?

  Met behulp van logbestanden kan de klantenservice van Adobe je makkelijker te helpen als je een fout ondervindt met de Creative Cloud Cleaner Tool en contact met ons opneemt.

 2. Controleer de synchronisatiestatus van je Creative Cloud-bestanden in de Creative Cloud desktop-app. Wacht totdat al je bestanden volledig zijn gesynchroniseerd.

   Bestanden die niet zijn gesynchroniseerd met je Creative Cloud-account gaan mogelijk verloren. 

 3. Sluit Adobe Desktop Service en Core Sync in Taakbeheer (Windows) of Activiteitenweergave (macOS).

 4. Sla een kopie van het volgende op:

  macOS

  ~/Bibliotheek/Application Support/Adobe/CoreSync/

  (Als bibliotheekinhoud voor je is verborgen, raadpleeg je Kan geen gebruikersbibliotheekbestanden zien in MacOS X 10.7 en later.)

  Windows

  • C:\Users\<gebruikersnaam>\AppData\Local\Adobe\AdobeSync\CoreSync
  • C:\Users\<gebruikersnaam>\AppData\Roaming\Adobe\CoreSync

  Heb je niet genoeg ruimte? Als je geen ruimte meer hebt, zoek je de map cloudnative in de map CoreSync en sla je een kopie ervan op. Voor Windows kan de map cloudnative aanwezig zijn in een of beide mappen die hierboven worden vermeld.

 5. Sluit geopende Adobe-apps af, inclusief de Creative Cloud desktop-app zelf.

 6. Sluit de resterende Adobe-achtergrondprocessen in Taakbeheer (Windows) of Activiteitenweergave (macOS).

  • Creative Cloud
  • CCXProcess
  • CCLibrary
  • CoreSync helper
  • Adobe IPC Broker
  • armsvc
  • AGS Service 
 7. Sla een kopie op van alle inhoud die is opgeslagen in de productmappen van Adobe, inclusief plug-ins van derden en bestanden met voorkeuren.

  Is er bijvoorbeeld een plug-in van derden die je gebruikt voor Adobe XD of een Photoshop-werkruimte die je hebt opgeslagen? Bewaar een kopie van de mappen waarin deze staan. Zie Voorinstellingen, handelingen en instellingen migreren voor details over het migreren van voorinstellingen, handelingen en instellingen in Photoshop.

 8. Als je oudere Adobe-apps verwijdert, sla je een kopie van je oude installatiebestanden op.

  Let op:

  Adobe biedt alleen downloads voor het installeren van de twee meest recente versies van je Creative Cloud-apps. Als je toegang wilt houden tot oudere versies, verwijder deze dan niet zonder eerst te zorgen dat je een manier hebt om ze opnieuw te installeren, zoals een schijf of eerder opgeslagen installatieprogramma (downloads voor oudere versies worden niet langer door Adobe aangeboden).

 9. Zorg ervoor dat je alle nodige voorzorgsmaatregelen hebt genomen door aanbevolen back-ups te maken voordat je de tool uitvoert.

De Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken

Kies je besturingssysteem om specifieke instructies weer te geven.

De Creative Cloud Cleaner Tool voor Windows gebruiken

 1. Download de Adobe Creative Cloud Cleaner Tool.

   Klik desgevraagd op Bestand opslaan om het bestand op je apparaat te downloaden.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het gedownloade bestand en selecteer vervolgens Als administrator uitvoeren.

  Opmerking:

  Als de optie Als administrator uitvoeren niet beschikbaar is wanneer je met de rechtermuisknop klikt, dubbelklik je op AdobeCreativeCloudCleanerTool.exe om het bestand uit te voeren.

 3. Volg de aanwijzingen op het scherm in deze volgorde:

  a) Kies je taal: typ e voor Engels of j voor Japans en druk op Enter.

  b) Lees de licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Adobe: typ j als je hiermee akkoord gaat of n als je niet akkoord gaat (in dat geval wordt het script gestopt). Druk op Enter.

  c) Typ het nummer dat overeenkomt met de optie die je wilt selecteren en druk op Enter. Typ bijvoorbeeld 4 (CC Apps) als je een Creative Cloud-app wilt verwijderen.

  d) Selecteer vervolgens de app die je wilt verwijderen door het nummer te typen dat overeenkomt met de app-naam en druk op Enter.
  Als je problemen hebt met het synchroniseren van bestanden, moet je mogelijk CoreSync verwijderen. Je doet dit door 1 of 4 te typen en vervolgens op Enter te drukken. Typ daarna het nummer in dat overeenkomt met CoreSync en druk op Enter

  e) Bevestig dat je de vermelding wilt verwijderen: typ j en druk op Enter.

  f) (Optioneel) Als je geen verbinding kunt maken met de Adobe-servers herhaal je deze stappen om je hostbestanden te repareren. Nadat je akkoord bent gegaan met de licentieovereenkomst voor eindgebruikers, typ je 12 om de optie voor het hostbestand te selecteren. Bevestig dat je het hostbestand wilt herstellen: typ j en druk vervolgens op Enter. De Cleaner Tool maakt een back-up van het hostbestand (hosts_bkup) in dezelfde map, die je kunt terugzetten als er een probleem optreedt.

 4. Wanneer je het bericht ziet dat de Adobe Creative Cloud Cleaner Tool is uitgevoerd, druk je op Enter en start je je computer opnieuw op.

 5. Nadat je de Adobe Creative Cloud Cleaner Tool hebt uitgevoerd, installeer je de Creative Cloud- of Creative Suite-applicatie. 

De Creative Cloud Cleaner Tool voor macOS gebruiken

 1. Download de Adobe Creative Cloud Cleaner Tool.

 2. Dubbelklik op het bestand AdobeCreativeCloudCleanerTool.dmg om de Adobe Creative Cloud Tool uit te voeren.

 3. Dubbelklik op Adobe Creative Cloud Cleaner tool en volg de instructies op het scherm in deze volgorde:

  a) Selecteer je taal in het menu rechtsboven.

  b) Lees de licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Adobe: klik op Accepteren als je hiermee akkoord gaat of Afsluiten als je niet akkoord gaat (in dat geval wordt het script gestopt).

  c) Selecteer een optie in het menu rechtsboven. Selecteer bijvoorbeeld CC Apps als je een Creative Cloud-app wilt verwijderen. 

  d) Selecteer in de tabel de app die je wilt verwijderen en klik vervolgens op Geselecteerde herstellen. (Klik op Alles opschonen om alle installatiebestanden te verwijderen voor de optie die je in stap c hebt gekozen.) 

  Als je problemen hebt met het synchroniseren van bestanden, moet je mogelijk CoreSync opschonen. Wanneer je dit wilt doen, moet je er allereerst voor zorgen dat je Alles hebt geselecteerd in het pop-upmenu. Selecteer vervolgens CoreSync in de lijst en klik op Geselecteerde opschonen.

  e) (Optioneel) Als je geen verbinding kunt maken met de Adobe-servers, selecteer je Hostbestand herstellen in de tabel om je hostbestand te herstellen en klik je vervolgens op Geselecteerde opschonen. De Cleaner Tool maakt een back-up van het hostbestand (hosts_bkup) in dezelfde map, die je kunt terugzetten als er een probleem optreedt.

  Opmerking:

  Afhankelijk van de taalinstelling van het hoofdgebruikersaccount wordt de licentieovereenkomst voor eindgebruikers weergegeven in het Engels of Japans.

 4. Wanneer je het bericht ziet dat de Adobe Creative Cloud Cleaner Tool is uitgevoerd, klik je op Sluiten en start je de computer opnieuw op.

 5. Zodra je de Adobe Creative Cloud Cleaner Tool hebt uitgevoerd, installeer je je Creative Cloud- of Creative Suite-applicatie. 

De Creative Cloud Cleaner Tool gebruiken voor zakelijke gebruikers (alleen voor bedrijfsbeheerders)

Voer de Adobe Creative Cloud Cleaner Tool in de stille modus uit om alle producten weer te geven die de tool kan verwijderen. Hiermee kun je alle Creative Cloud- of Creative Suite-apps die op de computer zijn geïnstalleerd of geselecteerde apps verwijderen door de regels in een XML-bestand dat de tool genereert, uit te schakelen. Zie Creative Cloud Cleaner Tool voor zakelijke gebruikers voor meer informatie.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account