Ontdek hoe u Adobe-toepassingen activeert.

Wat is activering?

Door middel van activering wordt uw softwarelicentie gevalideerd en zo wordt fraude en misbruik van Adobe-producten en -services voorkomen. Het activeringsproces stuurt op gezette tijden informatie naar Adobe, zoals tijdens downloaden, installeren, verwijderen, serialiseren, opstarten en controleren op updates voor Adobe-software. Adobe kan deze informatie ook gebruiken om u opties voor licentieverlenging te bieden, en om inzicht te verkrijgen in uw gebruik van onze producten.

Opmerking:

Bij activering wordt informatie over uw licentie in gecodeerde vorm opgeslagen op de vaste schijf van uw computer. Toepassingsversies die ouder zijn dan Creative Cloud 2019 slaan deze informatie in een gedeelde Adobe-directory op. Toepassingsversie Creative Cloud 2019 of later slaat deze informatie per gebruiker op in veilige besturingssysteemopslag met behulp van referenties waarvan de naam begint met Adobe op de volgende locaties:

 • macOS: inlogsleutelhanger
 • Windows: Aanmeldingsgegevensbeheer

Wat is deactiveren?

Deactivering verwijdert een toepassing van een geldige gebruikerslicentie. Wanneer uitgeschakeld, kunt u de toepassing op elk gewenst moment opnieuw activeren. U hoeft een toepassing niet van uw computer te verwijderen om deze te deactiveren. Wanneer u een toepassing verwijdert, wordt de bijbehorende licentie niet persé verwijderd.

Met één licentie voor Adobe-software kunt u een toepassing op twee computers installeren, bijvoorbeeld thuis en op kantoor. Als u de software op een derde computer wilt installeren, moet u eerst één installatie van de toepassing uitschakelen. Hieronder wordt beschreven hoe u dat doet.

Opmerking:

Deactivering verwijdert alle informatie over uw licentie (zie hierboven) die op uw computer is opgeslagen.

Een app activeren of deactiveren

 1. Zorg dat uw computer is verbonden met internet.
 2. Open de toepassing die u wilt activeren of deactiveren. 
 3. Zoek de app of suite in de onderstaande tabel, en gebruik de verstrekte opdracht in het Help-menu om uw app te activeren of deactiveren.

Opmerking:

U kunt uw account ook deactiveren via adobe.com.

Product Opdracht in Help-menu om te activeren Opdracht in Help-menu om te deactiveren Opmerkingen
Creative Cloud-app versies Creative Cloud 2019 en later Help > Aanmelden Help Afmelden (uw Adobe ID)

Zie Creative Cloud-apps activeren en deactiveren voor instructies.

Zie Licentiefouten | Creative Cloud 2019 voor problemen.

Creative Cloud-app versies Creative Cloud 2018 en eerder

Help > Aanmelden Help > Afmelden (uw Adobe ID)

Zie Creative Cloud-apps activeren en deactiveren voor instructies.

Zie Problemen met Creative Cloud-activeringsfouten oplossen.

Acrobat DC Help > Aanmelden Help > Afmelden (uw Adobe ID) Zie Creative Cloud-apps activeren en deactiveren voor instructies.
Zie Problemen met Creative Cloud-activeringsfouten oplossen als u problemen ondervindt.
Acrobat XI, X Help Activeren Help Deactiveren* Adobe Acrobat XI en X worden automatisch geactiveerd wanneer de software een internetverbinding detecteert. Gebruik de opdracht Activeren om Acrobat handmatig te activeren.Zie Activerings- en deactiveringsproblemen oplossen als u problemen ondervindt.
Creative Suite 6  Help Activeren Help Deactiveren* Activeer uw software tijdens de eerste zeven dagen van gebruik.Zie Activerings- en deactiveringsproblemen oplossen als u problemen ondervindt.
Creative Suite 5  Help Activeren Help Deactiveren* Creative Suite 5-apps worden automatisch geactiveerd zodra de software een internetverbinding detecteert, of als de software u vraagt de apps tijdens de installatie te activeren. Zie Activerings- en deactiveringsproblemen oplossen als u problemen ondervindt.

Creative Suite 2 & 3
Acrobat 7, 8, & 3D
Audition 3

 

n.v.t. n.v.t. Onze verouderde activeringsservers voor eerdere versies van Acrobat- en Creative Suite (CS)-toepassingen moesten worden stopgezet. Zonder de activeringsservers wordt in deze toepassingen een activerings- of verbindingsfout weergegeven bij de verificatie van een licentie. Voor de installatie van een versie die geen activering vereist, raadpleegt u Fout: Activeringsserver onbereikbaar | CS2, Acrobat 7, Audition 3 of Activerings- of verbindingsfout | CS3, Acrobat 8.
FrameMaker RoboHelp
TCS
Help > Aanmelden Help > Afmelden Het product wordt geactiveerd zodra u het voor het eerst start nadat u het serienummer hebt ingevoerd. Voor meer informatie over het vinden van het serienummer leest u Vind uw serienummer of inwisselcode
Photoshop Elements
Premiere Elements
Help > Aanmelden Help > Afmelden Het product wordt geactiveerd zodra u het voor het eerst start nadat u het serienummer hebt ingevoerd. Voor meer informatie over het vinden van het serienummer leest u Vind uw serienummer of inwisselcode
Flash Player
Acrobat Reader
Shockwave Player
n.v.t. n.v.t. Deze producten hoeft u niet te activeren. 

* Kies een van de volgende opties om Acrobat XI, X, Creative Suite 6 en Creative Suite 5 te deactiveren:

 • Deactiveren of Activering onderbreken: Deze opties deactiveren de software maar bewaren de licentiegegevens op uw computer. Kies een van deze opties als u de software tijdelijk wilt activeren en van plan bent deze opnieuw te activeren op deze computer.
 • Permanent deactiveren: hiermee deactiveert u de software en wordt de licentie-informatie van uw computer verwijderd. Als u de software op deze computer opnieuw wilt gebruiken, moet u het serienummer opnieuw invoeren.

Uw serienummer zoeken of uw inwisselcode inwisselen

Voor sommige producten moet u het serienummer invoeren alvorens u het product kunt gebruiken. Als uw product werd geleverd met een inwisselcode, gebruikt u deze code om uw serienummer te verkrijgen.

Opmerking:

Voor Creative Cloud-apps zijn geen serienummers vereist. Als u wordt gevraagd een serienummer in te voeren wanneer u een Creative Cloud-app start, is het een fout. Zie Problemen oplossen wanneer Creative Cloud-apps om serienummer vragen voor informatie om het probleem op te lossen.

Een app activeren op een nieuwe computer

U kunt uw individuele app op maximaal twee computers of apparaten installeren en activeren, maar slechts op een computer of apparaat tegelijk gebruiken. Zie Op hoeveel computers kan ik mijn abonnement of app gebruiken?

Als u uw product op een nieuwe computer wilt installeren, moet u het eerst op een van de vorige computers deactiveren. Na deactivering kunt u het product op uw nieuwe computer installeren.

Computer niet langer beschikbaar?

Als de computer waarop u het product hebt geïnstalleerd, niet meer beschikbaar is, neemt u contact met ons op om de informatie in het systeem bij te werken. Zodra de gegevens zijn verwijderd, kunt u het product op een nieuwe computer installeren. 

Veelgestelde vragen

De volgende soorten informatie kunnen tijdens activering naar Adobe worden verzonden:

Identificatie (id's)

 • Unieke id's (gegenereerd door Adobe) specifiek voor uw computer en voor de licentie die u voor de software hebt aangeschaft. Deze id's kunnen niet worden gebruikt om uw computer te vinden of u persoonlijk te identificeren.
 • Uw Adobe ID als u zich bij Adobe hebt aangemeld als deel van de installatie, de update of het gebruik van de Adobe-software. De Adobe ID is uw persoonlijke identificatie en is gekoppeld aan alle informatie die u aan Adobe hebt verstrekt toen u uw Adobe-account maakte of gebruikte. Als u of uw bedrijf een beheerder of andere geautoriseerde partij voor het bovenstaande gebruikt, ontvangen we mogelijk ook de Adobe ID van die partij.

Informatie over geïnstalleerde Adobe-producten

 • Serienummers van de geïnstalleerde productlicenties
 • Productnaam en versienummer; aangeschaft licentietype
 • Versie van de Gebruikersrechtovereenkomst die aan de software is gekoppeld
 • Het aantal keer dat u een Adobe-toepassing hebt gestart sinds de laatste activering, voor elke toepassing die aan de productlicentie is gekoppeld

Informatie over het besturingssysteem

 • Type en versie van het besturingssysteem
 • Gebruikte taalinstelling (taaldialect en schrijfsysteem)
 • Lokale computertijd (inclusief tijdzone)
 • Naam van de computer
 • MAC-adres

IP-adres

Het IP-adres dat door uw internetserviceprovider aan u is toegewezen, wordt door Adobe ontvangen als deel van het proces waarbij de activeringsgegevens aan Adobe worden verzonden.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid