Installatiefouten: afsluitcode 6 of afsluitcode 7 | CS

Afsluitcode 6 of Afsluitcode 7 tijdens installatie

Wanneer u een Creative Suite-toepassing (CS5, CS5.5, CS6), Photoshop Elements of Premiere Elements installeert, ontvangt u een van de volgende fouten:

 • Exit Code: 6
 • Exit Code: 7

Deze codes geven aan dat de installatie is voltooid met fouten.

Probeer de volgende oplossingen in volgorde uit. Stop wanneer u uw app hebt geïnstalleerd.

Installeert u Creative Cloud?

Voor hulp bij het verhelpen van een afsluitcode 6- of afsluitcode 7-fout die u tijdens de installatie van een Creative Cloud-toepassing krijgt, raadpleegt u Installatiefouten: Afsluitcode 6 of Afsluitcode 7 | CC.

Oplossing 1: (alleen Windows) repareer Microsoft Visual C++ Redistributable-pakketten

 1. Ga naar Configuratiescherm > Programma's > Programma's en onderdelen.

 2. Controleer op geïnstalleerde Microsoft Visual C++ Redistributable-pakketten.

  Opmerking:

  U kunt in het hoofdinstallatielogbestand van Adobe zoeken naar de exacte versie van het Microsoft Visual C++ Redistributable-pakket, die de fout heeft veroorzaakt. Daarna repareert u die versie of installeert u deze opnieuw.

 3. Rechtsklik een voor een op elke versie, selecteer Wijzigen en klik in het volgende venster op Repareren.

  Opmerking:

  Als Wijzigen niet beschikbaar is voor een versie, kunt u de bestanden verwijderen en vervolgens opnieuw installeren. Ga naar het Microsoft Downloadcentrum om een nieuw exemplaar van de installatiebestanden van het redistributable-pakket te downloaden.

 4. Start de computer opnieuw op.

 5. Installeer uw Adobe-toepassing opnieuw.

Oplossing 2: wijzig de naam van Adobe-mappen in de map Programma's of Programmabestanden

Opmerking: voordat u deze oplossing probeert, moet u ervoor zorgen dat u eerst hebt geprobeerd de programma's die u wilt installeren, te verwijderen.

Vaak leiden bestanden die zijn overgebleven van vorige installatiepogingen tot systeemfouten bij het lezen of schrijven van bestanden. Controleer de map Programma's (Mac OS) of Programmabestanden (Windows) op mappen die zijn overgebleven van een vorige installatie of updatepoging.

 1. Navigeer naar:

  Mac OS: /Programma's

  Windows: C:\Program Files\Adobe\

 2. Zoek naar mappen die duidelijk de naam hebben van de toepassingen die u probeert te installeren, en wijzig hun naam. Wijzig bijvoorbeeld de naam van Adobe Photoshop CC in Adobe Photoshop CC oud.

 3. Zoek de map AdobePatchFiles op en wijzig de naam hiervan.

 4. (Alleen Mac OS) Wijzig de naam van de map Adobe in de map Programma's in Adobe oud.

 5. De software opnieuw installeren.

 6. Als uw installatie voltooid is, controleert u of de Adobe-toepassingen werken zoals verwacht en als dit het geval is, kunt u de hernoemde mappen verwijderen.

Oplossing 3: start uw computer opnieuw op in Veilige modus

 1. Start de computer opnieuw op volgens de instructies in een van deze documenten:

 2. Installeer uw Adobe-app opnieuw.

Oplossing 4: (alleen Windows) repareer het installatieprogramma van Microsoft Windows

Windows 7/8.1/10

 1. (Windows 7) Kies Start > Alle programma's > Accessoires.

  -of-

  (Windows 8.1/10) Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het menu Start.

 2. (Windows 7) Klik met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt en kies Als administrator uitvoeren.

  -of-

  (Windows 8.1/10) Kies Opdrachtprompt (administrator).

 3. Typ sfc /SCANNOW in het venster Opdrachtprompt en druk op Enter.

 4. Wanneer de systeemscan is voltooid, typt u msiexec /unreg in het venster Opdrachtprompt. Druk vervolgens op Enter.

 5. Typ msiexec /regserver in het venster Opdrachtprompt en druk op Enter.

 6. Installeer uw Adobe-app opnieuw.

Windows XP/Vista

Download en installeer het nieuwste Microsoft Windows Installer Redistributable-pakket. Installeer vervolgens uw Adobe-app opnieuw.

Oplossing 5: Adobe AIR verwijderen en vervolgens AIR en Adobe Help opnieuw installeren

 1. Adobe AIR verwijderen:

  Windows Vista/7/8/10

  Open het Configuratiescherm. Klik onder Programma's, op Een programma verwijderen. Selecteer Adobe AIR en klik op Verwijderen.

  Windows XP

  Kies Start > Configuratiescherm, dubbelklik op Programma's installeren of verwijderen en selecteer Adobe AIR. Klik vervolgens op Verwijderen.

  Mac OS

  Sleep de AIR-app naar de prullenmand.

 2. Ga naar de payload-map van AdobeHelp. Bijvoorbeeld:

  Windows

  D:\Adobe Master Collection CS5\Adobe CS5\payloads\AdobeHelp

  Mac OS

  /Volumes/Adobe Master Collection/Adobe CS5/payloads/AdobeHelp

 3. Dubbelklik op AIRInstallerRunner.exe (Windows) of Adobe AIR Installer.app (Mac OS).

 4. Volg de instructies op het scherm.
 5. Ga terug naar de payload-map.
 6. Dubbelklik op AdobeHelp.air en volg de instructies op het scherm.

 7. Installeer uw Adobe-app opnieuw. 

Oplossing 6: het logboekbestand van de installatie lezen

Afsluitcode 6 en afsluitcode 7 zijn algemene foutcodes. Kijk in het installatielogboek onder 'There are problems with your installation' om de exacte oorzaak van de fout te bepalen. Het foutbericht dat beschrijft wat er fout is gegaan, verschijnt onder de afsluitcode.

Zie Installatieproblemen met logboekbestanden oplossen | CS voor meer informatie over waar u logboekbestanden vindt en hoe u ze controleert.

Oplossing 7: controleer bestandsmachtigingen

Deze fouten wijzen op een probleem met de bestandsmachtigingen. U kunt dit oplossen door te verifiëren dat u lees- en schrijftoegang hebt tot de benodigde bestanden en mappen.

 1. Controleer het installatielogboekbestand van op de bovengenoemde fouten en noteer eventuele bestandspaden in het register die gekoppeld zijn aan de foutberichten.

  Opmerking:

  Zie Installatieproblemen met logboekbestanden oplossen | CS voor informatie over het openen en lezen van het logboekbestand.

 2. Identificeer de bovenliggende map in het bestandspad voor elk foutbericht. De bovenliggende map is de map direct vóór de definitieve map in het foutbericht.

  Identificeer de bovenliggende map voor elk foutbericht.

 3. Sluit alle Adobe-toepassingen.
 4. Volg de onderstaande instructies voor uw besturingssysteem om machtigingen aan te passen.
  Opmerking:

  Om dit op te lossen hebt u beheerdersbevoegdheden nodig op uw computer. Meld u aan met een beheerdersaccount.

 1. Kies Start > Verkenner > Deze computer.

 2. Ga naar de bovenliggende map. Bijvoorbeeld Windows (C:) > Program Files > Common Files > Adobe.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de map en kies Eigenschappen.

 4. Schakel in de sectie Kenmerken de optie Alleen-lezen uit en klik op Toepassen.

 5. Klik op het tabblad Beveiliging.

 6. Klik onder Groep of gebruikersnamen op Systeem en zorg dat Volledige controle is geselecteerd in de sectie Machtigingen. Als dit niet zo is, doet u het volgende:

  1. Klik op Bewerken.
  2. In het dialoogvenster Machtigingen dat wordt geopend, klikt u op Systeem.
  3. Onder Machtigingen voor systeem klikt u op het selectievakje in de kolom Toestaan naast Volledige controle.
  4. Klik op Toepassen en vervolgens op OK.
 7. Herhaal stap 6 en selecteer Beheerders onder Groep of gebruikersnamen.

 8. Herhaal dit proces voor eventuele extra paden in de logboekbestanden met foutberichten.

 9. Installeer uw Adobe-toepassing opnieuw.

 1. Open Verkenner: klik op de rechterbovenhoek van het scherm, klik op Zoeken, typ Verkenner en klik dan op Verkenner.

 2. Ga naar de bovenliggende map. Bijvoorbeeld Windows (C:) > Program Files > Common Files > Adobe.

 3. Klik met de rechtermuisknop op de map en kies Eigenschappen.

 4. Schakel in de sectie Kenmerken de optie Alleen-lezen uit en klik op Toepassen.

 5. Klik in het dialoogvenster Wijzigen van kenmerken bevestigen op OK om de wijzigingen op deze map, submappen en bestanden toe te passen.

 6. Klik op het tabblad Beveiliging.

 7. Klik onder Groep of gebruikersnamen op Systeem en zorg dat Volledige controle is geselecteerd in de sectie Machtigingen. Als dit niet zo is, doet u het volgende:

  1. Klik op Bewerken.
  2. In het dialoogvenster Machtigingen dat wordt geopend, klikt u op Systeem.
  3. Onder Machtigingen voor systeem klikt u op het selectievakje in de kolom Toestaan naast Volledige controle.
  4. Klik op Toepassen en vervolgens op OK.
 8. Herhaal stap 7 en selecteer Beheerders onder Groep of gebruikersnamen.

 9. Herhaal dit proces voor eventuele extra paden in de logboekbestanden met foutberichten.

 10. Installeer uw Adobe-toepassing opnieuw.

 1. Kies Start > Computer > Organiseren > Map- en zoekopties en open het tabblad Weergave.

 2. Schakel in Geavanceerde instellingen De wizard Delen gebruiken (aanbevolen) uit en klik op OK.

 3. Ga naar de bovenliggende map.
 4. Klik met de rechtermuisknop op de map en kies Eigenschappen.

 5. Schakel in de sectie Kenmerken de optie Alleen-lezen uit en klik op Toepassen.

 6. Klik in het dialoogvenster Wijzigen van kenmerken bevestigen op OK om de wijzigingen op deze map, submappen en bestanden toe te passen.

 7. Controleer op het tabblad Beveiliging of de machtigingen zijn ingesteld op Volledige controle voor zowel Beheerders als Systeem. Indien dat niet het geval is, doet u het volgende:

  1. Klik op Bewerken.
  2. Als de prompt voor Gebruikersaccountbeheer verschijnt, volgt u de aanwijzingen om dit te accepteren.
  3. Pas de instellingen waar nodig aan om volledige controle voor zowel Systeem als Beheerders toe te staan.
  4. Klik op OK om de wijzigingen te accepteren.
 8. Klik op Geavanceerd, selecteer het tabblad Eigenaar en klik op Bewerken. Accepteer de prompt Gebruikersaccountbeheer als deze verschijnt.

 9. In de sectie Wijzig eigenaar klikt u op Beheerders en selecteert u Vervang eigenaar voor subcontainers en objecten. Klik op Toepassen en vervolgens op OK.

 10. Klik op het tabblad Machtigingen op Machtigingen wijzigen. Accepteer de prompt Gebruikersaccountbeheer als deze verschijnt.

 11. Selecteer Alle machtigingen op onderliggende objecten vervangen door overneembare machtigingen van dit object.

 12. Klik op OK en Ja tot het dialoogvenster Eigenschappen wordt gesloten.

 13. Herhaal dit voor alle extra bestandspaden.
 14. Installeer uw Adobe-toepassing opnieuw.

 1. (Alleen Windows XP Home) Herstart in de veilige modus door op F8 te drukken tijdens het opstarten en Veilige modus te selecteren in de lijst met opstartopties.

  Opmerking:

  Bezoek de ondersteuningswebsite van Microsoft als u meer hulp nodig hebt bij de Veilige modus.

 2. Kies Start > Computer > Mapopties en klik op het tabblad Weergave.

 3. Schakel in Geavanceerde instellingen de optie Eenvoudig bestanden delen (aanbevolen) uit en klik op OK.

 4. Ga naar de bovenliggende map.  

 5. Klik met de rechtermuisknop op de map en kies Eigenschappen.

 6. Schakel in de sectie Eigenschappen de eigenschap Alleen-lezen uit, klik op Toepassen en klik op OK.

 7. Controleer op het tabblad Beveiliging of Administrators en System worden weergegeven en of de beveiligingsmachtigingen op Volledig beheer zijn ingesteld.

 8. Klik op Geavanceerd, selecteer het tabblad Eigenaar en selecteer Administrators.

 9. Selecteer Eigenaars van subcontainers en objecten vervangen, klik op Toepassen en klik op Ja.

 10. Selecteer op het tabblad Beveiliging de optie Machtigingen voor alle onderliggende objecten vervangen door de weergegeven vermeldingen die op onderliggende objecten van toepassing zijn en klik op OK.

 11. Klik op Ja en op OK tot het dialoogvenster Eigenschappen is gesloten.

 12. Herhaal dit voor alle extra bestandspaden.

 13. Installeer uw Adobe-toepassing opnieuw.

 1. Ga naar de bovenliggende map.
 2. Control-klik op de map en klik op Info ophalen.

 3. Klik in de sectie Delen en bevoegdheden op Details om de eigenaar- en groepsopties te tonen.

 4. Klik op het slotje in de rechterbenedenhoek. Typ de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw beheerdersaccount wanneer dit wordt gevraagd.

 5. Geef lees- en schrijfmachtigingen aan uw gebruikersnaam, systeem, beheerder en iedereen.

 6. Klik op het tandwielpictogram, kies Toepassen op ingesloten items en klik op OK.

 7. Sluit het venster Info.

 8. Herhaal dit proces voor de resterende paden.
 9. Installeer uw Adobe-toepassing opnieuw.

Oplossing 8: Adobe Drive installeren

Installeer de CS6-versie van Photoshop, InDesign, InCopy, Illustrator of Bridge om Adobe Drive te installeren. Zie Adobe Drive CC Localized Installer Error Messages voor meer informatie.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account