Installatieproblemen met logboekbestanden oplossen | Creative Cloud

Adobe Creative Cloud-productinstallatieprogramma's registreren hun acties in logboekbestanden. Als u tijdens de installatie een foutmelding ziet, zoekt u op de pagina Adobe Support naar oplossingen. Raadpleeg anders de logboekbestanden om na te gaan of bepaalde fouten tijdens een installatie optreden.

De Creative Cloud-installatieprogramma's maken drie verschillende logboekbestanden tijdens het downloaden, uitpakken en installeren van een product:

Volg de onderstaande instructies om deze logboekbestanden te openen en lezen.

Opmerking:

Vraagt u zich af waar u moet beginnen? Het Creative Cloud-installatieprogramma gaat tijdens de installatie door drie stappen: downloaden, uitpakken en installeren. Het installatieprogramma geeft het woord 'uitpakken' weer naast de productnaam terwijl gedownloade bestanden worden uitgepakt. Tijdens de rest van het download- en installatieproces wordt een voortgangsbalk weergegeven. Als er een fout optreedt voordat 'uitpakken' wordt weergegeven, raadpleegt u eerst het DLM-logboek, waarin downloadfouten worden geregistreerd. Als er aan het eind van de installatie een fout optreedt, kunt u beginnen met het productlogboek te controleren. Aangezien deze drie stappen meermaals tijdens het installatieproces kunnen worden herhaald, is het raadzaam alle drie logboekbestanden te controleren op fouten.

Problemen met een installatie op de achtergrond of geïmplementeerde installatie? (alleen beheerders)

Als u een probleem oplost met een installatie die op de achtergrond is uitgevoerd of is geïmplementeerd, raadpleegt u de installatielogboeken op de clientcomputer als de installatie is mislukt, of het Creative Cloud Packager-buildlogboek als het pakket met fouten is opgebouwd. Bij een installatie op de achtergrond is het logboekbestand de enige locatie waar foutmeldingen worden vastgelegd. Zie Problemen oplossen met een installatie op de achtergrond of geïmplementeerde installatie (alleen beheerders).

Problemen met de installatie van Creative Suite?

Lees Installatieproblemen met logboekbestanden oplossen | CS voor informatie over het openen en lezen van Creative Suite-logboeken.

Analyseer het dlm-logboek voor downloadfouten

De Creative Cloud desktop-app downloadt de installatiebestanden voordat het deze uitpakt en installeert. Fouten die tijdens het downloaden optreden, worden in het bestand dlm.log vastgelegd.

Opmerking:

Firewalls of proxy's die het downloadproces blokkeren, zijn de meestvoorkomende oorzaak van downloadproblemen. Zie Proxy-ondersteuning in Creative Cloud-producten voor details over ondersteunde proxyservers en de bijbehorende configuraties.

 1. Ga naar het bestand dlm.log:

  • Windows: \Users\<gebruikersnaam>\AppData\Local\Temp\AdobeDownload\
  • Mac OS: /Users/<gebruikersnaam>/Library/Logs/AdobeDownload/
  Opmerking:

  Houd de Option-toets ingedrukt en selecteer het menu Ga als u de Library-map in Mac OS niet kunt zien. De Library-map bevindt zich onder de Home-map.

 2. Open het logbestand via Kladblok (Windows) of TextEdit (Mac OS).

  Opmerking:

  Logbestanden worden standaard in Console op Mac OS geopend. Selecteer alle tekst door op Command+A te drukken, en kopieer en plak de tekst vervolgens naar een teksteditor voordat u verdergaat.

  Dlm.log registreert installatiepogingen opeenvolgend. Elke regel in het logboek begint met een datum- en tijdstempel, waarmee wordt aangegeven wanneer de installatiepoging heeft plaatsgevonden. Elke poging wordt voorafgegaan door een versienummer. Bijvoorbeeld:

  04/04/16 07:52:59:342 | [INFO] | | | | | | | 692044 | GDE Version is 9.0.0.5 (BuildVersion: 6.0; BuildDate: Wed Aug 05 2015 03:31:05)

  Opmerking:

  Als het bestand dlm.log lang en lastig te lezen is, kunt u het bestand verwijderen en het product opnieuw installeren om een nieuw dlm.log-bestand te genereren.

 3. Breng uw cursor naar de onderkant van het bestand en zoek achterwaarts door het bestand, eenmaal op ERROR en eenmaal op FATAL.

  Elke installatiepoging wordt onderaan het logboekbestand gezet. Wanneer u uw zoekactie onder aan het bestand begint en u achteruit zoekt, kunt u de meest recente fouten het eerst vinden.

  Opmerking:

  Selecteer Identieke hoofdletters/kleine letters en typ ERROR of FATAL met hoofdletters om snel naar elk nieuw foutbericht te gaan en alle andere treffers van het woord 'error' of 'fatal' over te slaan.

  Elke regel in het logboek begint met een datum- en tijdstempel, gevolgd door een respons en nummer. Deze informatie maakt geen deel uit van het foutbericht. U kunt de informatie dus negeren als u naar foutoplossingen zoekt.

  Voorbeelden van logboekingangen:

  02/13/16 21:50:46:670 | [ERROR] | | | | | | | 11543 | NetDBError error has occurred - 8

  02/13/16 21:50:46:670 | [ERROR] | | | | | | | 11543 | the download job (0) failed to execute. The job state is STOPPED_STATE

  De fouten in deze voorbeelden zijn NetDBError error has occurred - 8 en the download job (0) failed to execute. The job state is STOPPED_STATE.

 4. Doorzoek de pagina Adobe Support voor een oplossing voor elk foutbericht. Verwijder paden en computerspecifieke informatie uit zoekreeksen.

  Voor de bovenstaande voorbeeldfouten zoekt u naar 'NetDBError error has occurred - 8' en 'the download job (0) failed to execute.'

  U kunt de volgende fout negeren. Hiermee wordt niet voorkomen dat een product wordt geïnstalleerd.

  10/19/15 09:58:33:769 | [ERROR] | | | | | | | 1840 | The windows error code is - 147953

  Opmerking:

  Als u op internet naar een oplossing voor de fout zoekt, moet u er rekening mee houden dat gebruikers in forumberichten, blogs enzovoort oplossingen kunnen posten die niet zijn gedocumenteerd. Verifieer dat de oplossing wel werkt voordat u de stappen probeert uit te voeren.

  Zie Netwerk- en verbindingsproblemen voor informatie over het oplossen van netwerk- en verbindingsproblemen die de download mogelijk voorkomen.

Het Creative Cloud PDapp-logboekbestand analyseren

Wanneer er in de eerste paar minuten van een productinstallatie problemen optreden, worden ze meestal geregistreerd in het bestand PDApp.log.

 1. Navigeer naar het PDapp.log-bestand in een van de volgende mappen:

  Opmerking: de volgende mappen zijn standaard verborgen. Gebruik indien nodig Mapopties (Windows) of de Option-toets (Mac OS) om verborgen mappen weer te geven. Raadpleeg Verborgen bestanden en mappen weergeven in Windows 10 en eerder of Kan de bestanden in de gebruikersbibliotheek niet zien op Mac OS 10.7 en later voor meer informatie.

  • Windows: \Users\[gebruikersnaam]\AppData\Local\Temp
  • Mac OS: Users/[gebruikersnaam]/Library/Logs
 2. Open PDapp.log in een teksteditor zoals Kladblok (Windows) of TextEdit (Mac OS).

  Opmerking:

  Logbestanden worden standaard in Console op Mac OS geopend. Selecteer alle tekst door op Command+A te drukken, en kopieer en plak de tekst vervolgens naar een teksteditor voordat u verdergaat.

  In PDapp.log worden installatiepogingen opeenvolgend vastgelegd. Elke regel in het logboek begint met een datum- en tijdstempel, waarmee wordt aangegeven wanneer de installatiepoging heeft plaatsgevonden. Elke poging wordt voorafgegaan door een versienummer. Bijvoorbeeld:

  05/25/16 12:31:49:864 | [INFO] | | ASU | OPM | OPM | | | 1482956 | Build Version - 9.0.0.222

 3. Breng uw cursor naar de onderkant van het bestand en zoek achterwaarts door het bestand, eenmaal op ERROR en eenmaal op FATAL.

  Opmerking:

  Selecteer Identieke hoofdletters/kleine letters en typ ERROR of FATAL met hoofdletters om snel naar elk nieuw foutbericht te gaan en alle andere treffers van het woord 'error' of 'fatal' over te slaan.

  Elke regel in het logboek begint met een datum- en tijdstempel, gevolgd door een respons, onderdeel en nummer. Deze informatie maakt geen deel uit van het foutbericht. U kunt de informatie dus negeren als u naar een foutoplossing zoekt.

  Voorbeeld van logboekingang:

  03/24/15 14:28:10:623 | [ERROR] |  | ASU | UWANative | UWANative |  |  | 25100 | checkForUpdates returned error Code: U41M1C220

  De fout in dit voorbeeld is heckForUpdates returned error Code: U41M1C220

  U kunt de volgende fouten negeren. Hiermee wordt niet voorkomen dat een product wordt geïnstalleerd.

  [ERROR] | | ASU | LWANative | OPM | | | 8624 | received empty url from dispatchlib
  [ERROR] | | ASU | PDApp | EnterpriseNativeAppletForCCM | | | 8624 | getProxyInfo did not return success
  string. It returned : Error occurred in Updater Core
  [ERROR] | | ASU | PIM | PIM | | | 8287 | Successfully freed PIM object Array
  [ERROR] | | ASU | Vulcan5EventHandler | Vulcan5EventHandler | | | 25100 | Inside
  sendVulcan5MessageForLicenseRefresh.
  [ERROR] | | ASU | AAMUpdatesNotifier | AAMUpdatesNotifier | | | 3279 | Scheduled CFU failed...
  [ERROR] | | ASU | ProvSwitcher | ProvSwitcher | | | 900 | Received Serial :

 4. Doorzoek de pagina Adobe Support voor een oplossing voor elk foutbericht. Verwijder paden en computerspecifieke informatie uit zoekreeksen.

  Voor de voorbeeldfout zoekt u naar 'checkForUpdates returned error Code: U41M1C220.'

  Opmerking:

  Als u op internet naar een oplossing voor de fout zoekt, moet u er rekening mee houden dat gebruikers in forumberichten, blogs enzovoort oplossingen kunnen posten die niet zijn gedocumenteerd. Verifieer dat de oplossing wel werkt voordat u de stappen probeert uit te voeren.

Het hoofdlogboek van de Creative Cloud-productinstallatie analyseren

Wanneer er tijdens de eerste paar minuten van een productinstallatie problemen optreden, worden ze meestal vastgelegd in de logboekbestanden van de Creative Cloud-productinstallatie. Alle producten en updates genereren productinstallatielogboeken.

Creative Cloud-installatieprogramma's maken logboekbestanden via twee verschillende methodes. Afhankelijk van het gebruikte type registratiemethode zoekt u naar 'installer.log' of een <productnaam> <versie> <datum> log.gz-bestand, zoals 'Adobe InDesign CC 2015 11.3.0.034 02-26-2016.log.gz.'

In deze sectie wordt besproken hoe u een log.gz-bestand opent en leest. Voor informatie over het werken met installer.log-bestanden leest u Download- en installatieproblemen oplossen.

 1. Ga naar het productlogboekbestand dat u op de volgende locatie vindt:

  • Windows: \Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers
  • Mac OS: /Library/Logs/Adobe/Installers

  Elk logboekbestand bevat alle installatiepogingen vanaf de datum die in de bestandsnaam is opgegeven. Zorg dat u het logboekbestand raadpleegt voor het product en de datum waarop het probleem is opgetreden.

 2. Gebruik een decompressieprogramma zoals WinRAR of StuffIt om het GZ-bestand uit te pakken. Het resulterende, niet-gecomprimeerde bestand is een bestand met tekst zonder opmaak dat eindigt in .log.

 3. Open het logbestand via Kladblok (Windows) of TextEdit (Mac OS).

  Opmerking:

  Logbestanden worden standaard in Console op Mac OS geopend. Selecteer alle tekst door op Command+A te drukken, en kopieer en plak de tekst dan in TextEdit alvorens verder te gaan.

 4. Breng uw cursor naar de onderkant van het logboek en zoek achterwaarts door het bestand, eenmaal op ERROR en eenmaal op FATAL.

  Opmerking:

  Selecteer Identieke hoofdletters/kleine letters en typ ERROR of FATAL met hoofdletters om snel naar elk nieuw foutbericht te gaan en alle andere treffers van het woord 'error' of 'fatal' over te slaan.

  Elke regel in het logboek begint met een datum- en tijdstempel, gevolgd door een respons, code en nummer. Deze informatie maakt geen deel uit van het foutbericht. U kunt de informatie dus negeren als u naar foutoplossingen zoekt.

  Voorbeeld van logboekingang:

  03/06/16 14:45:22:874 | [ERROR] | | OOBE | DE | | | | 4412 | DR013: Check for Registry permissions (RegistryDeleteV2 - error: 13)(Seq 8567)

  De fout in dit voorbeeld is DR013: Check for Registry permissions (RegistryDeleteV2 - error: 13)(Seq 8567).

  U kunt de volgende fout negeren. Hiermee wordt niet voorkomen dat een product wordt geïnstalleerd.

  ERROR: - Adobe <Product Name>: Failed due to Language Pack installation failure

  Opmerking:

  Bovendien zijn secties die zijn gemarkeerd met WARN, geen fout. U kunt deze negeren.

 5. Doorzoek de pagina Adobe Support voor een oplossing voor elk foutbericht. Verwijder paden en computerspecifieke informatie uit zoekreeksen.

  Voor de voorbeeldfout zoekt u naar 'DR013: Check for Registry permissions (RegistryDeleteV2 -error: 13).'

  Opmerking:

  Als u op internet naar een oplossing voor de fout zoekt, moet u er rekening mee houden dat gebruikers in forumberichten, blogs enzovoort oplossingen kunnen posten die niet zijn gedocumenteerd. Verifieer dat de oplossing wel werkt voordat u de stappen probeert uit te voeren.

Problemen oplossen met een installatie op de achtergrond of geïmplementeerde installatie (alleen beheerders)

Producten die met de Creative Cloud Packager zijn geïnstalleerd, worden niet geïnstalleerd met de Creative Cloud-desktopapp. Deze installaties op de achtergrond (of implementaties) geven niets weer op het scherm voor eindgebruikers. Producten die worden geïnstalleerd door op het setup.exe-bestand (Windows) of <productnaam> install.pkg (Mac OS) te klikken, geven een basisgebruikersinterface weer om aan te geven dat het product wordt geïnstalleerd. Alle fouten voor beide installatietypen worden in de bovenstaande logboeken vastgelegd.

 1. Analyseer het Adobe Setup Error.log-bestand.

  Het eigen installatieprogramma van Adobe genereert mogelijk een Adobe Setup Error.log evenals afzonderlijke logboekbestanden voor elk Creative Cloud-product. Dit logboek bevat fouten die meestal betrekking hebben op het algehele installatieprogramma. Lees dit logboekbestand vóór de afzonderlijke productlogboekbestanden.

  Het Adobe Setup Error.log-bestand staat op de volgende locatie:

  • Windows: \Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers
  • Mac OS: /Library/Logs/Adobe/Installers
 2. Afsluitcode 0 betekent meestal dat de installatie is geslaagd.Voor installaties op de achtergrond voert het installatieprogramma van Adobe automatisch een verwijderingsopdracht uit als de installatie mislukt. Wanneer een installatie op de achtergrond mislukt, kan het misleidend zijn om naar de laatste installatie te scrollen of de afsluitcode te bekijken, omdat de verwijderingsopdracht ook slaagt met Afsluitcode 0. U kunt het begin van een verwijdering als volgt identificeren:

  | [INFO] | | OOBE | DE | Installer Operation: PayloadUninstaller
  | [INFO] | | OOBE | DE |
  *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

  Als het logboekbestand eindigt met Afsluitcode 0, moet u verifiëren dat het logbestand niet verwijst naar uninstallation in de voorgaande regels.Na het verwijderen vindt u ook Physical payload uninstall result: 0 vlak naast de afsluitcode.  

  Als u problemen met een installatie op de achtergrond wilt oplossen, moet u zorgen dat u de fouten leest die zijn opgetreden voordat de verwijdering werd uitgevoerd.

 3. Als de installatie op de achtergrond op meerdere computers mislukt, gaat u van start door de Creative Cloud Packager-logboekbestanden te analyseren. Ga daarna naar de logboekbestanden op de afzonderlijke computers.

  Lees Problemen met een Creative Cloud-installatie op de achtergrond oplossen voor meer informatie, waaronder hoe u de logboeken analyseert die door de Creative Cloud Packager zijn gemaakt.

Nog steeds hulp nodig?

Vindt u geen oplossing voor de fout nadat u de pagina Adobe Support hebt doorzocht, neem dan contact op met Adobe Support.

Opmerking:

Voordat u contact opneemt met Support, voert u de Adobe Log Collector Tool uit om uw logboekbestanden te combineren tot een zip-bestand dat u gemakkelijk kunt delen met Adobe Support.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?