Problemen met activering en deactivering oplossen

Vind eenvoudige oplossingen voor veelvoorkomende problemen met activering en deactivering.

Activeringsproblemen

Wat is activering?

Met activering wordt een app of service met een geldige gebruikerslicentie verbonden.

Voor de meeste apps is het proces eenvoudig en gebeurt alles automatisch wanneer u zich aanmeldt. Soms kunnen er echter fouten optreden, bijvoorbeeld als u geen verbinding kunt maken met de activeringsserver, als uw licentie niet actief is of als u een app op meer dan twee computers probeert te installeren.

Hier vindt u oplossingen voor enkele algemene activeringsproblemen voor niet-Creative Cloud-producten.

Opmerking:

Hebt u activeringsproblemen met een Creative Cloud-app of -service? Zie Problemen met Creative Cloud-activering oplossen.

Zijn de datum en tijd van uw computer correct?

Een onnauwkeurige computersysteemklok kan activeringsproblemen veroorzaken. Hebt u de datum en tijd van uw computer onlangs opnieuw ingesteld? Controleer of de systeemklok op de juiste datum en tijd is ingesteld.

Hebt u een internetverbinding?

Zorg dat u een internetverbinding hebt voordat u de applicatie probeert te activeren. Als u een internetverbinding hebt en nog steeds verbindingsproblemen ondervindt, gebruikt u de oplossingen in Verbindingsfouten oplossen.

Is de app op te veel computers geïnstalleerd?

Als u één licentie voor Adobe-software hebt aangeschaft, kunt u de software op twee computers installeren. U kunt deze echter op slechts één computer tegelijk gebruiken. Als u een app op een derde computer wilt installeren, moet u de app op een van de eerste twee computers deactiveren.

Controleer of u bent verbonden met internet, start de app die u wilt deactiveren en
kies Help > Deactiveren. Raadpleeg voor gedetailleerde instructies Adobe-producten activeren en deactiveren.

Als u een app op meerdere computers tegelijk wilt uitvoeren, schaft u een andere licentie aan in de Adobe-winkel.

Moet ik offline activeren?

Online activering is vereist voor Creative Cloud, Acrobat DC en lidmaatschappen. Zie Aanmelden om Adobe-apps te activeren.

Als de computer waarop uw software is geïnstalleerd geen verbinding kan maken met internet of de activeringsservers van Adobe, kunt u uw software offline activeren. Dit geldt alleen voor CS6-, CS5.5- en CS5-producten. Voor instructies raadpleegt u Offlineactivering.

Activeringsfoutcodes

Hier volgen enkele algemene activeringsfoutcodes en hun oplossingen.

Foutcode Foutbericht Oplossing
 

'Activeringslimiet bereikt voor [product]. Dit serienummer is al geactiveerd op 2 computers'.

-of-

'Maximum aantal activeringen overschreden.'

Zie de fout 'Activeringslimiet bereikt' of 'Aanmelding mislukt'.
159:41

'Er is geen internetverbinding gevonden'

-of-

'We kunnen [productnaam] niet activeren. Productactivering is vereist als u dit product wilt gebruiken...'

-of-

'Uw computer is offline of de klok op uw computer is verkeerd ingesteld, waardoor een verbindingsfout optreedt. Een internetverbinding is vereist. Maak verbinding met internet of pas uw klok aan en probeer het opnieuw.'

-of-

'Maak verbinding met internet en probeer het opnieuw.'


Zie Verbindingsfouten oplossen.
  'Kan niet activeren | Macromedia-producten' Zie Fout: Kan niet activeren | Macromedia-producten.
  E_ADEPT_REQUEST _EXPIRED U probeert Adobe Digital Editions 1.x te activeren of EPUB's te lezen. Zie De fout E_ADEPT_REQUEST_EXPIRED in Digital Editions oplossen.
  E_AUTH_NOT_READY U probeert Adobe Digital Editions 2.0 te starten. Zie Activeringsfouten in Adobe Digital Editions.
101:12037 ERROR_INTERNET_SEC_CERT_DATE_INVALID De tijd op uw computerklok is onjuist. Stel de computerklok opnieuw in op de juiste datum en tijd.

12001

12002

12004

12005

ERROR_INTERNET_<...> Er is geen internetverbinding gevonden. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door een time-out met de verbinding als gevolg van firewallinstellingen of doordat een hostnaam niet kan worden bepaald als gevolg van proxyinstellingen. Zie Verbindingsfouten oplossen om uw firewall of proxy-instellingen te controleren en probeer het opnieuw.
129:17   U start CS5.5 op macOS in Nieuw-Zeeland. Zie Fout #129:17 | Start Creative Suite 5.5-product in Nieuw-Zeeland.
194:01 Poging tot deactiveren van niet-geactiveerde computer U probeert de applicatie te deactiveren, maar deze is nog niet geactiveerd. Zie Activeren en deactiveren van Adobe-producten
194:6 Activering mislukt Zie Activering mislukt | Fout 194: 6.
194:110 Activering mislukt U hebt het proces 'Alles deactiveren' in de afgelopen 72 uur al gestart. U kunt het proces aan het einde van de periode van 72 uur opnieuw proberen.
194:112 Clientklok niet synchroon De tijd van de computerklok is onjuist. Stel de computerklok opnieuw in op de juiste datum en tijd.

208:1

208:2

208:3

Error_NetworkFailure Er is geen internetverbinding gevonden. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door een time-out met de verbinding als gevolg van firewallinstellingen of doordat een hostnaam niet kan worden bepaald als gevolg van proxyinstellingen. Zie Verbindingsfouten oplossen om uw firewall of proxy-instellingen te controleren en probeer het opnieuw.

213:5

213:10

  Deze fouten treden op omdat de map SLStore alleen-lezen is. Zie Configuratiefout | Creative Cloud.

Deactiveringsproblemen

Wat is deactiveren?

Deactivering is een app of service verwijderen van een geldige gebruikerslicentie. U kunt een app deactiveren zonder deze van uw computer te verwijderen, en u kunt deze later opnieuw activeren.

Deactiveringsproblemen kunnen soms optreden—bijvoorbeeld, als u geen toegang hebt tot de computer waarop u een geïnstalleerde app wilt deactiveren.

Hier zijn oplossingen voor enkele algemene deactiveringsproblemen.

Opmerking:

Hebt u deactiveringsproblemen met een Creative Cloud-app of -service? Zie Problemen met Creative Cloud-activering oplossen.

Hebt u uw apps verwijderd zonder ze te deactiveren?

Als u een app van een computer verwijdert, wordt de licentie ervan niet gedeactiveerd. Om de app te deactiveren, volgt u de stappen hieronder voor uw product. Als u uw apps hebt verwijderd van een computer waartoe u geen toegang hebt, raadpleegt u Hebt u geen toegang meer tot uw vorige computer?

Kies uw product

Acrobat DC

Zorg dat u verbinding hebt met internet. Installeer Acrobat Pro DC of Acrobat Standard DC opnieuw op dezelfde computer waarop het oorspronkelijk was geïnstalleerd.

Acrobat DC-lidmaatschap (aangeschaft via Creative Cloud of Document Cloud)

Voer een van de volgende stappen uit:

  • Start de app en meld u aan wanneer u daarom wordt gevraagd en kies daarna Help > [Uw Adobe ID] afmelden.
  • Afmelden van de accountpagina. Zie Afmelden van accountpagina voor meer informatie.

Acrobat DC (licentie voor onbepaalde tijd)

Start de app en meld u aan wanneer u daarom wordt gevraagd. Kies daarna Help > [Uw Adobe ID] afmelden.

CS6, CS5.5, CS5, CS4, Acrobat XI, Acrobat X en Acrobat 9

Zorg dat u verbinding hebt met internet. Installeer uw app opnieuw op dezelfde computer waarop de app oorspronkelijk was geïnstalleerd. Kies in de app Help > Deactiveren.

CS2, CS3, of Acrobat 7, 8, of 3D

Onze verouderde activeringsservers voor eerdere versies van Acrobat- en Creative Suite (CS)-applicaties moesten worden stopgezet. U kunt deze apps niet activeren, omdat deze activeringsservers niet langer beschikbaar zijn.

Applicaties waarop dit van invloed is, zijn Creative Suite 2- en 3-applicaties, Acrobat 7 en 8 (Standard en Professional), en Acrobat 3D versie 8. Meer informatie.

Zie Producten activeren en deactiveren voor meer informatie.

Hebt u geen toegang meer tot uw vorige computer?

Als u geen toegang hebt tot de vorige computer waarop u de app had geïnstalleerd – als de computer gestolen, kwijtgeraakt, gecrasht of vergrendeld is – moet u contact opnemen met Adobe om de app te deactiveren.

Als u de hardware van de computer hebt bijgewerkt, een vaste schijf hebt vervangen, uw besturingssysteem hebt bijgewerkt of uw computer opnieuw hebt geformatteerd voordat u uw software deactiveerde, hebt u waarschijnlijk de activeringsverbinding verbroken.

Optie voor deactivering grijs weergegeven of niet beschikbaar?

Als de software die u probeert te deactiveren onderdeel is van een suite, dan moet u een andere app in de suite deactiveren. Start een willekeurige app en kies Help > Deactiveren.

Als uw bedrijf het product onder een licentieovereenkomst voor volume-aankoop hebt aangeschaft, dan is de deactiveringsoptie niet beschikbaar. Neem voor ondersteuning contact op met uw volumelicentiebeheerder.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account