Problemen met Creative Cloud-activering oplossen

Hier volgen enkele algemene foutcodes en problemen bij Creative Cloud-activering en lees je hoe je deze kunt oplossen.

Let op:

In dit document worden foutcodes tijdens de activering van Creative Cloud 2018 en vorige versies beschreven.

Zie Licentiefouten | Creative Cloud 2019 voor Creative Cloud 2019-apps.

Foutcode Foutbericht of probleem Oplossing
n.v.t. 'Activeringslimiet bereikt
voor [product]. Dit serienummer is al geactiveerd op 2 computers'.

OF

'Maximum aantal
activeringen overschreden'
Zie de fout 'Activeringslimiet bereikt' of 'Aanmelding mislukt'.
n.v.t. 'Ik kan me niet aanmelden bij Creative Cloud of een Creative Cloud-app starten.'

Zorg dat je verbinding hebt met internet en probeer het opnieuw.

Als je een foutbericht krijgt, zoek je de fout en de aanbevolen oplossing in deze tabel.

n.v.t. 'Ik probeer een Creative Cloud-app te starten, maar wordt steeds gevraagd een serienummer in te voeren. Ik dacht dat ik geen serienummer nodig had voor Creative Cloud.' Je hoeft geen serienummer in te voeren. Zie Problemen oplossen met Creative Cloud-apps die om een serienummer vragen.
n.v.t.

'Wij kunnen [product] niet activeren. Productactivering is vereist als u dit product wilt gebruiken.'

OF

'Maak verbinding met internet en probeer het opnieuw.'

OF

'Uw computer is offline of de klok op uw computer is verkeerd ingesteld waardoor een verbindingsfout optreedt. Een internetverbinding is vereist. Maak verbinding met internet of pas de klokinstellingen aan en probeer het opnieuw.'

Zorg eerst dat je een internetverbinding hebt en dat de datum en tijd op je computer juist zijn. Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, lees je Verbindingsfouten oplossen voor instructies om je hostbestand opnieuw in te stellen.
n.v.t.

'Ongeldig serienummer'

OF

'Het ingevoerde serienummer is ingetrokken'

OF

'Het ingevoerde serienummer is ongeldig'

Als je dit foutbericht krijgt wanneer je probeert Creative Suite 6 te installeren, is het serienummer dat je gebruikt, niet geldig en is het geblokkeerd door Adobe. Adobe blokkeert serienummers die niet door Adobe zijn uitgegeven of die zijn uitgegeven door niet-geautoriseerde verkopers of vervalste software voor frauduleus gebruik. Je merkt mogelijk pas dat het serienummer is geblokkeerd wanneer je probeert de software (opnieuw) te installeren. Zie Legitieme Adobe-software voor meer informatie.
12001
12002
12004
12004
12005
'ERROR_INTERNET_<...>' Er is geen internetverbinding gevonden. Oorzaken zijn onder andere verbindingstime-outs als gevolg van firewallinstellingen en het niet kunnen bepalen van een hostnaam als gevolg van proxyinstellingen. Controleer je firewall- of proxy-instellingen en probeer het opnieuw. Zie Verbindingsfouten oplossen voor meer informatie.
194:01 'Poging tot deactiveren van niet-geactiveerde computer' Je probeert de applicatie te deactiveren, maar deze is nog niet geactiveerd. Raadpleeg Creative Cloud-apps activeren en deactiveren.
194:110 'Activering mislukt' Je hebt het proces 'Alles deactiveren' in de afgelopen 72 uur al gestart. Je kunt het proces aan het einde van de periode van 72 uur opnieuw proberen.
194:112 'Clientklok niet synchroon' De tijd op je computerklok is onjuist. Stel je computerklok opnieuw in op de juiste datum en tijd.
208:1
208:2
208:3
'Error_NetworkFailure' Er is geen internetverbinding gevonden. Oorzaken zijn onder andere verbindingstime-outs als gevolg van firewallinstellingen en het niet kunnen bepalen van een hostnaam als gevolg van proxyinstellingen. Controleer je firewall- of proxy-instellingen en probeer het opnieuw. Zie Verbindingsfouten oplossen voor meer informatie.
213:5
213:10
n.v.t. Deze fouten treden op omdat de map SLStore alleen-lezen is. Zie Configuratiefout in Adobe Creative Cloud.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account