Versie waarop dit van invloed is Photoshop CC
Toepasselijke configuratie iMacs met de grafische kaart Intel Iris Pro Graphics 6200

Probleem

Op iMacs met de grafische kaart Intel Iris Pro Graphics 6200 kan het scherm knipperen, flikkeren, flitsen of even zwart worden terwijl u Photoshop CC gebruikt.

Adobe werkt samen met partners aan een oplossing voor dit probleem.

Tussenoplossing

 

Stel de cursormodus in op Exact. Druk op Caps Lock om dit tijdelijk te doen. Schakel Caps Lock uit om de cursormodus weer op Standaard in te stellen.

U kunt de cursormodus Exact ook als volgt instellen:

  • Selecteer Voorkeuren > Cursors in Photoshop.
  • Stel de modus voor Tekencursors en Andere cursors in op Exact.

 

  • Klik op OK om het dialoogvenster Voorkeuren te sluiten.