Zoek bekende problemen en beperkingen in de nieuwste release van Photoshop.

Transformeren

Probleem Tussenoplossing
Wanneer je met Transformeren en Verdraaien (Bewerken > Transformeren > Verdraaien) in de modus Klassiek werkt, zijn de geselecteerde ankerpunten niet zichtbaar.   Gebruik een recentere kleurfunctie in plaats van het klassieke bedieningselement Kleur.  Kies Bewerken (Win) / Photoshop (Mac) > Voorkeuren > Hulplijnen, rasters en formaten > Bedieningselement. Kies een andere kleurfunctie.
Bij het transformeren van een laag terwijl de optie Beeldverhouding behouden uitgeschakeld is in de tooloptiebalk, wordt het verslepen van een van de hoekgrepen proportioneel omgezet.
Als u niet-proportioneel wilt transformeren, houdt u de Shift-toets ingedrukt terwijl u de hoekgrepen sleept.
(Alleen voor Mac) Als u overschakelt naar een andere app tijdens de vrije transformatiemodus en teruggaat naar Photoshop door op een deel van het canvas te klikken, wordt de transformatiemodus beëindigd. De meeste menu-items worden grijs weergegeven. U kunt het document niet bewerken. Klik nogmaals op een andere app en ga terug naar Photoshop.

Rekenfout in bewerkingsvelden wanneer het besturingssysteem in het Perzisch staat

Probleem Tussenoplossingen
De delingsoperator kan niet worden gebruikt in numerieke bewerkingsvelden in Photoshop op een besturingssysteem in het Perzisch, bijvoorbeeld in het dialoogvenster Canvasgrootte of het formaatveld in Transformeren, omdat "/" in het Perzisch een decimaalteken is.

Dit is een bekende beperking en er is nog geen oplossing beschikbaar. Houd deze pagina in de gaten voor toekomstige updates.

 

Met een Microsoft Surface-pen of een Wacom-pentablet werken

Probleem Tussenoplossingen
Wanneer u in Photoshop werkt met een Microsoft Surface-pen of een Wacom-apparaat met pen/stylus, kunnen de volgende problemen optreden:
 • De werkruimte Selecteren en maskeren loopt vast wanneer u een selectie maakt of op een afbeelding schildert terwijl er is ingezoomd. 
 • De werkruimte Vullen met behoud van inhoud loopt vast wanneer een pennenstreek wordt losgelaten.

 

Oplossing: dit probleem is opgelost in de maart 2019-release van Photoshop (versie 20.0.4).

Tijdelijke oplossing: in sommige gevallen kunnen deze problemen worden opgelost door over te stappen op een muis.

Afbeeldingen bewerken die zijn geopend vanuit Lightroom Classic

Probleem Tussenoplossingen
Wanneer u een afbeelding vanuit Lightroom Classic opent voor bewerking in Photoshop ( Bewerken in > Adobe Photoshop CC 2019), ziet u de volgende problemen:
 • De menu's en opdrachten in Photoshop zijn uitgeschakeld.
 • De sneltoetsen werken niet.

Oplossing: Dit probleem is opgelost in de januari 2019-release van Photoshop (versie 20.0.2).

Tussenoplossing: Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen:

 • Sluit Photoshop en Lightroom Classic af. Start Photoshop eerst, start vervolgens Lightroom Classic en open de afbeelding voor bewerking in Photoshop. 
 • Schakel het startscherm in Photoshop uit. Kies Bewerken > Voorkeuren > Algemeen (Windows) of Photoshop > Voorkeuren > Algemeen (macOS).  Selecteer Het beginscherm uitschakelen.

Gereedschappen en bedieningselementen op het canvas

Probleem Tussenoplossing
 • Tekstgereedschap markeren/selectie, randen van pixelselectie en randen van transformatie zijn niet zichtbaar.
 • Bedieningselementen voor gereedschappen worden niet weergegeven op het doek voor niet-RGB-documenten.
Open een RGB-document in Photoshop. De gereedschappen werken nu naar behoren op alle documenten voor de rest van de sessie. Herhaal deze tussenoplossing wanneer u Photoshop opnieuw start.

Schilderen of klonen (macOS)

Probleem Tussenoplossing
Vertraging en/of de voortgangscursor wordt weergegeven bij het schilderen of klonen in macOS 10.14 Mojave.

Volg de hier aangetroffen instructies: Pendruk werkt niet en de voortgangscursor wordt weergegeven tijdens het tekenen

U kunt ook de linialen verbergen tijdens het schilderen of klonen. Als u linialen wilt tonen of verbergen, kiest u Weergave > Linialen.

Voor een lijst met bekende compatibiliteitsproblemen die kunnen optreden wanneer u Photoshop in macOS 10.14 (Mojave) uitvoert, raadpleegt u Photoshop en Mojave | macOS 10.14.

Mengmodi voor kleuren

Probleem Tussenoplossing
Mengmodi voor lagen produceren artefacten of onjuiste kleur.

Oplossing: Installeer de Photoshop CC 2019 v20.0.1-update.

Tussenoplossing: Als het probleem hiermee niet is opgelost, schakelt u de optie Verouderde functies samenvoegen in Prestatievoorkeuren in.

Kies Bewerken > Voorkeuren > Prestaties  (Windows) or Photoshop > Voorkeuren > Prestaties (macOS). Selecteer Verouderde functies samenvoegen. Sluit Photoshop en start het programma opnieuw op.

Vullen met behoud van inhoud

Probleem Tussenoplossing
In het venster Voorvertoning van de werkruimte Vullen met behoud van inhoud is het bemonsteringsgebied bij sommige afbeeldingen niet volledig getekend.

Oplossing: Dit probleem is opgelost in de november 2018-release van Photoshop (versie 20.0.1).

Tussenoplossing: Schakel de optie Verouderde functies samenvoegen in Prestatievoorkeuren in. Kies Bewerken > Voorkeuren > Prestaties (Windows) of Photoshop > Voorkeuren > Prestaties (macOS). Selecteer Verouderde functies samenvoegen . Sluit Photoshop en start het programma opnieuw op.

Het bemonsteringsgebied is onjuist als u in de modus Toevoegen het Bemonsteringspenseel gebruikt om aan het bemonsteringsgebied toe te voegen en de Lasso in de modus Toevoegen aan selectie gebruikt om aan de selectie toe te voegen (vulgebied). 

Oplossing: Dit probleem is opgelost in de januari 2019-release van Photoshop (versie 20.0.2).

Tussenoplossing: Gebruik het Bemonsteringspenseel om het bemonsteringsgebied handmatig aan te passen aan de gewenste gebieden.

Exporteren

Probleem Tussenoplossing
Wanneer u exporteert (Bestand > Exporteren > Exporteren als) in de SVG-indeling, wordt de Achtergrondlaag niet weergegeven in de uitvoerafbeelding. Ontgrendel of dupliceer de Achtergrondlaag en exporteer het vervolgens als SVG.

Uitvloeien

Probleem Tussenoplossing
(macOS 10.14 Mojave) Nadat u het filter Uitvloeien op specifieke Mac-hardware/grafische kaarten op een afbeelding hebt toegepast, bevat de afbeelding onverwachte zwarte pixels.

Zie Zwarte artefacten op de afbeelding na gebruik van het filter Uitvloeien om dit probleem op te lossen.

Voor een lijst met bekende compatibiliteitsproblemen die kunnen optreden wanneer u Photoshop in macOS 10.14 (Mojave) uitvoert, raadpleegt u Photoshop en Mojave | macOS 10.14.

Type

Probleem Tussenoplossing
Bij gebruik van het tekstgereedschap zijn de I-straalaanwijzer en de tekstselectie niet zichtbaar bij het typen in CMYK-, Labo- en grijswaardendocumenten.

Ga als volgt te werk om dit probleem op te lossen:

 • De GPU uitschakelen: kies Bewerken > Voorkeuren > Prestaties (Windows) of Photoshop > Voorkeuren > Prestaties (macOS). Schakel GPU gebruiken uit. Sluit Photoshop en start het programma opnieuw op.
 • Open een RGB-afbeelding in Photoshop. De I-straalaanwijzer wordt nu weergegeven in niet-RGB-documenten.

Aanpassingen

Probleem Tussenoplossing
Nadat u een aanpassing op een afbeelding in het venster Aanpassingen hebt toegepast en op het pictogram Vorige weergave bekijken onderaan het venster klikt of op de toets \ drukt, wordt de vorige status niet weergegeven.

Oplossing: Dit probleem is opgelost in de november 2018-release van Photoshop CC (versie 20.0.1).

Tussenoplossing: Schakel de optie Verouderde functies samenvoegen in Prestatievoorkeuren in. Kies Bewerken > Voorkeuren > Prestaties (Windows) of Photoshop > Voorkeuren > Prestaties (macOS). Selecteer Verouderde functies samenvoegen . Sluit Photoshop en start het programma opnieuw op.

3D

Probleem Tussenoplossing
Na het upgraden van een eerdere versie naar Photoshop CC 2019 (versie 20.0), crasht de app wanneer u een bestand opent vanuit het startscherm en Filter> Weergave > Lighting FX selecteert.

Oplossing: Dit probleem is opgelost in de november 2018-release van Photoshop CC (versie 20.0.1).

Tussenoplossing: Verwijder het voorkeurenbestand Adobe Photoshop CC 2019 Prefs.psp in:

(Windows) \Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop CC 2019\Adobe Photoshop CC 2019 Settings

(Mac) Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/Adobe Photoshop CC 2019 Settings

Sneltoetsen

Probleem Tussenoplossing

Na het upgraden van een eerdere versie naar Photoshop CC 2019 (versie 20.0) en later, wordt de toewijzing F1 en Cmd+Z gedupliceerd door de sneltoetsmigratie.

Dit probleem treedt op als u eerder de standaardtoewijzing van F1 of Cmd + Z hebt gewijzigd. De sleutel voert een van de handelingen uit, afhankelijk van de context van de toepassing.

Wis de extra toewijzing met de sneltoets-editor. Zie Een set sneltoetsen verwijderen.

Andere bekende problemen

Probleem Tussenoplossing
(Alleen Windows) Wanneer Photoshop wordt uitgevoerd op Microsoft Surface Book met NVIDIA GPU ingeschakeld, verschijnen zwarte vakken rond zwevende elementen van de gebruikersinterface in Photoshop, inclusief het dialoogvenster Zoeken, coachmarks en geschiedenisscrubber. Zie Er verschijnen zwarte gebieden rond elementen van de gebruikersinterface | Microsoft Surface Book.
Wanneer u Photoshop start, loopt het programma vast op het welkomstscherm met de melding 'Halide-knelpunten laden...' of loopt het vast/crasht het tijdens het opstarten. Zie Photoshop loopt vast bij starten.

Wanneer u Bestand > Bestandsinfo opent voor bepaalde bestanden in Photoshop, neemt u een of meer van de volgende probleemverschijnselen waar:

 • Het dialoogvenster Bestandsinfo opent traag of loopt vast.
 • Photoshop geeft de waarschuwing 'Kan geen onbewerkte metagegevens weergeven, inhoud te groot'.
 • Onbewerkte gegevens bevatten een overtollig aantal meldingen 'photoshop:DocumentAncestors'.

Oplossing: Dit probleem is opgelost in de januari 2019-release van Photoshop (versie 20.0.2).

Zie Het dialoogvenster Bestandsinfo opent traag, loopt vast of kan geen onbewerkte metagegevens weergeven voor meer informatie.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid