Functies, namen en locaties van voorkeurenbestand | Photoshop CS5

Informatie over voorkeuren

Er worden talloze programma-instellingen opgeslagen in het voorkeurenbestand van Adobe Photoshop, waaronder de algemene weergaveopties, opties voor het opslaan van bestanden, opties voor de prestaties, cursoropties, opties voor transparantie, opties voor tekst en opties voor invoegtoepassingen en werkschijven. Van deze opties worden de meeste ingesteld in het dialoogvenster Voorkeuren. Voorkeuren worden elke keer opgeslagen als u de toepassing afsluit.

Onverwachte gebeurtenissen kunnen duiden op een beschadigd voorkeurenbestand. Als u vermoedt dat het voorkeurenbestand is beschadigd, herstel dan de standaardinstellingen van de voorkeuren.

U kunt de voorkeurenbestanden voor Photoshop opnieuw maken door de toepassing te starten terwijl u Ctrl+Alt+Shift (Windows) of Command+Option+Shift (Mac OS) ingedrukt houdt. Vervolgens klikt u op Ja wanneer het bericht ‘Delete the Adobe Photoshop Settings file?’ wordt weergegeven.

Belangrijk: Als u de voorkeuren opnieuw maakt door het Settings-bestand van Adobe Photoshop CS5 te verwijderen, zorg er dan voor dat u alleen dat bestand verwijdert. Als u de volledige map met instellingen verwijdert, worden ook alle nietopgeslagen acties of voorinstellingen verwijderd.

Door Photoshop opnieuw te installeren, verwijdert u het voorkeurenbestand niet. Maak uw voorkeuren opnieuw voordat u Photoshop opnieuw installeert. 

Mac OS

Belangrijk: Apple heeft de gebruikersbibliotheekmap standaard verborgen gemaakt met de release van Mac OS X 10.7. Als u toegang nodig hebt tot bestanden in de verborgen bibliotheekmap om Adobe-problemen op te lossen, raadpleegt u Bestanden in de verborgen gebruikersbibliotheek oproepen.

Photoshop-voorkeur Bestandsnaam Pad
Algemene instellingen Adobe Photoshop CS5 Prefs.psp Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop CS5 Settings
Handelingen Actions panel.psp Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop CS5 Settings
Camera Raw Voorkeuren Adobe Camera Raw 6.x Prefs Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences
Kleurinstellingen (Kleurbeheer) Color Settings.csf  Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop CS5 Settings
Aangepaste kleurinstellingen (Kleurbeheer) Userdefined.csf Users/[gebruikersnaam]/Library/Application Support/Adobe/Color/Settings
Aangepaste proefdrukinstellingen (Kleurbeheer) Userdefined.psf  Gebruikers/[gebruikersnaam]/Bibliotheek/Application Support/Adobe/Color/Proofing
Gereedschappen voor bewerken en verven Brushes.psp, Contours.psp, Custom Shapes.psp, Gradients.psp, Patterns.psp, RepoussePresets.psp, Styles.psp, Swatches.psp, ToolPresets.psp Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop CS5 Settings/

 
Paden Adobe Photoshop CS5 Paths Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences
Opslaan voor web Adobe Save For Web 12.0 Prefs  Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences
Filters en effecten Adobe Effect CS5 Prefs, Adobe Filter Gallery CS5 Prefs, Adobe Lens Blur CS5 Prefs, Adobe Lens Correction CS5 Prefs, Adobe Liquify CS5 Prefs, Adobe VanishingPoint CS5 Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe/Plugins/[naam van effect of filter]/Photoshop
 
Lensprofielen (gemaakt met de lensprofielsoftware) Userdefined.lcs Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe/LensCorrection/1.0/Settings
Werkruimten

[Door gebruiker gedefinieerd]

Werkruimten die zijn gewijzigd 

Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop CS5 Settings/
WorkSpaces

Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop CS5 Settings/
WorkSpaces (Modified)
Instellingen voor plug-ins van derden (bijvoorbeeld de locatie van de map met plug-ins) (variabel) Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences folder
Opgeslagen voorinstellingen [Door gebruiker gedefinieerd] Gebruikers/[gebruikersnaam]/Bibliotheek/Application Support/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Presets/[functienaam]

Windows XP

Photoshop-voorkeur Bestandsnaam Pad
Algemene instellingen Adobe Photoshop CS5 Prefs.psp Documents and Settings/[gebruikersnaam]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings
Handelingen Actions panel.psp Documents and Settings/[gebruikersnaam]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings
Camera Raw Windows-registersleutel 

XMP-bestanden die zijn opgeslagen via het Camera Raw-dialoogvenster
HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Camera Raw/6.0

Documents and Settings/[gebruikersnaam]/Application Data/Adobe/CameraRaw/Settings
Kleurinstellingen (Kleurbeheer) Color Settings.csf Documents and Settings/[gebruikersnaam]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings
Aangepaste kleurinstellingen (Kleurbeheer) Userdefined.csf Documents and Settings/[gebruikersnaam]/Application Data/Adobe/Color/Settings
Aangepaste proefdrukinstellingen (Kleurbeheer) Userdefined.psf  Documents and Settings/[gebruikersnaam]/Application Data/Adobe/Color/Proofing
Gereedschappen voor bewerken en verven Brushes.psp, Contours.psp, Custom Shapes.psp, Gradients.psp, Patterns.psp, Styles.psp, Swatches.psp, ToolPresets.psp Documents and Settings/[gebruikersnaam]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings/Presets
Paden Voorkeuren worden opgeslagen als waardegegevens in de SettingsFilePath-waardenaam in het Windows-register. HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/12.0
Opslaan voor web Adobe Save for Web 12.0 Prefs Documents and Settings/[gebruikersnaam]/Application Data/Adobe/Save For Web/12.0
Filters en effecten Adobe Effect CS5 Prefs, Adobe Filter Gallery CS5 Prefs, Adobe Lens Blur CS5 Prefs, Adobe Lens Correction CS5 Prefs, Adobe Liquify CS5 Prefs Documents and Settings/[gebruikersnaam]/Application Data/Adobe/Plugins/[effect- of filternaam]/Photoshop
 
Lensprofielen (gemaakt met de lensprofielsoftware) Userdefined.lcs Documents and Settings/[gebruikersnaam]/Application Data/Adobe/LensCorrection/1.0/Settings
Werkruimten [Door gebruiker gedefinieerd]

Werkruimten die zijn gewijzigd
Documents and Settings/[gebruikersnaam]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings/Workspaces
Documents and Settings/[gebruikersnaam]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings/Workspaces (Modified)
Instellingen voor invoegtoepassingen van derden (bijvoorbeeld de locatie van de map met invoegtoepassingen) Instellingen worden opgeslagen als waardegegevens in de SettingsFilePath-waardenaam in het Windows-register. HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/12.0
Opgeslagen voorinstellingen [Door gebruiker gedefinieerd] Documents and Settings/[gebruikersnaam]/Application Data/Adobe Photoshop CS5/Presets/[functienaam]

Windows 7 en Vista

Photoshop-voorkeur Bestandsnaam Pad
Algemene instellingen
  • Adobe Photoshop CS5 Prefs.psp (32 bitsversie)
  • Adobe Photoshop (X64) CS5 Prefs.psp (64 bitsversie)
Users/[gebruikersnaam]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings
Handelingen Actions panel.psp Users/[gebruikersnaam]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings
Camera Raw Windows-registersleutel 

XMP-bestanden die zijn opgeslagen via het Camera Raw-dialoogvenster
HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Camera Raw/6.0

Users/[gebruikersnaam]/AppData/Adobe/CameraRaw/Settings
Kleurinstellingen (Kleurbeheer) Color Settings.csf Users/[gebruikersnaam]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings
Aangepaste kleurinstellingen (Kleurbeheer) Userdefined.csf Users/[gebruikersnaam]/AppData/Roaming/Adobe/Color/Settings
Aangepaste proefdrukinstellingen (Kleurbeheer) Userdefined.psf  Users/[gebruikersnaam]/AppData/Roaming/Adobe/Color/Proofing
Gereedschappen voor bewerken en verven Brushes.psp, Contours.psp, Custom Shapes.psp, Gradients.psp, Patterns.psp, Styles.psp, Swatches.psp, ToolPresets.psp Users/[gebruikersnaam]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings/Presets
Paden Voorkeuren worden opgeslagen als waardegegevens in de SettingsFilePath-waardenaam in het Windows-register. (Windows-registersleutel) HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/12.0
Opslaan voor web Adobe Save for Web 12.0 Prefs Gebruikers/[gebruikersnaam]/AppData/Roaming/Adobe/Save For Web/12.0
Filters en effecten Adobe Effect CS5 Prefs, Adobe Filter Gallery CS5 Prefs, Adobe Lens Blur CS5 Prefs, Adobe Lens Correction CS5 Prefs, Adobe Liquify CS5 Prefs Users/[gebruikersnaam]/AppData/Roaming/Adobe/Plugins/[effect- of filternaam]/Photoshop
 
Lensprofielen (gemaakt met de lensprofielsoftware) Userdefined.lcs Users/[gebruikersnaam]/AppData/Roaming/Adobe/LensCorrection/1.0/Settings
Werkruimten [Door gebruiker gedefinieerd]

[Werkruimten die zijn gewijzigd}
Users/[gebruikersnaam]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings/Workspaces
Users/[gebruikersnaam]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Adobe Photoshop CS5 Settings/Workspaces (Modified)
Instellingen voor plug-ins van derden (bijvoorbeeld de locatie van de map met plug-ins) Instellingen worden opgeslagen als waardegegevens in de SettingsFilePath-waardenaam in het Windows-register. HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/12.0
Opgeslagen voorinstellingen [Door gebruiker gedefinieerd] Users/[gebruikersnaam]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop CS5/Presets/[functienaam]

 

 

 

Adobe-logo

Aanmelden bij je account