Informatie over voorkeuren

Er worden talloze programma-instellingen opgeslagen in het voorkeurenbestand van Adobe Photoshop, waaronder de algemene weergaveopties, opties voor het opslaan van bestanden, opties voor de prestaties, cursoropties, opties voor transparantie, opties voor tekst en opties voor invoegtoepassingen en werkschijven. Van deze opties worden de meeste ingesteld in het dialoogvenster Voorkeuren. Voorkeuren worden elke keer opgeslagen als u de toepassing afsluit.

Onverwachte gebeurtenissen kunnen duiden op een beschadigd voorkeurenbestand. Als u vermoedt dat het voorkeurenbestand is beschadigd, herstel dan de standaardinstellingen van de voorkeuren.

U kunt de voorkeurenbestanden voor Photoshop opnieuw maken door de toepassing te starten terwijl u Ctrl+Alt+Shift (Windows) of Command+Option+Shift (Mac OS) ingedrukt houdt. Vervolgens klikt u op Ja wanneer het bericht ‘Wilt u het instellingenbestand van Adobe Photoshop verwijderen?’ wordt weergegeven.

Opmerking: als dit proces niet werkt wanneer u een draadloos toetsenbord (Bluetooth) gebruikt, sluit u een toetsenbord met draad aan en probeert u het opnieuw.

Belangrijk: Als u de voorkeuren opnieuw maakt door het Settings-bestand van Adobe Photoshop te verwijderen, zorg er dan voor dat u alleen dat bestand verwijdert. Als u de volledige map met instellingen verwijdert, worden ook alle nietopgeslagen acties of voorinstellingen verwijderd.

Door Photoshop opnieuw te installeren, verwijdert u het voorkeurenbestand niet. Maak uw voorkeuren opnieuw voordat u Photoshop opnieuw installeert.

Mac OS

Belangrijk: Apple heeft de gebruikersbibliotheekmap standaard verborgen gemaakt met de release van Mac OS X 10.7. Als u toegang tot bestanden in de verborgen bibliotheekmap nodig hebt om Adobe-problemen op te lossen, raadpleegt u Bestanden in de verborgen gebruikersbibliotheek oproepen.

Photoshop-voorkeur Bestandsnaam Pad
Algemene instellingen Adobe Photoshop [versie] Prefs.psp Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings
Handelingen Actions palette.psp Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings
Camera Raw-voorkeuren Adobe Camera Raw [versie] Prefs Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences
Kleurinstellingen (Kleurbeheer) Color Settings.csf Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings
Aangepaste kleurinstellingen (Kleurbeheer) Userdefined.csf Users/[gebruikersnaam]/Library/Application Support/Adobe/Color/Settings
Aangepaste proefdrukinstellingen (Kleurbeheer) Userdefined.psf Users/[gebruikersnaam]/Library/Application Support/Adobe/Color/Proofing
Gereedschappen voor bewerken en verven Brushes.psp, Contours.psp, Custom Shapes.psp, Gradients.psp, Patterns.psp, RepoussePresets.psp, Styles.psp, Swatches.psp, ToolPresets.psp Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings/
Paden Adobe Photoshop [versie] Paths Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences
Opslaan voor web

Adobe Save for Web CS6 PrefsAdobe Save for Web [versie] Prefs

Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe/Plugins/Adobe Save for Web CS6/
Photoshop

Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences
Filters en effecten Adobe Adaptive Wide Angle [versie], Adobe Dicom [versie], Adobe Filter Gallery [versie] Prefs, Adobe Lens Blur [versie] Prefs, Adobe Lens Correction [versie] Prefs, Adobe Liquify [versie] Prefs, Adobe VanishingPoint [versie], Adobe Oil Paint [versie]
Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe/Plugins/[naam van effect of filter]/
Photoshop
Lensprofielen (gemaakt met de lensprofielsoftware) Userdefined.lcs Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe/LensCorrection/1.0/Settings
Werkruimten

[Door gebruiker gedefinieerd]

Werkruimten die zijn gewijzigd

Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings/WorkSpaces

Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings/WorkSpaces (gewijzigd)

Instellingen voor plug-ins van derden (bijvoorbeeld de locatie van de map met plug-ins) (variabel) Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences folder
Opgeslagen voorinstellingen [Door gebruiker gedefinieerd] Users/[gebruikersnaam]/Library/Application Support/Adobe/Adobe Photoshop [versie]/Presets/[functienaam]

Windows 7 en Vista

Photoshop-voorkeur Bestandsnaam Pad
Algemene instellingen

Adobe Photoshop [versie] Prefs.psp (32-bits versie)

Adobe Photoshop X64 [versie] Prefs.psp (64-bits versie)

Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Adobe Photoshop [versie] Settings
Handelingen Actions palette.psp Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Adobe Photoshop [versie] Settings
Camera Raw

Windows-registersleutel

XMP-bestanden die zijn opgeslagen via het Camera Raw-dialoogvenster

HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Camera Raw/[versie]

Users/[gebruikersnaam]/AppData/Roaming/CameraRaw/Settings

Kleurinstellingen (Kleurbeheer) Color Settings.csf Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Adobe Photoshop [versie] Settings
Aangepaste kleurinstellingen (Kleurbeheer) Userdefined.csf Users/[gebruikersnaam]/AppData/Roaming/Adobe/
Color/Settings
Aangepaste proefdrukinstellingen (Kleurbeheer) Userdefined.psf Users/[gebruikersnaam]/AppData/Roaming/Adobe/
Color/Proofing
Gereedschappen voor bewerken en verven Brushes.psp, Contours.psp, Custom Shapes.psp, Gradients.psp, Patterns.psp, Styles.psp, Swatches.psp, ToolPresets.psp Users/[gebruikersnaam]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [versie]/Adobe Photoshop [versie] Settings/Presets
Paden Voorkeuren worden opgeslagen als waardegegevens in de SettingsFilePath-waardenaam in het Windows-register.

(Windows-registersleutel) HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/[versie]

Settings FilePath-waarde:

Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Adobe Photoshop [versie] Settings

Opslaan voor web

Adobe Save for Web 13.0 Prefs

Bestand Opslaan voor web

Users/[gebruikersnaam]/AppData/Roaming/Adobe/Plugins/
Adobe Save for Web [versie]/Photoshop

Users/[gebruikersnaam]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [versie]/Optimized Settings/filename.irs

Filters en effecten Adobe Effect [versie] Prefs, Adobe Filter Gallery [versie] Prefs, Adobe Lens Blur [versie] Prefs, Adobe Lens Correction [versie] Prefs, Adobe Liquify [versie] Prefs, Adobe Mondo Filter [versie], Adobe Oil Paint [versie]
Users/[gebruikersnaam]/AppData/Roaming/Adobe/Plugins/
[naam van filter of effect]/Photoshop
Lensprofielen (gemaakt met de lensprofielsoftware)

Userdefined.lcs

Adaptieve lensprofielbestanden: .wac

Users/[gebruikersnaam]/AppData/Roaming/Adobe/
LensCorrection/1.0/Settings

Users/[gebruikersnaam]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [versie]/Optimize Settings

Werkruimten

[Door gebruiker gedefinieerd]

Werkruimten die zijn gewijzigd

Users/[gebruikersnaam]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [versie]/Adobe Photoshop [versie] Settings/Workspaces
Users/[gebruikersnaam]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [versie]/Adobe Photoshop [versie] Settings/Workspaces (gewijzigd)
Instellingen voor plug-ins van derden (bijvoorbeeld de locatie van de map met plug-ins) Instellingen worden opgeslagen als waardegegevens in de SettingsFilePath-waardenaam in het Windows-register. HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/[versie]
Opgeslagen voorinstellingen [Door gebruiker gedefinieerd] Users/[gebruikersnaam]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe Photoshop [versie]/Presets/[functienaam]

Windows XP

Photoshop-voorkeur Bestandsnaam Pad
Algemene instellingen Adobe Photoshop [versie] Prefs.psp Documents and Settings/[gebruikersnaam]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop [versie]/Adobe Photoshop [versie] Settings
Handelingen Actions palette.psp Documents and Settings/[gebruikersnaam]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop [versie]/Adobe Photoshop [versie] Settings
Camera Raw

Windows-registersleutel

XMP-bestanden die zijn opgeslagen via het Camera Raw-dialoogvenster

HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Camera Raw/[versie]

Documents and Settings/[gebruikersnaam]/Application Data/Adobe/CameraRaw/Settings

Kleurinstellingen (Kleurbeheer) Color Settings.csf Documents and Settings/[gebruikersnaam]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop [versie]/Adobe Photoshop [versie] Settings
Aangepaste kleurinstellingen (Kleurbeheer) Userdefined.csf Documents and Settings/[gebruikersnaam]/Application Data/Adobe/Color/Settings
Aangepaste proefdrukinstellingen (Kleurbeheer) Userdefined.psf Documents and Settings/[gebruikersnaam]/Application Data/Adobe/Color/Proofing
Gereedschappen voor bewerken en verven Brushes.psp, Contours.psp, Custom Shapes.psp, Gradients.psp, Patterns.psp, Styles.psp, Swatches.psp, ToolPresets.psp Documents and Settings/[gebruikersnaam]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop [versie]/Presets
Paden Voorkeuren worden opgeslagen als waardegegevens in de SettingsFilePath-waardenaam in het Windows-register.

KEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/[versie]

SettingsFilePath:
Documents and Settings/[gebruikersnaam]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop [versie]/Adobe Photoshop [versie] Settings

Opslaan voor web Adobe Save for Web [versie] Prefs Documents and Settings/[gebruikersnaam]/Adobe/Plugins/Adobe Save For Web [versie]/Photoshop
Filters en effecten Adobe Effect [versie] Prefs, Adobe Filter Gallery [versie] Prefs,
Adobe Lens Correction [versie] Prefs,
Adobe Liquify [versie] Prefs,
Adobe Adaptive Wide Angle

Documents and Settings/[gebruikersnaam]/Application Data/Adobe/Plugins/[effect- of filternaam]/Photoshop

Documents and Settings/[gebruikersnaam]Application Data/Adobe/Plugins/Adobe Lens Correction [versie]/Photoshop

Documents and Settings/[gebruikersnaam]/Application Data/Adobe/Plugins/Adobe Liquify [versie]/Photoshop

Documents and Settings/[gebruikersnaam]/Application Data/Adobe/Plugins/Adobe Adaptive Wide Angle [versie]

Lensprofielen (gemaakt met de lensprofielsoftware) Userdefined.lcs Documents and Settings/[gebruikersnaam]Application Data/Adobe/Plugins/Adobe Lens Correction [versie]/Photoshop
Werkruimten

[Door gebruiker gedefinieerd]

Werkruimten die zijn gewijzigd

Documents and Settings/[gebruikersnaam]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop [versie]/Adobe Photoshop [versie] Settings/Workspaces

Documents and Settings/[gebruikersnaam]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop [versie]/Adobe Photoshop [versie] Settings/Workspaces (gewijzigd)

Instellingen voor plug-ins van derden (bijvoorbeeld de locatie van de map met plug-ins) Instellingen worden opgeslagen als waardegegevens in de SettingsFilePath-waardenaam in het Windows-register. HKEY_CURRENT_USER/Software/Adobe/Photoshop/[versie]
Opgeslagen voorinstellingen Opgeslagen voorinstellingen Documents and Settings/[gebruikersnaam]/Application Data/Adobe/Adobe Photoshop [versie]/Presets/[functienaam]

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid