Functies, namen en locaties van voorkeurenbestand | Photoshop

 Beëindiging van 3D-functies in Photoshop

De 3D-functies van Photoshop worden in toekomstige updates verwijderd. Gebruikers die met 3D werken wordt aangeraden om de nieuwe Substance 3D-collectie van Adobe te verkennen, de volgende generatie 3D-tools van Adobe. Hier vindt u meer informatie over het beëindigen van de 3D-functies van Photoshop: Photoshop 3D | Algemene vragen over de 3D-functies die niet meer beschikbaar zijn.

Voorkeurslocaties macOS

Opmerking:

De bibliotheekmap van de gebruiker is standaard verborgen in macOS.

Zie Bestanden in de verborgen gebruikersbibliotheek oproepen.

De meeste voorkeuren worden opgeslagen wanneer u Photoshop afsluit.
*Voorkeuren die worden verwijderd met behulp van de sneltoetsmethode en de methode Voorkeuren herstellen bij afsluiten.
† Elke keer dat Photoshop wordt gestart, wordt deze gemaakt/opgeslagen.

Naam en beschrijving Bestandsnaam Pad
Voorkeuren voor algemene instellingen - bevat alle instellingen die zijn opgegeven in het dialoogvenster Voorkeuren. * Adobe Photoshop [versie] Prefs.psp Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings
Acties - bevat de lijst van alle acties die in het deelvenster Acties zijn geladen. Actions palette.psp Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings
Penselen - bevat de lijst van alle penselen die in het deelvenster Penselen zijn geladen.
Brushes.psp Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings
Voorkeuren Camera Raw - bevat alle instellingen die zijn opgeslagen in het dialoogvenster Voorkeuren Camera Raw.
Voorkeuren Adobe Camera Raw [versie]

/Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences

Instructies voor het opnieuw instellen van Camera Raw-voorkeuren, vindt u in Camera Raw-voorkeuren opnieuw instellen.

Kleurinstellingen - (Kleurbeheer) Color Settings.csf Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings
Contourvoorkeuren - bevat de lijst met alle door de gebruiker gedefinieerde contouren gemaakt in het dialoogvenster Laagstijl.
Contours.psp
Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings
Aangepaste kleurinstellingen - (Kleurbeheer) Userdefined.csf Users/[gebruikersnaam]/Library/Application Support/Adobe/Color/Settings
Aangepaste proefdrukinstellingen - (Kleurbeheer) Userdefined.psf Users/[gebruikersnaam]/Library/Application Support/Adobe/Color/Proofing
Aangepaste vormen - bevat de lijst met alle vormen die in het deelvenster Vormen zijn geladen.
CustomShapes.psp Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings
Standaard typestijlen - Default Type Styles.psp Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings
Niet opnieuw tonen - bevat de lijst met dialogen die u hebt gezien en waarvoor u een vinkje hebt gezet bij de optie 'Niet opnieuw tonen'. dnsa.json Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings
Effectvoorkeuren - bevat de lijst met instellingen gebruikt in het dialoogvenster Laagstijl. Effect Prefs.psp Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings
Als instellingen exporteren - bevat de laatst gebruikte instellingen gebruikt in het dialoogvenster Exporteren als. export-as-settings.json Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings
Filters en effecten - bevat de laatst gebruikte instellingen in het dialoogvenster van het filter.
Adaptive Wide Angle Prefs.psp
Dicom Prefs.psp
Filter Gallery Prefs.psp
Lens Blur Prefs.psp
Lens CorrectionPrefs.psp
Liquify Last Mesh.psp
Liquify Prefs.psp
VanishingPoint Prefs.psp
Oil Paint Prefs.psp
Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings
Verloopvoorkeuren - bevat de lijst van alle verlopen die in het deelvenster Verlopen zijn geladen.
Gradients.psp Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings
Sneltoetsvoorkeuren - bevat de door de gebruiker gedefinieerde instellingen in het dialoogvenster Sneltoetsen. (Opmerking: Oude selectievakjes gebruiken wordt opgeslagen met Voorkeuren voor algemene instellingen.)
* Keyboard Shortcuts.psp
* Keyboard Shortcuts Primary.psp
Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings
Eindmarkering lancering - slaat een timing op van hoelang de lancering van Photoshop duurt. LaunchEndFlag.psp Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings
Lensprofielen - gemaakt met de Lensprofielsoftware.

[Bestandsnaam].lcs

Adaptieve lensprofielbestanden: [Bestandsnaam].wac

Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe/LensCorrection/1.0/Settings
Computervoorkeuren - bevat een subset van hardware-specifieke voorkeuren zoals GPU, cache-tegelformaten, enz.
* MachinePrefs.psp Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings
Voorkeuren menu-aanpassing - bevat de door de gebruiker gedefinieerde instellingen in het dialoogvenster Menu's.
* Menu Customization.psp
* Menu Customization Primary.psp
Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings
Meest recent gebruikte grootten voor nieuwe documenten - bevat een lijst van meest recent gebruikte documentgrootten in het dialoogvenster Nieuw document.
* MRU New Doc Sizes.json
Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings
Meest recent gebruikte penselen - bevat een lijst van meest recent gebruikte penselen in het dialoogvenster Penselen. MRUBrushes.psp Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings
Meest recent gebruikte verlopen - bevat een lijst van meest recent gebruikte verlopen in het dialoogvenster Verlopen.
MRUGradients.psp Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings
Meest recent gebruikte patronen -
Geladen patronen nemen veel geheugen in beslag. Momenteel worden recent gebruikte patronen niet bewaard tussen sessies.  
Meest recent gebruikte stijlen -
Geladen stijlen nemen veel geheugen in beslag. Momenteel worden recent gebruikte stijlen niet bewaard tussen sessies.
 
Meest recent gebruikte stalen - bevat een lijst van meest recent gebruikte stalen in het dialoogvenster Stalen.
MRUSwatches.psp Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings
Grootten voor nieuwe documenten - bevat de lijst met door de gebruiker geladen voorinstellingen voor nieuwe documenten. New Doc Sizes.json Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings
OpenEXR Voorkeuren voor indeling openen - bevat de laatst gebruikte instellingen in het dialoogvenster OpenEXR. OpenEXR Format Open Pref.psp
Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings
Geoptimaliseerde kleuren - bevat de lijst met door de gebruiker gemaakte voorinstellingen voor kleurentabellen in Save for Web.
[Bestandsnaam].act Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings/Optimized Colors
Geoptimaliseerde uitvoerinstellingen - bevat de lijst met door de gebruiker gemaakte voorinstellingen voor geoptimaliseerde uitvoerinstellingen in Save for Web.
[Bestandsnaam].iros
Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings/Optimized Output Settings
Geoptimaliseerde instellingen - bevat de lijst met door de gebruiker gemaakte voorinstellingen voor geoptimaliseerde bestandsindeling in Save for Web.
[Bestandsnaam].irs
Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings/Optimized Settings
Paden - bevat het pad naar het Photoshop-programma en de versiespecifieke Plug-ins-map. † Adobe Photoshop [versie] Paths /Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences
Patronen - bevat de lijst van alle patronen die in het deelvenster Patronen zijn geladen.
Patterns.psp
Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings
Plugin-cache - PluginCache.psp
Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings
PSErrorLog - bevat de logboekregistratie voor fouten die in Photoshop optreden. PSErrorLog.txt Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings
Eindmarkering afsluiten - slaat een timing op van hoelang het afsluiten van Photoshop duurt.
QuitEndFlag.psp
Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings
Recent gebruikte optimalisaties - bevat de lijst met recent gebruikte geoptimaliseerde uitvoerinstellingen in Save for Web.
Recently Used Optimizations.irs
Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings
Voorinstellingen Repousse - bevat de lijst met door de gebruiker gemaakte voorinstellingen voor Repousse.
RepoussePresets.psp
Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings
Voorkeuren voor Save for Web - bevat alle instellingen die zijn opgegeven in het dialoogvenster Save for Web.
Save For Web Prefs.psp Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings
Sniffer Out - bevat informatie over de grafische kaarten voor uw systeem en de geïnstalleerde grafische stuurprogramma's. † sniffer-out.txt
Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings
Stijlen - bevat de lijst van alle stijlen die in het deelvenster Stijlen zijn geladen.
Styles.psp Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings
Stalen - bevat de lijst van alle stalen die in het deelvenster Stalen zijn geladen.
Swatches.psp Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings
Instellingen voor plug-ins van derden
(variabel)

(variabel)

Zie Maplocaties zoeken voor locaties van plug-in-mappen.

Zie Plug-ins van derden voor Adobe Photoshop voor hulp bij plug-ins van derden.

Voorkeuren aangepaste werkbalken - bevat de door de gebruiker gedefinieerde instellingen in het dialoogvenster Werkbalk.
* Toolbar Customization Primary.psp
* Toolbar Customization.psp
Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings
Voorinstellingen tools - bevat de door de gebruiker gedefinieerde voorinstellingen voor tools
ToolPresets.psp
Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings
Voorkeuren gebruikersinterface - bevat de voorkeuren met betrekking tot de interface, helderheid, eenheden, enzovoort. * UIPrefs.psp Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings
Web Cache Temp - bevat instellingen die worden gebruikt door het Home-scherm, Zoeken en het deelvenster Leren.
* (Map) Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings/web-cache-temp
Werkruimtevoorkeuren - bevat een lijst met werkruimten (psw.bestanden) die zijn geladen en/of gewijzigd. * Workspace Prefs.psp Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings
Werkruimten - bevat aangepaste werkruimten die zijn opgeslagen.
[Naam werkruimte].psw Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings/WorkSpaces
Werkruimten (gewijzigd) - bevat alle wijzigingen die zijn aangebracht in een van de standaardwerkruimten of aangepaste werkruimten

Select and Mask.psw
Content-Aware Fill.psw
* Essentials.psw
[Naam werkruimte].psw

 

Users/[gebruikersnaam]/Library/Preferences/
Adobe Photoshop [versie] Settings/WorkSpaces (gewijzigd)

Voorinstellingen locaties macOS

Opmerking:

Het wordt niet aanbevolen om voorinstellingen die u zelf maakt op te slaan in de map met standaardinstellingen en scripts in de map met het Photoshop-programma.

Naam voorinstelling

Bestandsnaam

Pad

Standaard voorinstellingen en scripts - de locatie waar de standaard voorinstellingen die worden geleverd met Photoshop zich bevinden. Dit is inclusief de voorinstellingen die Photoshop standaard laadt, evenals extra voorinstellingen die u kunt kiezen om te laden.

3D Printers
3DLUTs
Acties
Zwart-wit
Penselen
Kanaalmixer
Kleurenboeken
Kleurstalen
Contouren
Curven
Deco
Duotonen
Belichting
Hulplijnen
HDR Tonen
Kleurtoon en verzadiging
Afbeeldingsgrootte
Niveaus
Verlichtingseffecten
Lichten
Materialen
Menu Aanpassing
Netten
Geoptimaliseerde kleuren
Geoptimaliseerde uitvoerinstellingen
Geoptimaliseerde instellingen
Patronen
Renderinstellingen
Repousse
Scripts
Stijlen
Tools
Video
Volumes
WidgetsZoomify

Applicaties/Adobe Photoshop [versie]/Presets/[mapnaam presets]

Door gebruiker opgeslagen voorinstellingen - de standaardlocatie van Voorinstelling opslaan.

3D Printers
3D Schetspenselen
Acties
Zwart-wit
Penselen
Kanaalmixer
Kleurbereik
Kleurstalen
Contouren
Curven
Deco
Duotonen
Belichting
Hulplijnen
HDR Tonen
Kleurtoon en verzadiging
Afbeeldingsgrootte
Niveaus
Verlichtingseffecten
Lichten
Materialen
Menu Aanpassing
Netten
Geoptimaliseerde kleuren
Geoptimaliseerde uitvoerinstellingen
Geoptimaliseerde instellingen
Patronen
Renderinstellingen
Repousse
Scripts
Stijlen
Tools
Video
Volumes

Users/[gebruikersnaam]/Library/Application Support/Adobe/Adobe Photoshop [versie]/Presets/[functienaam]

Locaties Windows-voorkeuren

Opmerking:

De AppData-map van de gebruiker is standaard verborgen in Windows. Raadpleeg Verborgen bestanden en mappen weergeven in Windows
voor informatie over het openen van bestanden in de verborgen AppData-gebruikersmap.

De meeste voorkeuren worden opgeslagen wanneer u Photoshop afsluit.
*Voorkeuren die worden verwijderd met behulp van de sneltoetsmethode en de methode Voorkeuren herstellen bij afsluiten.
† Elke keer dat Photoshop wordt gestart, wordt deze gemaakt/opgeslagen.

Naam en beschrijving Bestandsnaam Pad
Voorkeuren voor algemene instellingen - bevat alle instellingen die zijn opgegeven in het dialoogvenster Voorkeuren. * Adobe Photoshop [versie] Prefs.psp Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Adobe Photoshop [versie] Settings
Acties - bevat de lijst van alle acties die in het deelvenster Acties zijn geladen. Actions palette.psp Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Adobe Photoshop [versie] Settings
Penselen - bevat de lijst van alle penselen die in het deelvenster Penselen zijn geladen.
Brushes.psp Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Adobe Photoshop [versie] Settings
Voorkeuren Camera Raw - bevat alle instellingen die zijn opgeslagen in het dialoogvenster Voorkeuren Camera Raw.
Voorkeuren Adobe Camera Raw [versie]

Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\CameraRaw\Setting

HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Camera Raw\[versie]

Instructies voor het opnieuw instellen van Camera Raw-voorkeuren, vindt u in Camera Raw-voorkeuren opnieuw instellen.

Kleurinstellingen - (Kleurbeheer) Color Settings.csf Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Adobe Photoshop [versie] Settings
Contourvoorkeuren - bevat de lijst met alle door de gebruiker gedefinieerde contouren gemaakt in het dialoogvenster Laagstijl.
Contours.psp
Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Adobe Photoshop [versie] Settings
Aangepaste kleurinstellingen - (Kleurbeheer) Userdefined.csf Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Color\Settings
Aangepaste proefdrukinstellingen - (Kleurbeheer) Userdefined.psf Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Color\Settings
Aangepaste vormen - bevat de lijst met alle vormen die in het deelvenster Vormen zijn geladen.
CustomShapes.psp Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Adobe Photoshop [versie] Settings
Standaard typestijlen - Default Type Styles.psp Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Adobe Photoshop [versie] Settings
Niet opnieuw tonen - bevat de lijst met dialogen die u hebt gezien en waarvoor u een vinkje hebt gezet bij de optie 'Niet opnieuw tonen'. dnsa.json Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Adobe Photoshop [versie] Settings
Effectvoorkeuren - bevat de lijst met instellingen gebruikt in het dialoogvenster Laagstijl. Effect Prefs.psp Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Adobe Photoshop [versie] Settings
Als instellingen exporteren - bevat de laatst gebruikte instellingen gebruikt in het dialoogvenster Exporteren als. export-as-settings.json Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Adobe Photoshop [versie] Settings
Filters en effecten - bevat de laatst gebruikte instellingen in het dialoogvenster van het filter.
Adaptive Wide Angle Prefs.psp
Dicom Prefs.psp
Filter Gallery Prefs.psp
Lens Blur Prefs.psp
Lens CorrectionPrefs.psp
Liquify Last Mesh.psp
Liquify Prefs.psp
VanishingPoint Prefs.psp
Oil Paint Prefs.psp
Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Adobe Photoshop [versie] Settings
Verloopvoorkeuren - bevat de lijst van alle verlopen die in het deelvenster Verlopen zijn geladen.
Gradients.psp Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Adobe Photoshop [versie] Settings
Sneltoetsvoorkeuren - bevat de door de gebruiker gedefinieerde instellingen in het dialoogvenster Sneltoetsen. (Opmerking: Oude selectievakjes gebruiken wordt opgeslagen met Voorkeuren voor algemene instellingen.)
* Keyboard Shortcuts.psp
* Keyboard Shortcuts Primary.psp
Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Adobe Photoshop [versie] Settings
Eindmarkering lancering - slaat een timing op van hoelang de lancering van Photoshop duurt. LaunchEndFlag.psp Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Adobe Photoshop [versie] Settings
Lensprofielen - gemaakt met de Lensprofielsoftware.

[Bestandsnaam].lcs

Adaptieve lensprofielbestanden: [Bestandsnaam].wac

Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\
LensCorrection\1.0\Settings
Computervoorkeuren - bevat een subset van hardware-specifieke voorkeuren zoals GPU, cache-tegelformaten, enz. * MachinePrefs.psp Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Adobe Photoshop [versie] Settings
Voorkeuren menu-aanpassing - bevat de door de gebruiker gedefinieerde instellingen in het dialoogvenster Menu's.
* Menu Customization.psp
* Menu Customization Primary.psp
Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Adobe Photoshop [versie] Settings
Meest recent gebruikte grootten voor nieuwe documenten - bevat een lijst van meest recent gebruikte documentgrootten in het dialoogvenster Nieuw document.
* MRU New Doc Sizes.json
Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Adobe Photoshop [versie] Settings
Meest recent gebruikte penselen - bevat een lijst van meest recent gebruikte penselen in het dialoogvenster Penselen. MRUBrushes.psp Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roamin\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Adobe Photoshop [versie] Settings
Meest recent gebruikte verlopen - bevat een lijst van meest recent gebruikte verlopen in het dialoogvenster Verlopen.
MRUGradients.psp Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Adobe Photoshop [versie] Settings
Meest recent gebruikte patronen -
Geladen patronen nemen veel geheugen in beslag. Momenteel worden recent gebruikte patronen niet bewaard tussen sessies.  
Meest recent gebruikte stijlen -
Geladen stijlen nemen veel geheugen in beslag. Momenteel worden recent gebruikte stijlen niet bewaard tussen sessies.
 
Meest recent gebruikte stalen - bevat een lijst van meest recent gebruikte stalen in het dialoogvenster Stalen.
MRUSwatches.psp Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Adobe Photoshop [versie] Settings
Grootten voor nieuwe documenten - bevat de lijst met door de gebruiker geladen voorinstellingen voor nieuwe documenten. New Doc Sizes.json Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Adobe Photoshop [versie] Settings
OpenEXR Voorkeuren voor indeling openen - bevat de laatst gebruikte instellingen in het dialoogvenster OpenEXR. OpenEXR Format Open Pref.psp
Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Adobe Photoshop [versie] Settings
Geoptimaliseerde kleuren - bevat de lijst met door de gebruiker gemaakte voorinstellingen voor kleurentabellen in Save for Web.
[Bestandsnaam].act Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Adobe Photoshop [versie] Settings\Optimized Colors
Geoptimaliseerde uitvoerinstellingen - bevat de lijst met door de gebruiker gemaakte voorinstellingen voor geoptimaliseerde uitvoerinstellingen in Save for Web.
[Bestandsnaam].iros
Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Adobe Photoshop [versie] Settings\Optimized Output Settings
Geoptimaliseerde instellingen - bevat de lijst met door de gebruiker gemaakte voorinstellingen voor geoptimaliseerde bestandsindeling in Save for Web.
[Bestandsnaam].irs
Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Adobe Photoshop [versie] Settings\Optimized Settings
Paden - bevat het pad naar het Photoshop-programma en de versiespecifieke Plug-ins-map. † Adobe Photoshop [versie] Paths

Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\

(Windows-registersleutel) HKEY_CURRENT_USER\Software\Adobe\Photoshop\[versie]

Patronen - bevat de lijst van alle patronen die in het deelvenster Patronen zijn geladen.
Patterns.psp
Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Adobe Photoshop [versie] Settings
Plugin-cache - PluginCache.psp
Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Adobe Photoshop [versie] Settings
PSErrorLog - bevat de logboekregistratie voor fouten die in Photoshop optreden. PSErrorLog.txt Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Adobe Photoshop [versie] Settings
Eindmarkering afsluiten - slaat een timing op van hoelang het afsluiten van Photoshop duurt.
QuitEndFlag.psp
Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Adobe Photoshop [versie] Settings
Recent gebruikte optimalisaties - bevat de lijst met recent gebruikte geoptimaliseerde uitvoerinstellingen in Save for Web.
Recently Used Optimizations.irs
Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Adobe Photoshop [versie] Settings
Voorinstellingen Repousse - bevat de lijst met door de gebruiker gemaakte voorinstellingen voor Repousse.
RepoussePresets.psp
Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Adobe Photoshop [versie] Settings
Voorkeuren voor Save for Web - bevat alle instellingen die zijn opgegeven in het dialoogvenster Save for Web.
Save For Web Prefs.psp Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Adobe Photoshop [versie] Settings
Sniffer Out - bevat informatie over de grafische kaarten voor uw systeem en de geïnstalleerde grafische stuurprogramma's. † sniffer-out.txt
Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Adobe Photoshop [versie] Settings
Stijlen - bevat de lijst van alle stijlen die in het deelvenster Stijlen zijn geladen.
Styles.psp Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Adobe Photoshop [versie] Settings
Stalen - bevat de lijst van alle stalen die in het deelvenster Stalen zijn geladen.
Swatches.psp Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Adobe Photoshop [versie] Settings
Instellingen voor plug-ins van derden
(variabel)

(variabel)

Zie Maplocaties zoeken voor locaties van plug-in-mappen.

Zie Plug-ins van derden voor Adobe Photoshop voor hulp bij plug-ins van derden.

Voorkeuren aangepaste werkbalken - bevat de door de gebruiker gedefinieerde instellingen in het dialoogvenster Werkbalk.
* Toolbar Customization Primary.psp
* Toolbar Customization.psp
Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Adobe Photoshop [versie] Settings
Voorinstellingen tools - bevat de door de gebruiker gedefinieerde voorinstellingen voor tools
ToolPresets.psp
Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Adobe Photoshop [versie] Settings
Voorkeuren gebruikersinterface - bevat de voorkeuren met betrekking tot de interface, helderheid, eenheden, enzovoort.
* UIPrefs.psp Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Adobe Photoshop [versie] Settings
Web Cache Temp - bevat instellingen die worden gebruikt door het Home-scherm, Zoeken en het deelvenster Leren. * (Map) Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Adobe Photoshop [versie] Settings\web-cache-temp
Werkruimtevoorkeuren - bevat een lijst met werkruimten (psw.bestanden) die zijn geladen en/of gewijzigd. * Workspace Prefs.psp Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Adobe Photoshop [versie] Settings
Werkruimten - bevat aangepaste werkruimten die zijn opgeslagen.
[Naam werkruimte].psw Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Adobe Photoshop [versie] Settings\WorkSpaces
Werkruimten (gewijzigd) - bevat alle wijzigingen die zijn aangebracht in een van de standaardwerkruimten of aangepaste werkruimten

Select and Mask.psw
Content-Aware Fill.psw
* Essentials.psw
[Naam werkruimte].psw

 

Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Adobe Photoshop [versie] Settings\WorkSpaces (Modified)

Voorinstellingen locaties Windows

Opmerking:

Het wordt niet aanbevolen om voorinstellingen die u zelf maakt op te slaan in de map met standaardinstellingen en scripts in de map met het Photoshop-programma.

Naam voorinstelling

Bestandsnaam

Pad

Standaard voorinstellingen en scripts - de locatie waar de standaard voorinstellingen die worden geleverd met Photoshop zich bevinden. Dit is inclusief de voorinstellingen die Photoshop standaard laadt, evenals extra voorinstellingen die u kunt kiezen om te laden.

3D Printers
3DLUTs
Acties
Zwart-wit
Penselen
Kanaalmixer
Kleurenboeken
Kleurstalen
Contouren
Curven
Deco
Duotonen
Belichting
Hulplijnen
HDR Tonen
Kleurtoon en verzadiging
Afbeeldingsgrootte
Niveaus
Verlichtingseffecten
Lichten
Materialen
Menu Aanpassing
Netten
Geoptimaliseerde kleuren
Geoptimaliseerde uitvoerinstellingen
Geoptimaliseerde instellingen
Patronen
Renderinstellingen
Repousse
Scripts
Stijlen
Tools
Video
Volumes
WidgetsZoomify

C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop [version]\Settings

Door gebruiker opgeslagen voorinstellingen - de standaardlocatie van Voorinstelling opslaan.

3D Printers
3D Schetspenselen
Acties
Zwart-wit
Penselen
Kanaalmixer
Kleurbereik
Kleurstalen
Contouren
Curven
Deco
Duotonen
Belichting
Hulplijnen
HDR Tonen
Kleurtoon en verzadiging
Afbeeldingsgrootte
Niveaus
Verlichtingseffecten
Lichten
Materialen
Menu Aanpassing
Netten
Geoptimaliseerde kleuren
Geoptimaliseerde uitvoerinstellingen
Geoptimaliseerde instellingen
Patronen
Renderinstellingen
Repousse
Scripts
Stijlen
Tools
Video
Volumes

Users\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Photoshop [versie]\Presets\[functienaam]

Adobe-logo

Aanmelden bij je account