Problemen met Photoshop-invoegtoepassingen oplossen

Hoe problemen met invoegtoepassingen in Photoshop te identificeren en problemen op te lossen.

Overzicht van problemen die worden veroorzaakt door beschadigde of incompatibele plug-ins

Als u een van de volgende problemen ondervindt, ligt de oorzaak mogelijk bij een beschadigde of incompatibele plug-in:

 • Fout: 'Kan de module [Plug-in Name] niet laden omdat hij niet compatibel is met deze versie van Photoshop.'
 • Bestandsindelingen ontbreken in de vensters Opslaan of Opslaan als.
 • Photoshop loopt vast of crasht onverwacht tijdens het starten of gebruik
 • Problemen met renderen van afbeeldingen nadat er een plug-in is uitgevoerd
 • Trage prestaties tijdens het starten of gebruik van Photoshop
 • Plug-inopdrachten worden verkeerd weergegeven in de menu's van Photoshop
 • Videorendering loopt vast

U ondervindt mogelijk problemen met een plug-in omwille van een van de volgende redenen:

 • De plug-in is ontworpen voor een andere versie van Photoshop en is niet compatibel met de huidige versie
 • De plug-in werd onvolledig of onjuist geïnstalleerd
 • Er is meer dan een versie van dezelfde plug-in geïnstalleerd
 • Een plug-inbestand is beschadigd geraakt

Camera Raw-invoegtoepassing Help

Zie Waarom ondersteunt mijn versie van Photoshop of Lightroom mijn camera niet? als u Adobe Camera Raw hebt bijgewerkt en Photoshop uw camera nog steeds niet herkent.

Zie Installatieprogramma voor Camera Raw-invoegtoepassing als u er niet in slaagt om de Camera Raw-invoegtoepassing bij te werken

Installatie van invoegtoepassingen van derden Help

Hieronder vindt u een aantal algemene richtlijnen om problemen met invoegtoepassingen van derden te vermijden:

 • Sleep nooit handmatig invoegtoepassingen van een map met invoegtoepassingen van een vorige versie van Photoshop naar de map met invoegtoepassingen van de huidige versie van Photoshop.
 • Controleer altijd de website van de fabrikant van die invoegtoepassing voor de nieuwste versie hiervan. Het downloaden van een bijgewerkte versie lost vaak problemen met invoegtoepassingen op.
 • Gebruik altijd het installatieprogramma van de fabrikant van de invoegtoepassing om hun invoegtoepassingen te installeren (of opnieuw te installeren).
Opmerking:

Voorheen werden invoegtoepassingen van derden die hun eigen installatieprogramma gebruikten, niet automatisch verplaatst of gesynchroniseerd tussen de belangrijkste versies van Photoshop (zoals Photoshop CS6).

Om de noodzaak voor nieuwe installaties tussen primaire versies te minimaliseren, hebben we ontwikkelaars gevraagd om in een gedeelde Creative Cloud-locatie te installeren. U moet uw invoegtoepassingen van derden opnieuw installeren/bijwerken voor gebruik van de gedeelde Creative Cloud-locatie, zodat invoegtoepassingen van derden automatisch worden geladen tussen primaire versies.

Stappen voor foutoplossing bij invoegtoepassingen

Controleer of u over de meest recente updates voor uw plug-ins beschikt

 • Controleer de website van de fabrikant van de invoegtoepassing voor de nieuwste versie ervan. Het downloaden van een bijgewerkte versie lost vaak problemen met invoegtoepassingen op.
 • Gebruik het installatieprogramma van de fabrikant van de invoegtoepassing om hun invoegtoepassingen te installeren (of opnieuw te installeren).
Opmerking:

Invoegtoepassingen die niet zijn gelegaliseerd worden niet correct geladen in macOS 10.15 Catalina. Zie Photoshop en macOS Catalina (10.15): Plug-ins niet gevonden of kunnen niet worden geverifieerd voor (tussen-)oplossingen.

 

Opmerking:

32-bits invoegtoepassingen worden niet ondersteund in huidige versies van Photoshop. Neem contact op met de leverancier van uw invoegtoepassingen van derden om ondersteuning te krijgen voor de 64-bits versie van de invoegtoepassing. Of houd uw 32-bits versie van Photoshop geïnstalleerd om verouderde invoegtoepassingen met 32 bits uit te voeren.

De problematische invoegtoepassing identificeren

Om snel te bepalen of Photoshop problematische optionele invoegtoepassingen of invoegtoepassingen van derden laadt, doet u het volgende:

 1. Sluit Photoshop.

 2. Houd Shift ingedrukt en start Photoshop. Er verschijnt tijdens het starten een dialoogvenster met "Laden optionele invoegtoepassingen en invoegtoepassingen van derden overslaan?"

 3. Klik op 'Ja' om het laden van optionele plug-ins en plug-ins van derden over te slaan.

  Opmerking:

  Dit schakelt optionele plug-ins en plug-ins van derden alleen gedurende de huidige sessie uit. Als u Photoshop sluit en opnieuw start zonder de Shift-toets ingedrukt te houden, worden de optionele plug-ins of plug-ins van derden ingeschakeld.

 4. Probeer het probleem opnieuw te creëren.

Als het probleem weer optreedt, dan wordt het probleem niet veroorzaakt door een geïnstalleerde, optionele invoegtoepassing of een invoegtoepassing van derden. Sluit Photoshop en probeer het dan opnieuw zonder de Shift-toets ingedrukt te houden om alle optionele invoegtoepassingen en invoegtoepassingen van derden opnieuw in te schakelen. Sla de overige stap in deze sectie over.

Als het probleem weer optreedt, wordt het probleem niet veroorzaakt door optionele invoegtoepassingen of invoegtoepassingen van derden. Om specifieke problematische invoegtoepassingen te identificeren:

 1. Sluit Photoshop.

 2. Verplaats een invoegtoepassing van de map met invoegtoepassingen van Photoshop naar een tijdelijke locatie (bijvoorbeeld een nieuwe map op uw bureaublad).

  Opmerking:

  Zie Plug-inmappen zoeken voor de locaties van de plug-inmappen van Photoshop.

 3. Start Photoshop en probeer het probleem opnieuw te creëren.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als het probleem weer optreedt, herhaalt u stap 1 tot en met 3.
  • Als het probleem niet meer optreedt, dan werd het probleem veroorzaakt door uw laatst verwijderde invoegtoepassing. Verwijder of schakel deze invoegtoepassing permanent uit en neem vervolgens contact op met de uitgever voor hulp of voor informatie over een bijgewerkte invoegtoepassingsversie. Installeer of schakel de niet-problematische optionele invoegtoepassingen en invoegtoepassingen van derden opnieuw in die u zojuist hebt verwijderd of uitgeschakeld.
 5. Start Photoshop en probeer het probleem opnieuw te creëren.

De problematische invoegtoepassing permanent uitschakelen

Om een invoegtoepassing permanent uit te schakelen, gebruikt u een of meer van deze methoden:

 • Verplaats de invoegtoepassing uit de map met invoegtoepassingen van Photoshop naar een tijdelijke locatie, buiten deze map van Photoshop (bijvoorbeeld naar een nieuwe map op uw bureaublad).
 • Hernoem elk van de problematische plug-inbestanden zodat de bestandsnaam met een tilde (~) begint. Photoshop laadt geen bestanden die met een tilde starten.
 • Volg de verwijderingsinstructies die door de uitgever van de invoegtoepassing wordt geleverd.

Plug-inmappen zoeken

Plug-ins van derden en optionele plug-ins kunnen op de volgende twee locaties worden geïnstalleerd:

 • Versiespecifieke locatie: hiermee wordt alleen de geïnstalleerde invoegtoepassing voor een specifieke versie van Photoshop geladen (bijvoorbeeld alleen Photoshop 2020)
 • Gedeelde Creative Cloud-locatie: hiermee wordt de plug-in voor alle geïnstalleerde versies van Photoshop geladen, zonder dat u de plug-in opnieuw hoeft te installeren

Versiespecifieke locatie

 • macOS:

Als u op de specifieke locatie voor de Photoshop-versie hebt geïnstalleerd, wordt de Photoshop-map met invoegtoepassingen hier geplaatst:

Vaste schijf/Toepassingen[versie van Photoshop] /Plug-ins

 • Windows:

Als u op de specifieke locatie voor de Photoshop-versie hebt geïnstalleerd, wordt de Photoshop-map met invoegtoepassingen hier geplaatst:

Vaste schijf\Programmabestanden\Adobe\[Photoshop-versie]\Plug-ins

Gedeelde Creative Cloud-locatie

 • macOS:

Als u op de gedeelde Creative Cloud-locatie hebt geïnstalleerd, vindt u de map met invoegtoepassingen hier:

Vaste schijf/Library/Application Support/Adobe/Plug-Ins/CC

macSharedPath

Bovendien wordt de invoegtoepassing Camera Raw in een algemene invoegtoepassingenmap geplaatst die Photoshop, Adobe Bridge, en de Photoshop Elements delen:

Vaste schijf/Bibliotheek/Ondersteuning applicatie/Adobe/plug-Ins/[versienummer van Photoshop]/Bestandsindelingen.

 • Windows:

Als u op de gedeelde Creative Cloud-locatie hebt geïnstalleerd, vindt u de map met invoegtoepassingen hier:

Vaste schijf\Programmabestanden\Algemene bestanden\Adobe\Plug-Ins\CC

Bovendien wordt de invoegtoepassing Camera Raw in een algemene invoegtoepassingenmap geplaatst die Photoshop, Adobe Bridge, en de Photoshop Elements delen:

Vaste schijf\Programmabestanden\Algemene bestanden\Adobe\Plug-Ins\[Photoshop-versienummer]

Adobe-logo

Aanmelden bij je account