Beveiligingsupdate | Photoshop CS5.1, CS5

Samenvatting

Adobe heeft een beveiligingsupdate uitgebracht voor Adobe Photoshop CS5 en Adobe Photoshop CS5.1 voor Windows en Mac OS. Deze update is gericht op kwetsbaarheden die bij misbruik een aanvaller in staat stellen het getroffen systeem over te nemen.

 • Kwetsbaarheids-id: APSB12-11
 • Prioriteit: 3
 • CVE-nummer: CVE-2012-2027, CVE-2012-2028, CVE-2012-2052 
 • Platform: Windows en Mac OS

Photoshop-versies waarop dit van invloed is

Photoshop CS5 en CS5.1 voor Windows en Mac OS

Details

Deze update richt zich op kwetsbaarheden die een aanvaller in staat kunnen stellen het getroffen systeem over te nemen. Wanneer een gebruiker een schadelijk TIF- of DAE-bestand opent in Photoshop CS5.1, Photoshop CS5 en eerder, kan de aanvaller deze kwetsbaarheden uitbuiten. Adobe is zich niet bewust van aanvallen die deze kwetsbaarheden voor Adobe Photoshop misbruiken.

 • Deze update verhelpt een TIFF-kwetsbaarheid 'use-after-free' (gebruiken-na-vrijgeven) die tot code-uitvoering kan leiden (CVE-2012-2027, Bugtraq-ID 52634, welke verwijst naar www.securityfocus.com/bid/52634/).
 • Deze update verhelpt een kwetsbaarheid in de bufferoverloop die tot code-uitvoering kan leiden (CVE-2012-2028).
 • Deze update verhelpt een kwetsbaarheid met stack-gebaseerde bufferoverloop in de DAE-bestandsindeling van Collada die tot code-uitvoering kan leiden (CVE-2012-2052, Bugtraq-ID 53464, welke verwijst naar:http://www.securityfocus.com/bid/53464/).
 • Deze update is van toepassing op alle talen behalve Frans (Midden-Oosten), Frans (Noord-Afrika) en Grieks. 


 • De updates 12.0.5 en 12.1.1 richten zich alleen op deze beveiligingskwetsbaarheid. Dit probleem doet zich niet voor in Photoshop CS6.

Downloads

Hebt u Photoshop CS5, download en installeer dan alleen de 12.0.5-update. Hebt u Photoshop CS5.1, download en installeer dan alleen de 12.1.1-update.

Systeemvereisten

 • Een van de volgende taalversies van Photoshop CS5 of Photoshop CS5.1: Engels, Frans, Spaans, Portugees, Duits, Italiaans, Nederlands, Zweeds, Deens, Fins, Noors, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Koreaans, Japans, Tsjechisch, Pools, Russisch, Turks, Hongaars, Oekraïens of Roemeens. 

 • Mac OS X 10.5.7, v10.6
 • Microsoft Windows XP met Service Pack 3, Windows Vista® Home Premium, Business, Ultimate of Enterprise met Service Pack 2 of Windows 7 (gecertificeerd voor 32-bits versies van Windows XP en voor 32-bits en 64-bits versies van Windows Vista of Windows 7)

Installatie-instructies

Opmerking:

Als u de update op Windows installeert, pakt u het gedownloade bestand uit met een hulpprogramma zoals WinZip of PKZIP.

 1. Schakel alle software voor virusbeveiliging uit.
 2. Controleer of de map op uw harde schijf die Photoshop bevat, de naam Adobe Photoshop CS5 heeft. 

 3. Dubbelklik op de toepassing AdobePatchInstaller. Als de updater meldt dat de bij te werken toepassing niet is gevonden, verwijder dan Photoshop CS5 of CS5.1, en installeer de toepassing vervolgens opnieuw (gebruik daarbij de standaard mapnaam Adobe Photoshop CS5). Als u Photoshop op Windows wilt verwijderen, gaat u naar de map Applications/Utilites/Adobe Installers en voert u “Add or Remove Adobe Photoshop CS5” uit. Nadat Photoshop is verwijderd, installeert u Photoshop opnieuw en voert u vervolgens de updater uit. 

 4. Volg de instructies op het scherm.

Aanvullende opmerkingen

Met deze updater kunt u alleen de consumentenversie van Adobe Photoshop CS5 of CS5.1 bijwerken, geen prerelease- of bètaversies. Start Photoshop om te bevestigen dat de updater correct is uitgevoerd. Verifieer dat het weergegeven versienummer in het startscherm 12.0.5 is en niet 12.0.0 voor Photoshop CS5, of 12.1.1 en niet 12.1.0 voor Photoshop CS5.1. Als het niet correct wordt weergegeven, is het mogelijk dat u geen consumentenversie van Photoshop CS5 hebt. Neem contact op met uw Adobe-leverancier of ga naar de Adobe-website om een consumentenversie aan te schaffen.

Licentieovereenkomst

Licentieovereenkomst Door het gebruik van software van Adobe Systems Incorporated of haar dochterondernemingen (“Adobe”) stemt u in met de volgende bepalingen en voorwaarden. Als u niet instemt met deze bepalingen en voorwaarden, dient u de software niet te gebruiken. De bepalingen van een licentieovereenkomst voor eindgebruikers die bij een specifiek softwarebestand worden geleverd wanneer dit wordt geïnstalleerd of gedownload, vervangen de voorwaarden hieronder. De export en herexport van Adobe-softwareproducten wordt gereguleerd door de Amerikaanse regelgeving inzake exportbeheer en dergelijke software mag niet worden geëxporteerd of geherexporteerd naar Cuba, Iran, Irak, Libië, Noord-Korea, Soedan of Syrië, of enig ander land waarvoor door de Verenigde Staten een embargo is ingesteld. Daarnaast mag Adobe-software niet worden gedistribueerd aan personen op de Table of Denial Orders, Entity List of List of Specially Designated Nationals. Door een Adobe-softwareproduct te downloaden of gebruiken geeft u te kennen dat u geen staatsburger bent van Cuba, Iran, Irak, Libië, Noord-Korea, Soedan of Syrië, of enig ander land waarvoor door de Verenigde Staten een embargo is ingesteld, en dat u niet op de Table of Denial Orders, Entity List of List of Specially Designated Nationals vermeld staat. Als de software is ontworpen voor gebruik met een softwareproduct (de 'Hosttoepassing') dat door Adobe is gepubliceerd, verleent Adobe u een niet-exclusieve licentie om de software alleen met de Hosttoepassing te gebruiken, mits u over een geldige licentie van Adobe voor de Hosttoepassing beschikt. Met uitzondering van zoals hieronder is uiteengezet, wordt deze software u in licentie verstrekt volgens de voorwaarden en bepalingen van de Licentieovereenkomst voor Eindgebruikers waaronder uw gebruik van de Hosttoepassing valt. AFWIJZING VAN GARANTIES: U STEMT ERMEE IN DAT ADOBE GEEN UITDRUKKELIJKE GARANTIES AAN U HEEFT VERLEEND MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN DAT DE SOFTWARE ALS ZODANIG ("AS IS") AAN U IS GELEVERD ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. ADOBE WIJST ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE AF, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF, DAARONDER BEGREPEN, DOCH NIET BEPERKT, IMPLICIETE GARANTIES DAT ER GEEN INBREUK WORDT GEMAAKT OP DE RECHTEN VAN DERDEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VERHANDELBAARHEID OF AFDOENDE KWALITEIT. In sommige staten of rechtsgebieden is uitsluiting van impliciete garanties niet mogelijk, zodat de hierboven vermelde uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zouden kunnen zijn. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: ADOBE ZAL IN GEEN ENKEL GEVAL JEGENS U AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE GEBRUIKSDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING, OF ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, OF GEVOLGSCHADE VAN ENIGE SOORT (INCLUSIEF WINSTDERVING) ONGEACHT DE BEROEPSWEG HETZIJ IN CONTRACT, BENADELING (INCLUSIEF NALATIGHEID), RISICO PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS ADOBE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD. In sommige staten of rechtsgebieden is uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet mogelijk, zodat de hierboven vermelde uitsluiting of beperking mogelijk niet op u van toepassing zou kunnen zijn.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account