Beveiligingsadvies van Adobe

Beveiligingsupdates beschikbaar voor Adobe Photoshop | APSB22-20

Bulletin-id

Publicatiedatum

Prioriteit

APSB22-20

12 april  2022      

3

Samenvatting

Adobe heeft een update uitgebracht voor Photoshop voor Windows en macOS. Deze update bevat oplossingen voor meerdere kritieke kwetsbaarheden  Misbruik van deze kwetsbaarheden kan leiden tot willekeurige code-uitvoering
binnen de context van de huidige gebruiker.   
                   

Van toepassing op de volgende versies

Product

Getroffen versie

Platform

Photoshop 2021

22.5.6 en eerdere versies     

Windows en macOS

Photoshop 2022

23.2.2 en eerdere versies

Windows en macOS

Oplossing

Adobe heeft aan deze updates de volgende prioriteit toegekend en raadt gebruikers aan hun installatie te updaten naar de recentste versie via het updatemechanisme van de Creative Cloud desktop-app. Raadpleeg deze hulppagina voor meer informatie. 

Product

Bijgewerkte versies

Platform

Prioriteit

Photoshop 2021

22.5.7

Windows en macOS

3

Photoshop 2022

23.3

Windows en macOS

3

Opmerking:

Bij beheerde omgevingen, kunnen IT-beheerders het Admin Console gebruiken om Creative Cloud-toepassingen in te stellen voor eindgebruikers. Raadpleeg deze hulppagina voor meer informatie.

Details van kwetsbaarheid

Categorie van kwetsbaarheid

Impact van kwetsbaarheid

Ernst

CVSS-basisscore 

CVE-nummer

Schrijfbewerking buiten bereik (CWE-787)

Uitvoering van willekeurige code

Kritiek

7.8


CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28270

Use After Free (UAF) (CWE-416)

Uitvoering van willekeurige code

Kritiek

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28271

Schrijfbewerking buiten bereik (CWE-787)

Uitvoering van willekeurige code

Kritiek

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28272

Schrijfbewerking buiten bereik (CWE-787)

Uitvoering van willekeurige code

Kritiek

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28273

Leesbewerking buiten bereik (CWE-125)

Uitvoering van willekeurige code

Kritiek

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28274

Schrijfbewerking buiten bereik (CWE-787)

Uitvoering van willekeurige code

Kritiek

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28275

Schrijfbewerking buiten bereik (CWE-787)

Uitvoering van willekeurige code

Kritiek

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28276

Schrijfbewerking buiten bereik (CWE-787)

Uitvoering van willekeurige code

Kritiek

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28277

Schrijfbewerking buiten bereik (CWE-787)

Uitvoering van willekeurige code

Kritiek

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28278

Use After Free (UAF) (CWE-416)

Uitvoering van willekeurige code

Kritiek

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-28279

Schrijfbewerking buiten bereik (CWE-787)

Uitvoering van willekeurige code

Kritiek

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-24105

Onjuiste invoervalidatie (CWE-20)

Uitvoering van willekeurige code

Kritiek

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-24098

Schrijfbewerking buiten bereik (CWE-787)

Uitvoering van willekeurige code

Kritiek

7.8

CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H

CVE-2022-23205

Leesbewerking buiten bereik (CWE-125)

Geheugenlek

Gemiddeld

3.3

CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:L/I:N/A:N

CVE-2022-24099

Dankbetuigingen

Adobe bedankt de volgende onderzoekers voor het melden van dit probleem en de samenwerking met Adobe om onze klanten te helpen beschermen:   

  • Mat Powell van Trend Micro Zero Day Initiative - CVE-2022-28272, CVE-2022-28273, CVE-2022-28274, CVE-2022-28275, CVE-2022-28276, CVE-2022-28277, CVE-2022-28278, CVE-2022-23205, CVE-2022-28279 and CVE-2022-24099
  • Francis Provencher {PRL} in samenwerking met Trend Micro Zero Day Initiative - CVE-2022-28270 and CVE-2022-28271
  • Tran Van Khang - khangkito (VinCSS) in samenwerking met Trend Micro Zero Day Initiative - CVE-2022-24105 en CVE-2022-24098
 


Ga voor meer informatie naar https://helpx.adobe.com/nl/security.html of stuur een e-mail naar PSIRT@adobe.com.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?