Vervagen

Vervagen is het verzachten van de details in een afbeelding of gedeelten van een afbeelding.

De oorspronkelijke afbeelding aan de linkerkant is niet vervaagd. In de afbeelding aan de rechterkant is het gebied achter het vlak vervaagd.