Functieoverzicht | Photoshop op de desktop (versie van februari 2021)

Meer informatie over de nieuwe functies en verbeteringen in de Photoshop voor desktop-versie van februari 2021 (versie 22.2).

Anderen uitnodigen om uw clouddocumenten te bewerken

U kunt naadloos samenwerken door anderen uit te nodigen om uw clouddocumenten te bewerken. U kunt de clouddocumenten waarvoor u bent uitgenodigd eenvoudig vinden in de app zelf, onder het tabblad Gedeeld met u op het startscherm, of u kunt ze openen via Creative Cloud op het web of de Creative Cloud-bureaubladapp.

  1. Open een Photoshop-document en klik op het pictogram Uitnodigen om te bewerken () in de rechterbovenhoek van de app.
  2. Typ in het dialoogvenster Uitnodigen om te bewerken dat wordt geopend de e-mailadressen van de ontvangers die moeten kunnen samenwerken.
    Opmerking: Als u werkt met een niet-clouddocument op uw computer, moet u het document opslaan als een Photoshop-clouddocument voordat u iemand kunt uitnodigen om het te openen en te bewerken. Als u dit wilt doen, klikt u op de knop Doorgaan onder Opslaan als clouddocument om mensen uit te nodigen in het dialoogvenster Uitnodigen om te bewerken.
  3. Typ, indien nodig, een aanvullende opmerking onder Bericht voordat u de uitnodiging verzendt.
  4. Klik op de knop Uitnodigen om te bewerken om de uitnodiging te verzenden.

Nadat u de uitnodiging hebt verzonden, worden de namen van de ontvangers weergegeven in het gedeelte Leden in het dialoogvenster Uitnodigen om te bewerken. Als u het delen wilt verlaten omdat u een bestand niet meer hoeft te openen, beweegt u de cursor boven uw eigen naam en klikt u op Verlaten. Als u een andere medebewerker wilt verwijderen, beweegt u de cursor boven die naam en klikt u op Verwijderen.

Uw voorinstellingen synchroniseren

In deze versie kunt u uw Photoshop-voorinstellingen eenvoudig synchroniseren naar Creative Cloud. Denk hierbij aan voorinstellingen zoals Penselen, Verlopen, Stalen, Stijlen, Vormen en Patronen. U kunt verder werken met deze gesynchroniseerde voorinstellingen in Photoshop op een ander desktopapparaat waarop u zich aanmeldt met dezelfde Adobe ID.

Voorinstellingen synchroniseren is standaard uitgeschakeld. Vink Voorinstellingen synchroniseren aan in Voorkeuren > Algemeen om Voorinstellingen synchroniseren in te schakelen.

Uw Photoshop-voorinstellingen synchroniseren
Synchroniseer uw voorinstellingen in Photoshop eenvoudig met Creative Cloud en open ze op uw andere apparaten.

Andere verbeteringen

Het verbeterde eigenschappenvenster voor aangepaste vormen

In deze versie kunt u opties instellen, zoals Breedte, Hoogte, Hoek, Spiegelen, Opnieuw instellen en Weergave van aangepaste vormen in het deelvenster Eigenschappen vorm, terwijl u werkt met de tool Aangepaste vorm. U kunt nu ook de Transformatie-besturingselementen op het canvas gebruiken om een aangepaste vorm om te zetten en daarbij de vormeigenschappen behouden.

U vindt het deelvenster Eigenschappen vorm naast Maskers in het deelvenster Eigenschappen van de tool Aangepaste vorm, net als andere actieve vormen.

Verbeterd deelvenster Eigenschappen voor de tool Aangepaste vorm
Verbeterd deelvenster Eigenschappen voor de tool Aangepaste vorm

U kunt op elk gewenst moment op het pictogram Herstellen () in het deelvenster Eigenschappen klikken om alle wijzigingen te herstellen.

Ga voor meer informatie naar Vormen tekenen en bewerken.

Ondersteuning voor nieuwe camera's en lenzen

In de onderstaande lijst vindt u alle camera's en lenzen met ondersteunde profielen:

Door klanten gemelde problemen die zijn opgelost

Zie Opgeloste problemen in Photoshop voor een lijst met meer informatie.

Bekende problemen

Zie Bekende problemen in Photoshop voor met meer informatie.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?