Skrive ut horisontalt eller vertikalt med Acrobat eller Reader

Du kan endre utskriftsretningen på dokumenter. Du kan skrive ut en side horisontalt (liggende) eller vertikalt (stående). Du kan gjøre følgende:

Rotere sider automatisk ved utskrift

Rotere sider manuelt ved utskrift

Rotere sider automatisk ved utskrift

Alternativet Automatisk rotering og midtstilling i utskriftsdialogboksen velger automatisk sideretningen som passer innhold og sider best. Regneark blir f.eks. gjerne skrevet ut liggende, mens nyhetsbrev skrives ut stående. Alternativet Automatisk rotering og midtstilling overstyrer retningen som er valgt i sideoppsett (Acrobat 10.x) eller utskriftsoppsett (Acrobat 9.x).

Reader eller Acrobat (Windows)

 1. Velg Fil > Skriv ut.

 2. I området Sidehåndtering i dialogboksen Skriv ut kontrollerer du at det er merket av for Automatisk rotering og midtstilling. (Dette valget er aktivert som standard.)

  Kontroller at det er merket av for Automatisk rotering og midtstilling

 3. Klikk OK for å skrive ut.

Reader eller Acrobat (Mac OS)

 1. Klikk på skriverikonet på verktøylinjen.

 2. I området Sidehåndtering i dialogboksen Skriv ut kontrollerer du at det er merket av for Automatisk rotering og midtstilling. (Dette valget er aktivert som standard.)

  Kontroller at det er merket av for Automatisk rotering og midtstilling

 3. Klikk OK eller Skriv ut.

Rotere sider manuelt ved utskrift

Det er kun retningen på papiret som endres, retningen på innholdet forblir som den er.

Reader eller Acrobat 10.x (Windows)

 1. Velg Fil > Skriv ut.
 2. I området Sidehåndtering i dialogboksen Skriv ut fjerner du avmerkingen ved Automatisk rotering og midtstilling.

 3. Klikk på knappen Utskriftsformat i nedre venstre hjørne av dialogboksen Skriv ut.

  Klikk på knappen Utskriftsformat i nedre venstre hjørne

 4. Velg ny sideretning og klikk på OK.

  Velg ny sideretning og klikk på OK.

 5. Klikk OK for å skrive ut.

Reader eller Acrobat 10.x (Mac OS)

 1. Klikk på skriverikonet på verktøylinjen.

 2. I området Sidehåndtering i dialogboksen Skriv ut fjerner du avmerkingen ved Automatisk rotering og midtstilling.

  Fjern avmerking for Automatisk rotering og midtstilling.

 3. Klikk på knappen Utskriftsformat i nedre venstre hjørne av dialogboksen Skriv ut.

 4. Velg ny sideretning og klikk på OK.

 5. Klikk OK for å skrive ut.

Reader eller Acrobat 9.x (Windows)

 1. Velg Fil > Skriveroppsett.

 2. Velg ny sideretning og klikk på OK.

  Velg ny sideretning og klikk på OK.

 3. Velg Fil > Skriv ut.

 4. I området Sidehåndtering i dialogboksen Skriv ut fjerner du avmerkingen ved Automatisk rotering og midtstilling.

  Fjern avmerking for Automatisk rotering og midtstilling.

 5. Klikk OK for å skrive ut.

Reader eller Acrobat 9.x (Mac OS)

 1. Velg Fil > Sideoppsett.

 2. Velg ny sideretning og klikk på OK.

  Velg ny sideretning og klikk på OK.

 3. Velg Fil > Skriv ut.

 4. Forsikre deg om at utskriftsdialogboksen er i utvidet modus ved å klikke pilen til høyre for hurtigmenyen for skriver.

  Forsikre deg om at utskriftsdialogboksen er i utvidet modus

 5. I området Sidehåndtering i dialogboksen Skriv ut fjerner du avmerkingen ved Automatisk rotering og midtstilling.

  Fjern avmerking for Automatisk rotering og midtstilling.

 6. Klikk på Skriv ut.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din