Problem

Når du installerer eller fjerner Adobe Acrobat, mottar du en Windows-feilmelding angående utsatt, ufullstendig eller avbrutt installasjon.Acrobat-installasjonen mislykkes og installasjonsprogrammet kan ikke rulle tilbake den ufullstendige installasjonen.

De følgende er mulige feilmeldinger:

 • «Feil 1704. En installasjon av Adobe Acrobat eller Adobe Reader er utsatt.»
 • «Intern feil 2711. Det spesifiserte funksjonsnavnet «PatchExtras» ble ikke funnet i funksjonstabellen.»
 • «Feil 1500. En annen installasjon er allerede i gang. Fullfør den før du går videre med denne installasjonen.»

Årsak

Et strømbrudd, for tidlig avslutning eller systemproblemer. Avbrutte installasjoner ruller tilbake installasjonshandlinger, og vil ikke resulterer i en utsatt installasjon.

Løsning

Utfør en av følgende trinn for å løse feilen:

Løsning 1: Stopp pågående installasjoner

Merk:

Denne prosedyren involverer redigering av Windows registry. Adobe gir ikke støtte på redigering av registeret, som inneholder kritisk system- og applikasjonsinformasjon. Husk å ta sikkerhetskopi av registeret før du redigerer. Se dokumentasjon for Windows eller kontakt Microsoft for mer informasjon om registeret.

 1. Klikk Start Kjør

 2. Skriv regedit og klikk OK.

 3. Gå til nøkkelen: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\ og se om Pågår-nøkkel eksisterer.

 4. Slett nøkkelen og start installasjonen på nytt.

Løsning 2: Avslutt registrering og registrer Windows Installer Service på nytt

 1. Klikk Start Kjør

 2. Skriv  msiexec /unreg og klikk OK.

 3. Klikk Start Kjør

 4. Skriv msiexec /regserver  og klikk OK.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet