Fargematching med PDF opprettet i utdata-modulen

Problem

Når du bruker Adobe Output-modulen for Bridge CC 2018 til å lage et kontaktblad, er bildene på kontaktarket mørkere enn originalen.

Løsning

Mens du oppretter et kontaktblad ved å bruke Output-modulen i Bridge CC 2018, kan du prøve følgende løsningstrinn:

 1. Bevar innebygd fargeprofil: Sjekk om du har alternativet Bevar innebygd fargeprofil valgt i Innstillinger-panelet for utdata. Hvis ikke, aktiverer du dette alternativet under Adobe Bridge> Innstillinger> Utgang (Mac) eller Rediger > Preferanser > Utgang (Win) og start Bridge på nytt.

  Aktiver Bevar innebygd fargeprofil i utskriftsinnstillingene.
  Aktiver Bevar innebygd fargeprofil i utskriftsinnstillingene.

 2.  Endring av utskriftskvalitet: Angi utdatakvaliteten til 12 ved hjelp av glidebryteren under Utgangsinnstillinger.

  Sett glidebryteren for bildekvalitet til høyest
  Sett glidebryteren for bildekvalitet til den høyeste verdien, det vil si 12.

 3. Prøv standardmal: Hvis du bruker en tilpasset mal for å lage en PDF, kan du prøve å bruke en standardmal.

 4. Kalibrer skjerm: For å kalibrere skjermen, se Kalibrer og profiler skjermen.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet