Eksportere og importere Creative Cloud Libraries

Vil du bytte til en annen Creative Cloud-konto? Finn ut hvordan du eksporterer og importerer Creative Cloud Libraries til den andre kontoen din.

Eksportere Creative Cloud Libraries

Du kan overføre et helt bibliotek fra Biblioteker-panelet i Creative Cloud-applikasjonene til den lokale enheten. Deretter kan du arkivere det eller importere det til en annen konto.

 1. Åpne Biblioteker-panelet i en Creative Cloud-applikasjon.

 2. Velg biblioteket du vil eksportere.

 3. Klikk på Flere alternativer-menyen  øverst til høyre i Biblioteker-panelet. 

  Ikon for flere alternativer i Biblioteker-panelet

 4. Velg Eksporter <biblioteknavn>.

  Eksportere et bibliotek

 5. Klikk på Velg mappe, velge plassering og lagre deretter biblioteket ditt.

  Velge mappe

 6. Klikk på Eksporter. En kopi av biblioteket er nå tilgjengelig på den lokale enheten.

  Eksportere et bibliotek

  Når det er gjort, kan du arkivere biblioteket eller importere det til en annen konto.

Importere Creative Cloud Libraries

Du kan importere et eksisterende bibliotek som er lagret på enheten, til Creative Cloud-kontoen. 

 1. Åpne Biblioteker-panelet i en Creative Cloud-applikasjon.

 2. Klikk på Flere alternativer-menyen  øverst til høyre i Biblioteker-panelet. 

  Ikon for flere alternativer i Biblioteker-panelet

 3. Velg Importer bibliotek.

  Importere et bibliotek

 4. Klikk på Velg bibliotek, og velg CCLIBS-filen du vil importere til den andre Creative Cloud-kontoen 

  Velge et bibliotek å importere

 5. Klikk på Importer

  Klikk på Importer

  Biblioteket er tilgjengelig i den andre Creative Cloud-kontoen.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet