Merk:

For å sørge for at du får de nyeste og beste verktøyene er Creative Cloud nå det eneste alternativet for å kjøpe Adobe Creative-programvare. For mer informasjon, gå til Adobe Creative Cloud-siden.

Det er raskt og enkelt å laste ned og installere Creative Suite 6-produkter. Denne siden gir instruksjoner for å laste ned, installere og avinstallere CS6-produkter for ulike operativsystemer.

Viktig: Hvis du har en Creative Cloud-plan og installerer CS6-apper, se Laste ned og installere Creative Cloud-apper. Denne siden gjelder kun for installeringer av Creative Suite.

Nedlastings- og installasjonsinstruksjoner

Før du begynner, verifiser at datamaskinen oppfyller systemkravene for Creative Suite 6-programmer ved å gå til Systemkrav Adobe Creative Suite 6.

Sørg for at du har serienummeret klart. Du finner serienummeret i e-posten med kjøpsbekreftelse, og i Abonnementer og produkter-delen av Administrer kontoer-siden på adobe.com.

For mer informasjon om å finne serienummer, eller om å registrere et serienummer, se Finne et serienummer.

Følg instruksjonene nedenfor for ditt operativsystem for å installere pakkeutgaven av Creative Suite 6-pakken eller et enkeltprodukt.

Last ned og installer på Mac OS

 1. Etter at du har fullført kjøpet, klikker du på Last ned produktene for å gå til siden Dine nedlastinger.

  Merk:

  Nedlastingen går raskere på trådede tilkoblinger enn på trådløse forbindelser.

 2. På siden Dine nedlastinger ser du produktnavn og serienummer for programvaren du har kjøpt. Klikk på Akamai Download Manager-koblingen for produktet du vil laste ned. Hvis det ikke åpnes et vindu, må du kontrollere at du har skrudd av popup-blokkering i nettleseren for hele *.adobe.com-domenet. Klikk på nedlastingskoblingen på nytt etter at du har skrudd av popup-blokkering.

 3. Dersom det vises en dialogboks som spør om du vil godta sertifikatet fra Akamai Technologies, Inc., velger du å godta det.

 4. Dersom du ikke har installert Akamai NetSession-grensesnittet enda, blir du bedt om å gjøre dette. Klikk på koblingen for å laste ned installasjonsprogrammet.

  • Når filnedlastingsvinduet åpnes, dobbeltklikker du på installasjonsprogrammet som ble lastet ned.
  • En Akamai NetSession-mappe åpnes, med en PKG-fil i. Dobbeltklikk på denne filen.
  • Akamai NetSession-installasjonsvinduet åpnes. Klikk Continue (Fortsett).
  • Godta lisensavtalen ved å klikke på Agree (Godta). Velg hvor du vil installere grensesnittet, og klikk på Continue (Fortsett).
  • Velg installasjonstype ved å klikke på Upgrade (Oppgradering).
  • NetSession-grensesnittet installeres på datamaskinen.
 5. Når lagringsvinduet vises, blar du deg fram til mappen du vil lagre den nedlastede filen i. Sørg for å velge en plassering du enkelt kan finne tilbake til. Klikk på Save (Lagre). Klikk på Close (Lukk) for å lukke NetSession-grensesnittet.

 6. Akamai NetSession Download Manager vises i nettleseren. En DMG-fil lastes ned. Pass på at du venter til DMG-filen er lastet ned før du begynner installasjonen. Du kan velge å stoppe nedlastingen midlertidig, og gjenoppta den på et senere tidspunkt. Du stopper nedlastingen midlertidig ved å klikke på Pause. Du gjenopptar nedlastingen ved å klikke på Play i Download Manager, eller ved å klikke på nedlastingskoblingen på siden Dine nedlastinger.

 7. Når DMG-filen er lastet ned, åpnes en dialogboks der du blir spurt om du vil åpne DMG-filen. Klikk på OK. Hvis dialogboksen ikke vises, går du til plasseringen der du lagret DMG-filen. Dobbeltklikk så på filen for å åpne den.

 8. Det kan hende det vises en dialogboks med melding om at Adobe-produktet er en fil som er lastet ned fra Internett. Velg Yes (Ja).

 9. Etter at DMG-filen er bekreftet, åpnes et installeringsvindu.

 10. Avslutt alle kjørende programmer på systemet før du fortsetter med installeringen, inkludert andre Adobe-programmer, Microsoft Office-programmer og nettleservinduer.

 11. Dobbeltklikk på produktikonet for å åpne produktmappen, og dobbeltklikk så på installeringsikonet.

 12. Følg instruksjonene på skjermen forå fullføre installeringen.

Last ned og installer på Microsoft Windows

 1. Etter at du har fullført kjøpet, klikker du på knappen Last ned produktene for å gå til siden Dine nedlastinger.

  Merk:

  Nedlastingen går raskere på trådede tilkoblinger enn på trådløse forbindelser.

 2. På siden Dine nedlastinger ser du produktnavn og serienummer for programvaren du har kjøpt. Klikk på Akamai Download Manager-koblingen for produktet du vil laste ned.

 3. Dersom du ikke har installert Akamai NetSession-grensesnittet enda, blir du bedt om å gjøre dette. Klikk på koblingen for å laste ned installasjonsprogrammet. Dersom et filnedlastingsvindu vises og spør om du vil kjøre eller lagre NetSession-installasjonsprogrammet, velger du Kjør.

  • Hvis filen er lastet ned på datamaskinen, blar du deg fram til mappen den er lagret i. Dobbeltklikk så på filen.
  • Godta lisensavtalen ved å klikke på I Agree (Jeg godtar).
  • NetSession-grensesnittet installeres på datamaskinen.
 4. Når Download Manager er installert, blir du spurt om hvor du vil lagre de nedlastede Adobe-installasjonsprogrammene. Sørg for å velge en plassering for de nedlastede filene som du enkelt kan finne tilbake til. Klikk på OK.

 5. Akamai Download Manager-vinduet vises. Visse Adobe-installasjoner trenger to filer, en EXE-fil og en 7Z-fil. 7Z-filen er den største av de to. Pass på at du venter til alle filene som er oppført i Download Manager-vinduet, er fullstendig lastet ned før du begynner installasjonen. Du kan velge å stoppe nedlastingen midlertidig, og gjenoppta den på et senere tidspunkt. Du stopper nedlastingen midlertidig ved å klikke på Pause. Du gjenopptar nedlastingen ved å klikke på Play i Download Manager, eller ved å klikke på nedlastingskoblingen på siden Dine nedlastinger.

 6. Når alle filene er lastet ned, klikker du på Open Bundle (Åpne pakke).

 7. Dersom installasjonsprogrammet ikke åpnes automatisk, blar du deg fra til mappen med de nedlastede filene og dobbeltklikker på EXE-filen for å starte den.

 8. Det kan hende det vises en dialogboks med melding om at Adobe-produktet er en fil som er lastet ned fra Internett. Velg Yes (Ja).

 9. Velg mappen du vil pakke ut installasjonsprogrammet i. Som standard pakkes det ut i en mappe kalt «Navn på Adobe-versjon Produktnavn» på skrivebordet. Velg Next (Neste). Hvis du ikke blir spurt om hvor installasjonsprogrammet skal pakkes ut, kan du åpne den nedlastede filen fra koblingen Open Bundle (Åpne pakke) i nettleseren. Velg Ja, og velg mappen du vil pakke ut build-pakken i.

 10. Når utpakkingen er ferdig, blar du deg fram til plasseringen du pakket ut installasjonsprogrammet på.

 11. Avslutt alle kjørende programmer på systemet før du starter med installeringen, inkludert andre Adobe-programmer, Microsoft Office-programmer og nettleservinduer.

 12. Dobbeltklikk på filen Set-up.exe for å starte installasjonen. I noen tilfeller åpnes Set-up.exe automatisk.

 13. Følg instruksjonene på skjermen forå fullføre installeringen.

Installere en CS6-pakkeutgave eller et frittstående Creative Suite 6-produkt fra plate

Finn frem alle installasjonsmedier og serienumre.

Før du begynner en installasjon, må du lukke alle programmer, inkludert nettleseren. Sørg for at du har administratorrettigheter, eller at du kan godkjenne aktiviteter på administratornivå.

Hvis du installerer en oppgradering, kontrollerer installasjonsprogrammet systemet ditt for å finne det gyldige produktet som kan oppgraderes. Hvis installasjonsprogrammet ikke finner dette, blir du bedt om å oppgi serienummeret til produktet som skal oppgraderes. Du kan også installere programvaren på prøvebasis og så skrive inn det nye og gamle serienummeret på serienummerskjermen som vises ved oppstart.

 1. Sett inn program-DVD-en for Adobe Creative Suite 6-pakken eller det frittstående produktet i DVD-stasjonen.

 2. Dobbeltklikk Set-up.exe (Windows) eller Install.app (Mac OS) for å begynne installasjonen.

  Merk:

  Avhengig av innstillingene for autokjør i Windows, kan filen Set-up.exe starte automatisk.

 3. Følg instruksjonene på skjermen forå fullføre installeringen.

 4. Når du blir bedt om å oppgi et serienummer, skriver du inn serienummeret til Adobe Creative Suite 6-pakken eller -komponenten, og fullfører installeringen.

 5. Du må godta lisensavtalen og garantibetingelsene for å kunne bruke dette produktet. Se Produktlisenser og bruksvilkår for detaljer. Dette produktet vil ikke fungere uten obligatorisk aktivering og registrering via Internett. Se Hjelp for aktivering og deaktivering for detaljer.

Med Adobes énbrukerlisens kan du installere én produktlisens på to maskiner (f.eks. en jobbmaskin og en privatmaskin), såfremt programvaren brukes av samme person og ikke er i bruk samtidig på begge maskinene.

Merk:

Dersom du vil installere produktet på en tredje maskin, må du deaktivere det på en av de andre maskinene. Det gjør du ved å velge Hjelp > Deaktiver.

Merk:

Du kan bli bedt om å avslutte prosesser som skaper konflikter, for å fullføre installasjonen. For mer informasjon, gå til Feil:»Lukk følgende programmer for å fortsette".

Hvis produktet er spredt over flere plater, må du vente til den første platen er ferdig. Når den er ferdig, tar du den ut og setter inn neste plate i samme DVD-stasjon.

Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om feilsøking av installasjonen, går du til Hjelp for nedlasting og installering.

Merk:

Du trenger tilgang til det opprinnelige installasjonsmediet (en plate eller filer lastet ned fra nettet) for å kunne installere flere komponenter eller installere programmet på nytt etter første installasjon.

Reparasjon er ikke et alternativ.

Avinstaller programvare

Før du avinstallerer programvaren, må du lukke alle programmer som kjører, inkludert andre Adobe-programmer, Microsoft Office-programmer og nettleservinduer.

Gjør ett av følgende:

 • I Windows XP åpner du Windows Kontrollpanel og dobbeltklikker Legg til eller fjern programmer. Velg produktene du vil avinstallere, klikk på Endre/Fjern og følg så instruksjonene på skjermen.
 • I Windows 7 åpner du Windows Kontrollpanel og dobbeltklikker Programmer og funksjoner. Velg produktene du vil avinstallere, klikk på Avinstaller og følg så instruksjonene på skjermen.
 • VIKTIG: Mac OS har ny funksjonalitet for avinstallering. DRA IKKE programmer til papirkurven for å avinstallere dem. Hvis du vil avinstallere fra Mac OS X på en sikker måte, dobbeltklikker du avinstallasjonsprogrammet for produktet i Programmer/Verktøy/Adobe Installers eller dobbeltklikker avinstalleringsaliaset som finnes i mappen Programmer. Velg Fjern preferanser, deretter Godkjenn som administrator, og følg instruksjonene på skjermen.

Med Adobes énbrukerlisens kan du installere én produktlisens på to maskiner (f.eks. en jobbmaskin og en privatmaskin), såfremt programvaren brukes av samme person og ikke er i bruk samtidig på begge maskinene.

Merk:

Hvis du vil installere et produkt på en tredje datamaskin, må du først deaktivere en tidligere installasjon på datamaskinen din. Det gjør du ved å velge Hjelp > Deaktiver.

Feilsøke nedlasting og installering

Hvis du trenger hjelp med å laste ned et CS6-produkt, kan du se følgende:

Hjelp er tilgjengelig gjennom Laste ned, installere, konfigurere-forumet. Foraene er et interaktivt miljø for diskusjon om Adobe-produkter og relaterte emner, der Adobe-brukere kan utveksle spørsmål, ideer og forslag samt dele tips og triks med hverandre.For en liste over alle tilgjengelige forum, se Velkommen til Adobe-fellesskapet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet