Rullbare rammeoverlegg

Du kan opprette en rullbar ramme som lar brukere rulle for å vise mer innhold. Du kan for eksempel opprette en matside med en liste over ingredienser og et sett instruksjoner. I stedet for å gå videre til neste side for å se det fullstendige settet med ingredienser eller instruksjoner, kan brukere dra for å rulle.

Som standard er startvisningen for rullbart innhold oppe i venstre hjørne av beholderrammen. Du endrer imidlertid startvisningen slik at den baseres på plasseringen av innholdsrammen.

Du kan legge til alle interaktive overlegg i rullbare rammer (se Bygge inn interaktive overlegg). Den tidligere metoden der rullbare rammer ble opprettet ved hjelp av lag, støttes ikke lenger.

 1. Hvis du vil lage en ramme som ruller vertikalt, oppretter du en innholdsramme og en beholderramme.

  • Innholdsrammen kan være en tekstramme, et bilde eller en gruppe med objekter.

  • Du kan legge til alle typer interaktive objekter i innholdsrammen, unntatt lysbildefremvisninger. Legg de interaktive objektivene til i tekstrammen som forankrede objekter, eller grupper interaktive objekter med andre objekter.

 2. Flytt innholdsrammen til startvisningsområdet i forhold til beholderrammen.

  Hvis du bruker standardinnstillingene, justeres innholdsrammen med det venstre hjørnet oppe til venstre i beholderrammen. Du kan imidlertid bruke dokumentplasseringen for innholdsrammen til å fastsette startvisningen.

 3. Velg innholdsrammen, og velg Rediger > Klipp ut.

  Hvis du vil unngå uønskede resultater, bør du kontrollere at innholdet vises i området for sidelayouten, ikke på montasjebordet.

 4. Velg beholderrammen, og velg Rediger > Lim inn i.

  Merk:

  Når du limer inn innholdsrammen i beholderrammen, fjernes handlingen for alle knapper som har en tilstandshandling for objekter med flere tilstander. Velg knappen og legg til handlingen på nytt. (Valgknappene på verktøylinjen er spesielt egnet til å velge skjulte knapper. Lag-panelet kan også brukes til å velge flettede objekter.)

 5. Kontroller at beholderrammen fremdeles er valgt, og åpne Overlays/Folio Overlays-panelet. Klikk på kategorien Rullbare rammer, og angi disse alternativene.

  Rulleretning

  Velg Automatisk for å bestemme rulleretningen basert på høyden og bredden for beholderrammen og innholdsrammen. Hvis rammenes høyde er lik, men bredden forskjellig, ruller innholdet bare horisontalt. Hvis du vil være sikker på at innholdet bare ruller i én retning selv om beholderrammen er smalere og kortere enn innholdsrammen, velger du Horisontal eller Vertikal. Hvis du velger alternativet Horisontalt og vertikalt, skjer det samme som når du velger Automatisk.

  Rulleindikatorer

  Velg Skjul hvis du ikke vil at rullefeltene skal vises når du ruller.

  Startposisjon for innhold

  Velg Øvre venstre for å justere innholdsrammen med det øvre venstre hjørnet i beholderrammen som startvisningen. Velg Use Document Position (Bruk dokumentposisjon) for å bruke innholdsrammens plassering som startvisning.

  Eksportformat i PDF-artikler

  Hvis den rullbare rammen din vises i en artikkel som bruker PDF-formatet, kan du velge punktgrafikkformat eller vektorformat. Det er spesielt lurt å velge vektorformat når du oppretter én enkelt folio for både iPad- eller iPhone-enheter med standardoppløsning og HD-enheter. Vektoralternativet gir skarpere tekst når folioen vises på en iOS-enhet med HD-oppløsning, men det tar litt tid å laste den inn. De beste resultatene får du ved å bruke vektorformat for rullbare rammer med mye tekst og rasterformat for bildebaserte rullbare rammer eller når du oppretter egne gjengivelser for iOS-enheter med standardoppløsning og HD-oppløsning. Når du velger Raster, oppdateres innholdet i den rullbare rammen i maksimalt 72 ppi.

Merk:

Se den gratis DPS Learn-appen for å se eksempler på rullbare rammer, flettede rullbare rammer og effekter for uttrekkbare kategorier.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?