Artikler med jevn rulling

Viser du riktig artikkel?

Denne artikkelen refererer til Digital Publishing Suite. Du finner mer om Digital Publishing Solution (DPS 2015) i Opprette DPS 2015-artikler i InDesign.

Du kan slå på alternativet Jevn rulling for individuelle artikler. Jevn rulling (må ikke forveksles med rullbare rammer) er nyttig når du har lange layouter på én side, for eksempel en innholdsfortegnelse. Hvis jevn rulling er slått på, oppretter du utformingen i henhold til dette. For iPad kan du for eksempel opprette liggende og stående dokumenter på henholdsvis 1024x2000 og 768x2000.

Et dokument med flere sider kan ikke brukes til artikler med jevn rulling. Hvis du oppretter artikler med jevn rulling ved hjelp av PDF-bildeformatet, aktiveres ikke kniping og zooming.

I InDesign angir du sidestørrelsen i dialogboksen Nytt dokument eller Dokumentoppsett.

Rulling side for side og jevn rulling

A. Horisontal rulling side for side B. Horisontal jevn rulling C. Vertikal rulling side for side D. Vertikal jevn rulling 

Når du skal opprette en artikkel med jevn rulling, velger du ett av følgende alternativer:

 1. Opprett et dokument på én side med passende dimensjoner, for eksempel 1024 x 2000 for et liggende dokument eller 768 x 2000 for et stående dokument.

 2. Klikk på Legg til i artikkelvisningen i Folio Builder-panelet for å legge til en artikkel.

 3. Angi ett av følgende alternativer i dialogboksen Ny artikkel:

  Jevn rulling

  Velg Bare horisontalt hvis artikkelen skal inneholde en liggende layout med jevn rulling. Dette alternativet er nyttig for en artikkel i en bare horisontal folio eller en artikkel der den liggende versjonen er jevn rulling og den stående versjonen er av (tilpass til side). Velg Begge retninger for folioer med to retninger der begge layoutene har jevn rulling.

  Stående layout / Liggende layout (InDesign CS6)

  Angi layouten som skal brukes for artikkelen. Dette er spesielt nyttig hvis du opprettet alternative layouter. Hvis de stående og liggende layoutene dine befinner seg i separate dokumenter, velger du den aktuelle layouten for ett alternativ og Ingen for det andre. Deretter åpner du det andre dokumentet og legger det til som den andre layouten.

  Stående/Liggende (InDesign CS5/CS5.5)

  Angi retningen på dokumentet. Du kan for eksempel velge Stående for et dokument på 768 x 2000 piksler. Velg liggende for et dokument på 1024 x 2000.

 4. Klikk på OK.

 5. Legg til den andre layouten til artikkelen i en folio med to retninger.

Mer informasjon

Du kan også opprette en artikkel med jevn rulling ved å importere den. Opprett _h- og _v-kildefiler, og bruk alternativet Importer artikkel. Se Importere InDesign-artikler.

Jevn rulling fungerer i øyeblikket bare vertikalt. Du kan opprette en rullbar ramme for å rulle en artikkel horisontalt. Se Rullbare rammeoverlegg

Hvis du vil justere størrelsen på en side med jevn rulling, bruker du først sideverktøyet til å velge siden, og justerer deretter sidehøyden.

Opplæringsvideo

Adobe-logoen

Logg på kontoen din