Kjente problemer | Dreamweaver CC 2015

Enhetsforhåndsvisning

 • Av og til virker ikke rulling på iPad (iOS 8).

Løsning: Tapp på skjermen og rull siden.

 • Du kan ikke forhåndsvise websider i Internet Explorer 11 på Windows 8.1-maskiner.

Løsning: Bruk en annen nettleser for å forhåndsvise websiden. 

 • Elementer med overganger kan ikke forhåndsvises på enheter.

Løsning: Last opp siden til testeserveren og åpne den korte URL-en i enheten din.

 • På mobil enhet fra Windows ruller ikke websiden automatisk når du inspiserer eller velger elementer.
 • Synkronrulling støttes ikke i iOS.
 • På Mac, hvis brannmuren er konfigurert til å blokkere innkommende tilkoblinger, vil du se en beskjed når du åpner enhetsforhåndsvisning i Dreamweaver.

Løsning: Skru av brannmurinnstillingene og start Dreamweaver på nytt.

 • Hvis enhetene dine er koblet fra Internett mens du forhåndsviser en melding, vises ikke feilmelding. Hvis endringene på siden ikke vises i forhåndsvisningen, oppdaterer du nettleseren og sjekker om enhetene er tilkoblet.
 • PHP-filer, som Wordpress-filer, kan ikke forhåndsvises på enheter.
 • Hvis du oppdaterer nettleseren på Android-enheter, vil man se duplikatoppføringer av enheten i enhetsforhåndsvisning.
 • De korte URL-ene fra websider som vises i enhetsforhåndsvisning skiller mellom store og små bokstaver.
 • På enheter kan ikke videofiler på nettsider forhåndsvises i Chrome.
 • Når du ruller i en nettside i Dreamweaver mens du inspiserer eller velger elementer, blir av og til forhåndsvisningen i iPad blank. 

Løsning: Rull siden litt på enheten for å få til å oppdateres eller velg et annet element på siden i Dreamweaver.

Forbedringer i kodevisning

 • Emmet-forkortelse for Class, ID, heksadesimal farge inni en stiltagg vil ikke utvides i kodevisning.
 • På Mac, hvis du bruker Keychain Access-verktøyet og nøkkelringene som korresponderer til testing og ekstern server-legitimasjon er skadet, vil du få en tilkoblingsfeil mens du prøver å koble til serverne.

Trekk ut

 • Dreamweaver bruker litt lenger tid på å åpne en stor eller kompleks PSD i utpakkingspanelet. Underveis kan det se ut som Dreamweaver ikke svarer, men filen vil åpnes etter en stund.

CSS Designer

 • Overstyrte egenskaper vises ikke i CSS Designer. 

Løsning: Hold musepekeren over verdiene.

 • Hvis du setter en egenskap som !viktig fra CSS Designer-panelet, genereres feil kode i kodevisningen.
 • Alternativet Gå til kode er deaktivert for velgere i eksterne filer.
 • Du kan ikke angre duplisering av en velger i CSS Designer.

Forbedringer i direktevisning

 • I direktevisningen, når du endrer størrelse på kolonne eller rad i en tabell, vil tabellens generelle dimensjoner endres.
 • Mens celler traverseres i direktevisning, viser ikke Property Inspector de radrelaterte egenskapene.
 • Du kan ikke angre sammenslåing av tabellceller i direktevisning.

Andre

 • Flash-baserte utvidelser (paneler eller CSXS) virker ikke lenger i Dreamweaver CC 2015.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?