Identifiser og feilsøk filproblemer

Har du problemer når du åpner eller lagrer InDesign-filer? Les videre for å lære om mulige årsaker og løsninger.

  Har du et annet problem? Trenger du mer hjelp?

Før du fortsetter

Sjekk systemet ditt

Systemproblemer kan føre til feil og annen uventet atferd. Før du antar at et dokument er skadet, foreslår vi at du kjører et diskreparasjonsverktøy. 

WindowsSjekk om det er feil på harddisken

macOS: Løse oppstartsproblemer og utføre diskvedlikehold

Installer den nyeste oppdateringen

Utilstrekkelig systemminne

InDesign kan ikke åpne eller lagre filen når systemet ikke har nok minne (RAM) til å lese filen. En av årsakene til lite minne kan være at du har for mange åpne programmer på datamaskinen. 

Prøv disse løsningene

 • Forsikre deg om at datamaskinen oppfyller de spesifiserte systemkravene.
 • Utfør diskopprydding for å redusere antall unødvendige filer på stasjonen, og sørg for at den midlertidige mappen til Windows er tom.
 • Avslutt noen programmer for å frigjøre systemminne.
 • Utvid systemets RAM, hvis mulig.

Trenger du mer hjelp?

Hvis ingen oppløsning fungerer, hjelper vi deg gjerne!

Tilgang nektet

InDesign kan ikke åpne en fil og viser en feilmelding hvis du får en av følgende tilgangsrelaterte problemer med filen:

Problem

Løsning

Ikke autorisert for å åpne denne filen eller nødvendige tilgangstillatelser er ikke tilgjengelig

Få tilgangstillatelser fra eieren av filen og prøv å logge på igjen.

Tips: Før du jobber med en delt fil, bør du opprette en lokal kopi hvis mulig.

Filen er allerede åpen eller låst (i bruk) av en annen bruker

Lukk filen fra andre program eller brukerprofiler.

Passordbeskyttet fil eller ugyldig brukernavn eller passord for filen

Kontroller at påloggingsinformasjonen er korrekt.

Filen ligger på et nettverk, og nettverksplasseringen er ikke tilgjengelig

Sjekk nettverkstilkoblingen og forsøk å åpne filen på nytt.

Trenger du mer hjelp?

Hvis ingen oppløsning fungerer, hjelper vi deg gjerne!

Filen er allerede åpen

InDesign kan ikke åpne eller lagre filen når den allerede er åpen i annen InDesign-versjon.

Prøv disse løsningene

 • Lukk filen som er åpen i annen InDesign-versjon.
 • Hvis du ikke kan lukke filen, må du lukke alle versjoner av InDesign eller starte datamaskinen på nytt. 
 • Hvis du får slike problemer når du prøver å lagre en fil, kan du prøve å endre filnavnet og plasseringen.

Trenger du mer hjelp?

Hvis ingen oppløsning fungerer, hjelper vi deg gjerne!

Problemer med inngangs-/utgangsenhet

InDesign kan ikke åpne eller lagre en fil når lese- eller skriveprosessen er avbrutt eller hvis du ikke har tilgang til eller ikke finner filen.

Nedenfor følger noen scenarier som kan forårsake avbrudd i lese- eller skriveprosessen:

Filplassering

Årsak

Løsning

Flyttbare enheter (USB-pinne, ekstern stasjon, minnepinne og så videre)

Enheten blir ikke fjernet eller utmatet på en trygg måte fra datamaskinen

Forsikre deg om at du trygt fjerner enheten etter hver lese- eller skriveoperasjon.

Nettverksplassering

Nettverkstilkoblingen er avbrutt

Forsikre deg om at nettverkstilkoblingen er tilgjengelig.

Delt plassering

Delt fil er ikke lenger tilgjengelig

Forsikre deg om at den delte plasseringen er tilgjengelig.

Trenger du mer hjelp?

Hvis ingen oppløsning fungerer, hjelper vi deg gjerne!

Skadet fil

InDesign viser en feilmelding hvis det viser seg at filen er skadet eller ødelagt, eller når programmet forsøker å gjenopprette filen automatisk. Du kan følge trinnene for feilsøking for å forsøke å gjenopprette innholdet i dokumentet. 

Når du ikke får åpnet dokumentet

Rask kontroll av eksterne faktorer

 • Hvis dokumentet ble konvertert fra Adobe PageMaker, QuarkXPress eller en eldre versjon av InDesign, kan du prøve å konvertere dokumentet på nytt. Hvis problemet gjentas, feilsøker du originaldokumentet for skader i kildeprogrammet før det konverteres igjen. Et skadet PageMaker- eller QuarkXPress-dokument vil sannsynligvis forbli skadet etter at du har konvertert det.
 • Hvis du mottok dokumentet via e-post, FTP eller et flyttbart medie, (for eksempel en CD), kan du få tak i en kopi på en annen måte. Du kan også få dokumentet sendt på nytt. Et skadet medie eller feil ved e-postoverføringen kan skade et dokument. Hvis dokumentet ble sendt via e-post, kan du be avsenderen om å komprimere det først (f.eks. med WinZip eller Smith Micros StuffIt), for å beskytte dataene.
 • Vurder avinstallering av tredjeparts pluginer fra InDesign. Pluginer kan av og til forårsake skader på filer. Se Feilsøking av plugin-moduler fra tredjepart.
 • Bruk en annen datamaskin for å åpne dokumentet ved å bytte til et annet systemmiljø. Du kan fjerne variabler som forårsaker problemet. 
 • InDesign lagrer informasjon om pluginer, funksjoner og selve appen i innstillingsfilene: InDesign SavedData og InDesign Defaults. En skadet innstillingsfil for InDesign kan føre til uventede resultater med et InDesign-dokument. Du kan finne ut om problemet er knyttet til innstillingsfilene på enkelt vis ved å gjenopprette eller opprette dem på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Gjenopprette alle innstillinger
 • Øk mengden plass som er tilgjengelig på oppstartsdisken. InDesign bruker midlertidige filer for å lagre og hente data; det skriver disse midlertidige filene på oppstartsdisken. Som en hovedregel skal den tilgjengelige plassen på oppstartsdisken tilsvare tre til fem ganger størrelsen av dokumentet (inkludert koblede bilder) eller ti prosent av diskkapasiteten, avhengig av hva som er størst. Du kan frigjøre plass på oppstartsdisken ved å slette unødvendige filer eller ved å lagre filene på separate enheter eller disker. Slik kontrollerer du mengden tilgjengelig plass på oppstartsdisken: 
  • Velg ikonet for oppstartsdisken på skrivebordet. 
  • Velg Fil > Få informasjon > Generell informasjon.
  • Merk deg kapasiteten og mengden tilgjengelig plass på disken.

Trinn for feilsøking

Når du åpner et dokument som en kopi, leser InDesign fra originalfilen og åpner en kopi uten tittel. Hvis du kan åpne en kopi av dokumentet, velger du Fil > Lagre som, lagrer kopien med et annet navn enn originaldokumentet, og bruker kopien i stedet for originaldokumentet.

Slik åpner du et dokument som en kopi:

1. Start InDesign og velg Fil > Åpne.

2. Velg Kopier i Åpne en fil-dialogboksen, og bla til dokumentet.

3. Velg dokumentet og klikk på Åpne.

Når du får åpnet dokumentet

Feilsøkingstrinn

Merk:

Opprett en sikkerhetskopi av det skadede dokumentet, før du begynner feilsøkingen. Enkelte av følgende prosedyrer krever at du endrer eller sletter informasjon i dokumentet. Med en sikkerhetskopi av dokumentet er det enkelt å gjenopprette informasjon. Hvis dokumentet er på et nettverksvolum eller flyttbart media (f.eks. en CD eller ekstern harddisk), flytter du en kopi av dokumentet til den lokale harddisken.

Utfør prosedyrene nedenfor i rekkefølge.

 1. Åpne filen i InDesign. 
 2. Velg Fil > Eksporter
 3. Fra Lagre som filtype-menyen velger du InDesign Markup (CS4 og eldre) eller InDesign Interchange (CS3 og eldre).
 4. Gi filen navn og plassering, og klikk deretter på Lagre.
 5. Åpne den eksporterte IDML- eller INX-filen i InDesign. 

Hvis dette løser problemet, fortsetter du å bruke IDML- eller INX-filen som en erstatning for det originale dokumentet. Hvis problemet vedvarer, går du videre til et annet trinn.

Tving ny komposisjon av alle historier ved hjelp av snarveien Cmd-Opt-/ på macOS og Ctrl-Alt-/ på Windows.

Når sideelementer kopieres til et nytt dokument, blir strukturelle (interne) skader liggende igjen. Hvis problemet vedvarer etter at du har kopiert sideelementer til et nytt dokument, sletter du ett og ett element for å se om problemet forårsakes av et av elementene.

Slik kopierer du sideelementer inn i et nytt dokument.

 1. Velg Fil > Ny, og klikk på OK i dialogboksen Nytt dokument.
 2. Velg Vindu > Side ved side for å vise begge dokumentene.
 3. Klikk originaldokumentet for å aktivere det.
 4. Velg Vindu > Sider for å aktivere Sider-panelet.
 5. Dra en side eller et oppslag til det nye dokumentvinduet. InDesign kopierer siden eller oppslaget til det nye dokumentet, og legger til sider dersom det er nødvendig.
 6. Lagre det nye dokumentet med et nytt navn (et annet enn navnet på originaldokumentet), og prøv å gjenskape problemet.
  • Hvis problemet vedvarer, er ikke skaden strukturell (for eksempel i et hoveddokument eller på dokumentsider). Slett ett og ett element for å se om et av elementene forårsaker problemet.
  • Hvis problemet ikke vender tilbake, er skaden sannsynligvis strukturell. Gjenta trinn 4 til 7 for hver gjenstående side eller oppslag.

    

Stiler du oppretter i InDesign eller importerer med tekstbehandlingsfiler, kan være skadet. Den kan også inneholde tomme sider og unødvendige elementer. Du kan finne ut om dette er tilfelle ved å slette stilene og sidene, og deretter lagre dokumentet på nytt.

Slik sletter du tegnstiler:

 1. Åpne dokumentet i InDesign, og velg Type > Tegnstiler.
 2. Velg alle stilene i Tegnstiler-panelet, bortsett fra [Ingen tegnstil]. Du kan velge flere stiler ved å holde inne Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) mens du klikker på stilene.
 3. Velg Slett stiler i Tegnstiler-menyen.
 4. Lagre dokumentet, og se om det er reparert. Hvis problemet vedvarer, kan du prøve å slette avsnittstiler.

Slik sletter du avsnittstiler:

 1. Åpne dokumentet i InDesign, og velg Skrift > Avsnittstiler.
 2. Velg alle malene i Avsnittstiler-panelet, bortsett fra [Ingen avsnittstil]. Du kan velge flere stiler ved å holde inne Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) mens du klikker på stilene.
 3. Velg Slett stiler i Avsnittstiler-menyen.
 4. Lagre dokumentet, og se om det er reparert. 

Slik sletter du sider:

 1. Åpne dokumentet i InDesign, og velg Vindu > Sider.
 2. Bruk markeringsverktøyet på Sider-panelet, og velg sidene du vil slette. Trykk på Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) for å velge flere sider, eller trykk på Shift-tasten for å velge en kontinuerlig rekke med sider.
 3. I Sider-panelet klikker du på Slett-ikonet.
 4. Klikk på OK for å bekrefte slettingen.

Hvis problemet vedvarer etter at du har slettet noen sider, kan du slette halvparten av de gjenværende sidene og lagre dokumentet med et nytt navn. Prøv deretter å gjenskape problemet.

 • Hvis problemet vedvarer, kan en av de gjenværende sidene inneholde et skadet element. Fortsett å slette sider til du finner siden som forårsaker problemet.
 • Hvis problemet ikke vedvarer, kan en av de slettede sidene inneholde et skadet element. Erstatt sidene som ble slettet, til du finner siden som forårsaker problemet.

Når du har funnet siden som forårsaker problemet, fjerner og erstatter du elementene på den, for eksempel importert grafikk, InDesign-tegnede objekter og tekstrammer på siden.

Når du skal finne ut om problemet gjelder en skadet skrift, kan du erstatte alle skriftene som brukes i dokumentet med en standardskrifttype, som for eksempel Arial eller Times New Roman. Hvis problemet vedvarer etter at du har endret skriftene, er det ikke et skriftproblem. Hvis problemet ikke vender tilbake, kan den opprinnelige skrifttypen eller skrifttypene være skadet eller foreldet (dvs. opprettet før 1992). Prøv å installere originalskrifttypene på nytt eller få tak i oppdaterte versjoner fra skrifttypeprodusenten.

Hvis ingenting annet hjelper, må du opprette dokumentet på nytt. Lag sikkerhetskopier ofte, og kontroller dokumentet med jevne mellomrom for å forsikre at importerte elementer ikke er årsaken til problemene.

Trenger du mer hjelp?

Hvis ingen oppløsning fungerer, hjelper vi deg gjerne!

Uventede problemer

I tillegg til scenariene ovenfor kan ikke InDesign åpne en fil og gjenopprette en fil i følgende tilfeller:

 • Uventede eller ukjente feil
 • Filen er skadet og kan ikke repareres
 • Filtypen du forsøker å åpne støttes ikke av InDesign

Hva kan du gjøre?

Vi foreslår at du sender filene dine til oss og hjelper oss med å undersøke problemet.  

Se: Vi hjelper deg gjerne!

Vi hjelper deg gjerne!

Hjelp

Hvis ingen oppløsning fungerer, kan du dele den skadede filen med oss på idfile@adobe.com. Vi vil undersøke problemet og gi deg beskjed om gjenoppretting er mulig.

Når du deler filene dine med oss, lar du ikke bare Adobe-teamet finne en løsning på problemet, men hjelper oss også med å forbedre den generelle brukeropplevelsen ved å identifisere og løse andre lignende problemer.

Vi garanterer at filen din strengt tatt vil være konfidensiell og bare skal brukes til undersøkelsesformål.Forsikre deg om at filen du deler, ikke inneholder sensitive personopplysninger.

Vi gjør vårt beste for å hjelpe deg, men fordi gjenopprettingen avhenger av ulike faktorer, kan vi ikke garantere en permanent løsning.

Bli med i samtalen

Spør fellesskapet

Hvis vil stille et spørsmål eller har en ide du vil dele, kan du delta i fellesskapet for Adobe InDesign. Vi vil gjerne høre fra deg.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din

Asurion