Flash Player når livssyklusslutt | Innvirkning på InDesign

Flash Player EOL

Adobe har bestemt seg for å avslutte oppdatering og distribusjon av Flash Player i slutten av 2020 og oppfordrer innholdsskapere å overføre alt eksisterende Flash-innhold til nye åpne formater, for eksempel HTML5, WebGL og WebAssemble.

Se Adobes detaljerte kunngjøring: Flash og fremtiden til interaktivt innhold.

Endringer i InDesign

InDesign har fjernet støtten for å plassere, importere, eksportere og koble Flash-filer, for eksempel .FLV, .F4V og .SWF. Hvis du prøver å importere noen av disse filene, vises en feilmelding. 

Følgende dialogbokser er endret:

  • Forhåndsvisning av SWF (Vindu > Interaktiv > Forhåndsvisning av SWF) er ikke lenger tilgjengelig nå.
  • Koblinger-panel (Vindu > Koblinger) viser manglende koblinger for koblet eller innebygd grafikk i Flash-format.

Alternativene relatert til Flash-formater fjernes fra følgende dialogbokser:

Tip

Hvis du vil bruke ressurser i Flash-format, konverterer du ressursene til et annet format enn Flash-format.

Bli med i samtalen

Ask the community

Hvis vil stille et spørsmål eller har en ide du vil dele, kan du delta i fellesskapet for Adobe InDesign. Vi vil gjerne høre fra deg.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din