Eksportere

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Verktøykassen
   3. Angi innstillinger
   4. Berøringsbasert arbeidsområde
   5. Standard tastatursnarveier
   6. Gjenoppretting og angring for dokumenter
 3. Opprette og sette opp dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Opprette bokfiler
   7. Legge til enkel sidenummerering
   8. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   9. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Dele innhold
   11. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   12. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
 4. Legge til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   4. Opprette tekst langs en bane
   5. Punktmerking og nummerering
   6. Tegnvarianter og spesialtegn
   7. Tekstjustering
   8. Tekstvariabler
   9. Generere QR-koder
   10. Redigere tekst
   11. Justere tekst
   12. Tekstflyt rundt objekter
   13. Forankrede objekter
   14. Tilknyttet innhold
   15. Formatere avsnitt
   16. Formatere tegn
   17. Finn/endre
   18. Stavekontroll og ordlister
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  6. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Objektmaler
   3. Initialer og kjedede maler
   4. Arbeide med maler
   5. Linjeavstand
  7. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
   11. Skjemaer
  9. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Justere og fordele objekter
   10. Koblet og innebygd grafikk
   11. Integrere AEM Assets
  10. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Deling med andre
  1. Dele og samarbeide        
  2. Dele for gjennomgang
  3. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  4. Administrere tilbakemeldinger 
 6. Publisere
  1. Eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Eksportere innhold for EPUB
   3. Adobe PDF-valg
   4. Eksportere innhold til HTML
   5. Eksportere til Adobe PDF
   6. Eksportere til JPEG-format
   7. Eksportere HTML
   8. Oversikt over DPS og AEM Mobile
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 7. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Skript

Eksportere tekst

Du kan arkivere en hel eller deler av en InDesign-artikkel i et filformat du kan åpne i andre programmer senere. Hver artikkel i et dokument eksporteres til et eget dokument.

I InDesign kan du eksportere tekst til flere filformater, som er oppført i dialogboksen Eksport. De oppførte formatene brukes av andre programmer og beholder kanskje mange av tekstspesifikasjonene, innrykkene og tabulatorene som er angitt i dokumentet.

Du kan arkivere deler av tekst- og sidelayoutelementer du ofte har bruk for, som tekstbiter.

 1. Bruk tekstverktøyet  til å klikke i artikkelen du vil eksportere.
 2. Velg Fil > Eksporter.
 3. Angi et navn på og en plassering for den eksporterte artikkelen, og velg et tekstfilformat under Filtype (Windows) eller Format (Mac OS).

  Hvis tekstbehandlingsprogrammet du bruker, ikke vises, kan du arkivere dokumentet i et format som programmet kan importere, for eksempel RTF. Hvis tekstbehandlingsprogrammet ikke støtter et annet InDesign-eksportformat, bruker du et rent tekstformat. Merk at hvis du eksporterer i rent tekstformat, fjernes alle tegnattributter fra teksten.

 4. Velg Arkiver for å eksportere artikkelen i formatet du har valgt.

Hvis du vil beholde all formatering, bruker du eksportfilteret Kodet Adobe InDesign-tekst. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se PDF-filen om kodet tekst på www.adobe.com/go/learn_id_taggedtext_cs5_no (PDF).

Eksportere innhold som skal brukes på Internett

Du har flere valg for tilpassing av InDesign-innhold for bruk på Internett:

Dreamweaver (XHTML)

Eksportere en markering eller hele dokumentet til et vanlig, uformatert HTML-dokument. Du kan koble til bilder på en server eller opprette en egen mappe for bilder. Deretter kan du bruke et HTML-redigeringsprogram, for eksempel Adobe Dreamweaver®, til å formatere innholdet for Internett. Se Eksportere innhold til Dreamweaver (CS5).

Kopiere og lime inn

Kopier tekst eller bilder fra InDesign-dokumentet, og lim det inn i redigeringsprogrammet for HTML.

Adobe PDF

Eksporter et dokument til Adobe PDF, og publiser PDF-filen på Internett. PDF-filen kan inneholde interaktive objekter som filmer, lydklipp, knapper og sideoverganger. Se Dynamiske PDF-dokumenter.

Digital Editions (EPUB)

Eksporter et dokument eller en bok som en XHTML-basert e-bok som kan flytes på nytt, og som er kompatibel med leserprogramvaren Adobe Digital Editions. Se Eksportere innhold for EPUB (CS5).

XML

For avanserte tilpassingsarbeidsflyter eksporterer du innhold fra InDesign i XML-format, som du deretter kan importere til et HTML-redigeringsprogram, for eksempel Dreamweaver. Se Arbeide med XML.

Eksportere innhold til Dreamweaver (CS5)

Eksportere til XHTML er en enkel måte å klargjøre InDesign-innholdet for Internett på. Når du eksporterer innhold til XHTML, kan du kontrollere hvordan tekst og bilder eksporteres. InDesign beholder navn på avsnitt, tegn, objekt, tabell og cellemaler som er brukt i det eksporterte innholdet, ved å markere XHTML-innholdet med CSS-malklasser med samme navn. Hvis du bruker Adobe Dreamweaver eller et annet CSS-aktivert HTML-redigeringsprogram, kan du raskt bruke formatering og layout på innholdet.

Hva som eksporteres

InDesign eksporterer alle artikler, koblet og innebygd grafikk, SWF-filmfiler, fotnoter, tekstvariabler (som tekst), punktmerkede og nummererte lister, interne kryssreferanser og hyperkoblinger som hopper til tekst eller websider. Tabeller eksporteres også, men noe formatering, som tabell- og cellestreker, eksporteres ikke. Tabeller tilordnes unike ID-er, slik at de kan refereres til som Spry-datasett i Dreamweaver.

Hva som ikke eksporteres

InDesign eksporterer ikke objekter du tegner (for eksempel rektangler, ovaler og mangekanter), filmfiler (bortsett fra SWF), hyperkoblinger (bortsett fra de som går til websider, og koblinger som brukes på tekst som fører til tekstankere i samme objekt), innlimte objekter (inkludert innlimte Illustrator-bilder), tekst som er gjort om til vektorer, XML-koder, bøker, bokmerker, SING-tegnvarianter, sideoverganger, stikkordmerker, objekter på montasjebordet som ikke er markert, og som ikke berører siden, eller malsideobjekter (med mindre de er overstyrt eller markert før eksport).

 1. Hvis du ikke vil eksportere hele dokumentet, markerer du tekstrammene, tekstområdet, tabellcellene eller grafikken du vil eksportere.
 2. Velg Fil > Eksporter for > Dreamweaver.
 3. Angi navn og plassering for HTML-dokumentet, og velg deretter Arkiver.
 4. I dialogboksen med eksportvalg for XHTML angir du de ønskede valgene i områdene Generelt, Bilder og Avansert og velger deretter Eksporter.

Et dokument med det angitte navnet og filtypen HTML (for eksempel nyhetsbrev.html) opprettes. En undermappe for Internett-bilder (for eksempel Internett-bilder til nyhetsbrev) arkiveres på samme sted hvis det er angitt.

Eksportvalg for XHTML

Angi følgende valg i dialogboksen for XHTML (Fil > Eksporter for > Dreamweaver):

Generelle valg

Generelt-området inneholder følgende valg.

Eksportere

Angir om bare de markerte objektene eller hele dokumentet skal eksporteres. Hvis en tekstramme er valgt, eksporteres hele artikkelen, inkludert overskytende tekst.

Hvis Dokument er valgt, eksporteres alle sideobjekter fra alle oppslag, bortsett fra malsideobjekter som ikke er overstyrt, og sideobjekter på usynlige lag. XML-koder og genererte stikkordregistre og innholdsfortegnelser ignoreres også.

Punktmerking

Velg Tilordne til uordnet liste for å konvertere punktmerkede avsnitt til listeelementer, som er formatert i HTML med <ul>-koden. Velg Konverter til tekst for å formatere med <p>-koden med punkttegn som tekst.

Rekkefølge

Bruk siderekkefølgen eller XML-strukturen for å bestemme leserekkefølgen for sideobjekter.

Hvis Basert på sidelayout er valgt, bestemmer InDesign leserekkefølgen for sideobjektene ved å skanne fra venstre til høyre og fra topp til bunn. I enkelte tilfeller, særlig i avanserte dokumenter med flere kolonner, vises kanskje ikke utformingselementene i ønsket leserekkefølge. Bruk Dreamweaver til å omorganisere og formatere innholdet.

Hvis Basert på sidelayout er valgt, bestemmer InDesign leserekkefølgen for sideobjektene på grunnlag av dokumentets innbinding (venstre til høyre eller høyre til venstre). I enkelte tilfeller, særlig i avanserte dokumenter med flere kolonner, vises kanskje ikke de eksporterte designelementene i ønsket leserekkefølge. Bruk Dreamweaver til å omorganisere og formatere innholdet.

Hvis Samme som XML-struktur er valgt, styrer XML-strukturpanelet rekkefølgen for det eksporterte innholdet, og hvilket innhold som blir eksportert. Hvis innholdet allerede er kodet, kan du ganske enkelt dra kodene i XML-strukturpanelet for å angi XHTML-eksportrekkefølgen. Hvis innholdet ikke er kodet, kan du velge Legg til ukodete objekter på menyen i strukturpanelet for å generere koder som du kan endre rekkefølgen for. Hvis du vil utelate et objekt fra eksporten, kan du slette koden i XML-strukturpanelet. (Innholdet i INDD-filen slettes ikke selv om du sletter en kode.) Se Kode sideobjekter.

Tall

Angir hvordan tall konverteres i HTML-filen.

Tilordne til ordnet liste

Konverterer nummererte lister til listeelementer, som er formatert i HTML med <ol>-koden.

Tilordne til statisk ordnet liste

Konverterer nummererte lister til listeelementer, men tilordner et <value>-attributt basert på nummeret for avsnittet i InDesign.

Konverter til tekst

Konverterer nummererte lister til avsnitt som starter med nummeret for avsnittet som tekst.

Bildevalg

Angir hvordan bilder eksporteres til HTML fra Kopier bilder-menyen.

Original

Eksporterer originalbildet til undermappen for Internett-bilder. Når dette valget er valgt, er alle andre valg nedtonet.

Optimalisert

Lar deg endre innstillinger for å angi hvordan bildet skal eksporteres.

Formatert

Beholder InDesign-formatering, for eksempel rotering eller skalering, i den grad det er mulig for Internett-bilder.

Bildekonvertering

Lar deg velge om de optimaliserte bildene i dokumentet skal konverteres til GIF eller JPEG. Velg Automatisk for å la InDesign bestemme hvilket format som skal brukes i hvert tilfelle.

GIF-valg (palett)

Lar deg styre hvordan farger håndteres i InDesign når du optimaliserer GIF-filer. GIF-formatet bruker en begrenset fargepalett som ikke kan overstige 256 farger.

Velg Tilpasset (Ingen spredning) for å opprette en palett ved å bruke et representativt utvalg av farger i grafikken uten spredning (blanding av små fargeprikker for å simulere flere farger). Velg Internett for å lage en palett med farger for Internett som er et delsett av systemfargene i Windows og Mac OS. Velg System for å lage en palett med den innebygde systemfargepaletten. Dette valget kan gi uventede resultater.

JPEG-valg (bildekvalitet)

Angir hvordan komprimeringen (for mindre filstørrelser) skal prioriteres i forhold til bildekvaliteten for hvert JPEG-bilde som opprettes. Lav gir minst fil og lavest bildekvalitet.

JPEG-valg (formateringsmetode)

Angir hvor raskt JPEG-grafikk skal vises når filen med bildet åpnes på Internett. Velg Progressiv hvis du vil at JPEG-bildene skal vises gradvis og mer detaljert når de lastes ned. (Filer som opprettes med dette valget, er litt større og krever mer RAM til visning.) Velg Grunnlinje hvis du ikke vil vise JPEG-filene før de er ferdig nedlastet. En plassholder vises i stedet til filen vises.

Kobling til serverbane

I stedet for å eksportere bilder til en undermappe, kan du med dette valget skrive inn en lokal URL-adresse (for eksempel "bilder/") som vises foran bildefilen. I HTML-koden viser koblingsattributtet banen og filtypen du angir. Dette valget er spesielt effektivt når du selv konverterer bilder til Internett-kompatible bilder.

Merk:

InDesign sjekker ikke banen du angir for Java™-skript, eksterne CSS-maler eller bildemapper, så bruk Dreamweaver til å kontrollere baner.

Avanserte valg

Bruk Avansert-området for å angi valg for CSS og JavaScript.

CSS-valg

Gjennomgripende stilark (CSS) er en samling formateringsregler som brukes til å bestemme utseendet på innhold på en Internett-side. Når du bruker CSS til å formatere en side, skiller du innhold fra visning. Innholdet på siden, HTML-koden, ligger i selve HTML-filen, mens CSS-reglene som definerer visningen av koden, ligger i en annen fil (et eksternt malark) eller i HTML-dokumentet (vanligvis i overskriftsdelen). Du kan for eksempel angi andre skriftstørrelser for markert tekst, og du kan bruke CSS til å styre formatet og plasseringen av elementer på blokknivå på en Internett-side.

Innebygd CSS

Når du eksporterer til XHTML, kan du lage en liste over CSS-maler som vises i overskriftsdelen av HTML-filen med deklarasjoner (attributter).

Hvis Inkluder maldefinisjoner er valgt, prøver InDesign å tilpasse attributtene for InDesign-tekstformateringen til de tilsvarende CSS-attributtene. Hvis denne innstillingen ikke er valgt, vil HTML-filen inneholde tomme deklarasjoner. Disse deklarasjonene kan du redigere senere i Dreamweaver.

Hvis Behold lokale overstyringer er valgt, inkluderes lokal formatering, for eksempel kursiv eller fet skrift.

Uten CSS

Velg denne innstillingen for å utelate CSS-delen fra HTML-filen.

Ekstern CSS

Angi URL-adressen til det eksisterende CSS-malarket. Dette er vanligvis en relativ URL-adresse, for eksempel "/maler/mal.css". InDesign sjekker ikke om CSS-malen eksisterer eller er gyldig, så du bør bruke Dreamweaver til å bekrefte det eksterne CSS-oppsettet.

JavaScript-valg

Velg Kobling til eksternt JavaScript for å kjøre et JavaScript når HTML-siden åpnes. Angi URL-adressen for JavaScript. Dette er vanligvis en relativ URL-adresse. InDesign sjekker ikke om JavaScript eksisterer eller er gyldig.

Eksportere innhold for EPUB (CS5)

Du kan eksportere et dokument eller en bok som en e-bok i EPUB-format som kan flytes på nytt, og som er kompatibel med leserprogramvaren Adobe Digital Editions.

 1. Hvis du vil eksportere et dokument, åpner du dokumentet og velger Fil > Eksport for > EPUB.
 2. Angi et filnavn og en plassering, og velg Lagre (Windows) eller Arkiver (Mac OS).
 3. I dialogboksen Eksportvalg for Digital Editions angir du ønskede valg under Generelt, Bilder og Innhold og velger deretter Eksporter.

InDesign oppretter en enkelt EPUB-fil med det XHTML-baserte innholdet. Den eksporterte filen inneholder et JPEG-miniatyrbilde av den første siden i det angitte dokumentet (eller malkildedokumentet hvis du valgte en bok). Denne miniatyren brukes til å vise boken i bibliotekvisningen i Digital Editions Reader. Hvis du vil vise filen, må du ha Digital Editions-programvare, som du kan laste ned gratis fra Adobes Internett-område.

Merk:

EPUB-filen er hovedsakelig en ZIP-fil. Du kan vise og redigere innholdet i EPUB-filen ved å endre filtypen fra .epub til .zip og deretter trekke ut innholdet. Dette er spesielt nyttig når du skal redigere CSS-filen.

EPUB-ressurser

Du finner en liste over EPUB-artikler og -ressurser på www.adobe.com/go/learn_id_epub_no.

Hvis du vil ha mer informasjon om EPUB-formatet, kan du se www.idpf.org.

Last ned et gratis eksemplar av Digital Editions-leseren fra www.adobe.com/no/products/digital-editions.html.

Se bloggen Digital Editions hvis du vil vite mer om Digital Editions.

Generelle eksportvalg for Digital Editions

Generelt-delen i dialogboksen Eksportvalg for Digital Editions inneholder valgene nedenfor.

Inkluderer metadata for dokument

Metadataene fra dokumentet (eller malkildedokumentet hvis du valgte en bok) tas med i den eksporterte filen.

Legg til utgiveroppføring

Angi utgiverinformasjonen som vises i metadataene for e-boken. Det kan hende at du vil angi en URL-adresse for utgiveren, slik at de som mottar e-boken, kan gå til websiden og kjøpe e-boken.

Unik identifikator

Alle EPUB-dokumenter må ha en unik identifikator. Du kan angi attributtet for den unike identifikatoren. Hvis du lar dette feltet være tomt, blir det automatisk opprettet en unik identifikator.

Leserekkefølge

Hvis du velger Basert på sidelayout, bestemmes leserekkefølgen for sideobjektene i EPUB av plasseringen på siden. InDesign leser fra venstre til høyre og fra topp til bunn. Hvis du vil ha større kontroll over leserekkefølgen, bruker du XML-kodepanelet til å kode sideobjektene. Hvis du velger Samme som XML-struktur, bestemmes leserekkefølgen av kodene i strukturvisningen. Se Kode sideobjekter.

Punktmerking

Velg Tilordne til uordnet liste for å konvertere punktmerkede avsnitt til listeelementer, som er formatert i HTML med <ul>-koden. Velg Konverter til tekst for å formatere med <p>-koden med punkttegn som tekst.

Tall

Angir hvordan tall konverteres i HTML-filen.

Tilordne til ordnet liste

Konverterer nummererte lister til listeelementer, som er formatert i HTML med <ol>-koden.

Tilordne til statisk ordnet liste

Konverterer nummererte lister til listeelementer, men tilordner et <value>-attributt basert på nummeret for avsnittet i InDesign.

Konverter til tekst

Konverterer nummererte lister til avsnitt som starter med nummeret for avsnittet som tekst.

Vis e-bok etter eksport

Starter Adobe Digital Editions Reader, hvis den finnes. En advarsel vises hvis det ikke finnes noen leser på systemet som er konfigurert til å vise EPUB-dokumenter.

Bildevalg for Digital Editions

Bilder-delen i dialogboksen Eksportvalg for Digital Editions inneholder valgene nedenfor. Angi hvordan bilder skal eksporteres til HTML, fra Bildekonvertering-menyen.

Formatert

Beholder InDesign-formatering, for eksempel rotering eller skalering, i den grad det er mulig for Internett-bilder.

Bildekonvertering

Lar deg velge om de optimaliserte bildene i dokumentet skal konverteres til GIF eller JPEG. Velg Automatisk for å la InDesign bestemme hvilket format som skal brukes i hvert tilfelle.

GIF-valg (palett)

Lar deg styre hvordan farger håndteres i InDesign når du optimaliserer GIF-filer. GIF-formatet bruker en begrenset fargepalett som ikke kan overstige 256 farger.

Velg Tilpasset for å opprette en palett ved å bruke et representativt utvalg av farger i grafikken uten spredning (blanding av små fargeprikker for å simulere flere farger). Velg Internett for å lage en palett med farger for Internett som er et delsett av systemfargene i Windows og Mac OS. Velg System for å lage en palett med den innebygde systemfargepaletten. Dette valget kan gi uventede resultater.

Velg Linjesprang for å vise et bilde som lastes langsomt inn mens manglende linjer fylles ut. Hvis denne innstillingen ikke er valgt, ser et bilde først uklart ut, for så å bli klarere etter hvert som bildet når full oppløsning.

JPEG-valg (bildekvalitet)

Angir hvordan komprimeringen (for mindre filstørrelser) skal prioriteres i forhold til bildekvaliteten for hvert JPEG-bilde som opprettes. Lav gir minst fil og lavest bildekvalitet.

JPEG-valg (formateringsmetode)

Angir hvor raskt JPEG-grafikk skal vises når filen med bildet åpnes på Internett. Velg Progressiv hvis du vil at JPEG-bildene skal vises gradvis og mer detaljert når de lastes ned. (Filer som opprettes med dette valget, er litt større og krever mer RAM til visning.) Velg Grunnlinje hvis du ikke vil vise JPEG-filene før de er ferdig nedlastet. En plassholder vises i stedet til filen vises.

Innholdsvalg for Digital Editions

Innhold-delen i dialogboksen Eksportvalg for Digital Editions inneholder valgene nedenfor.

Format for EPUB-innhold

Angi om du vil bruke XHTML- eller DTBook-formatet.

Inkluder oppføringer i innholdsfortegnelsen for InDesign

Angi dette valget hvis du vil generere en innholdstabell på venstre side i e-boken. Angi malen for innholdsfortegnelse som du vil bruke i e-boken, på menyen Mal for innholdsfortegnelse. Du kan velge Layout > Definer maler for innholdsfortegnelse for å opprette en spesiell mal for innholdsfortegnelse for e-boken.

Skjul automatiske oppføringer for dokumenter

Angi dette valget hvis du ikke vil at dokumentnavnene skal vises i innholdsfortegnelsen i e-boken. Dette valget er spesielt nyttig når du oppretter en e-bok fra en bok.

Bruk oppføringer på første nivå som kapittelskift

Velg denne innstillingen for å dele opp e-boken i flere filer, der hver fil begynner med oppføringen på første nivå i innholdsfortegnelsen. Hvis en innholdsfil er større enn 260 kB, starter et nytt kapittel på begynnelsen av et avsnitt mellom oppføringer på første nivå for ikke å overskride grensen på 300 kB.

Generer CSS

Gjennomgripende stilark (CSS) er en samling formateringsregler som brukes til å bestemme utseendet på innhold på en Internett-side. Når du bruker CSS til å formatere en side, skilles innhold fra presentasjon.

Inkluder maldefinisjoner

Når du eksporterer til EPUB, kan du opprette en liste med CSS-maler som kan redigeres.

Behold lokale overstyringer

Hvis denne innstillingen er valgt, inkluderes lokal formatering, for eksempel kursiv eller fet skrift.

Inkluder innbyggbare skrifter

Inkluderer alle skrifter som kan bygges inn, i e-boken. Skrifter inkluderer å bygge inn biter som avgjør om skriften kan bygges inn eller ikke.

Eksporter bare filnavn

Hvis du velger denne innstillingen, inkluderes bare udefinerte malnavn i EPUB-malarket.

Bruk eksisterende CSS-fil

Angi URL-adressen til det eksisterende CSS-malarket. Dette er vanligvis en relativ URL-adresse, for eksempel “/maler/mal.css”. InDesign kontroller ikke om CSS-malen eksisterer eller er gyldig. Du bør derfor kontrollere CSS-oppsettet.

Eksportere innhold til Buzzword

Buzzword er et webbasert tekstredigeringsprogram som kan brukes til å opprette og lagre tekstfiler på en webserver. Når du eksporterer en artikkel til Buzzword, blir det opprettet en tekstfil på Buzzword-serveren.

 1. Marker tekst eller plasser innsettingspunktet i en tekstramme som er en del av artikkelen du vil eksportere.

 2. Gjør ett av følgende:

  • I InDesign velger du Fil > Eksporter for > Buzzword.

  • I InCopy velger du Fil > Eksporter til > Buzzword.

 3. Hvis du ikke allerede har logget på CS Live, klikker du Sign In, angir e-postadresse og passord og klikker Sign In.

 4. Angi navnet på Buzzword-dokumentet som skal opprettes, i dialogboksen Export Story For Buzzword. Klikk deretter OK.

Buzzword-dokumentet åpnes på Acrobat.com. Du kan deretter flytte dokumentet til et annet arbeidsområde og dele det med andre brukere.

Bruke fargeprøvebiblioteket for Internett

InDesign inneholder fargeprøvebiblioteket Internett, som består av fargene som brukes av de fleste nettlesere til å vise tekst og grafikk på Internett-sider. De 216 Internett-kompatible fargene i biblioteket er homogene på tvers av plattformer, siden de er et delsett av fargene som nettlesere bruker både i Windows og på Mac OS. Disse fargene i InDesign er de samme som de som finnes i fargepalettene i Adobe Photoshop og Adobe Illustrator.

Hver farge i biblioteket er navngitt etter RGB-verdiene. Den heksadesimale koden til hver farge, som brukes til å definere fargen i HTML, er arkivert i fargeprøven.

 1. Velg Ny fargeprøve på menyen i Fargeprøver-panelet.
 2. Velg Internett under Fargemodus.
 3. Velg en farge, og velg OK.

Gjør mer med Adobe InDesign

Lag og publiser e-bøkerbrosjyrerflygebladerpostkortplakaterinteraktive sidelayouter og mye mer, med Adobe InDesign.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din