Filmer og lyder

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Verktøykassen
   3. Angi innstillinger
   4. Berøringsbasert arbeidsområde
   5. Standard tastatursnarveier
   6. Gjenoppretting og angring for dokumenter
   7. Capture-utvidelsen
 3. Opprette og sette opp dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Opprette bokfiler
   7. Legge til enkel sidenummerering
   8. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   9. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Dele innhold
   11. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   12. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   4. Opprette tekst langs en bane
   5. Punktmerking og nummerering
   6. Tegnvarianter og spesialtegn
   7. Tekstjustering
   8. Tekstvariabler
   9. Generere QR-koder
   10. Redigere tekst
   11. Justere tekst
   12. Tekstflyt rundt objekter
   13. Forankrede objekter
   14. Tilknyttet innhold
   15. Formatere avsnitt
   16. Formatere tegn
   17. Finn/endre
   18. Stavekontroll og ordlister
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  6. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Objektmaler
   3. Initialer og kjedede maler
   4. Arbeide med maler
   5. Linjeavstand
  7. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
   11. Skjemaer
  9. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Justere og fordele objekter
   10. Koblet og innebygd grafikk
   11. Integrere AEM Assets
  10. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Deling med andre
  1. Dele og samarbeide        
  2. Dele for gjennomgang
  3. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  4. Administrere tilbakemeldinger 
 6. Publiser
  1. Eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Eksportere innhold for EPUB
   3. Adobe PDF-valg
   4. Eksportere innhold til HTML
   5. Eksportere til Adobe PDF
   6. Eksportere til JPEG-format
   7. Eksportere HTML
   8. Oversikt over DPS og AEM Mobile
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 7. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript

Legge til film- og lydfiler i dokumenter

Filmer og lydklipp du legger til i et dokument, kan spilles av når dokumentet eksporteres til Adobe PDF eller når du eksporterer dokumentet til XML og bruker kodene på nytt for andre formål.

Du kan importere videofiler i H.264-kodedefiler (for eksempel MP4). Du kan importere lydfiler i MP3-format. Mediefiltyper, inkludert QuickTime (MOV), AVI og MPEG, støttes i eksporterte interaktive PDF-filer. Vi anbefaler at du bruker filformater som MP4 og MP3 for å få fullt utbytte av støtten for rike medier i Acrobat 9 og Adobe Reader 9 eller nyere.

Ha oversikt over mediefilene du legger til i et InDesign-dokument under produksjonssyklusen. Hvis du flytter et koblet medieklipp etter at det er lagt til i dokumentet, bruker du Koblinger-panelet for å koble det til på nytt. Legg ved eventuelle mediefiler du har lagt til, hvis du sender InDesign-dokumentet til andre.

InDesign støtter ikke avspilling av innebygde YouTube-videoer fordi YouTube-nettadressene endres til sikre koblinger (https), og dermed fungerer ikke de innebygde YouTube-videokoblingene (http).

Legge til en film- eller lydfil

 1. Velg Fil > Monter, og dobbeltklikk deretter på filmen eller lydfilen. Klikk der du vil at filmen skal vises. (Hvis du drar for å opprette medierammen, kan filmkantene se kuttet eller skråstilt ut.)

  Når du monterer en film- eller lydfil, vises et medieobjekt i en ramme. Medieobjektet er en kobling til mediefilen. Du kan endre størrelse på medieobjektet for å bestemme størrelsen på avspillingsområdet.

  Hvis filmens midtpunkt vises utenfor siden, blir ikke filmen eksportert.

 2. Bruk Medier-panelet (velg Vindu > Interaktiv > Medier) hvis du vil forhåndsvise en mediefil og endre innstillinger.

 3. Eksporter dokumentet til Adobe PDF.

  Hvis du skal eksportere til Adobe PDF, må du velge Adobe PDF (interaktiv), ikke Adobe PDF (utskrift). Se Opprette interaktive dokumenter for PDF.

Endre filminnstillinger

Bruk Medier-panelet til å endre filminnstillinger.

 1. Marker filmobjektet i dokumentet.

 2. Velg ett av følgende i Medier-panelet:

  Medier-panelet
  Endre filminnstillinger

  *Kontroller-alternativet er bare tilgjengelig for InDesign versjon 14.0.3 eller tidligere.

  Spill av ved sideinnlasting

  Spill av filmen når brukeren blar til siden der filmen er. Hvis andre sideobjekter skal spilles av når siden lastes inn, angir du rekkefølgen i Tidsberegning-panelet.

  Løkke

  Spill av filmen gjentatte ganger

  Alternativet Løkke fungerer ikke når dokumentet eksporteres til Adobe PDF.

  Plakatbilde

  Angi hvilken type bilde som skal vises i avspillingsområdet. Se Plakatbildevalg.

  Kontroller*

  Hvis filmfilen er en H.264-kodet fil, kan du bruke forhåndslagde kontrollerskall som gjør det mulig for brukerne å ta pause i, starte og stoppe filmen på flere måter. Hvis du velger Vis kontroller ved rull over, vises kontrollene når du holder musepekeren over medieobjektet. Forhåndsvis det valgte kontrollerskallet i Forhåndsvisning-panelet.

  Hvis filmfilen er en eldre type fil (for eksempel AVI eller MPEG), kan du velge Ingen eller Vis kontroller, som viser en enkel kontroller som kan brukes til å ta pause i, starte og stoppe filmen. Test kontrollervalgene i Forhåndsvisning-panelet.

  Navigasjonspunkt

  Hvis du vil opprette et navigasjonspunkt, spoler du frem videoen til et bestemt bilde, og klikker deretter plussikonet. Navigasjonspunkt er nyttige når du vil kunne spille av en video fra andre startpunkt enn standardpunktet. Når du oppretter en knapp som spiller av en video, kan du bruke alternativet Spill av fra navigasjonspunkt for å spille av videoen fra et av navigasjonspunktene du legger til.

  Navigasjonspunkt-funksjonen ble fjernet fra versjon 15.0. Den er gjenopprettet fra og med versjon 16.0. 

  Sett opp navigasjonspunkt i en mediefil
  Sett opp navigasjonspunkt i en mediefil

Endre lydinnstillinger

Bruk Medier-panelet til å endre lydinnstillinger.

 1. Marker lydobjektet i dokumentet.

 2. Velg ett av følgende i Medier-panelet:

  Endre innstillinger
  Endre lydinnstillinger

  Spill av ved sideinnlasting

  Spill av lydfilen når brukeren blar til siden der lydobjektet er. Hvis andre sideobjekter skal spilles av når siden lastes inn, angir du rekkefølgen i Tidsberegning-panelet.

  Stopp ved sideveksling

  Stopp avspillingen av MP3-lydfilen når brukeren blar til en annen side. Hvis lydfilen ikke er en MP3-fil, er dette alternativet nedtonet.

  Løkke

  Spill av MP3-lyden gjentatte ganger. Hvis kildefilen ikke er en MP3-fil, er dette alternativet nedtonet.

  Plakatbilde

  Angi hvilken type bilde som skal vises i avspillingsområdet. Se Plakatbildevalg.

Plakatbildevalg

En plakat er bildet som representerer et medieklipp. Hver film eller lyd kan vises med eller uten et plakatbilde. Hvis plakatbildet i InDesign er større enn filmen, blir det kuttet til størrelsen på filmen i den eksporterte PDF-filen. Angi en av følgende typer plakatbilder i Medier-panelet:

Ingen

Viser ingen plakatbilder for film- eller lydklippet. Dette valget er nyttig hvis du ikke vil at film- eller lydklippet skal være synlig på siden. Du vil for eksempel kanskje at mediet bare skal spilles av når du blar til siden, eller du vil kanskje vise en mer avansert utforming under filmen i stedet for plakatbildet.

Standard

Viser et generelt film- eller lydplakatbilde som ikke er basert på innholdet i filen.

Hvis du vil bruke et annet standardplakatbilde, arkiverer du bildet som StandardFilmplakat.jpg eller StandardLydplakat.jpg og erstatter den eksisterende filen med samme navn. Denne filen er plassert i mappen for forhåndsinnstillinger/multimedia i programmappen.

Fra gjeldende bilde

Velg dette alternativet hvis du vil bruke bildet som for øyeblikket vises i forhåndsvisningsområdet i Medier-panelet. Hvis du vil velge et annet bilde, flytter du glidebryteren for forhåndsvisning og klikker ikonet til høyre på Plakatbilde-menyen. Dette alternativet er ikke tilgjengelig for eldre filmformater, for eksempel AVI og MPEG.

Velg bilde

Her kan du markere et bilde som skal brukes som plakatbilde. Dobbeltklikk bildet du vil bruke. Du kan velge punktgrafikk, ikke vektorgrafikk, for plakatbilder.

Fra video

Dette alternativet velges for konverterte CS4-dokumenter med medieklipp satt til et bestemt bilde.

Endre medieinnstillinger for interaktive PDF-filer

 1. Velg PDF-alternativer på menyen i Medier-panelet.

  Medier-panelmeny
  Medier-panelmeny

 2. Angi følgende valg, og klikk på OK.

  Medieinnstillinger
  PDF-alternativer

  Beskrivelse

  Skriv inn en beskrivelse som vises hvis mediefilen ikke kan spilles av i Acrobat. Denne beskrivelsen brukes også som alternativ tekst for synshemmede brukere.

  Spill av video i flytende vindu

  Spill av filmen i et separat vindu. Hvis du markerer dette alternativet, angir du størrelsesforholdet og plasseringen på skjermen. Hvis du øker størrelsen på det flytende vinduet, kan bildekvaliteten bli redusert. Det flytende vinduet skaleres basert på størrelsen på originalfilmen, ikke størrelsen på den skalerte filmen i dokumentlayouten. Dette valget er ikke tilgjengelig for lydfiler.

Montere en video fra en URL-adresse

Bare tilgjengelig i InDesign versjon 14.0 eller tidligere

Plasser en videofil fra en gyldig URL-adresse for å spille av videoen i den eksporterte PDF-filen. Videoen må være en gyldig H.264-kodet fil (for eksempel MP4 eller MOV). Sørg for at du starter URL-adressen med http://.

Denne funksjonen ble fjernet fra versjon 15.0. Den er gjenopprettet fra og med versjon 15.1. 

 1. Opprett et dokument, eller åpne et hvilket som helst InDesign-dokument. 

 2. Opprett en grafisk ramme, eller velg videoobjektet du vil erstatte. 

 3. Klikk på Windows > Interaktivt > Media for å åpne Medier-panelet. 

 4. Klikk på Monter-ikonet.  Dialogboksen Monter video fra URL-adresse vises

  Dialogboksen Monter video fra URL-adresse
  Dialogboksen Monter video fra URL-adresse

 5. Legg til en nettadresse som inneholder en mp4- eller MOV-video, og klikk på OK

Endre størrelse på et filmobjekt, en plakat eller en ramme

Hvis du legger til en film i InDesign-dokumentet, vises filmobjektet og plakaten i en ramme. Hvis du eksporterer til PDF, vil grensen til filmobjektet bestemme størrelsen på filmen i PDF-dokumentet, ikke rammestørrelsen eller plakatbildestørrelsen.

For best mulig resultat lar du størrelsen og dimensjonene på plakatbildet være de samme som på filmen. Hvis du bruker en beskjæringsbane, er det mulig at det eksporterte PDF-dokumentet ikke inneholder disse endringene.

Filmer vises i det øverste laget i PDF-dokumentet. Hvis du legger et annet objekt over filmen i InDesign, vises dette objektet under filmen i det eksporterte PDF-dokumentet.


Merk:

Hvis du vil at PDF-dokumentet skal inneholde et avspillingsområde med uttoning eller andre effekter som kanskje ikke eksporteres godt når de brukes på et plakatbilde, bør du vurdere å bruke et montert bilde for avspillingsområdet, og deretter montere en film (uten plakatbilde) over det monterte bildet.

Endre størrelse på filmobjekt
Endre størrelse på filmobjekt

A. Plakatbilde B. Filmobjekt C. Ramme 

 1. Gjør ett av følgende:
  • For å endre størrelse på filmobjektet, plakatbildet og rammen må du bruke skaleringsverktøyet  og dra i ett av hjørnehåndtakene (hold nede Skift for å beholde proporsjonene).

  • Hvis du bare vil endre størrelsen på rammen, drar du i et av hjørnehåndtakene ved hjelp av markeringsverktøyet .

  • Hvis du vil endre størrelsen på plakaten eller medieobjektet, markerer du plakatbildet ved hjelp av segmentmarkøren . Bytt til markeringsverktøyet, og dra deretter et av hjørnehåndtakene.

  Du kan endre størrelsen på en plakat i en ramme ved hjelp av tilpassingskommandoene (Objekt > Tilpassing).

Koble eldre mediefiler på nytt

I InDesign fungerer MP3-lydformatet best for eksport av interaktive dokumenter. Videoformater som MOV, AVI og MPG kan eksporteres til PDF.

Bruk Adobe Media Encoder til å konvertere videofiler MP4-format. Adobe Media Encoder konverterer ikke lydfilformater til MP3, men du kan bruke et eget program, for eksempel Apple iTunes, til å gjøre dette.

 1. Åpne Adobe Media Encoder, legg til videofilene du vil konvertere.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i Hjelp for Adobe Media Encoder.

 2. Gjør ett av følgende:

Endringer i eksport av video og lyd i interaktive PDF-filer

Hvis du publiserer medieinnholdet ditt som en interaktiv PDF, fungerer ikke video- og lydfilens mediekontroller, fordi Flash Player ble avviklet 31. desember 2020. For mer informasjon, se den generelle informasjonssiden om avviklingen av Adobe Flash Player. 

Fraværet av Flash Player påvirker ikke muligheten din for å publisere dokumenter eller eksportere innhold for EPUB.

For å publisere dokumentene dine på nettet kan du se Publisere dokumentet ditt på nettet.

Se Eksportere innhold for EPUB hvis du vil eksportere innhold for e-publisering.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din