Legge til filmer og lydfiler i dokumenter

Filmer og lydklipp du legger til i et dokument, kan spilles av når dokumentet eksporteres til Adobe PDF eller SWF, eller når du eksporterer dokumentet til XML og bruker kodene på nytt for andre formål.

Du kan importere videofiler i Flash-videoformat (FLV og F4V) eller som H.264-kodede filer (for eksempel MP4) eller SWF-filer. Lydfiler kan importeres i MP3-format. Mediefiltyper, inkludert QuickTime (MOV), AVI og MPEG, støttes i eksporterte interaktive PDF-filer, men ikke i eksporterte SWF- eller FLA-filer. Vi anbefaler at du bruker filformater som FLV, F4V, SWF, MP4 og MP3 for å få fullt utbytte av støtten for rike medier i Acrobat 9, Adobe Reader 9 og Adobe Flash Player 10 eller senere.

Ha oversikt over mediefilene du legger til i et InDesign-dokument under produksjonssyklusen. Hvis du flytter et koblet medieklipp etter at det er lagt til i dokumentet, bruker du Koblinger-panelet for å koble det til på nytt. Legg ved eventuelle mediefiler du har lagt til, hvis du sender InDesign-dokumentet til andre.

Merk:

InDesign støtter ikke avspilling av innebygde YouTube-videoer fordi YouTube-nettadressene endres til sikre koblinger (https), og dermed fungerer ikke de innebygde YouTube-videokoblingene (http).

Legge til en film eller en lydfil

 1. Velg Fil > Monter, og dobbeltklikk deretter på filmen eller lydfilen. Klikk der du vil at filmen skal vises. (Hvis du drar for å opprette medierammen, kan filmkantene se kuttet eller skråstilt ut.)

  Når du monterer en film- eller lydfil, vises et medieobjekt i en ramme. Medieobjektet er en kobling til mediefilen. Du kan endre størrelse på medieobjektet for å bestemme størrelsen på avspillingsområdet.

  Hvis filmens midtpunkt vises utenfor siden, blir ikke filmen eksportert.

 2. Bruk Medier-panelet (velg Vindu > Interaktiv > Medier) hvis du vil forhåndsvise en mediefil og endre innstillinger.

 3. Eksporter dokumentet til Adobe PDF- eller SWF-format.

  Hvis du skal eksportere til Adobe PDF, må du velge Adobe PDF (interaktiv), ikke Adobe PDF (utskrift). Se Opprette interaktive dokumenter for PDF.

Endre filminnstillinger

Bruk Medier-panelet til å endre filminnstillinger.

 1. Marker filmobjektet i dokumentet.

 2. Velg ett av følgende i Medier-panelet:

  Endre filminnstillinger
  Endre filminnstillinger

  Spill av ved sideinnlasting

  Spill av filmen når brukeren blar til siden der filmen er. Hvis andre sideobjekter skal spilles av når siden lastes inn, angir du rekkefølgen i Tidsberegning-panelet.

  Løkke

  Spill av filmen gjentatte ganger. Hvis kildefilen er i et Flash-videoformat, fungerer løkker bare i eksporterte SWF-filer, ikke PDF-filer.

  Plakatbilde

  Angi hvilken type bilde som skal vises i avspillingsområdet. Se Plakatbildevalg.

  Kontroller

  Hvis filmfilen er en Flash-videofil (FLV eller F4V) eller en H.264-kodet fil, kan du bruke forhåndslagde kontrollerskall som gjør det mulig for brukerne å ta pause i, starte og stoppe filmen på flere måter. Hvis du velger Vis kontroller ved rull over, vises kontrollene når du holder musepekeren over medieobjektet. Forhåndsvis det valgte kontrollerskallet i Forhåndsvisning-panelet.

  Hvis filmfilen er en eldre type fil (for eksempel AVI eller MPEG), kan du velge Ingen eller Vis kontroller, som viser en enkel kontroller som kan brukes til å ta pause i, starte og stoppe filmen.

  SWF-filer du monterer, kan ha sine egne kontrollerskall. Test kontrollervalgene i Forhåndsvisning-panelet.

  Navigasjonspunkt

  Hvis du vil opprette et navigasjonspunkt, spoler du frem videoen til et bestemt bilde og klikker deretter plussikonet. Navigasjonspunkt er nyttige når du vil kunne spille av en video fra forskjellige startpunkt. Når du oppretter en knapp som spiller av en video, kan du bruke alternativet Spill av fra navigasjonspunkt for å spille av videoen fra et av navigasjonspunktene du legger til.

Endre lydinnstillinger

Bruk Medier-panelet til å endre lydinnstillinger.

 1. Marker lydobjektet i dokumentet.

 2. Velg ett av følgende i Medier-panelet:

  Endre lydinnstillinger
  Endre lydinnstillinger

  Spill av ved sideinnlasting

  Spill av lydfilen når brukeren blar til siden der lydobjektet er. Hvis andre sideobjekter skal spilles av når siden lastes inn, angir du rekkefølgen i Tidsberegning-panelet.

  Stopp ved sideveksling

  Stopp avspillingen av MP3-lydfilen når brukeren blar til en annen side. Hvis lydfilen ikke er en MP3-fil, er dette alternativet nedtonet.

  Løkke

  Spill av MP3-lyden gjentatte ganger. Hvis kildefilen ikke er en MP3-fil, er dette alternativet nedtonet.

  Plakatbilde

  Angi hvilken type bilde som skal vises i avspillingsområdet. Se Plakatbildevalg.

Plakatbildevalg

En plakat er bildet som representerer et medieklipp. Hver film eller lyd kan vises med eller uten et plakatbilde. Hvis plakatbildet i InDesign er større enn filmen, blir det kuttet til størrelsen på filmen i den eksporterte PDF- eller SWF-filen. Angi en av følgende typer plakatbilder i Medier-panelet:

Ingen

Viser ingen plakatbilder for film- eller lydklippet. Dette valget er nyttig hvis du ikke vil at film- eller lydklippet skal være synlig på siden. Du vil for eksempel kanskje at mediet bare skal spilles av når du blar til siden, eller du vil kanskje vise en mer avansert utforming under filmen i stedet for plakatbildet.

Standard

Viser et generelt film- eller lydplakatbilde som ikke er basert på innholdet i filen.

Merk:

Hvis du vil bruke et annet standardplakatbilde, arkiverer du bildet som StandardFilmplakat.jpg eller StandardLydplakat.jpg og erstatter den eksisterende filen med samme navn. Denne filen er plassert i mappen for forhåndsinnstillinger/multimedia i programmappen.

Fra gjeldende bilde

Velg dette alternativet hvis du vil bruke bildet som for øyeblikket vises i forhåndsvisningsområdet i Medier-panelet. Hvis du vil velge et annet bilde, flytter du glidebryteren for forhåndsvisning og klikker ikonet til høyre på Plakatbilde-menyen. Dette alternativet er ikke tilgjengelig for eldre filmformater, for eksempel AVI og MPEG.

Velg bilde

Her kan du markere et bilde som skal brukes som plakatbilde. Dobbeltklikk bildet du vil bruke. Du kan velge punktgrafikk, ikke vektorgrafikk, for plakatbilder.

Fra video

Dette alternativet velges for konverterte CS4-dokumenter med medieklipp satt til et bestemt bilde.

Endre medieinnstillinger for interaktive PDF-filer

 1. Velg PDF-valg på menyen i Medier-panelet.

  Medier-panelmeny
  Medier-panelmeny
 2. Angi følgende valg, og klikk på OK.

  PDF-alternativer
  PDF-alternativer

  Beskrivelse

  Skriv inn en beskrivelse som vises hvis mediefilen ikke kan spilles av i Acrobat. Denne beskrivelsen brukes også som alternativ tekst for synshemmede brukere.

  Spill av video i flytende vindu

  Spill av filmen i et separat vindu. Hvis du markerer dette alternativet, angir du størrelsesforholdet og plasseringen på skjermen. Hvis du øker størrelsen på det flytende vinduet, kan bildekvaliteten bli redusert. Det flytende vinduet skaleres basert på størrelsen på originalfilmen, ikke størrelsen på den skalerte filmen i dokumentlayouten. Dette alternativet er ikke tilgjengelig for SWF-filer og lydfiler.

Montere en videofil fra en URL-adresse

Monter en videofil fra en gyldig URL-adresse for å spille av videoen i den eksporterte PDF- eller SWF-filen. Videoen må være en gyldig Flash-videofil (FLV eller F4V) eller en H.264-kodet fil (for eksempel MP4).

 1. Velg et tomt bilde eller et videoobjekt som inneholder en video du vil bytte ut.

 2. Velg Video fra URL-adresse på menyen i Medier-panelet.

 3. Angi URL-adressen, og klikk OK.

Endre størrelse på et filmobjekt, en plakat eller en ramme

Hvis du legger til en film i InDesign-dokumentet, vises filmobjektet og plakaten i en ramme. Hvis du eksporterer til PDF, vil grensen til filmobjektet bestemme størrelsen på filmen i PDF-dokumentet, ikke rammestørrelsen eller plakatbildestørrelsen.

For best mulig resultat lar du størrelsen og dimensjonene på plakatbildet være de samme som på filmen. Hvis du bruker en beskjæringsbane, er det mulig at det eksporterte PDF-dokumentet ikke inneholder disse endringene.

Filmer vises i det øverste laget i PDF-dokumentet. Hvis du legger et annet objekt over filmen i InDesign, vises dette objektet under filmen i det eksporterte PDF-dokumentet.

Merk:

Hvis du vil at PDF-dokumentet skal inneholde et avspillingsområde med uttoning eller andre effekter som kanskje ikke eksporteres godt når de brukes på et plakatbilde, bør du vurdere å bruke et montert bilde for avspillingsområdet og deretter montere en film (uten plakatbilde) over det monterte bildet.

Endre størrelse på filmobjekt
Endre størrelse på filmobjekt

A. Plakatbilde B. Filmobjekt C. Ramme 
 1. Gjør ett av følgende:
  • For å endre størrelse på filmobjektet, plakatbildet og rammen må du bruke skaleringsverktøyet  og dra i ett av hjørnehåndtakene (hold nede Skift for å beholde proporsjonene).

  • Hvis du bare vil endre størrelsen på rammen, drar du i et av hjørnehåndtakene ved hjelp av markeringsverktøyet .

  • Hvis du vil endre størrelsen på plakaten eller medieobjektet, markerer du plakatbildet ved hjelp av segmentmarkøren . Bytt til markeringsverktøyet, og dra deretter et av hjørnehåndtakene.

  Merk:

  Du kan endre størrelsen på en plakat i en ramme ved hjelp av tilpassingskommandoene (Objekt > Tilpassing).

I InDesign fungerer FLV- og F4V-videoformatene og MP3-lydformatene best for eksport av interaktive dokumenter. Videoformater som MOV, AVI og MPG kan eksporteres til PDF, men ikke til Flash-baserte formater, for eksempel SWF.

Bruk Adobe Media Encoder til å konvertere videofiler til FLV-, F4V- eller MP4-format. Adobe Media Encoder konverterer ikke lydfilformater til MP3, men du kan bruke et eget program, for eksempel Apple iTunes, til å gjøre dette.

 1. Åpne Adobe Media Encoder, legg til videofilene du vil konvertere, og konverter dem til FLV- eller F4V-format.

  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i Hjelp for Adobe Media Encoder.

 2. Gjør ett av følgende:

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet