Arbeid med administrerte filer

Åpne delt innhold

Det er bare InCopy-brukere som kan åpne oppdragsfiler (*.inca). Hvis en InCopy-bruker åpner en InDesign-fil som inneholder oppdrag, har vedkommende tilgang til alt behandlet innhold, uansett om det er lagt til i oppdrag eller ikke.

 1. Gjør ett av følgende.
  • Velg Fil > Åpne i InCopy, marker en oppdragsfil (*.icma eller *.inca), og velg deretter Åpne.

  • Velg Fil > Åpne i InDesign eller InCopy, marker en InDesign-fil (INDD-fil) som innholder tilordnet innhold, og velg Åpne.

  • Åpne en oppdragspakke. Se Motta pakker (InCopy).

Oppdragsnavnene og -innholdet vises i Oppdrag-panelet.

Sjekke ut innhold

Når du sjekker ut et objekt, plasseres det en skjult låsefil (IDLK-fil) i filsystemet. Det er bare du som kan redigere innhold du har sjekket ut, filen er låst for andre brukere. Du kan bare sjekke ut InCopy-innhold, ikke InDesign-dokumenter med layoutinformasjon.

Hvis du prøver å lukke et InDesign-dokument som inneholder én eller flere InCopy-innholdsfiler du har sjekket ut, vises det en advarsel som ber deg sjekke inn alt innholdet. Hvis du lukker dokumentet uten å sjekke inn innholdsfilene, vil de fremdeles være sjekket ut til deg neste gang du åpner InDesign-dokumentet. Når InDesign-dokumentet arkiveres automatisk, arkiveres også alle redigerbare InCopy-innholdsfiler.

Sjekke ut innhold (InDesign)

 1. Gjør ett av følgende:
  • Marker tekst- eller grafikkrammene du vil redigere, i layouten. Velg deretter Rediger > InCopy > Sjekk ut.

  • Marker filene i Oppdrag-panelet, og velg Sjekk ut på panelmenyen.

Når du sjekker ut tilgjengelig innhold i InDesign, vises Redigerer-ikonet  på InDesign-rammen. I InCopy vises I bruk-ikonet  på InCopy-rammen og i Oppdrag-panelet hvis oppdragsfilene er arkivert på en lokal server.

Sjekke ut innhold (InCopy)

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis innholdet du vil sjekke ut finnes i et oppdrag, velger du Fil > Åpne og markerer oppdragsfilen (*.icma eller *.inca).

  • Hvis innholdet du vil sjekke ut ble eksportert som enkeltfiler, velger du Fil > Åpne og markerer InCopy-filen (*.icml eller *.incx). Hvis du vil vise layouten slik at du kan utføre manuskriptberegning, velger du InDesign-dokumentet.

 2. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil sjekke ut én enkelt InCopy-innholdsfil, velger du Fil > Sjekk ut.

  • Hvis du vil sjekke ut alt innhold i et oppdrag samtidig, markerer du oppdraget i Oppdrag-panelet og velger Sjekk ut på panelmenyen.

  • Hvis du vil sjekke ut enkeltstående objekter i et oppdrag, åpner du oppdragslisten i Oppdrag-panelet, markerer ett eller flere objekter og velger Sjekk ut på panelmenyen.

  Redigerer-ikonet  vises ved siden av objektet eller objektene i Oppdrag-panelet. Det viser at innholdet er sjekket ut til deg, slik at det bare er du som kan endre det.

 3. Velg OK hvis du får spørsmål om du vil oppdatere innholdet.

Når du sjekker ut tilgjengelig innhold i InCopy, vises Redigerer-ikonet  på InCopy-rammen og i Oppdrag-panelet. I InDesign vises I bruk-ikonet  på InDesign-rammen.

Åpne administrerte filer (InCopy)

Hvis du raskt skal skrive eller redigere tekst, kan det være nyttig å åpne en behandlet innholdsfil (*.icml eller *.incx) direkte i InCopy og arbeide med den i artikkelvisningen. Du trenger ikke å sjekke ut en enkelt behandlet fil for å redigere den, den sjekkes automatisk ut i InCopy. Når du arkiverer og lukker filen, sjekkes innholdet automatisk inn. Kommandoene for arkivering fungerer annerledes når du åpner enkeltstående filer.

Oppdatere oppdragsfiler (InDesign)

Du kan arkivere endringer i oppdrag manuelt eller når du lukker gjeldende dokument. For at layoutendringer skal blir tilgjengelige for InCopy-brukere, må oppdragsfilen oppdateres.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil oppdatere markerte oppdrag, markerer du dem i Oppdrag-panelet og velger Oppdater markerte oppdrag på menyen i Oppdrag-panelet.

  • Hvis du vil oppdatere alle foreldede oppdrag i gjeldende dokument, velger du Oppdater foreldede oppdrag på menyen i Oppdrag-panelet. Bare oppdrag som er foreldet, oppdateres.

  • Hvis du vil oppdatere alle oppdrag i det gjeldende dokumentet, velger du Oppdater alle oppdrag på menyen i Oppdrag-panelet.

Merk:

Hvis en InCopy-bruker har åpnet oppdraget du oppdaterer, vises Foreldet-ikonet  ved siden av oppdraget i Oppdrag-panelet i InCopy.

Oppdatere innhold

Forsikre deg om at du alltid arbeider med det mest oppdaterte innholdet ved å se etter Foreldet-ikonet i Oppdrag-panelet og oppdatere innhold deretter. Når du oppdaterer en InCopy-oppdragsfil og innholdet i den, eller oppdaterer enkeltstående innholdsfiler, kopieres data fra den nyeste kopien i filsystemet, slik at versjonen som vises på din datamaskin, stemmer overens med versjonen i filsystemet. Du trenger ikke sjekke ut eller inn filer for å oppdatere dem, og oppdateringen gir ingen redigeringsrettigheter. Det kan imidlertid oppstå problemer under oppdateringen hvis en annen bruker har slettet din fillås.

Merk:

Når du oppdaterer innhold, oppdateres ikke innhold i oppdragspakker som ikke er returnert.

En vanlig oppdateringsarbeidsflyt består av følgende trinn:

 1. InCopy-brukeren åpner en oppdragsfil eller sjekker ut en enkeltstående innholdsfil og redigerer innholdet.

 2. InCopy-brukeren arkiverer innholdsfilen, noe som fører til at kopien i filsystemet oppdateres, og arbeider deretter videre med filen.

 3. InDesign-brukeren ser Foreldet-ikonet  ved siden av utvalget både i Oppdrag-panelet og i Koblinger-panelet, og I bruk-ikonet  og ikonet Tekstinnhold er foreldet  eller Grafikkinnhold er foreldet  på den tilknyttede rammen.

  Oppdrag-panelet med ikonene I bruk og Foreldet (til venstre) og layout med foreldet innhold (til høyre)

 4. InDesign-brukeren oppdaterer innholdet.

Oppdatere innhold når du åpner et behandlet dokument (InDesign)

 1. Velg Fil > Åpne, finn filen du vil åpne, og velg Åpne.
 2. Velg Ja når du får spørsmål om du vil oppdatere dokumentet med det nye filinnholdet som er arkivert i filsystemet.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil at koblingene skal oppdateres automatisk, velger du Reparer koblinger automatisk.

  • Hvis du vil reparere koblinger manuelt, velger du Ikke reparer. Deretter markerer du filen som skal oppdateres i Koblinger-panelet og velger Oppdater kobling på panelmenyen.

Oppdatere innhold mens du arbeider (InDesign)

 1. Gjør ett av følgende:
  • Marker tekst- eller grafikkrammene i layouten, og velg Rediger > InCopy > Oppdater innhold.

  • Marker tekst- eller grafikkrammene i Koblinger-panelet, og velg knappen Oppdater kobling , eller velg Oppdater kobling på menyen i Oppdrag-panelet.

Oppdatere innhold mens du arbeider (InCopy)

 1. Gjør ett av følgende:
  • Plasser innsettingspunktet i tekstrammen for å markere den, og velg deretter Fil > Oppdater innhold.

  • Marker innholdet i Oppdrag-panelet, og velg deretter knappen Oppdater innhold , eller velg Oppdater innhold på menyen i Oppdrag-panelet.

Du kan også oppdatere innholdet ved hjelp av Koblinger-panelet.

Oppdatere arbeid ved en feiltakelse

I de fleste tilfeller er oppdateringskommandoene deaktiverte for innhold du har sjekket ut, fordi dette innholdet alltid er oppdatert. Det kan imidlertid oppstå en uønsket situasjon hvis en annen bruker sletter låsefilen for utsjekket innhold (ved å dra IDLK-filen til papirkurven) og endrer innholdet. Hvis dette skjer, kan oppdateringskommandoene bli aktivert selv mens innholdet er sjekket ut til deg. Da vil to personer kunne redigere innholdet samtidig. Oppdatering av innholdet fører til tapt arbeid. Du får best resultater ved ikke å slette låsefilene.

Oppdatere InDesign-layouten

InDesign-brukere kan endre layouten (for eksempel endre størrelsen på eller plasseringen av tekstrammene i en artikkel) og arkivere endringene mens InCopy-brukere redigerer teksten i disse rammene. Hvordan InCopy-brukere varsles om layoutendringer i en arbeidsflyt for delt server, avhenger av om de har åpnet en oppdragsfil eller sjekket ut enkeltstående innholdsfiler og i tillegg åpnet den koblede InDesign-filen.

Vurder følgende:

 • Hvis en InDesign-bruker endrer layouten for rammer i et oppdrag, må vedkommende oppdatere oppdraget for at utformingsendringene skal være tilgjengelige for InCopy-brukere. Oppdragsfilene oppdateres ikke automatisk når dokumentet arkiveres.

 • Når InDesign-brukeren oppdaterer oppdraget som er arkivert på en delt server, vises Foreldet-ikonet  ved siden av oppdraget i Oppdrag-panelet i InCopy. InCopy-brukeren må oppdatere InDesign-dokumentet for å vise den gjeldende layouten.

 • Hvis en InDesign-bruker endrer layouten på eksportert innhold som ikke er del av et oppdrag, vises Foreldet-ikonet ved siden av navnet på InDesign-dokumentet i Oppdrag-panelet, og det angis i tittellinjen for dokumentet at layouten er foreldet. InCopy-brukere kan oppdatere gjeldende aktive InDesign-dokument med de siste layout- og malendringene.

Det er nyttig å oppdatere layouten i InCopy når du arbeider med manuskriptberegning, fordi det nyeste utseendet og nye linjeskift vises i layout- og korrekturvisningen.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis en oppdragsfil er åpen, og Foreldet-ikonet  vises ved siden av oppdragsnavnet i Oppdrag-panelet, velger du knappen Oppdater InDesign-dokument  eller Fil > Oppdater InDesign-dokument. Du kan ikke angre denne kommandoen.

  • Hvis du ikke arbeider med oppdragsfiler og har mer enn ett InDesign-dokument åpent, markerer du dokumentet du vil aktivere, og velger Fil > Oppdater InDesign-dokument.

Sjekke inn innhold

Når du sjekker inn en behandlet innholdsfil, arkiveres den på et delt sted i filsystemet, slik at andre brukere kan sjekke ut filen og redigere eller endre den. Når du eksporterer en tekst- eller grafikkramme fra InDesign, sjekkes den inn automatisk.

Selv om en innsjekket fil er tilgjengelig for redigering, kan den ikke redigeres før den er sjekket ut (med mindre du redigerer innholdet i standalone-modus i InCopy). Når du sjekker inn innhold, mister du kontrollen over redigeringen, men filen lukkes ikke. Innholdet vises fremdeles på skjermen din, men det er skrivebeskyttet.

Når du bruker plug‑in‑modulene for LiveEdit Workflow, opprettes det ikke flere filversjoner. I stedet overskrives filene når de oppdateres i InCopy eller InDesign.

Hvis du arbeider på en oppdragspakke, returnerer eller videresender du den etter å ha sjekket den inn.

Sjekke inn behandlet innhold (InDesign)

 1. Gjør ett av følgende:
  • Marker innholdet i layouten, og velg Rediger > InCopy > Sjekk inn.

  • Marker innholdet i Oppdrag-panelet, og velg Sjekk inn på panelmenyen.

Sjekke inn behandlet innhold (InCopy)

 1. Gjør ett av følgende:
  • Marker innholdet i layoutvisningen, og velg Fil > Sjekk inn.

  • Marker innholdet i Oppdrag-panelet, og velg Sjekk inn på panelmenyen.

  Merk:

  Du kan angre de siste endringene du foretok før du sjekket inn innhold.

  Merk:

  Når du sjekker inn en fil, vises Tilgjengelig-ikonet på tekst- eller grafikkrammen i InDesign-layouten, i layoutvisningen i InCopy, i Oppdrag-panelet og på artikkellinjen (InCopy).

Arkivere endringer (InDesign)

Mens du arbeider med innhold du har sjekket ut, kan du arkivere endringer og oppdatere filkopien i filsystemet.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil arkivere det markerte innholdet uten å arkivere endringene i InDesign-dokumentet eller noen av de koblede filene i det, markerer du innholdet i layouten og velger Rediger > InCopy > Arkiver innhold.

  • Hvis du vil arkivere alle innholdsfiler du har sjekket ut, velger du Fil > Arkiver. Når du gjør det, oppdateres ikke oppdragsfiler eller utsjekkede innholdsfiler i InCopy automatisk, men i InCopy vises Foreldet-ikonet  i Oppdrag-panelet for filer som er sjekket ut.

  • Hvis du vil arkivere InDesign-dokumentet med et nytt navn med koblinger til eksisterende InCopy-filer, velger du Fil > Arkiver som. Denne handlingen fører til at oppdrag i InDesign-filen vises som manglende til de er oppdatert.

  • Hvis du vil arkivere en kopi av gjeldende aktive dokument, velger du Fil > Arkiver kopi. Du kan gi kopien et nytt navn og arkivere den på et nytt sted med koblinger til en hvilken som helst eksisterende InCopy-fil.

Arkivere endringer (InCopy)

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil arkivere InCopy-filen med samme navn og plassering i filsystemet, velger du Fil > Arkiver innhold. Filen er fremdeles sjekket ut til deg.

  • Hvis du vil arkivere InCopy-innholdsfilen med et nytt navn, velger du Fil > Arkiver innhold som. Den nyopprettede innholdsfilen behandles ikke i arbeidsflyten. Kommandoen Arkiver innhold som er bare tilgjengelig hvis du har åpnet InCopy-innholdsfilen (*.icml eller *.incx) direkte.

  • Hvis du vil arkivere en kopi av gjeldende aktive InCopy-innholdsfil, velger du Fil > Arkiver innholdskopi. Du kan gi kopien et nytt navn og arkivere den et annet sted. Den arkiverte kopien behandles ikke i arbeidsflyten. Kommandoen Arkiver innholdskopi er bare tilgjengelig hvis du har åpnet InCopy-innholdsfilen (*.icml eller *.incx) direkte.

  • Hvis du vil arkivere alle åpne InCopy-innholdsfiler som er sjekket ut, velger du Fil > Arkiver alt innhold. Alle filene arkiveres på sine gjeldende plasseringer. Kommandoen Arkiver alt innhold er bare tilgjengelig hvis du har åpnet et oppdrag eller InDesign-fil.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?