Oppsummering av nye funksjoner

Oppdatering for InDesign CC er tilgjengelig

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Oppsummering av nye funksjoner.

Synkronisere innstillinger ved hjelp av Adobe Creative Cloud

Nytt i InDesign CC

Den nye funksjonen Synkroniser innstillinger gir enkeltbrukere muligheten til å synkronisere innstillingene ved hjelp av Creative Cloud. Hvis du bruker to datamaskiner, for eksempel én hjemme og den andre på jobb, gjør funksjonen Synkroniser innstillinger det enkelt for deg å holde disse innstillingene synkronisert på disse to datamaskinene. Hvis du har skiftet ut en gammel datamaskin med en ny og har installert InDesign på nytt, kan du også konfigurere programmet raskt med alle innstillingene på plass, ganske enkelt ved å trykke på en knapp.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Synkronisere innstillinger ved hjelp av Adobe Creative Cloud (artikkel).

Modernisering av brukergrensesnitt

Forbedringer i InDesign CC

Som standard er InDesign nå tilgjengelig med et mørkt tema – i tråd med endringer som nylig er gjort i produkter som Photoshop, Illustrator og Premiere Pro. Dette temaet gir en bedre visuell opplevelse, spesielt når du arbeider med rike farger og utforminger. Det gjør det også enklere enn noen gang å arbeide på tvers av programmer.

Mørkt og middels lyst brukergrensesnitt

Lyst og middels mørkt brukergrensesnitt

Nye glødende fargetemaer for brukergrensesnitt: Mørkt, middels lyst, lyst og middels mørkt

Du kan lett variere lysstyrken på brukergrensesnittet til en tone du foretrekker, fra alternativet Grensesnitt i dialogboksen Innstillinger. Du kan aktivere Ha samsvar mellom montasjebord og temafarge for å angi tonen for montasjebordområdet, slik at det samsvarer med lysstyrken til grensesnittet. Hvis du foretrekker den klassiske (CS6 eller tidligere) InDesign-montasjebordfargen, kan du deaktivere dette valget.

Vil du vite mer, ser du innføringen i det nye grensesnittet (video).

Plattformforbedringer

Forbedringer i InDesign CC

HiDPI-støtte

For å dra nytte av forbedringene i teknologier for skjerm med høy oppløsning inkluderer InDesign nå opprinnelig støtte for skjermer med høy oppløsning. Denne funksjonen er for øyeblikket tilgjengelig for Mac OS (for eksempel MacBook Pro med Retina-skjerm). Du kan nå arbeide med et skarpere og klarere miljø på disse enhetene. Du kan vise tekst og komplisert grafikk med større klarhet, og i farger og gråtoner som vises mer glødende enn før.

64-bits støtte på Mac og i Windows

InDesign, InCopy og InDesign Server er nå alle 64-bits programmer for å dra nytte av RAM ut over 3 GB på både Mac og i Windows. Alle funksjonene i InDesign er aktivert til å fungere i 64-bits modus. Med støtte for 64-bits arkitektur er generell behandling raskere, og mer RAM kan gjøres tilgjengelig for programmet. Dette gjør at prosessene går raskere, og gjør det enklere å arbeide med flere store filer samtidig.

QR-koder

Nytt i InDesign CC

Du kan nå generere og redigere uavhengig QR-kodegrafikk av høy kvalitet i InDesign. Den genererte QR-koden er et grafikkobjekt av høy kvalitet som virker nøyaktig på samme måte opprinnelig vektorgrafikk i InDesign. Du kan enkelt skalere objektet og fylle det med farger. Du kan også bruke effekter, gjennomsiktighet og skrive ut attributter som overtrykking, spotfarger og overlappinger i objektet.

Funksjonen Generer QR-kode er tilgjengelig via Meny > Objekt og via hurtigmenyen (høyreklikk) når du velger en tom ramme. 

Dialogboks for generering av QR-kode

Når QR-koden er plassert inne i et dokument, behandles den som et vanlig EPS-objekt, bortsett fra at det vises et verktøytips som viser innholdsdetaljene når du beveger markøren over objektet.

QR-kode for grafikk

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Generere QR-koder (video) eller Generere QR-koder (artikkel).

Forbedringer av Skrift-menyen

Forbedringer i InDesign CC

Det er gjort flere forbedringer av Skrift-menyen, inkludert måten skrifter vises på, søkes etter og velges. Nå kan du også identifisere favorittskrifter for enkel tilgang og bruke skriftene på valgt tekst mens du søker, slik at du kan se hvordan skriftene vil se ut i layouten.

Viktige forbedringer

 • Søk etter skrifter basert på en hvilken som helst del av navnet
 • Vis skrifter med familier i en undermeny
 • Bruk skriftvalg med piltaster til den merkede teksten
 • Håndtere favorittskriftene dine

Menywidget for nye skrifter

Widgeten for nye skrifter er lagt til i Tegn-panelet og i Kontrollpanel. Widgeten har fire elementer.

Menywidget for skrifter

 1. Knappekontroll for å veksle mellom to tilgjengelige søkemoduser
 2. Tekstfelt for vise valgt skriftnavn eller angi søkeord
 3. Ikon for nullstilling av søk, vises bare når tekst er skrevet inn i søkefeltet
 4. Pilknapp for rullegardinliste for å vise skriftlisten – alle skrifter eller søkeresultater

Hvis du klikker på pilknappen for rullegardinliste uten å angi noen søkestreng, vises en liste over alle installerte skrifter.

Hurtigliste for installerte skrifter

Søke etter skrifter på en enkel måte

Du kan nå enkelt søke etter skriftene du vil ha. Du kan gjøre dette ved hjelp av to moduser:

 • Søk blant alle skriftnavn: Søker etter samsvar overalt i Skriftnavn. Når du skriver inn tekst, vises skriftnavn med treff i en hurtigmeny.
 • Søk etter bare første ord: Det første samsvaret som begynner med den angitte teksten, foreslås, og den gjenstående delen av skriftnavnet fylles ut automatisk.
Søkevalg

Bruke nytt søk

Når du fjerner skriftnavnet og begynner å skrive, begynner søkeresultatet å vises i hurtigmenyen. Et kryss-ikon vises i symbolet slik at du kan nullstille resultatene raskt og starte på nytt. Søkeresultatet vises som en flat liste (uten å gruppere en skrift eller en tilknyttet familie). Ebrima er for eksempel en familie og har to stiler – Vanlig og Fet. Hvis du søker etter Ebrima, vises både Vanlig og Fet som separate oppføringer, og grupperes ikke som Ebrima.

Liste over flate skrifter

Bla gjennom og bruke skrifter

Du kan bla gjennom skriftlisten med piltastene. Når du har foretatt et valg, brukes skriftstilen med den valgte teksten i layouten eller dokumentet for forhåndsvisning. Hvis du klikker på et skriftnavn eller trykker på Enter-tasten, brukes skriftstilen, og Skrifttypeliste-hurtigmenyen lukkes.

Håndtere favorittskriftene dine

Du kan legge til eller fjerne en skrift fra favorittlisten ved å klikke på Favoritt-ikonet (stjerne) i skrifttypelisten. Når du klikker på piltasten på rullegardinlisten, ser du Favoritt-ikonet uthevet i svart for skriftene som er merket som favoritt.

Liste over favorittskrifter

Hvis du legger til eller fjerner en skrift som tilhører en familie, legges hele skriftfamilien til eller fjernes i favorittlisten.

Skriftfamilie som en favoritt

Vil du vite mer, ser du Skriftmenyforbedringer i Adobe InDesign CC (video).

EPUB-forbedringer

Forbedringer i InDesign CC

Arbeidsflyter for EPUB-eksport er blitt forenklet: flere forbedringer i de eksisterende funksjonene, ekstra kontroll under redigering, og et par helt nye funksjoner.

Støtte for innholdsfortegnelse (TOC)

Innholdsfortegnelsen er gjort om slik at alle eksisterende, mulig redigerte innholdsfortegnelser nå eksporteres på samme måte som alle andre artikler. Hvis deler av disse innholdsfortegnelsene kopieres og limes inn andre steder, forblir hyperkoblinger tilbake til PDF-siden og kildeavsnittene (i tilfelle EPUB-eksport) aktive.
NCX-filen (navigasjon), som kreves i EPUB-pakken, kan ikke bruke en eksisterende innholdsfortegnelse, og genereres ved å bruke malen for innholdsfortegnelse som i CS6.

 • Hvis du ikke vil ha sidetall i innholdsfortegnelsen, kan du fjerne dem manuelt eller generere innholdsfortegnelsen uten sidetall.
 • Innholdsfortegnelser som er generert i CS6 og tidligere, må genereres på nytt i InDesign CC for at koblingene skal være aktive.

Støtte for stikkordregisterartikler

Stikkordregisterartikler støttes nå i den eksporterte EPUB-filen. Aktive hyperkoblinger til indekserte termer vises i den eksporterte filen. Termene beholder referansene til innhold på avsnittsnivå.

Eksportere uten CSS

Hvis du bestemmer deg for ikke å generere CSS når du eksporterer et InDesign-dokument eller en InDesign-bok til EPUB/HTML, markeres bare klassene tilknyttet malene, i HTML-kodene. Det opprettes ingen klasser som overstyrer. Den eksporterte filen er nå mye renere og klar for en ekstern CSS.

CSS-valg i dialogboksen EPUB-eksportvalg

INKLUDER CSS

Kontrollen Inkluder CSS er lagt til under Eksportkoding i dialogboksene Avsnitt, Tegn og Objekt for redigering av mal. Hvis du vil inkludere denne malen i CSS, merker du av i avmerkingsboksen Inkluder CSS. Hvis du ikke merker av i denne boksen, genereres det ingen CSS-klasse for denne malen. Hvis du har to eller flere maler som er tilordnet den samme klassen, viser InDesign en feilmelding eller advarsel under eksporten.

Valget Avgi CSS

Ryddigere CSS

Hvis du vil tilordne InDesign-attributter til riktige CSS-egenskaper, er det ofte nødvendig at vi genererer en type “overstyringsklasse” for å justere virkemåten til CSS-klassen som genereres fra malen. Før denne endringen ble gjort, fikk disse uforståelige navn. Disse navnene er nå endret for å gjenspeile hensikten og gi brukerne større klarhet angående overstyringene som brukes.

Objektmal for å eksportere kodetilordning

Valgene for objektmal inneholder nå funksjonen Eksportkoding. Når det gjelder tilordning av maler til klasser og koder, fungerer nå objektmalene mer på samme måte som avsnitts- og tegnmalene.

Valget Eksporter koding i Objektmal

Valg for objekteksport for objektmaler

Valgene for objektmal omfatter nå eksportvalgene for alternativ tekst, kodet PDF og EPUB og HTML. Du kan angi rastreringsinnstillinger og valg for egendefinert layout. Objekter med den brukte malen, håndteres basert på eksportvalgene.

Vil du vite mer, ser du:

Adobe Exchange-panel

Nytt i InDesign CC

Det nye Adobe Exchange-panelet er nå integrert i appen, og kan brukes for å utforske og finne innhold, plugin-moduler og skript som du kan kjøpe eller laste ned gratis. Hvis du lager skript, maler, plugin-moduler eller andre ting som kan forbedre funksjonaliteten til Adobes Creative-programmer, kan du raskt pakke, sende og gjøre dem tilgjengelige for et større fellesskap.

Adobe Exchange lar deg til og med dele produkter privat. Du kan for eksempel pakke opp en serie med bilder, InDesign-maler og andre filer. Alle du har delt produktene med privat, kan installere innholdet og se alle oppdateringene du gjør. Opplevelsen er svært lik en appbutikk.

Du kan bli en produsent gratis. Kom i gang her: https://www.adobeexchange.com/producer

Hvis du vil åpne Exchange-panelet, kan du gå til Windows > Utvidelser > Adobe Exchange.

Adobe Exchange-panel

Vil du vite mer, ser du Utforske det nye Exchange-panelet (video).

Andre oppdateringer

Forbedringer i InDesign CC

Dialogboksen Nytt dokument

I dialogboksen Nytt dokument kan du nå velge å forhåndsvise det nye dokumentet. Når du velger valg for nytt dokument, ser du innvirkningen av valgene eller endringene i bakgrunnen samtidig.

Dialogboksen Nytt dokument

Vil du vite mer, ser du Opprette et nytt dokument (video).

Merk:

(Kun kinesisk, japansk og koreansk) Alternativet for forhåndsvisning vises i den nye dialogboksen Layoutrutenett (Nytt dokument > Layoutrutenett).

Adobe-logoen

Logg på kontoen din