Generere QR-koder | CC

Om QR-koder

QR-koder er utskrevet representasjon av data for forskjellige typer industribruk som kan leses av maskinen. Det er nå blitt vanlig i forbrukerannonsering. En forbruker med en smarttelefon kan installere en app med en QR-kodeskanner som kan lese og dekode URL-informasjonen og lede telefonens nettleser til et firmanettsted.

Når du har skannet QR-koder, kan brukerne motta tekst, legge til en visittkortkontakt i enhetene, åpne en hyperkobling eller skrive en e-post eller en tekstmelding.

Behandle QR-koder i InDesign

Du kan nå generere og redigere uavhengig QR-kodegrafikk av høy kvalitet i InDesign. Den genererte QR-koden er et grafikkobjekt av høy kvalitet som virker nøyaktig på samme måte opprinnelig vektorgrafikk i InDesign. Du kan enkelt skalere objektet og fylle det med farger. Du kan også bruke effekter, gjennomsiktighet og utskriftsattributter, slik som overtrykking, spotfarger og overlappinger i objektet. Du kan kopiere og lime inn kodegrafikken som et vektorgrafikkobjekt i et standard redigeringsverktøy for grafikk som Adobe Illustrator.

Generere QR-kode

 1. Velg Objekt > Generer QR-kode på menyen. Dialogboksen Generer QR-kode vises.

  Dialogboks for generering av QR-kode

  Dialogboksen Generer/Rediger QR-kode inneholder to faner – Innhold og Farge.

 2. I Innhold-fanen kan du velge alle disse datatypene i Type-rullegardinlisten:

  • hyperkobling
  • ren tekst
  • tekstmelding
  • e-post
  • visittkort

  Ett eller flere felt vises for å angi innholdet du vil generere QR-koden for, basert på den valgte typen.

 3. Fanen Farge viser Fargeprøveliste. Hvis du vil bruke en bestemt farge på QR-koden, bytter du til Farge-fanen og velger en bestemt farge. Som standard er den genererte QR-koden svart med gjennomsiktig bakgrunn.

 4. Klikk OK.

 5. Hvis du har valgt en ramme før du genererer QR-koden, plasseres koden direkte i den valgte rammen som erstatter innholdet.

  Hvis du ikke har valgt en ramme, lastes QR-koden inn på monteringsinnskytingen, og du kan plassere den akkurat som et vanlig EPS-objekt:

  • Hvis du klikker inne i dokumentet, plasseres objektet i sin opprinnelige/standard størrelse – 30 X 30 (cm-enheter).
  • Hvis du klikker inne i en eksisterende ramme, plasseres koden inne i rammen med standardstørrelsen. (Det eksisterende innholdet erstattes hvis du klikker i rammen med Alt-tasten trykket.)
  • Hvis du klikker og drar, tegnes det en ny ramme med fast størrelsesforhold. Når du slipper musen, plasseres koden inne i rammen.

Når QR-koden er plassert inne i et dokument, behandles den som et vanlig EPS-objekt, bortsett fra at det vises et verktøytips når du beveger markøren over objektet, som viser innholdsdetaljene i form av den innebygde koden.

Plassere en generert qr-kode

Redigere innholdet og fargen på QR-koden

 1. Velg QR-kodeobjektet eller rammen: dobbeltklikk inne i rammen.

 2. Velg Objekt > Rediger QR-kode på menyen. Du kan også høyreklikke og velge Rediger QR-kode på hurtigmenyen.

 3. Dialogboksen Rediger QR-kode vises med den eksisterende informasjonen om innhold og farge.

 4. I fanen Innhold endrer du datatype og innhold etter behov.

 5. Hvis du vil velge en annen farge på QR-koden, klikker du på fanen Farge og velger en passende farge.

 6. Klikk OK.

Endre QR-kodens rammeattributter

Standardbakgrunnen til en QR-koderamme er gjennomsiktig. Du kan imidlertid endre rammens Fyll- og Strek-attributter, for eksempel Farge, Linjemal og Tykkelse ved hjelp av de vanlige kontrollene.

Endre rammen til QR-kodens attributter

Transformere QR-kodeobjektet

Du kan flytte, endre størrelse på eller rotere det plasserte QR-kodeobjektet med markeringsverktøyet. Når du drar rammens boks, endrer bare rammen størrelse. Når du imidlertid drar:

 • Hvis du trykker på Skift-tasten, beholdes størrelsesforholdet for rammen.
 • Hvis du trykker på Ctrl- (i Windows) eller Kommando-tasten (på Mac), skaleres både rammen og innholdet med beholdt størrelsesforhold.
 • Hvis du trykker på tasten Skift pluss Alt (i Windows) eller Tilvalg (på Mac), skaleres rammen fra midten med ikke-beholdt størrelsesforhold. Du kan trykke på Skift-tasten for å beholde størrelsesforholdet.
Endre QR-kodeobjekt

Adobe-logoen

Logg på kontoen din