Brukerveiledning Avbryt

Generere QR-koder | CC

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Tilpasse arbeidsområdet i InDesign
   3. Verktøykassen
   4. Angi innstillinger
   5. Berøringsbasert arbeidsområde
   6. Standard tastatursnarveier
   7. Gjenoppretting og angring for dokumenter
 3. Opprett dokumenter og velg layout
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Opprette bokfiler
   7. Legge til enkel sidenummerering
   8. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   9. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Dele innhold
   11. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   12. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
   2. Justere og fordele objekter ved hjelp av linjaler
   3. Måle objekter ved hjelp av måleverktøyet
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Tegnskrifter for land i Sørøst-Asia
   4. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   5. Opprette tekst langs en bane
   6. Punktmerking og nummerering
   7. Tegnvarianter og spesialtegn
   8. Tekstjustering
   9. Tekstvariabler
   10. Generere QR-koder
   11. Redigere tekst
   12. Justere tekst
   13. Tekstflyt rundt objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Tilknyttet innhold
   16. Formatere avsnitt
   17. Formatere tegn
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Bruk automatisk stil på tekst
   3. Arbeide med stilpakker
   4. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Stavekontroll og ordlister
   1. Kjøre stavekontroll, autokorrektur og dynamisk stavekontroll
   2. Opprette, legge til og administrere ordlister og ord
   3. Endre ordlisteinnstillinger
   4. Duden-ordbok
  6. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  7. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Tilordne, eksportere og administrere stiler
   3. Objektmaler
   4. Initialer og kjedede stiler
   5. Arbeide med maler
   6. Linjeavstand
  8. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
  10. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Rammer og objekter
   10. Justere og fordele objekter
   11. Koblet og innebygd grafikk
   12. Integrere AEM Assets
  11. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Søke og erstatte
  1. Søke etter og erstatte tekst
  2. Søke etter og erstatte skrifter
  3. Søke etter og erstatte tegnvarianter
  4. Søke etter og erstatte ved å bruke GREP-uttrykk og spørringer
  5. Finne og erstatt objekter
  6. Finne og erstatte farger
  7. Søkealternativer for å finne og erstatte
 6. Deling
  1. Jobbe med InDesign-nettsky-dokumenter (Beta)
  2. Vanlige spørsmål om InDesign-nettsky-dokumenter (Beta)
  3. Dele og samarbeide        
  4. Dele for gjennomgang
  5. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  6. Administrere tilbakemeldinger 
 7. Publisere
  1. Plassere, eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashbordet
   3. Kopiere, sette inn grafikk
   4. Eksportere innhold for EPUB
   5. Adobe PDF-valg
   6. Eksportere innhold til HTML
   7. Eksportere til Adobe PDF
   8. Eksportere til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversikt over DPS og AEM Mobile
   11. Støttede filformater
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 8. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript
 9. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Krasj ved oppstart
  3. Problemer med skrivebeskyttet Innstillinger-mappe
  4. Feilsøke filproblemer.
  5. Kan ikke eksportere PDF
  6. Gjenoppretting av dokumenter i InDesign

Om QR-koder

QR-koder er utskrevet representasjon av data for forskjellige typer industribruk som kan leses av maskinen. Det er nå blitt vanlig i forbrukerannonsering. En forbruker med en smarttelefon kan installere en app med en QR-kodeskanner som kan lese og dekode URL-informasjonen og lede telefonens nettleser til et firmanettsted.

Når du har skannet QR-koder, kan brukerne motta tekst, legge til en visittkortkontakt i enhetene, åpne en hyperkobling eller skrive en e-post eller en tekstmelding.

Behandle QR-koder i InDesign

Du kan nå generere og redigere uavhengig QR-kodegrafikk av høy kvalitet i InDesign. Den genererte QR-koden er et grafikkobjekt av høy kvalitet som virker nøyaktig på samme måte opprinnelig vektorgrafikk i InDesign. Du kan enkelt skalere objektet og fylle det med farger. Du kan også bruke effekter, gjennomsiktighet og utskriftsattributter, slik som overtrykking, spotfarger og overlappinger i objektet. Du kan kopiere og lime inn kodegrafikken som et vektorgrafikkobjekt i et standard redigeringsverktøy for grafikk som Adobe Illustrator.

Generere QR-kode

 1. Velg Objekt > Generer QR-kode på menyen. Dialogboksen Generer QR-kode vises.

  Dialogboks for generering av QR-kode

  Dialogboksen Generer/Rediger QR-kode inneholder to faner – Innhold og Farge.

 2. I Innhold-fanen kan du velge alle disse datatypene i Type-rullegardinlisten:

  • hyperkobling
  • ren tekst
  • tekstmelding
  • e-post
  • visittkort

  Ett eller flere felt vises for å angi innholdet du vil generere QR-koden for, basert på den valgte typen.

 3. Fanen Farge viser Fargeprøveliste. Hvis du vil bruke en bestemt farge på QR-koden, bytter du til Farge-fanen og velger en bestemt farge. Som standard er den genererte QR-koden svart med gjennomsiktig bakgrunn.

 4. Klikk OK.

 5. Hvis du har valgt en ramme før du genererer QR-koden, plasseres koden direkte i den valgte rammen som erstatter innholdet.

  Hvis du ikke har valgt en ramme, lastes QR-koden inn på monteringsinnskytingen, og du kan plassere den akkurat som et vanlig EPS-objekt:

  • Hvis du klikker inne i dokumentet, plasseres objektet i sin opprinnelige/standard størrelse – 30 X 30 (cm-enheter).
  • Hvis du klikker inne i en eksisterende ramme, plasseres koden inne i rammen med standardstørrelsen. (Det eksisterende innholdet erstattes hvis du klikker i rammen med Alt-tasten trykket.)
  • Hvis du klikker og drar, tegnes det en ny ramme med fast størrelsesforhold. Når du slipper musen, plasseres koden inne i rammen.

Når QR-koden er plassert inne i et dokument, behandles den som et vanlig EPS-objekt, bortsett fra at det vises et verktøytips når du beveger markøren over objektet, som viser innholdsdetaljene i form av den innebygde koden.

Plassere en generert qr-kode

Redigere innholdet og fargen på QR-koden

 1. Velg QR-kodeobjektet eller rammen: dobbeltklikk inne i rammen.

 2. Velg Objekt > Rediger QR-kode på menyen. Du kan også høyreklikke og velge Rediger QR-kode på hurtigmenyen.

 3. Dialogboksen Rediger QR-kode vises med den eksisterende informasjonen om innhold og farge.

 4. I fanen Innhold endrer du datatype og innhold etter behov.

 5. Hvis du vil velge en annen farge på QR-koden, klikker du på fanen Farge og velger en passende farge.

 6. Klikk OK.

Endre QR-kodens rammeattributter

Standardbakgrunnen til en QR-koderamme er gjennomsiktig. Du kan imidlertid endre rammens Fyll- og Strek-attributter, for eksempel Farge, Linjemal og Tykkelse ved hjelp av de vanlige kontrollene.

Endre rammen til QR-kodens attributter

Transformere QR-kodeobjektet

Du kan flytte, endre størrelse på eller rotere det plasserte QR-kodeobjektet med markeringsverktøyet. Når du drar rammens boks, endrer bare rammen størrelse. Når du imidlertid drar:

 • Hvis du trykker på Skift-tasten, beholdes størrelsesforholdet for rammen.
 • Hvis du trykker på Ctrl- (i Windows) eller Kommando-tasten (på Mac), skaleres både rammen og innholdet med beholdt størrelsesforhold.
 • Hvis du trykker på tasten Skift pluss Alt (i Windows) eller Tilvalg (på Mac), skaleres rammen fra midten med ikke-beholdt størrelsesforhold. Du kan trykke på Skift-tasten for å beholde størrelsesforholdet.
Endre QR-kodeobjekt

Adobe-logoen

Logg på kontoen din