Dette er nytt i oktober 2021-utgivelsen av Adobe Learning Manager

Les om de nye funksjonene og forbedringene i Adobe Learning Manager

Hva er nytt og endret

Lærebane

Utgivelsen av Adobe Learning Manager fra oktober 2021 introduserer konseptet Lærebaner.

Merk: Siden Innstillinger > Generelt har et nytt alternativ for å aktivere utvidede muligheter for opplæringsstier. Hvis dette alternativet aktiveres, kan du legge til opplæringsstier i en annen opplæringssti. Du kan ikke endre alternativet når det er aktivert.

Opplæringsstier erstatter den eksisterende funksjonen Opplæringsprogrammer. Tenk deg at opplæringsprogrammer får kraftige forbedringer uten å miste noen av de eksisterende mulighetene. Funksjonen blir også kalt Opplæringssti. 

Opplæringsprogram fra Learning Manager får det nye navnet Lærebaner. Denne endringen skjer umiddelbart etter at terminologien for lærebaner er reflektert i alle rollene. Men funksjonaliteten til opplæringsprogrammene (nå kalt lærebaner) endres ikke med en gang. Elevene kan fortsette å bruke opplæringsprogram (nå kalt lærebaner) og forfattere/administratorer kan fortsette å opprette dem. Lærebanene tilbyr et stort utvalg funksjoner. Noen av dem er tilgjengelige umiddelbart etter lanseringen. Administratorer/forfattere kan begynne å bruke dem. Utvidede egenskaper som «Seksjoner», «legge til lærebane i annen bane» osv. er deaktivert. For å dra nytte av de utvidede funksjonene som kommer med forbedringene, må administratoren aktivere innstillingene som nevnes under. Når dette er aktivert, blir de utvidede egenskapene til lærebaner tilgjengelig.

Fjernadministrert Learning Manager-grensesnitt

Brukere med fjernadministrerte grensesnitt berøres ikke. API-er fungerer fortsatt etter at «Lærebane» er aktivert. Sluttbrukerelever kan fortsette å gjennomføre programmene (nå kalt Lærebaner) i det fjernadministrerte grensesnittet. Dra nytte av den nye funksjonaliteten til lærebaner. API-støtte er tilgjengelig. Kundene kan bruke egnede API-attributter og bygge nødvendig funksjonalitet. 

Fordelene med lærebaner

 1. Tilordne nye ferdigheter og ferdighetsnivåer direkte til en lærebane. Ingen behov for å matche ferdighetskreditter. Når eleven fullfører en lærebane, oppnår han/hun det nevnte ferdighetsnivået. 

 2. Muligheter for å bygge inn en eksisterende lærebane i en ny lærebane. Innbygging er kun tilgjengelig for ett nivå av innbygging. Derfor kan du ikke legge en lærebane som allerede inneholder en annen lærebane inn i en ny bane. 

 3. Muligheter for å legge til forhåndskrav, Jobb-hjelp og ressurser på lærebanenivå. 

 4. Mulighet til å opprette seksjoner. Hver seksjon kan ha en tittel. 

 5. Muligheten til å gjøre seksjoner obligatoriske og konfigurere fullførelseskriterier.

Brukere kan ikke dele kataloger mellom overordnede kontoer og medbrukerkontoer hvis den overordnede kontoen har aktivert alternativet Lærebaner (Innstillinger > Generelt) og medbrukerkontoen ikke har aktivert det.

Helt ny Salesforce-app

Nå tilbyr Learning Manager en helt ny Salesforce-app-pakke. Bare installer og konfigurer i SFDC, så kan ansatte utføre opplæringsaktiviteter i SFDC-portalen. Denne appen lar SFDC-brukere utforske ny opplæring, nye anbefalinger og gjennomføre dem direkte i SFDC-portalen. Brukere får også kunngjøringer sendt av administratorer i form av toppbannere direkte inne i appen i SFDC-portalen. 

Ta kontakt med en CSM eller støtte for å få tilgang til SFDC-pakken og installere den. Denne pakken er ikke tilgjengelig i SFDC exchange.

Salesforce-app
Salesforce-app

Innholdsmarkedsplass

Innholdsmarkedsplassen ble lansert i August. Den tilbyr tusenvis av kurs og manuelt kurerte spillelister som dekker et stort utvalg emner. I denne utgaven har vi forbedret innholdsmarkedsplassen ved å legge til en Innholdshub for administratorer og emneeksperter.

Se Innholdshub for mer informasjon.

Rapporter

Elevutskriften inneholder tre nye kolonner for å gjøre plass til endringene:

 • Innebygd bane: Disse radene viser navnet på det innebygde opplæringsprogrammet.  

 • ID for innebygd sti: Disse radene viser ID-er for det innebygde opplæringsprogrammet

 • Språk for innebygd bane: Disse radene viser språket opplæringsprogrammet ble opprettet på. 

Opplæringsrapporten inneholder også disse kolonnene:

 • Innebygd bane

 • ID for innebygd sti

 • ID for innebygd kurs 

Disse kolonnene vises også i rapportene som blir eksportert med koblingspunkter. Her er detaljene –

Salesforce

Eksisterende tilkoblinger

Hvis alternativet Lærebane er deaktivert i administratorkontoen, blir ingen rader eller kolonner lagt til i rapporten. 

Hvis alternativet Lærebane er aktivert i administratorkontoen, fylles kolonnen «Type» inn med lærebanen hvis elevene er påmeldt den. 

Nye tilkoblinger

Hvis alternativet Lærebane er deaktivert i administratorkontoen, består opplæringsrapporten av følgende kolonner, men inneholder ikke data. 

 • Innebygd bane: Viser navnet til opplæringsprogrammet

 • ID for innebygd bane: Viser ID-ene til opplæringsprogrammet. 

 • ID for innebygd kurs: Viser ID-ene til kurs i en lærebane.  

For nye tilkoblinger i kontoer der lærebaner er aktivert, vil det vises tre nye kolonner og alle dataene vil flyte. 

I tillegg vil rapporten inneholde kolonnetypen Lærebane (høyere nivå) for alle elever som er påmeldt en lærebane. 

I kolonnen Type, vil Opplæringsprogram endre navn til Lærebane. Ingenting endres i eksisterende tilkoblinger.  

Power BI 

Administrator: Læreutskrifter og forente rapporter

Eksisterende tilkoblinger

Hvis alternativet Lærebane er deaktivert i administratorkontoen, blir ingen rader eller kolonner lagt til i rapportene. 

Hvis alternativet Lærebane er deaktivert i administratorkontoen, vil rapporten inneholde kolonnetypen Lærebane (høyere nivå) for alle elever som er påmeldt en lærebane. 

Nye tilkoblinger

Hvis alternativet Lærebane er deaktivert i administratorkontoen, består opplæringsrapporten av følgende kolonner:

 • Innebygd bane: Viser navnet til opplæringsprogrammet

 • ID for innebygd bane: Viser ID-ene til opplæringsprogrammet. 

 • ID for innebygd kurs: Viser ID-ene til kurs i en lærebane. 

I tillegg vil rapporten inneholde kolonnetypen Lærebane (høyere nivå) for alle elever som er påmeldt en lærebane. 

I Type-kolonnen bytter Opplæringsprogram navn til Lærebane. Ingenting endres i eksisterende tilkoblinger. For nye tilkoblinger reflekteres endringene etter 30 dager. 

Opplæringsrapport: Forent rapport

Eksisterende tilkoblinger

Hvis alternativet Lærebane er deaktivert i administratorkontoen, blir ingen rader eller kolonner lagt til i rapportene. 

Hvis alternativet Lærebane er aktivert i administratorkontoen, vil rapporten inneholde kolonnen «Type». Kolonnen inneholder den nye verdien «Lærebane (høyere nivå) der aktuelt». 

Nye tilkoblinger

Hvis alternativet Lærebane er deaktivert i administratorkontoen, består opplæringsrapporten av følgende kolonner:

 • Innebygd bane: Viser navnet til opplæringsprogrammet

 • ID for innebygd bane: Viser ID-ene til opplæringsprogrammet. 

 • ID for innebygd kurs: Viser ID-ene til kurs i en lærebane. 

I tillegg vil rapporten inneholde kolonnetypen Lærebane (høyere nivå) for alle elever som er påmeldt en lærebane. 

I Type-kolonnen bytter Opplæringsprogram navn til Lærebane. Ingenting endres i eksisterende tilkoblinger. For nye tilkoblinger reflekteres endringene etter 30 dager. 

Marketo

Rapportene endres ikke på grunn av endringer i lærebaner.

Sammendragsrapport for økter

Denne utgivelsen av Learning Manager inkluderer sammendragsrapporten for økter, som inneholder alle planlagte økter for en elev innenfor en bestemt dato.

Dette gjør at administratoren kan eksportere detaljer om alle virtuelle økter og klasseromsøkter som faller inn i det angitte datointervallet. Administratoren kan også eksportere øktrapporten for spesifikk opplæring eller instruktører.

Se Rapporter for mer informasjon.

Forbedret søk

Denne utgaven av Learning Manager forbedrer søkeegenskapene til eleven ved å støtte ordbasert søk i tillegg til frasebasert søk. Slik fungerer det:

Det er nå mer presist å søke etter kurs i elevappen, og søkeresultatene er mer presise og relevante. Når en elev skriver inn f.eks. søkefrasen «Administrere ytelse», er resultatene basert på en match med hele frasen. Denne atferden eksisterer allerede. Men hvis du søker etter alle resultater ved å trykke på returtasten, søker Learning Manager etter enkeltord i tillegg til frasen og kombinerer treffene i søkeresultatet. Derfor blir alle tre elementene søkt etter i dette tilfellet – «Administrere ytelse», «Administrere» og «Ytelse». 

Denne funksjonen er også tilgjengelig via API-er. Ta kontakt med CSM/støtte for mer informasjon.

Forbedringer av avspiller-TOC

Som en del av endringene i sammenheng med Lærebane, har vi oppdatert TOC for Fluidic-spilleren. Nå er all opplæring som er en del av en lærebane tilgjengelig i TOC.

Hvis en elev i tidligere utgaver åpnet opplæring som var en del av et opplæringsprogram, ble kun denne opplæringen åpnet i TOC. Å navigere mellom opplæring og å hoppe fra én opplæring til en annen var heller ikke mulig.

Med Fluidic-spiller TOC, kan du nå få en fullstendig oversikt over all opplæringen som er tilgjengelig i lærebanen. TOC er forbedret til å vise første nivå av opplæring i TOC som en diamant. Du kan utvide hvert nivå og hoppe til hvilken som helst modul.

Merk at denne funksjonen er tilgjengelig hvis opplæringen startes fra startsiden for oppslukende læring i den opprinnelige web-appen. Det er også tilgjengelig i fjernadministrerte scenarioer der kunder har bygd inn Fluidic-spilleren i tilpassede nettsteder. 

Denne funksjonen er for øyeblikket utilgjengelig når trening startes fra treningssiden i det opprinnelige web-grensesnittet. I så fall, hvis en lærebane / et opplæringsprogram har startet, vil Fluidic-spilleren fortsette å vise modulene til kurset som startes. TOC-ikonene vil være de nylig innebygde ikonene. 

Learning Manager-widgeter for fjernadministrerte brukergrensesnitt

Learning Manager tilbyr widgeter som kan innebygges i AEM- eller ikke-AEM-baserte nettsteder. Dette er en praktisk måte som kunder kan bygge sine egne fjernadministrerte grensesnitt på. 

I denne oppdateringen introduserer Learning Manager en ny widget, «Katalog-widget» som viser opplæring fra en bestemt katalog i Learning Manager. Bare konfigurer widgeten for å oppgi katalog-ID-en fra der du vil hente trening fra. Du kan også hente opplæring basert på andre filtre, som Ferdighetsnavn og Taggnavn. 

Innebygg widgeten i det fjernadministrerte kundegrensesnittet. Når elever besøker siden, viser widgeten trening basert på innstillingene, så lenge eleven har tilgang til å se denne treningen. En elev kan klikke for å starte treningsinnholdet og gjennomføre det umiddelbart.  

I denne oppdateringen støtter Learning Manager også en moderne widget-type. Denne stilen skal fremheve minimum, men viktig metadata i treningen. Du kan også tilpasse fargene og skrifttypene i denne stilen til å passe med kravene til merkevaren.

Se Integrer Learning Manager og AEM for mer informasjon.

Marker fullførelse for individuelle kurs i en sertifisering

For øyeblikket kan administratorer bare markere en elev som «Fullført» for hele sertifiseringen. I denne utgaven kan administratoren markere hvert kurs i en sertifisering som fullført.

Administratoren kan se listen over kurs som er en del av sertifiseringen. Herfra kan administratoren velge et kurs og markere det som fullført fra handlingsmenyen om nødvendig. 

En ny rullegardinliste med kurs er lagt til på siden. 

Det valgte kurset er kun tilgjengelig for å markere som fullført.

Aktiver/deaktiver Skjul profilattributter som ikke er utfylt

I tidligere utgaver kunne du skjule utfylte profilattributter (aktive felt) når en elev logget seg inn på Prime. I denne versjonen av Learning Manager kan du skjule hele «Fullfør profilen din»-siden fra elevene. Det gjør at denne siden ikke åpnes når eleven logger in. 

Merk at eksisterende standardatferd ikke endres. Dette er en valgfri funksjon som nå er tilgjengelig for administratorer.

API-endringer

Endringer relatert til lærebane

Merk: API-ene bruker fortsatt terminologien «Opplæringsprogram» i stedet for «Lærebane» for å opprettholde bakoverkompatibilitet. Som standard returnerer ikke Get/LO-er de forbedrede lærebanene. Du må bruke en ekstra parameter for å hente disse læreobjektene.

API for læreobjekter

Et nytt felt kalt isEnhancedLP legges til i læreobjektsmodellen til opplæringsprogrammet, som får verdien sann/usann. Dette flagget viser hvorvidt lærebanen er konvensjonell eller om lærebanen inneholder enda en lærebane og kurssekvenser.

Nytt filter

Det finnes et filter kalt «ignoreEnhancedLP» i GET-/læreobjekter-API. Når dette er angitt som sant blir avanserte lærebaner ignorert. Når filteret er angitt som usant, blir alle lærebanene (forbedrede og konvensjonelle) returnert.

Innebygget opplæringsprogram

For å opprettholde bakoverkompatibilitet, tilbyr vi subLOs for lærebaner med fast rekkefølge. For tidligere opprettede opplæringsprogrammer, fortsetter vi å levere subLOs i rekkefølge. 

"subLOs": { 
  "data": [ 
    { 
    "id": "course:3978316", 
    "type": "learningObject" 
    }, 
    { 
    "id": "learningProgram:3978316", 
    "type": "learningObject" 
    } 
  ] 
}

Seksjoner

Informasjonen i seksjonene legges til i svaret.

"sections:[ 
  { 
    id: setion_01, 
    mandatory = true; 
    mandatoryLOCount:2, 
    loIds: [course:1125882,course:11258827], 
    "localizedMetadata": [ 
    { 
      "name": "section name", 
      "locale": "en-US" 
    } 
    ], 
  }, 
  { 
    id: section_02, 
    mandatory = true; 
    mandatoryLOCount:1 
    loIds: [learningProgram:123], 
    "localizedMetadata": [ 
    { 
      "name": "LP2", 
      "locale": "en-US" 
    } 
    ], 
   } 
] 

userBadges

Dette er en ny API og skal brukes av administratorer. API-en userBadges har to nye parametere, userId og loId. API-en returnerer informasjon om blant annet merket brukeren har fått etter å ha fullført et kurs. Alle merkene brukeren har oppnådd og tildelt blir returnert.

skillInterest

Dette er en ny API. API-en er for både administratorer og elever. Her er operasjonene du kan utføre med API-en:

Søk

Søket /skillinterest/ lar deg hente en liste over ferdighetsinteresser som inneholder navnet til inngangsspørringen. Du kan også søke basert på administratordefinerte eller bransjetilpassede ferdigheter.

Søket GET/skillinterest/ gir følgende svar:

{ "data": [ { "id": "string", "type": "string", "attributes": { "name": "string" } } ] }

Parameterne er som følger:

 

Parameter

 

 

Verdi

 

 

Beskrivelse 

 

 

Type 

 

 

Datatype 

 

 

side[cursor]

 

 

 

 

 

Den siste musepekeren før oppføringen hentes. 

 

 

spørring

 

 

streng

 

 

side[limit]

 

 

10 

 

 

Maks. antall oppføringer som vises på én side. Maksverdien er 10. 

 

 

spørring

 

 

heltall

 

 

nameStartsWith

 

 

<ferdighet> 

 

 

Ferdighetsinteressen du skal søke etter. 

 

 

spørring

 

 

streng

 

 

filter.skillInterestTypes

 

 

ADMIN_DEFINED

 

 

Typen ferdighetsinteresse. Velg om typen er ekstern eller intern. 

 

 

spørring

 

 

streng

 

INDUSTRY_ALIGNED

Slett

API-en sletter en brukers ferdighetsinteresser.

DELETE /users/{userId}/skillInterest/{id} inneholder følgende parametere:

 

Parameter

 

 

Verdi

 

 

Beskrivelse 

 

 

Type 

 

 

Datatype 

 

 

katalog-ID 

 

 

 

 

 

ID-en til ferdigheten ferdighetsinteressen må slettes for. 

 

 

spørring

 

 

streng

 

 

filter.skillInterestTypes

 

 

ADMIN_DEFINED

 

 

Typen ferdighetsinteresse. Velg om typen er ekstern eller intern. 

 

 

spørring

 

 

streng

 

INDUSTRY_ALIGNED

 

userId

 

 

 

 

 

ID-en til brukeren ferdighetsinteressen fjernes for. 

 

 

spørring

 

 

streng

 

Legg til

API-en legger til en brukers ferdighetsinteresser.

POST /users/{userId}/skillInterest/{id} inneholder følgende parametere:

 

Parameter

 

 

Verdi

 

 

Beskrivelse 

 

 

Type 

 

 

Datatype 

 

 

katalog-ID 

 

 

 

 

 

ID-en til ferdigheten ferdighetsinteressen må legges til for. 

 

 

spørring

 

 

streng

 

 

filter.skillInterestTypes

 

 

ADMIN_DEFINED

 

 

Typen ferdighetsinteresse. Velg om typen er ekstern eller intern. 

 

 

spørring

 

 

streng

 

INDUSTRY_ALIGNED

 

userId

 

 

 

 

 

ID-en til brukeren ferdighetsinteressen legges til for. 

 

 

spørring

 

 

streng

 

Hent detaljer om ferdighetsinteresser

API-en får ytterligere detaljer, som id, user_id, skill_id, opprettelsesdato og opprettelseskilde.

GET /users/{userId}/skillInterests består av følgende parametere:

 

Parameter

 

 

Verdi

 

 

Beskrivelse 

 

 

Type 

 

 

Datatype 

 

 

side[offset]

 

 

 

 

 

Startverdien til oppføringene som skal vises på siden

 

 

spørring

 

 

streng

 

 

side[limit]

 

 

10 

 

 

Maks. antall oppføringer som vises på én side. Maksverdien er 10. 

 

 

spørring

 

 

heltall

 

 

sortere

 

 

dateCreated

 

 

Sorteringstypen som skal brukes. 

 

 

spørring

 

 

streng

 

 

userId

 

 

 

 

 

ID-en til brukeren som eier dataene som blir forespurt. 

 

 

bane

 

 

streng

 

 

filter.skillInterestTypes

 

 

ADMIN_DEFINED

 

 

Typen ferdighetsinteresse. Velg om typen er ekstern eller intern. 

 

 

spørring

 

 

streng

 

INDUSTRY_ALIGNED

Jobber

Nå har Jobb-API-en muligheten til å eksportere øktrapporter.

Jobb-API-en støtter nye jobbtyper kalt «generatesSessionReport». Disse kan spesifiseres i forespørselsteksten og gi detaljer om sammendragsrapporten for økter. Denne API-en gjelder kun for VC- og klasseromsøkter.

Nyttelasten støtter også enten å bruke courseIds eller intructorIds som egenskap, men IKKE begge deler.

{ 
  &quot;data&quot;: { 
    &quot;type&quot;: &quot;job&quot;, 
    &quot;attributes&quot;: { 
      &quot;description&quot;: &quot;description of your choice&quot;, 
      &quot;jobType&quot;: &quot;generateSessionReport&quot;, 
      &quot;payload&quot;:{ 
        &quot;fromDate&quot;: &quot;2021-08-24T09:00:00.000Z&quot;, 
        &quot;toDate&quot;: &quot;2021-08-31T18:00:59.999Z&quot;, 
        &quot;courseIds&quot; :&quot;course:4992782,course:4992811,course:5071907&quot; 
    }    } 
  } 
} 

Forbedrede funksjoner i denne versjonen

Lærebane

Fra denne utgaven, forbedrer vi funksjonaliteten til opplæringsprogrammene, og dette vil nå hete Lærebaner. Elevene kan fortsette å bruke opplæringsprogram (nå kalt lærebaner) og forfattere/administratorer kan fortsette å opprette dem. Lærebanene tlibyr et stort utvalg funksjoner. Noen av dem er tilgjengelige umiddelbart etter utgivelsen. Administratorer/forfattere kan begynne å bruke dem. Utvidede egenskaper som «Seksjoner», «legge til lærebane i annen bane» osv. er deaktivert og kan bare aktiveres ved å klikke på avmerkingsboksen som nevnes under. 

Merk at den eksisterende funksjonen Opplæringsprogram kommer til å bytte navn til Lærebane umiddelbart etter lanseringen. Hvis du vil fortsette å kalle det for Opplæringsprogram, anbefaler vi at du bruker «Terminologi»-funksjonen for å bruke riktig terminologi. Slik kan du fortsette å bruke ordet Opplæringsprogram.

Endringer relatert til lærebaner

Her er en oppsummering av endringene som forventes i denne utgaven av Learning Manager.

Endringene avhenger av flagget Lærebaner i Innstillinger > Generelt i Administrator-appen.

 

Rapport 

 

 

Endringer i rapporten umiddelbart etter lanseringen (når avmerkingsboksen ikke er markert)

 

 

Endringer i rapporten etter å ha markert avmerkingsboksen. Dvs. når nye egenskaper for lærebaner er aktivert. 

 

 

Endringer som gjøres i rapporten etter 30 dager fra lanseringen. 

 

 

Elevutskrift

 

 

En ny kolonne blir introdusert: Embedded_Course_ID Denne kolonnen vil bestå av verdier som fylles inn når et kurs er en del av et opplæringsprogram eller en sertifisering. 

 

 

Kolonnen «Type» = «Lærebane (høyere nivå)» vises når en elev er påmeldt en lærebane

 

 

Under kolonnen «Type», vil «Opplæringsprogram» endre navn til «Lærebane». Dette er ikke avhengig av statusen til avmerkingsboksen til lærebanen, om den er markert / ikke markert. 

 

Den vises helt til høyre i rapporten. 

1. I tillegg finnes det to nye kolonner:

  Innebygd bane: Disse radene viser navnet på det innebygde opplæringsprogrammet. 
 

2. Denne kolonnen vises etter «Type»-kolonnen

   
  ID for innebygd bane: Disse radene viser ID-en til det innebygde opplæringsprogrammet. Denne kolonnen vises rett ved siden av «Embedded_Course_ID»
  Merk: Kolonnen Embedded_Course_ID vises uavhengig av statusen til lærebanens anmerkningsboks, om den er markert / ikke markert. 

 

Elevenes elevutskrift

 

 

Likt som over. 

 

 

Likt som over, med unntak av at det ikke vil være en «Type»-kolonne i elevutskriften. 

 

 

Ikke aktuell

 

 

Opplæringsrapport

 

 

Likt som over.  

 

 

Det er tre nye kolonner:

 

 

Under Type-kolonnen, vil «Opplæringsprogram» endre navn til «Lærebane». Dette er ikke avhengig av statusen til avmerkingsboksen til lærebanen, om den er markert / ikke markert. 

 

Innebygd bane: Disse radene viser navnet på det innebygde opplæringsprogrammet. 
ID for innebygd bane: Disse radene viser ID-er for det innebygde opplæringsprogrammet
Språk for innebygd bane: Disse radene viser språket opplæringsprogrammet ble opprettet på. 
 

I tillegg vil kolonnen «Type» = «Lærebane (høyere nivå)» vises når en elev er påmeldt en lærebane. 

 

Overvåkingsspor for innhold 

 

 

«Lærebane» vises for LP-er (uavhengig av om flagget er aktivert eller deaktivert)

 

 

«Lærebane (høyere nivå)» vises der det henvises til forbedrede lærebaner. 

 

 

Ikke relevant 

 

Påmeldingsdata / detaljer om elever som ikke er påmeldt

Brukere må ofte overvåke statusene for påmelding og utmelding for revisjonsformål. Dette kan være til nytte i tilfeller som angår opplæringskrav.

I denne utgivelsen oppgis påmeldings- og utmeldingsdatoen i forskjellige kolonner, slik at du kan få et bedre bilde av påmeldingen.

Den nye kolonnen «Utmeldingsdato (UTC-tidssone)» blir inkludert helt til høyre på utskriftsrapporten. Denne kolonnen oppgir utmeldingsdatoen hvis brukeren har meldt seg ut. 

Etter denne utgivelsen skal plattformen lagre påmeldingsdatoen, selv etter utmelding. Dermed nevnes både påmeldings- og utmeldingsdatoen for alle utmeldinger som oppstår etter lanseringen. For utmeldinger som fant sted før lanseringen, vil kolonnen for påmeldingsdatoen være tom. 

Rapporten for elevutskrifter inneholder begge disse kolonnene.

Informasjon om tidssone i e-poster

Når en påminnelses-e-post sendes til en elev, sendes kun dato og klokkeslett. I denne oppdateringen av Learning Manager blir informasjon om tidssonen lagt til etter dato og klokkeslett. Funksjonaliteten forblir lik. For tydeligere kommunikasjon blir koden for tidssonen lagt til etter informasjonen om dato og klokkeslett. 

Forventede endringer i koblingspunkter

På grunn av Lærebane

Rapporter som eksporteres fra koblingspunkter vil endres. Som vanlig forventes ingen endringer umiddelbart etter lansering. Derfor bør de eksisterende tilkoblingene fortsatt fungere rett etter lanseringen. Vi har vedlagt et eget bilde i denne e-posten med et tabell som forklarer alle endringene du kan forvente i forskjellige koblingspunkter når Lærebane-funksjonen er aktivert (markert) eller deaktivert (ikke markert). Merk at noen endringer forventes etter 30 dager fra lanseringen. Det samme forklares i bildet. Se etter et bilde ved navn «Vedlegg-1» i e-posten du skal ha mottatt fra CSM. 

Utmeldingsdato-kolonnen blir lagt til

Rapporten for elevutskrifter skal inneholde en ny kolonne for Utmeldingsdato (UTC-tidssone) helt til høyre i rapporten. Denne kolonnen legges til kun når nye tilkoblinger er opprettet for –

 • Salesforce-koblingspunkt

 • Power BI (eksporter elevutskrift og forente rapporter)

 • Marketo-koblingspunkt

Språkinformasjon blir lagt til

To nye kolonner med «Opplæringsspråk» og «Underspråk for opplæring» blir lagt til i opplæringsrapporten.Denne rapporten blir bare lagt til når det opprettes en ny tilkobling for –Power BI (forent rapport)

 

Kunngjøringer på video i fjernadministrerte scenarioer

Attributter som kreves for å spille av videokunngjøringer i et fjernadministrert grensesnitt er innstilt for å endres. 

Hvis kundene viser frem videokunngjøringer i et tilpasset, fjernadministrert grensesnitt, ber vi deg legge merke til at det må sendes flere attributter for å hente videokunngjøringen. 

Denne endringen innføres 30 dager etter den faktiske lanseringen. Dermed blir ikke elevene påvirket med en gang etter lanseringen. Kundene bes imidlertid gjennomføre endringene under innen 30 dager fra lanseringen. 

Nåværende produksjonsatferd:

video_id = video som skal spilles av

Ny atferd:

 • video_id: Video som skal spilles av.
 • asset_id: Intern ressurs-ID hentet i API-er.
 • asset_type: Typen ressurs. Gyldige verdier er: ressurs, kunngjøring, jobb-hjelp, innlegg, kommentar.
 • context: Formell eller uformell. Uformell hvis hentet fra sosial, og formell i alle andre tilfeller.
 • auth_token: oauth-tokenet til klienten.

Endring i ekstern påloggingstekst

På påloggingssiden for elever har vi endret teksten fra Partnerpålogging for til Pålogging for.

Endringer i Elevutskrift-dialogboksen

I Elevutskrift-dialogboksen, er grensesnittet til rullegardinmenyene forandret. Vi har nå erstattet atferden til avmerkingsbokser til en hake. Denne komponenten gjør grensesnittet mer brukervennlig for alle. Funksjonaliteten til Elevutskrift-funksjonen endres ikke.

 • Søk-feltet finnes ikke lenger for filtrene. Alternativene er nå tilgjengelige i alfabetisk rekkefølge, slik at du enkelt kan finne alternativet/alternativene.

 • Elevutskrift-dialogboksen er lett å bruke for alle og samsvarer med seksjon 508.

Versjonsnotat

For informasjon angående nåværende og tidligere versjoner av web-appen for Learning Manager kan du se versjonsnotatene.

Løsninger på programvarefeil

Se Løsninger på programvarefeil-listen for å se hvilke programvarefeil som ble løst i denne oppdateringen.

Systemkrav

Tidligere versjoner av Learning Manager

Har du spørsmål eller en idé?

Spør fellesskapet

Hvis du vil stille et spørsmål eller dele en idé, kan du ta del i Adobe Learning Manager-fellesskapet. Vi vil gjerne høre fra deg og svare på spørsmålene dine.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din