Oppsummering av nye funksjoner

Les om de nye funksjonene og forbedringene i Adobe Learning Manager

August 2021-utgaven av Adobe Learning Manager fokuserer på å forbedre elevopplevelsen, rapportering og administrative arbeidsflyter. Noen av høydepunktene inkluderer:

 • Innholdsmarkedsplass: Learning Manager tilbyr nå mer enn 70 000 kurs innen ulike områder, som teknologi, administrasjon, ledelse og så videre.
 • Støtte for forbedret tilgjengelighet: Tilgjengelighetsstøtte for elevrollen er styrket gjennom forbedret tastaturnavigasjon, mulighet for skjermleser og samsvar med kontrastforhold.
 • Formatering med rik tekst: Learning Manager tilbyr nå rik tekstredigering for beskrivelser i kurs, programmer, sertifikater og jobb-hjelper. Dette lar forfattere angi beskrivelser i rik tekst, inkludert hyperkoblinger, bilder og andre alternativer for tekstformatering, i motsetning til ren tekst.
 • Stjernerangering: En elev kan nå rangere et kurs på en 5-punkts skala. En administrator kan velge mellom den eksisterende effektivitetsrangeringen eller 5-stjernersrangeringen.
 • Badgr-integrasjon: Elevene kan nå autorisere Learning Manager til å automatisk sende merker de opptjener i Learning Manager til Badgr-kontoen sin, hvor de kan dele merkene sine i sosiale nettverk.
 • Eksportere læringshendelser til Salesforce: Learning Manager tilbyr nå muligheten for å eksportere bestemte hendelser i Learning Manager, som ny brukerregistrering, påmelding og fullføring, til en Salesforce-leier, og gir mulighet til å koble disse med de tilhørende bruker- eller kontaktobjektene i Salesforce.

Les mer for å finne ut mer.

Hva er nytt og endret

Innholdsmarkedsplass

Learning Manager tilbyr nå en innholdsmarkedsplass, der du kan utforske og kjøpe opplæringer. Utforsk mer enn 70 000 kurs som dekker en rekke emner, tilgjengelig i flere formater. Velg blant kuraterte spillelister som dekker et stort utvalg av roller, og dekker dine behov for læring og videreutdanning. 

For mer informasjon, kan du se Innholdsmarkedsplass.

Stjernerangering

En elev kan rangere kurs på en 5-punktsskala. Hvis stjernerangering er aktivert for en konto, kan elevene rangere et kurs på en skala fra 1–5. Alternativet for å aktivere rangeringen er gitt som en innstilling for administratoren. Rangeringen for kurset vil være synlig for eleven på alle sider i elevappen. Eleven kan også sortere opplæringer basert på rangering. 

For mer informasjon, kan du se Stjernerangering.

Eksporter læringsoppføringer til Salesforce

Learning Manager tilbyr nå en mulighet for å eksportere læringsoppføringer som elevutskrifter, brukerrapport og ferdighetsrapport til Salesforce.

For mer informasjon, kan du se Eksporter læringsoppføringer.

Redigeringsprogram for rik tekst

Ved oppretting av et kurs, opplæringsprogram, sertifisering eller jobb-hjelp, kan forfattere legge inn ulike typer innhold, som tekst, bilde eller bruke ulike alternativer for tekstformatering.

For mer informasjon, kan du se Støtte for rik tekstformatering.

Merker fra Badgr

Elevene kan integrere læringsplattformkontoen med Badgr-kontoen sin. Dette lar elevene dele merker til sosiale nettsteder gjennom Badgr-kontoen. Badgr tilbyr også autentiserbare merker basert på backpack-standarden, som betyr at merkene er verifisert.

For mer informasjon, kan du se Badgr-integrasjon.

Andre nye funksjoner

Ekskludering av brukergrupper

Noen ganger vil du ha behov for å ekskludere et lite sett med brukere fra en stor brukergruppe. Dette kreves for å registrere dette bestemte settet med brukere i opplæring gjennom læringsplaner, eller for å sette opp riktig synlighet av kataloger. I denne versjonen av Learning Manager kan du ekskludere elever eller brukergrupper når du oppretter en egendefinert brukergruppe.

For mer informasjon, kan du se Ekskluder brukergrupper.

Oppslukende mobilt nettgrensesnitt

Her er nyhetene for den oppslukende mobile grensesnittopplevelsen i denne versjonen:

 • Hjem, katalogsiden og spilleren er tilgjengelige.
 • Støtte for rik tekst i kursbeskrivelsen.
 • Ranger kurs på en 5-punktsskala (1–lavest, 5–høyest).
 • Filtre for format og varighet i Katalog.

Tilbakestill kurs

En administrator kan tilbakestille fremdriften for et kurs i et opplæringsprogram.

Hvis en elev har gjennomført de første tre modulene i et kurs, men ikke består en quiz i den tredje modulen, kan ikke eleven fortsette til neste kurs i opplæringsprogrammet. Administratoren kan tilbakestille forsøket i den tredje modulen. Når eleven går tilbake til modulen, kan eleven dermed starte forfra i modulen.

For mer informasjon, kan du se Tilbakestill et kurs.

Ventende godkjenninger for kurs

I denne versjonen av Learning Manager kan administratorer vise ventende godkjenninger for kurs. Dette lar interessenter spore om ledere er i samsvar med de ansattes opplæringer. 

Administratorer kan også godkjenne kurspåmeldinger etter behov.

Power BI

Du kan eksportere opplæringsrapporter til Power BI i denne versjonen av Learning Manager.

Opplæringsrapporter kan eksporteres til Power BI som en del av funksjonen Samlede rapporter.

Opplæringsrapporten vil ha to tilleggsfelter:

 • Antall brukere som har delt en tilbakemelding om et kurs
 • Gjennomsnittlig stjernerangering for et kurs

Rapportfiltre for brukerrevisjonsspor

Rapporten for brukerrevisjonsspor er en rapport som inneholder opplysninger om alle operasjoner som er gjort på en bruker, inkludert registrering, sletting, rolleendringer, lederendringer etc.

I tidligere versjoner av Learning Manager besto rapporten av filtrering etter dato. I denne versjonen har vi lagt til filtre for brukere og brukergrupper i rapporten, slik at du kan tilpasse og administrere dataene som skal eksporteres. 

For mer informasjon, kan du se Brukerrevisjonsspor.

Støtte for HTML-pakker i jobb-hjelper

Jobb-hjelper støtter nå standard HTML-pakker som en ny innholdstype. Med denne forbedringen kan elevene åpne, vise og laste ned HTML-pakken fra inne i jobb-hjelpspilleren. 

For mer informasjon, kan du se HTML-støtte i jobb-hjelper.

Quizrapport

En quizrapport vil inneholde data på ulike språk hvis kurset tilbys på flere språk. Frem til nå ble svar fra ulike brukere eksportert under hverandre, uavhengig av hvilket språk svaret ble gitt på. I denne versjonen, hvis kurset er tilgjengelig på flere språk, vil quizsvar gitt på ulike språk bli lagt til som tilleggskolonner i quizrapporten. Dermed vil alle svarene på hvert språk ligge i separate kolonner. 

Merk at dette ikke påvirker kurs som kun tilbys på ett språk. Quizrapporten vil eksporteres slik den eksporteres i dag. Ingen endring forventes for slike kurs.

Massefjerning av brukere

Du kan velge de første 50 brukerne og fjerne brukerne på én gang. Dette lar administratorer velge 50 brukere samtidig og fjerne dem sammen. Dette hjelper administratorer når de ønsker å massefjerne brukere. Det er alltid beste praksis å kontrollere brukerne som er valgt for fjerning. Det er viktig å sikre at bare det riktige settet med brukere fjernes.For mer informasjon, se dokumentet.

Forbedrede funksjoner i denne versjonen

Elevopplevelsen

Kurskort

Ved å klikke på et kort åpnes kursoversiktsiden. I tidligere versjoner av Learning Manager var bare et bestemt område av kortet klikkbart. Nå er hele kortet klikkbart. Endringen gjelder for alle kurs-, program- og sertifikatkort.

Oversiktstavle

For å forbedre tilgjengelighetsstøtten for å legge til kolleger i ledertavle-tidslinjen, er arbeidsflyten for å legge til kolleger nå forbedret, som vist på bildet nedenfor. Det påvirker ikke funksjonaliteten. Elever kan fortsatt legge til/fjerne kolleger fra ledertavle-tidslinjen.

Tilgjengelighetsstøtte for elevappen

Flere forbedringer er implementert for å styrke tilgjengelighetsstøtten for elevrollen i Learning Manager. Som en del av denne implementeringen, når brukeren lander på elevrollen og trykker på tabulatortasten på tastaturet, åpnes en hurtignavigasjonsmeny. Dette lar elevene bruke tastaturtabulering til å raskt navigere til en bestemt del av siden. Navigasjonsmenyen ser ut som vist nedenfor:

Tilgjengelighet i navigasjon
Tilgjengelighet i navigasjon

Jobb-hjelp

En jobb-hjelp legges nå til i en elevs liste når eleven laster ned jobb-hjelpen. Tidligere ble jobb-hjelpen ikke lagt til, selv om eleven kunne laste den ned og se den.

Administratoropplevelse

Ekskludering av brukergrupper

Av og til ønsker man å ekskludere et sett med brukere fra å bli påmeldt et kurs eller få tilgang til en katalog. I denne versjonen av Learning Manager kan du ekskludere elever eller brukergrupper. Dette kan gjøres i Ekskluder elever-seksjonen gjennom dialogboksen Legg til brukergruppe.

Hvis du for eksempel ønsker å sette opp en læringsplan slik at alle brukere som tilhører en lokalisasjon = California, bortsett fra Butikk-5 (lokalisert i California) blir påmeldt. Du kan oppnå dette ved å opprette en tilpasset brukergruppe som inkluderer alle brukere fra gruppen «California» og ekskluderer «Butikk-5». Deretter kan du bruke en slik tilpasset gruppe i opplæringsplaner, synlighetsinnstillinger for kataloger etc. 

Quizrapport

En quizrapport vil inneholde data på ulike språk hvis kurset tilbys på flere språk. Frem til nå ble svar fra ulike brukere eksportert under hverandre, uavhengig av hvilket språk svaret ble gitt på. I denne versjonen, hvis kurset er tilgjengelig på flere språk, vil quizsvar som gis på flere språk legges til som tilleggskolonner i quizrapporten. Dermed vil alle svarene på hvert språk ligge i separate kolonner. 

Merk at dette ikke påvirker kursene som bare tilbys på ett språk. Quizrapporten vil eksporteres slik den eksporteres i dag. Ingen endring forventes for slike opplæringer.  

Massefjerning av brukere

Du kan velge de første 50 brukerne og fjerne brukerne på én gang. Dette lar administratorer velge 50 brukere samtidig og fjerne dem sammen. Dette hjelper administratorer når de ønsker å massefjerne brukere. Det er alltid beste praksis å kontrollere brukerne som er utvalgt for sletting. Det er viktig å sikre at bare det riktige settet med brukere fjernes. 

Støtte for redigeringsprogram for rik tekst

Støtte for redigeringsprogram for rik tekst er utvidet for opplæringer, jobb-hjelper for forfattere og administratorer. Elevene kan dra fordelen av redigeringsprogrammet for rik tekst når de kommenterer i et sosialt innlegg eller publiserer på en tavle.

Beskrivelser som er lagt til i opplæringer fungerer som tidligere uten påvirkning. Denne versjonen vil ikke påvirke eksisterende beskrivelser. 

Kunder som har bygget tilpassede visuelle grensesnitt skal ikke se noen påvirkning på eksisterende beskrivelser. For å utnytte den nye formaterte rike teksten må det brukes / lastes inn en CSS-fil levert av Learning Manager-teamet. Denne blir tilgjengelig gjennom Learning Manager-hjelpedokumentasjonen etter utgivelsen.  

Kopier-lim inn e-post-ID-er

I dialogboksen Elevutskrifter kan du generere elevutskrifter for e-post-ID-ene du angir i seksjonen E-post-ID-er. Valider også e-post-ID-ene.

Fanen E-post-ID-er er en tilleggsfane, som er tilgjengelig for å kopiere og lime inn e-post-ID-ene til elever for å kunne generere elevutskrifter for disse elevene.

Bokstavfølsomheten endres

Vi har observert problemer når brukerattributter importeres med ulik følsomhet for store og små bokstaver. La oss for eksempel si at brukerattributten «Plassering» importeres som «Plassering», og senere importeres igjen som «plassering». Merk at bokstaven «L» er ulik. I slike tilfeller opprettes to brukerattributter i Learning Manager. 

I denne versjonen analyserer Learning Manager slike innkommende attributter, og oppretter ikke to attributter fordi det er forskjell på store og små bokstaver. I eksempelet ovenfor forblir navnet på attributten «plassering», da det er den sist importerte etiketten.

Merk at kontoer med slike attributter i kontoen vil se at attributtene slås sammen når de importerer CSV-filen med brukere. I denne versjonen vil for eksempel attributten «Plassering» bli fjernet, da CSV-filen inneholder etiketten «plassering». Alle verdier for «Plassering», la oss si «San Jose» og «Sydney», vil bli tilordnet attributtnavnet «plassering». Derfor vil det ikke være noe tap av data.

La oss forstå dette med et eksempel –

La oss si at du importerte attributten «Plassering», med brukerverdiene «San Jose», «Miami» etc. Senere importerte du CSV-filen med brukere på nytt, men denne gangen het attributten «plassering». Merk at verdien for «l» har endret seg fra «L» til «l». I slike tilfeller ville plattformen ha opprettet en ny brukergruppe med attributten «plassering», som ikke er den samme som den tidligere opprettede «Plassering». Dermed ville det bli opprettet to grupper, «Plassering – miami» og «plassering – miami». Dermed vil rapporter som elevutskrifter også ha to kolonner for den samme attributten, ved navn «Plassering» og «plassering». 

I denne versjonen forstår plattformen at disse attributtene er de samme. Derfor beholdes den siste verdien, f.eks. «plassering» i vårt eksempel. Dermed vil den eksisterende gruppen «Plassering – Miami» endres til «plassering – Miami», og brukerne vil fortsatt ligge i den samme gruppen. 

Det samme gjelder for attributtverdiene, som «Miami», «San Jose» etc. Dermed, hvis verdien «Miami» endres til «miami» i CSV-filen med brukere, oppretter ikke plattformen en ny brukergruppe for miami. I stedet endres den eksisterende brukergruppen fra «plassering – Miami» til «plassering – miami», og alle brukere ligger fortsatt i samme gruppe. 

Attributtverdier

I denne utgivelsen bevarer Learning Manager store og små bokstaver i brukerattributtet og dets verdi. For eksempel vil en brukerattributt som er angitt som «plassering» og verdien som «PARIS» bevares og vises på samme måte. Dersom det oppstår problemer, kan administratoren nå redigere attributtnavnet og verdiene for å løse eventuelle feil i store og små bokstaver. 

Administratoren gjør dette ved å besøke Administratorappen > Brukere > Brukergrupper og klikke på gruppenavnet.

Etikettendringer for datointervaller

Ved visning av instrumentpanelrapporter for administratorer og ledere, inkluderte tidligere datointervallene følgende varighetsfilter:

 • Denne måneden
 • Siste 3 hele måneder
 • Siste 12 hele måneder

I denne versjonen vil filterne inneholde eksakte datoer, som du kan bruke til å laste ned rapporter for det valgte datofilteret. For eksempel vil filterne nå vise:

 • 1. mai 2021 til i dag
 • 1. feb 2021 til 30. april 2021
 • 1. mai 2020 til 30. april 2021

Denne endringen vil være synlig i både administrator- og lederappen. Merk at funksjonaliteten forblir den samme. Ved å oppgi eksakte datoer blir funksjonaliteten enkel å forstå.

Versjonsnotat

For informasjon angående nåværende og tidligere versjoner av web-appen for Learning Manager kan du se versjonsnotatene.

Løsninger på programvarefeil

Se Løsninger på programvarefeil-listen for å se hvilke programvarefeil som ble løst i denne oppdateringen.

Kjente problemer

Se listen Kjente problemer for å se kjente problemer i denne oppdateringen.

Systemkrav

Tidligere versjoner av Learning Manager

Har du spørsmål eller en idé?

Spør fellesskapet

Hvis du vil stille et spørsmål eller dele en idé, kan du ta del i Adobe Learning Manager-fellesskapet. Vi vil gjerne høre fra deg og svare på spørsmålene dine.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet