Oppsummering av nye funksjoner

Les om de nye funksjonene og forbedringene i Adobe Learning Manager

Versjonen fra august 2020 av Adobe Learning Manager fokuserer på å forbedre rapporteringsevnen til administratorer ved å tilby forhåndskonfigurerte rapporter som dekker viktige aspekter av plattformen.

I tillegg er det mange nyttige funksjoner for innholdsadministrering, API-er og mye mer. Les videre for å finne ut mer. 

Hva er nytt og endret

FORBEDRINGER AV RAPPORTERING – 100

Forbedringer av rapportering

Administratorer kan nå se ferdiglagede rapporter for å se den generelle aktiviteten i kontoen. Det gir administratorer stor hjelp til å måle helsen til kontoen på tre viktige måter:

 • Oppsummering av læring 
 • Brukeraktivitet 
 • Opplæringsinnhold 

Se Instrumentbord i Learning Manager for mer informasjon.

MAPPER MED PRIVAT INNHOLD – 100

Mapper med privat innhold

Alt innholdet i innholdsbiblioteket i Learning Manager er alltid synlig for alle forfattere, inkludert egendefinerte forfattere. Med denne utgaven kan administratorer konfigurere private innholdsmapper og gi tilgang til spesifikke tilpassede forfattere med Egendefinerte roller. Dermed kan administratorer kontrollere synligheten til innhold i innholdsbiblioteket for spesifikke forfattere etter behov.

Her finner du mer informasjon:

TILPASSET FTP – 100

Egendefinert FTP

Learning Manager støtter allerede FTP-tjenester som Exavault og Box. I denne oppdateringen gir Learning Manager deg muligheten til å koble til kundens egne egendefinerte FTP-plassering. Egendefinert FTP støtter dette:

 • Dataimport: Prosessen for dataimport lar Learning Manager-administratorer hente medarbeiderdetaljer, xAPI-aktivitetsutskrifter fra kundens FTP-plassering og importere dem automatisk til Learning Manager.
 • Dataeksport: Dataeksporten lar brukere eksportere brukerferdigheter, elevutskrifter og xAPI-aktivitetsrapporter til kundens FTP-plassering.
 • Planlegging: Administratorer kan konfigurere planleggingsoppgaver i Learning Manager-appen for å oppnå oppdatert brukerinformasjon.

Du finner mer informasjon på Konfigurer egendefinert FTP.

STØTTE FOR TEKSTING I VIDEOER – 100

Støtte for teksting i videoer

Learning Manager støtter nå teksting for videoinnhold som lastes opp i Learning Manager. Nå kan forfattere laste opp filen som inneholder tekstingen, sammen med videofilen. Så kan elevene se tekstingen under avspillingen av videomodulen. 

Formatet som støttes, er Web Video Text Tracks (webVTT).

Støtte for teksting er tilgjengelig for video- og lydinnholdsfiler som lastes opp i innholdsbiblioteket i Learning Manager.

Du finner med informasjon på Støtte for WebVTT-format.

Power BI-integrering

Learning Manager gir deg nå en måte å eksportere flere rapporter som brukerdata, elevutskrift, spillifisering, tilbakemeldingsrapporter med mer, og sender det til Power BI som ett samlet datasett. Dette lar Power Bi-brukere slå sammen data fra flere rapporter for å presentere enda kraftigere analyse og visualisering i Power BI. 

For å la deg benytte forente rapporter tilbyr Learning Manager også noen eksempler på Power BI-maler som du kan laste ned og bruke i Power BI. Vær oppmerksom på at dette er eksempelmaler for å komme i gang. Learning Manager legger muligens ikke til flere maler i fremtiden. 

Du finner mer informasjon på Forente rapporter i Power BI.

Forbedringer av tilbakemelding

Samlede tilbakemeldingsrapporter

Som administrator kan du nå eksportere både elevtilbakemelding (L1) og ledertilbakemelding (L3) for utvalgt opplæring i en spesifisert periode.

Du kan eksportere dataene fra brukergrensesnittet eller til Power BI for mer dyptgående analyse. Du finner mer informasjon på Samlede tilbakemeldingsrapporter.

L1-tilbakemelding på kontonivå

I tidligere versjoner av Learning Manager måtte en administrator aktivere L1-tilbakemelding manuelt for hvert kurs eller opplæringsprogram.

I denne utgaven kan administratorer som standard aktivere L1-tilbakemelding for alle nylig opprettede kurs eller opplæringsprogrammer.

Hvis den er aktivert, har alle nye opplæringer og nye forekomster tilbakemelding aktivert som standard. Hvis en forfatter/administrator går til forekomsten, forekomststandarder og slår den av manuelt, blir den benyttet.

Du finner mer informasjon på Aktiver L1-tilbakemelding på kontonivå.

L1-tilbakemelding på kursnivå

I tidligere versjoner av Learning Manager kunne en administrator aktivere L1-tilbakemelding for opplæringsprogrammet.

I denne utgaven av Learning Manager kan administratoren sende L1-tilbakemelding for alle kursene som er en del av opplæringsprogrammet. Administratoren må også sørge for at L1-tilbakemelding er aktivert for alle kursene på forekomstnivå.

Du finner mer informasjon på Aktiver L1-tilbakemelding på kursnivå.

Obligatorisk L1-tilbakemelding

I tidligere versjoner av Learning Manager var bare det første spørsmålet i skjemaet obligatorisk når en elev mottok et skjema for L1-tilbakemelding.

I denne utgaven av Learning Manager kan du gjøre alle spørsmålene eller det første spørsmålet obligatorisk i L1-tilbakemelding.

Du finner mer informasjon på Obligatorisk L1-tilbakemelding.

Instruktørkommentater for avvisning av aktivitet

I tidligere versjoner av Learning Manager kunne instruktører markere aktivitetsinnsendelser som aksepterte eller avviste. Instruktører kan bare gi kommentarer ved avvisning, ikke ved akseptering. 

I denne utgaven av Learning Manager kan en elev se kommentaren til en instruktør i varselet som ble sendt til avvisning. Eleven kan deretter sende inn på nytt ved å oppgi mer informasjon i form av kommentarer.

Du finner mer informasjon på Instruktørkommentater for avvisning av aktivitet.

Last ned innlegg i sosial læring

Elever kan laste ned innholdet, med vedlegg, fra plattformen for sosial læring, slik at de kan bruke dette innholdet uten nett.

Du finner mer informasjon på Last ned innlegg i sosial læring.

Ledervarsler for godkjennelse av elevkurs

Når en leder forsøker å godkjenne eller avvise en elevs forespørsel om å melde seg på en kurs av typen godkjenning av en leder, kan vedkommende nå se detaljene om den nøyaktige økten som eleven har meldt seg på. 

Dette hjelper lederen med å ta bedre beslutninger for godkjenning eller avvisning av forespørselen.

Du finner mer informasjon på Ledervarsler for godkjennelse av elevkurs.

Eksporter metadata om brukerens Aktive felt i brukerrapport

I denne oppdateringen kan du eksportere alle brukerdata som inkluderer verdier og metadata om brukeregenskaper, som en CSV-fil.

Aktive felter

Administratorer kan nå konfigurere rekkefølgen som Aktive felt fylles ut for eleven etter pålogging. 

Dra og slipp de aktive feltene i Administrator > Bruker > Aktive felt for å endre rekkefølgen.

Adobe Connect-koblingspunkt

Under konfigurering av virtuelle Adobe Connect-økter i Learning Manager henter Learning Manager listen over Connect-verter fra Adobe Connect og gjør den tilgjengelig som instruktører. På denne måten måtte disse brukerne også være en del av Learning Manager, slik at de fikk instruktørrollen.  

Med denne utgaven lar Learning Manager deg nå legge til Learning Manager-brukere som instruktører mens du konfigurer Connect-økten. På denne måten kan du legge til flere instruktører, der én har verttilgang til Connect, men de andre har Learning Manager-tilgang.

Katalogetiketter

Katalogetiketter er egendefinerte felt som kan legges til læreobjekter i Learning Manager når en administrator aktiverer denne funksjonen. De er bare synlige for administratorer og forfattere.

I denne utgaven av Learning Manager returneres katalogetiketter til responsmodellen av læreobjekter for både administratorer og elever.

API-forbedringer

Sosial læring-API

Learning Manager støtter allerede sosial læring, en måte elever samarbeider på og deler informasjoner med medbrukere. 

I denne oppdateringen planlegger Learning Manager å gjøre API-er for sosial læring offentlig tilgjengelig. Det betyr at brukere som har laget egendefinerte (fjernadministrert LMS) opplevelser for brukerne sine, nå også kan legge til en opplevelse for sosial læring i de egendefinerte fjernadministrerte løsningene.

API for innløsning av spillifiseringspoeng

Learning Manager leverer nå en API for å registrere spillifiseringspoengene som innløses eksternt av eleven. Dette hjelper administratoren med å opprettholde et atskilt register over innløste poeng. Nå kan dermed totalt antall poeng som oppnås fra spillifisering og løses inn eksternt, hentes med Learning Manager API-er.

Vær oppmerksom på at et register over poengene som innløses med API, ikke reduserer totalt antall spillifiseringspoeng eleven har oppnådd på Learning Manager-plattformen. 

API for jobber

Learning Manager støtter allerede API for jobber for å eksportere rapporter som PDF-fil med merker og elevutskrifter for elevrollen osv. Dette er de nye rapportene som nå er tilgjengelig med API-en for jobber. 

Vær oppmerksom på at dette er rapporter på administratornivå.

Metode

INNLEGG

Kategori

Eksporter tilbakemeldingsrapport

Sluttpunkt

learningmanagerapi/v2/jobs

Eksempel på brødtekst

{ 
  "data": {  
    "type": 
     "job", "attributes": {  
      "description": "Tesing callback url", 
       "jobType": "generateFeedbackReport", 
      "callbackUrl" : "http://callback/url", "payload":{  
        "fromDate": "2020-05-05T18:30:00.000Z",  
        "toDate": "2020-05-13T18:29:59.999Z",  
        "courseIds": "123,456",   
        "learningProgramIds": "1245,15",  
      } 
    } 
  } 
}

Metode

INNLEGG

Kategori

Eksporter spillifiseringsrapport

Sluttpunkt

learningmanagerapi/v2/jobs

{ 
  "data": { 
    "type": "job", 
    "attributes": { 
      "description": "Tesing callback url",  
      "jobType": "generateGamificationTranscript", 
      "callbackUrl" : " http://callback/url ", 
      "payload":{ 
        "userGroups": "593664,593662", 
        "users": "7442858" 
      } 
    } 
  } 
} 

Metode

INNLEGG

Kategori

Eksporter rapport om pålogging/tilgang

Sluttpunkt

learningmanagerapi/v2/jobs

{ 
  "data": { "type": "job", "attributes": { "description": "Tesing callback url", "jobType": "generateLoginAccessReport", "callbackUrl" : http://callback/url ", "payload":{ "fromDate": "2020-05-05T18:30:00.000Z", "toDate": "2020-05-13T18:29:59.999Z" 
      } 
    } 
  } 
} 

Metode

INNLEGG

Kategori

Eksporter elevutskrift

Sluttpunkt

learningmanagerapi/v2/jobs

{ 
  "data": { "type": "job", "attributes": { "description": "description of your choice", "jobType": "generateLearnerTranscript", "payload":{ "userGroups": "349562", "users": "1,3", "fromDate": "2020-05-05T18:30:00.000Z", "toDate": "2020-05-13T18:29:59.999Z", "catalogIds" :"1,3,45", "includeModuleLevelDetails": "true", "includeDeletedLearners": "true" 
      } 
    } 
  } 
} 

Metode

INNLEGG

Kategori

Brukereksport

Sluttpunkt

learningmanagerapi/v2/jobs

{ 
  "data": { "type": "job", "attributes": { "description": "description of your choice", "jobType": "generateUsers", "payload":{ "expandMetadata": "true" 
      } 
    } 
  } 
}

API-en for jobber for brukereksport eksporterer også metadataene som CSV-felt.

Merk:

Hver kontoadministrator er nå begrenset til fem API-kall hver dag for en enkelt API for jobber.  Hvis en API for jobber pågår, kan du ikke sende inn en annen forespørsel.

Offentlig API

Offentlig API støtter nå påmelding i fleksible opplæringsprogrammer. Denne påmeldingen kan også redigeres.

Metode

INNLEGG

Sluttpunkt

learningmanagerapi/v2/enrollment?loId=<>&loInstanceId=<> 

Spørringsparametre

 • loId: learningobject-ID i henhold til offentlige API-konvensjoner
 • loInstanceId: learningobject-forekomst-ID i henhold til offentlige API-konvensjoner 

Nyttelast

{ 
   “enroll”:{“course_id”:”course_id_instanceid”} 
} 

Metode

OPPDATERING

Sluttpunkt

learningmanagerapi/v2/enrollment/{enrollment_id}

Spørringsparametre

enrollmentId

Nyttelast

{ 
 “enroll”:{“course_id”:”course_id_instanceid”} 
} 
Merk:

Eleven skal også oppgi LP-ID og LP-forekomst-ID i spørringen. Denne operasjonen er begrenset til bare fleksible opplæringsplaner.

Elev-API

 • Learning Manager støtter nå Get/enrollments-API for elevroller.
 • Bunnteksten/hjelpelenkene kan modifiseres.

L1-tilbakemelding-API

Nyttelast

I nyttelast for L1-tilbakemelding oppgir du disse svarene:

 • Enig
 • Uenig
 • OK
 • Svært enig

For eksempel:

{ 
&quot;questionId&quot;: &quot;2&quot;,
 &quot;questionText&quot;: &quot;[{\&quot;locale\&quot;:\&quot;en_US\&quot;,\&quot;text\&quot;:\&quot;The training subject matter was relevant to me.\&quot;},{\&quot;locale\&quot;:\&quot;zz_ZZ\&quot;,\&quot;text\&quot;:\&quot;The training subject matter was relevant to me.\&quot;},{\&quot;locale\&quot;:\&quot;zh_CN\&quot;,\&quot;text\&quot;:\&quot;CN The training subject matter was relevant to me.\&quot;},{\&quot;locale\&quot;:\&quot;es_ES\&quot;,\&quot;text\&quot;:\&quot;ES The training subject matter was relevant to me.\&quot;},{\&quot;locale\&quot;:\&quot;fr_FR\&quot;,\&quot;text\&quot;:\&quot;Pour moi, le sujet de la formation était pertinent.\&quot;},{\&quot;locale\&quot;:\&quot;de_DE\&quot;,\&quot;text\&quot;:\&quot;Der Inhalt der Schulung war für meine Zwecke relevant.\&quot;},{\&quot;locale\&quot;:\&quot;it_IT\&quot;,\&quot;text\&quot;:\&quot;L’argomento della formazione era a mio parere rilevante.\&quot;},{\&quot;locale\&quot;:\&quot;pt_BR\&quot;,\&quot;text\&quot;:\&quot;A temática do treinamento era interessante para mim.\&quot;}]&quot;, 
&quot;questionType&quot;: &quot;likeability&quot;, &quot;userResponse&quot;: &quot;Disagree&quot; 
}

enableFeedbackSource

Det finnes et felt enableFeedbackCource, i en forekomst av en modell for opplæringsprogram, som indikerer at L1-tilbakemelding er aktivert for kurset.

Likbarhet

Ny spørsmålstype – likbarhet.

{ &quot;mandatory&quot;: false, &quot;questionId&quot;: &quot;9&quot;, &quot;questionType&quot;: &quot;likeability&quot;, &quot;localizedMetadata&quot;: [ { &quot;locale&quot;: &quot;en-US&quot;, &quot;name&quot;: &quot;I had enough opportunity to ask questions during the session.&quot; 
            }, { &quot;locale&quot;: &quot;zz-ZZ&quot;, &quot;name&quot;: &quot;I had enough opportunity to ask questions during the session.&quot; 
            }, { &quot;locale&quot;: &quot;zh-CN&quot;, &quot;name&quot;: &quot;CN I had enough opportunity to ask questions during the session.&quot; 
            }, { &quot;locale&quot;: &quot;es-ES&quot;, &quot;name&quot;: &quot;ES I had enough opportunity to ask questions during the session.&quot; 
            }, { &quot;locale&quot;: &quot;fr-FR&quot;, &quot;name&quot;: &quot;J’ai eu suffisamment d’occasions de poser des questions lors de la séance.&quot; 
            }, { &quot;locale&quot;: &quot;de-DE&quot;, &quot;name&quot;: &quot;Ich hatte ausreichend Gelegenheit, während der Sitzung Fragen zu stellen.&quot; 
            }, { &quot;locale&quot;: &quot;it-IT&quot;, &quot;name&quot;: &quot;Ho avuto opportunità sufficienti per porre domande durante la sessione.&quot; 
            }, 
            { 
              &quot;locale&quot;: &quot;pt-BR&quot;, 
               &quot;name&quot;: &quot;Tive bastantes oportunidades de fazer perguntas durante a sessão.&quot; 
 } 
          ] 
        }

Påmeldings-ID

Oppgi påmeldings-ID-er for L1-tilbakemelding.

POST /enrollments/{id}/l1Feedback

{ 
&quot;data&quot;: { &quot;type&quot;: &quot;feedbackInfo&quot;, &quot;attributes&quot;: { &quot;showAutomatically&quot;: false, &quot;score&quot;: 40, &quot;questions&quot;: [ { &quot;mandatory&quot;: true, &quot;questionId&quot;: &quot;1&quot;, &quot;questionType&quot;: &quot;scaleTen&quot;, &quot;answer&quot;: &quot;4&quot; }, { &quot;mandatory&quot;: false, &quot;questionId&quot;: &quot;7&quot;, &quot;questionType&quot;: &quot;likeability&quot;, &quot;answer&quot;: &quot;7&quot; }, { &quot;mandatory&quot;: false, &quot;questionId&quot;: &quot;8&quot;, &quot;questionType&quot;: &quot;likeability&quot;, &quot;answer&quot;: &quot;8&quot; }, { &quot;mandatory&quot;: false, &quot;questionId&quot;: &quot;9&quot;, &quot;questionType&quot;: &quot;likeability&quot;, &quot;answer&quot;: &quot;9&quot; }, { &quot;mandatory&quot;: false, &quot;questionId&quot;: &quot;10&quot;, &quot;questionType&quot;: &quot;likeability&quot;, &quot;answer&quot;: &quot;10&quot; }, { &quot;mandatory&quot;: false, &quot;questionId&quot;: &quot;11&quot;, &quot;questionType&quot;: &quot;likeability&quot;, &quot;answer&quot;: &quot;11&quot; }, { &quot;mandatory&quot;: true, &quot;questionId&quot;: &quot;l1Qualitative1&quot;, &quot;questionType&quot;: &quot;l1Qualitative&quot;, &quot;answer&quot;: &quot;l1Qualitative1&quot; }, { &quot;mandatory&quot;: false, &quot;questionId&quot;: &quot;l1Qualitative2&quot;, &quot;questionType&quot;: &quot;l1Qualitative&quot;, &quot;answer&quot;: &quot;l1Qualitativ2&quot; 
} 
] 
} 
} 
}

Andre forbedringer

 • Spørsmål 1 er obligatorisk for både blandede opplæringskurs og kurs i eget tempo.
 • Et tilbakemeldingsskjema for eget tempo har standardspørsmål fra spørsmåls-ID 2 til 6.
 • Et tilbakemeldingsskjema for blandet opplæring har standardspørsmål fra spørsmåls-ID 7 til spørsmål 12.
 • Du kan se spørsmålene i tilbakemeldingsskjemaet ved å bruke API-en, GET L1-tilbakemelding.

Endringer av atferd for eksisterende funksjoner

Elevutskrift

Endringer av kolonnenavn

I tidligere versjoner av Learning Manager oppga elevutskrift-kolonnene for quiz-resultater og høyeste quiz-resultater poeng og maks. poeng i formatet 25/100.

For å legge til rette for bedre lesbarhet og analyse eksporteres quizpoengsummer nå også som atskilte kolonner – Quiz_scoreQuiz_score_maxHighest_Quiz_score og Highest_Quiz_score_max. Administratorer kan bruke disse til å utføre raske beregninger og analyser.

Merk:

En fremtidig utgivelse kommer til å fjerne de opprinnelige kolonnene Quizpoengsum og Høyeste quizpoengsum, som eksporterer dataene i formatet 25/100 til dobbel eller float. Vi anbefaler å benytte de nye kolonnene for fremtidig analyse. 

Antall rader

Når du genererer en ferdighetsutskrift med elevutskriften og antall rader i elevutskriften og/eller ferdighetsutskriften overskrider 500 000, genererer ikke Learning Manager en excel-fil i xlsx-format.

I stedet genererer Learning Manager en ZIP-fil som inneholder flere .csv-filer. I slike tilfeller opprettes ikke pivottabeller.

Innholdsbibliotek

Denne utgaven introduserer Private innholdsmapper.

Rett etter utgivelsen kan forfattere fortsette å bruke funksjonene uten synlige og funksjonelle endringer. Når administratorer oppretter en ny privat mappe (Administratorvisning > Innstillinger > Innholdsmapper), oppretter Learning Manager en standardmappe med navn «Public». Alt eksisterende innhold i innholdsbiblioteket ligger nå i «Public» og blir synlig for alle forfattere, fullstendige forfattere samt egendefinerte forfattere.

Retningslinjer for dataoppbevaring for Exavault- og Box-FTP-tjenester

Learning Manager støtter FTP-tjenester (lagring og overføring av filer) som leveres av Exavault og Box. Det gir medfølgende koblingspunkter for å etablere en tilkobling med disse FTP-serverne. Disse koblingspunktene brukes til import av brukerdata eller læredata fra andre koblingspunkter som GetAbstract. Disse koblingspunktene kan også brukes til å eksportere data fra Learning Manager til FTP-plasseringer. 

Per i dag fjernes ikke dataene som oppbevares i Exavault-/Box-mapper. Med de nye retningslinjene for dataoppbevaring kommer Learning Manager til å slette dataene som er tilgjengelige på disse FTP-plasseringene, i henhold til reglene som defineres nedenfor:

 • Dataimport: Data fjernes fra FTP-plasseringer så snart dataene blir importert.

 • Dataeksport: Data fjernes fra FTP-plasseringer syv dager etter at filen eksporteres.

 • Overføring:  Learning Manager opprettholder en «Sist brukt dato» for alle filene i FTP-plasseringen. Filer som har «Sist brukt dato» som 7 dager fra nåværende dato, blir fjernet.

Retningslinjene for dataoppbevaring implementeres 31, oktober 2020. 

Noen av konsekvensene av disse retningslinjene er oppført nedenfor. 

 • Alle gamle filer som er til stede i disse FTP-plasseringene nå, blir slettes i henhold til retningslinjene for dataoppbevaring. Så vi anbefaler at brukere sikkerhetskopierer filer i Exavault-/Box-kontoer etter behov.

 • Hvis du har en manuell/automatisert prosess som legger filer i Exavault/Box for dataimport eller overføring, må du sørge for at du har en sikkerhetskopi før filen importeres til Learning Manager, ettersom Learning Manager kommer til å slette filen. Dette er viktig hvis du vil prøve importen på nytt senere.

 • Hvis du har en manuell/automatisert prosess som leser de eksporterte datafilene i Exavault/Box, må du sørge for at de forbrukes innen tidsrammen som tillates i retningslinjene for dataoppbevaring. Du kan kopiere disse filene til egne lagringssteder som en sikkerhetskopi, hvis det er nødvendig.

Egendefinerte roller – via CSV-import

Hvis du bruker opprettelse og tildeling av egendefinert rolle via CSV, må du oppdatere de eksisterende CSV-filene dine før du laster opp igjen. 

Vi har lagt til en ny oppføring, «Rapport med kontooppsummering», som bare kan tilbys til den egendefinerte rollen hvis omfanget til brukergruppen og katalogen er «Alle brukergrupper» og «Alle kataloger».

Oppføringen «Rapport med kontooppsummering» er nå obligatorisk og støtter en verdi på «FULL» eller «NONE». 

FULL indikeres at denne funksjonen aktiveres for den egendefinerte rollen.

NONE indikeres at denne funksjonen ikke aktiveres for den egendefinerte rollen. 

For å sørge for at CSV-filen for den egendefinerte rollen fremdeles fungerer, må du legge til oppføringen «Rapport med kontooppsummering» i CSV-filen. 

Rapporter

Oppsummering av læring vises nå når du klikker på Rapporter som administrator.Tidligere overførte det administratoren til «Excel-rapporter»-fanen. Opprinnelige rapporter, som dashbordrapporter og Excel-rapporter, er tilgjengelige i Egendefinerte rapporter. 

Adobe Connect

Under konfigurering av Connect-økter kunne administratorer og forfattere tidligere bare hente brukere i Connect-verten for å legge dem til som instruktører i Learning Manager. Nå kan du få to lister i den automatiske fullføringen – Connect-brukere og Learning Manager-brukere.  Hvis samme bruker (e-postadresse) er en del av både Adobe Connect og Learning Manager, vises brukeren i begge listene. Hvis vedkommende velges fra en av listene, blir vedkommende Connect-vert samt instruktør i Learning Manager. 

Når denne funksjonaliteten forbedres, kan du forvente modifisert automatisk fullføring. 

Versjonsnotat

For informasjon angående nåværende og tidligere versjoner av web-appen for Learning Manager kan du se versjonsnotatene.

Løsninger på programvarefeil

Se Løsninger på programvarefeil-listen for å se hvilke programvarefeil som ble løst i denne oppdateringen.

Kjente problemer

Se listen Kjente problemer for å se kjente problemer i denne oppdateringen.

Systemkrav

Tidligere versjoner av Learning Manager

Har du spørsmål eller en idé?

Spør fellesskapet

Hvis du vil stille et spørsmål eller dele en idé, kan du ta del i Adobe Learning Manager-fellesskapet. Vi vil gjerne høre fra deg og svare på spørsmålene dine.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet