Du kan bruke male- og justeringsverktøyene i Photoshop til å redigere teksturene i en 3D-fil, eller til å opprette nye teksturer. Teksturer importeres som 2D-filer sammen med 3D-modellen. De vises som oppføringer i lagpanelet, nestet under 3D-laget og gruppert etter karttype: Diffus, Dybdetekstur, Glans og så videre.

Merk:

Hvis du vil vise en miniatyr av en bestemt teksturfil, holder du musepekeren over teksturnavnet i lagpanelet. Bildestørrelsen og fargemodusen vises også.

Lagpanel som viser 3D-teksturer gruppert etter type teksturkart

A. 3D-lag B. Typer teksturkart C. Filnavn for teksturkart 

Merk:

Teksturkart som brukes av et bestemt materiale, vises også i den nederste delen av 3D-panelet når materialet er valgt. Se Innstillinger for 3D-materialer.

Gjør ett av følgende for å redigere 3D-teksturer i Photoshop:

 • Rediger en tekstur i 2D-format. Teksturen åpnes som et smart objekt i et separat dokumentvindu.

 • Rediger en tekstur direkte på modellen. Om nødvendig kan du klippe bort modelloverflater midlertidig for å få tilgang til områdene du vil male på. Se 3D-maling.

Redigere en tekstur i 2D-format

 1. Gjør ett av følgende:

  • Dobbeltklikk teksturen i lagpanelet.

  • I materialpanelet velger du materialet som inneholder teksturen. I den nederste delen av panelet klikker du teksturmenyikonet for teksturen du vil redigere, og velger Åpne tekstur.

 2. Mal på eller rediger teksturen med verktøyene i Photoshop.

 3. Gjør 3D-modellvinduet til det aktive vinduet for å se den oppdaterte teksturen brukt på modellen.

 4. Lukk teksturdokumentet og lagre endringene.

Vise eller skjule en tekstur

Du kan vise og skjule en tekstur for å gjøre det lettere å finne modellområdet der teksturen er brukt.

 1. Klikk øyeikonet ved siden av teksturlaget. Hvis du vil vise eller skjule alle teksturene, klikker du øyeikonet ved siden av teksturlaget på øverste nivå.

Opprette UV-overlappinger

I en diffusteksturfil som brukes av flere materialer i en 3D-modell, kan du gruppere flere innholdsområder som er brukt på forskjellige overflater på modellen. Prosessen kalles UV-tilordning og tilpasser koordinater i 2D-teksturkartet med spesifikke koordinater på 3D-modellen. UV-tilordning gjør at 2D-teksturen kan males riktig på 3D-modellen.

For 3D-innhold som opprettes utenfor Photoshop, foretas UV-tilordningen i programmet der innholdet ble opprettet. Photoshop kan imidlertid opprette UV-overlappinger som hjelpelinjer for å gjøre det lettere å se hvordan et 2D-teksturkart tilpasses overflatene i 3D-modellen. Disse overlappingene er nyttige når du redigerer en tekstur.

 1. Dobbeltklikk en tekstur i lagpanelet for å åpne den for redigering.

  Merk:

  Opprett UV-overlappinger er bare aktivert når et teksturkart er åpent i det aktive vinduet.

 2. Velg 3D > Opprett UV-overlappinger, og velg deretter et overlappingsalternativ.

  Trådramme

  Viser kantdata for UV-tilordningen.

  Skyggelagt

  Viser modellområder med gjengivelsesmodusen Heldekkende.

  Normal tilordning

  Viser geometriske normaler oversatt til RGB-verdier, der R=X, G=Y og B=Z.

UV-overlappinger legges til som ekstralag i lagpanelet for teksturfilen. Du kan vise, skjule, flytte eller slette en UV-overlapping. Overlappingen vises på modelloverflaten når du lukker og lagrer teksturfilen eller bytter fra teksturfilen til det tilknyttede 3D-laget (teksturfilen lagres automatisk).

Merk:

Slett eller skjul UV-overlappinger før du foretar en endelig gjengivelse.

Opprette nye parametere for et teksturkart

Noen ganger åpner du kanskje en 3D-modell med teksturer som er mangelfullt tilordet til det underliggende modellnettet. Dårlig teksturtilordning kan gi tydelige forvrengninger på modelloverflaten, for eksempel uønskede skjøter eller områder der teksturmønsteret er strukket eller presset sammen. Dårlig teksturtilordning kan også gi uforutsigbare resultater når du maler direkte på modellen.

Merk:

Du kan kontrollere parameterne for en tekstur ved å åpne teksturen for redigering og deretter bruke en UV-overlapping for å se hvordan teksturen justeres i forhold til modelloverflatene. Se Opprette UV-overlappinger.

Kommandoen Opprett nye parametere tilordner en tekstur til modellen på nytt for å rette opp forvrengning og få en bedre dekning av overflaten.

 1. Åpne en 3D-fil med en dårlig tilordnet diffustekstur, og velg 3D-laget som inneholder modellen.

 2. Velg 3D > Opprett nye parametere. Photoshop varsler deg om at du er i ferd med å bruke teksturen om igjen på modellen. Klikk OK.

 3. Velg et alternativ for nye parametere:

  • Lav forvrengning holder teksturmønsteret mer intakt, men kan resultere i flere skjøter på modelloverflaten.

  • Færre skjøter reduserer antallet synlige skjøter på modellen til et minimum. Det kan gjøre at teksturen strekkes eller presses sammen, avhengig av modellen.

  Tekstur med nye parametere: Lav forvrenging (venstre) og Færre skjøter (høyre)

 4. (Valgfritt) Hvis parameteralternativet du velger, ikke gir optimal dekning av overflaten, velger du Rediger > Angre og prøver det andre alternativet.

Du kan også bruke kommandoen Opprett nye parametere til å forbedre standardtilordningen for tekstur når du oppretter 3D-modeller fra 2D-lag. Se Opprette 3D-objekter fra 2D-bilder.

Opprette en flis for en gjentakende tekstur

En gjentakende tekstur består av identiske fliser i et rutenettmønster. En gjentakende tekstur kan gi en mer realistisk dekning av modelloverflaten, bruke mindre lagringsplass og gjøre gjengivelsen raskere. Du kan konvertere en 2D-fil til en flislagt maling. Etter å ha forhåndsvist malingen for å se hvordan flisene fungerer sammen, kan du lagre én flis for bruk som en gjentakende tekstur.

Merk:

Du definerer et nett for en gjentakende tekstur i 3D-programmet der modellen ble opprettet.

 1. Åpne en 2D-fil.

 2. Velg ett eller flere lag i filen, og velg deretter 3D > Ny rutemønstret maling.

  2D-filen konverteres til et 3D-plan med ni identiske fliser av originalinnholdet. Bildedimensjonene endres ikke.

 3. Rediger den flislagte teksturen med maleverktøy, filtre eller andre teknikker. (Endringer du gjør i én flis, vises automatisk i de andre flisene.)

 4. Lagre én enkelt flis som et 2D-bilde: Under Materialer  i 3D-panelet velger du Åpne tekstur på Diffus-menyen . Deretter velger du Fil > Lagre som og angir navn, sted og format.

  Merk:

  Lukk originalmalingen med de ni flisene uten å lagre den, med mindre du har tenkt å bruke den separat.

 5. Du laster inn flisen som en gjentakende tekstur ved å åpne en 3D-modellfil. Under Materialer i 3D-panelet velger du Last inn tekstur på Diffus-menyen og velger filen du lagret ovenfor.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet