Maleverktøy, forhåndsinnstillinger og alternativer

Adobe Photoshop inneholder flere verktøy for maling og redigering av fargebilder. Penselverktøyet og blyantverktøyet fungerer som tradisjonelle tegneverktøy, ved å fargelegge med penselstrøk. Verktøy som viskelærverktøyet, verktøyet for å gjøre uskarpt og fingerverktøyet endrer de eksisterende fargene i bildet. På alternativlinjen for hvert av disse verktøyene kan du angi hvordan farger brukes i et bilde og velge blant forhåndsinnstilte penseltupper. Se Galleri for maleverktøy.

Forhåndsinnstillinger for pensel og verktøy

Du kan lagre et sett med penselalternativer som en forhåndsinnstilling, slik at du har raskt tilgang til penselegenskaper du bruker ofte. Photoshop leveres med flere eksempler på penselforhåndsinnstillinger. Du kan begynne med disse forhåndsinnstillingene og endre dem for å skape nye effekter. Mange originale penselforhåndsinnstillinger kan lastes ned fra Internett.

Du kan raskt velge forhåndsinnstillinger fra velgeren for penselforhåndsinnstillinger på alternativlinjen. Herfra kan du endre størrelsen og hardheten på penselforhåndsinnstillinger midlertidig.

Lagre verktøyforhåndsinnstillinger hvis du vil lagre penseltuppegenskaper sammen med innstillinger fra alternativlinjen, for eksempel tetthet, flyt og farge. Hvis du vil vite mer om verktøyforhåndsinnstillinger, se Opprette og bruke verktøyforhåndsinnstillinger.

Penseltuppalternativer

Penseltuppalternativene styrer hvordan farger brukes, sammen med innstillinger på alternativlinjen. Du kan fargelegge gradvis, med myke kanter, med store penselstrøk, med forskjellige typer penseldynamikk, med forskjellige overgangsegenskaper og med pensler med forskjellige former. Du kan bruke en tekstur med penselstrøkene for å simulere maling på lerret eller kunsttrykkpapir. Du kan også simulere spraying av maling med spraymaling. Du bruker penselpanelet til å angi penseltuppalternativer. Se Oversikt over penselpanelet.

Hvis du arbeider med et tegnebrett, kan du styre bruken av farger ved hjelp av pennetrykk, vinkel, rotasjon eller et pennehjul. Du angir alternativer for tegnebrett i penselpanelet og på alternativlinjen.

Fra en ekspert: Grunnleggende om pensler

Fra en ekspert: Grunnleggende om pensler
Eksperten Andy Anderson viser hvordan du bruker pensler for å male, korrigere og justere et bilde.
Andy Anderson – InfiniteSkills

Male med penselverktøyet eller blyantverktøyet

Penselverktøyet og blyantverktøyet maler den gjeldende forgrunnsfargen på et bilde. Penselverktøyet lager myke strøk med farge. Blyantverktøyet lager linjer med harde kanter.

Merk:

Rotasjonsverktøyet roterer arbeidsområdet slik at det blir enklere å male. Se Bruke verktøyet for visningsrotering.

 1. Velg en forgrunnsfarge. (Se Velge farger i verktøykassen.)

 2. Velg penselverktøyet eller blyantverktøyet .
 3. Velg en pensel fra panelet med penselforhåndsinnstillinger. Se Velge en forhåndsinnstilt pensel.

 4. Angi verktøyalternativer for modus, tetthet og så videre på alternativlinjen.

 5. Gjør ett eller flere av følgende:
  • Klikk og dra i bildet for å male.
  • Hvis du vil tegne en rett linje, klikker du et startpunkt i bildet. Hold deretter nede SKIFT, og klikk et sluttpunkt.
  • Når du bruker penselverktøyet som spraymaling, holder du nede museknappen uten å dra for å bygge opp farge.

Alternativer for maleverktøy

Angi følgende på alternativlinjen. Hvilke alternativer som er tilgjengelige, varierer mellom verktøyene.

Modus

Angir metoden for å blande fargen du maler, med de underliggende eksisterende bildepunktene. Hvilke modi som er tilgjengelige, avhenger av verktøyet som er valgt. Malemodi ligner på lagovergangsmodi. Se Overgangsmodi.

Tetthet

Angir gjennomsiktigheten for fargen du bruker. Når du maler over et område, overskrider ikke tettheten det angitte nivået uansett hvor mange ganger du beveger pekeren over området, til du slipper museknappen. Hvis du maler over området igjen, legger du til mer farge, tilsvarende den angitte tettheten. En tetthet på 100 prosent betyr ugjennomsiktig.

Flyt

Angir graden for bruk av farge når du beveger pekeren over et område. Når du maler over et område og holder museknappen nede, bygges fargemengden opp basert på flytgraden, opp til tetthetsinnstillingen. Hvis du for eksempel angir en tetthet på 33 % og en flyt på 33 %, vil fargen i et område bevege seg 33 % i retning av penselfargen hver gang du beveger deg over området. Totalen vil ikke overskride 33 % tetthet med mindre du slipper museknappen og maler over området på nytt.

Merk:

Trykk på én av nummertastene for å angi tettheten til et verktøy. Intervallene er på 10 %. Ved å trykke på 1-tasten settes innstillingen til 10 %, ved å trykke på 0-tasten settes den til 100 %. Trykk på to talltaster for å angi en bestemt tetthet. Du angir Flyt ved å trykke på Skift og en talltast samtidig.

Spraymaling 

Simulerer maling med spraymaling. Når du beveger pekeren over et område, bygges malingen opp når du holder nede museknappen. Penselhardhet, tetthet og flytalternativer styrer hvor raskt og hvor mye maling som brukes. Klikk knappen for å aktivere eller deaktivere dette alternativet.

Autovisk

(Bare blyantverktøyet) Maler bakgrunnsfargen over områder som inneholder forgrunnsfargen. Velg forgrunnsfargen du vil viske ut, og bakgrunnsfargen du vil endre til. (Se Autoviske med blyantverktøyet.)

Knapper for tegnebrettrykk   

Du kan bruke trykk på pennen til å overstyre innstillinger for tetthet og størrelse i penselpanelet.

Velge en markørinnstilling

Maleverktøyene har tre mulige markører: standardpekeren (ikonet fra verktøylinjen), et trådkors , og en markør som tilsvarer størrelsen og formen på den valgte penseltuppen.

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Markører (Windows) eller Photoshop > Innstillinger > Markører (Mac OS).
 2. Velg ønskede markører i områdene Maleverktøy og Andre verktøy. Eksempelpekerne endres for å gjenspeile valgene du gjør. For en penseltuppeker velger du en størrelse og om et trådkors skal inkluderes i markøren.
  • Normal penseltupp begrenser markørstørrelsen til områder i penselstrøket som har en tetthet på 50 % eller mer.
  • Full størrelse på penseltupp skalerer markøren til hele området som berøres av penselstrøket. For myke pensler gir dette en større markør enn normalinnstillingen, for å inkludere områdene i penselstrøket med lysere tetthet.

Merk:

Du kan kombinere ulike typer markører ved å velge Vis trådkors i penseltupp eller Vis kun trådkors ved maling. Alternativt kan du trykke på Caps Lock-tasten for å bytte mellom standardmarkøren og trådkorset når du benytter pennen eller penselen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet