Creative Cloud Libraries er en webtjeneste som gir deg tilgang til innholdselementene dine på tvers av ulike Adobe-applikasjoner på både stasjonære og mobile plattformer. Du kan legge til grafikk, farger, tekststiler, pensler og lagstiler i biblioteker i Photoshop og deretter få tilgang til disse elementene i flere Creative Cloud-apper.  

En første kikk på Creative Cloud Libraries

Bibliotekpanelet i Photoshop
A. Bibliotekliste | B. Søk C. Ressurser | D. Bibliotek fra dokument E. Legge til grafikk | F. Legge til tegnstil | G. Legge til lagstil | H. Legge til forgrunnsfarge | I. Synkroniseringsstatus for biblioteker | J. Slett | K. Vise elementer i en liste | L. Alternativer for biblioteker | M. Vise elementer som ikoner 

Opprette et bibliotek

 1. Velg Vindu > Biblioteker i Photoshop.  
 2. I bibliotekpanelet velger du så Opprett nytt bibliotek fra hurtigmenyen.
Opprett nytt bibliotek i Photoshop
Opprette et bibliotek

 1. I dialogboksen som vises, skriver du inn et navn for det nye biblioteket og klikker Opprett.

Det nye biblioteket er nå tilgjengelig i bibliotekpanelet.

Opprette nytt bibliotek fra et dokument

Når du åpner et dokument som inneholder ressurser som automatisk kan legges til et bibliotek, blir du spurt om du vil opprette et nytt bibliotek. Det finnes fire typer ressurser som automatisk kan legges til et bibliotek fra et dokument:

 • Tegnmaler
 • Farger
 • Lagmaler
 • Smarte objekter

Photoshop viser deg antallet av hver type ressurs basert på innholdet i dokumentet.

Opprette nytt bibliotek fra et dokument i Photoshop
Opprette nytt bibliotek fra et dokument

Du kan også opprette et nytt bibliotek fra et dokument på én av følgende måter:

 • Fra alternativene i Libraries-panelet velger du Opprett nytt bibliotek fra dokument.
Opprette nytt bibliotek fra Dokument-menyen i Photoshop
 • Klikk ikonet Bibliotek fra dokument () nederst i bibliotekpanelet.
 • Klikk Bibliotek fra dokument i bibliotekpanelet. Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis gjeldende bibliotek er tomt. 
Opprette nytt bibliotek fra dokumentet i bibliotekpanelet i Photoshop

Koblede og oppløste elementer

Du kan bruke elementene i biblioteker som koblede eller oppløste elementer i Photoshop-dokumenter. Elementer som er tilknyttet biblioteket, er forekomster som forblir knyttet til det opprinnelige elementet i biblioteket. Når det opprinnelige elementet i biblioteket oppdateres, oppdateres eventuelle forekomster i Photoshop-dokumentet automatisk. Eventuelle effekter du har brukt på forekomstene, beholdes også. Elementer som er tilknyttet biblioteket oppfører seg lignende som koblede smarte objekter.

Oppløste elementer er derimot innebygd i Photoshop-dokumenter og er koblet fra det opprinnelige elementet i biblioteket. Oppløste elementer oppdateres ikke automatisk når det opprinnelige elementet endres.

Bruk innholdselementer som er tilknyttet biblioteket i Photoshop-dokumentet ditt

 • I bibliotekpanelet høyreklikker du en gjenstand i et bibliotek og velger Sett inn koblet på hurtigmenyen.

Photoshop plasserer elementet som et nytt lag i Photoshop-dokumentet. Miniatyrbildet av laget viser et skyikon () som indikerer at laget er koblet til et bibliotekelement.

Elementer som er tilknyttet biblioteket, i Photoshop-dokument
Et lag som inneholder et element som er tilknyttet biblioteket

Filsynkronisering

Creative Sync gjør automatisk bibliotekene tilgjengelig på tvers av flere applikasjoner, enheter og web. For at synkronisering på tvers av enheter skal fungere, må Filsynkronisering være aktivert i PC-appen Creative Cloud. Statusen for biblioteksynkronisering kan kontrolleres ved hjelp av Creative Cloud-ikonet i bibliotekpanelet.

Ikonet for synkroniseringsstatus for biblioteker i Photoshop
Synkroniseringsstatus for biblioteker

A. Synkronisering aktivert B. Synkronisering deaktivert 

På din lokale stasjonære maskin deler alle apper én lokal hurtigbuffer for bibliotekdata. Dette gir optimal bruk av diskplass og båndbredde i nettverket, samt nesten umiddelbar oppdatering av biblioteker mellom lokale apper, selv når du ikke er koblet til nettverket.

Slå på filsynkronisering

 • Velg > Innstillinger i PC-appen Creative Cloud.
 • Velg Creative Cloud > Filer.
 • I innstillingen Synkronisering PÅ/AV velger du På.

Synkronisering av biblioteker begynner når du slår på filsynkronisering. Bibliotekene holdes oppdatert på tvers av enheter. Filsynkroniseringen kan ta noe tid, avhengig av volumet på innholdet i bibliotekene.

Ikon for synkronisering av biblioteker i Photoshop
Synkronisering av biblioteker

Legge til ressurser i biblioteket

Åpne filen som inneholder innholdselementene dine. Du kan legge til grafikk, farger, tekststiler og lagstiler i biblioteket. Du kan også legge til innholdselementer i biblioteket fra Creative Cloud Market.

Legge til grafikk

 1. Velg det aktuelle laget eller laggruppene som inneholder det grafiske innholdselementet, i lagpanelet.
 2. Velg verktøyet for flytting .
 3. Dra og slipp laget eller laggruppene inn i bibliotekpanelet.

Det grafiske innholdselementet er nå tilgjengelig i biblioteket.

Grafiske innholdselementer lagt til i et bibliotek i Photoshop
Grafiske innholdselementer lagt til i et bibliotek.

Legg til lagstiler, tegnstiler og farger

 1. I Lag-panelet velger du laget som inneholder innholdselementet.
 2. Klikk et ikon i bibliotekpanelet.
Ikoner på bibliotekpanelet i Photoshop
Legg til lagstiler, tegnstiler eller farger

A. Legg til tegnstil | B. Legg til lagstil | C. Legg til farge 

Innholdselementene er nå tilgjengelige i biblioteket.

Merk:

Lagstiler brukes bare på Photoshop-lag. Selv om du kan legge til disse stilene i et bibliotek, kan du ikke bruke dem i andre Creative Cloud-applikasjoner som støtter Creative Cloud Libraries.

Du kan også dra penselforhåndsinnstillinger fra panelet for penselforhåndsinnstillinger, lag fra lagpanelet, farger fra fargekartpanelet og lagstiler fra stilpanelet og slippe dem i bibliotekpanelet.

Legge til innholdselementer fra Adobe Stock

Arbeidsflyt for å legge til elementer fra Adobe Stock i Photoshop

Adobe Stock er tett integrert med Creative Cloud Libraries. Du kan legge til et vannmerket stockbilde direkte i hvilket som helst av bibliotekene via Adobe Stock-nettstedet. Deretter kan du bruke det vannmerkede bildet i Photoshop-dokumenter som en bibliotek-koblet ressurs.

Når du velger å lisensiere bildet – noe du kan gjøre direkte fra Libraries-panelet i Photoshop – blir alle forekomster av den vannmerkede ressursen i åpne dokumenter oppdatert til den lisensierte utgaven av bildet i høy oppløsning.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se disse ressursene:

Legge til innholdselementer fra Creative Cloud Market

Du kan bruke Creative Cloud for skrivebord til å bla gjennom og legge til innholdselementer fra Creative Cloud Market.

 1. Start Creative Cloud for skrivebord.
 2. Gå til Innholdselementer-fanen og velg Market.
Innholdselementer-fanen i Photoshop
Creative Cloud for skrivebord

 1. Bla gjennom og velg innholdselementet du vil legge til i biblioteket.
 2. Velg biblioteket du opprettet i Adobe Photoshop, på hurtigmenyen.
Velg bibliotek fra hurtigmenyen i Photoshop
Legge til innholdselement fra Creative Cloud Market

Innholdselementet er nå tilgjengelig i biblioteket.

Legge til innholdselementer fra andre Adobe-applikasjoner

Du kan legge til innholdselementer fra andre Adobe-applikasjoner, for eksempel Adobe Illustrator og mobilapper, for eksempel Adobe Brush. Creative Cloud synkroniserer alle innholdselementene, og du kan bruke disse innholdselementene i Photoshop.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Programmer som støtter Creative Cloud Libraries.

Søk i bibliotek

Adobe Stock-søk fra bibliotekpanelet

Med søkeboksen i bibliotekpanelet kan du raskt og effektivt finne det riktige innholdselementet. Du kan endre søket basert på følgende tilgjengelige alternativer:

Adobe Stock

Søke etter innholdselementer i Adobe Stock direkte i bibliotekpanelet.

Gjeldende bibliotek

Utføre et søk etter innholdselementet inne i det gjeldende biblioteket.

Alle biblioteker

Utføre et søk etter innholdselementet på tvers av alle biblioteker.

Med den visuelle søkefunksjonaliteten i bibliotekpanelet kan du raskt finne stockbilder som ligner på et bibliotekelement. Følg disse trinnene:

 • Høyreklikk på et element i bibliotekpanelet, og velg deretter Finn lignende på hurtigmenyen.

Photoshop viser søkeresultatene direkte i bibliotekpanelet.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet