Vanlige spørsmål om samarbeid

 1. Brukerhåndbok for Creative Cloud
 2. Innføring i Creative Cloud
  1. Vanlige spørsmål | Creative Cloud
  2. Systemkrav for Creative Cloud
 3. Laste ned, installere, konfigurere og oppdatere
  1. Laste ned Creative Cloud-applikasjoner
  2. Åpne Creative Cloud-applikasjoner
  3. Arbeidsområdet Start
  4. Oppdatere Creative Cloud-applikasjoner
  5. Endre språk for Creative Cloud-applikasjonene dine
  6. Avinstallere Creative Cloud-skrivebordsprogrammet
  7. Avinstallere eller fjerne Creative Cloud-applikasjoner
 4. Administrere kontoen
  1. Gjøre om en prøveversjon av Creative Cloud til et kostnadsbelagt medlemskap
  2. Endre Adobe-plan
  3. Oppdatere kredittkort og faktureringsadresse
  4. Se, laste ned eller sende Adobe-fakturaer på e-post
  5. Korrigere en mislykket eller manglende betaling
  6. Avbryte en Adobe-prøveversjon eller et abonnement
 5. Kreative tjenester
  1. Bruke Adobe Stock i Creative Cloud-applikasjoner
  2. Bruke Adobe Fonts i Creative Cloud-applikasjoner
  3. Creative Cloud Market er ikke lenger tilgjengelig
 6. Samarbeid og lagringstjenester
  1. Hva er nettsky-dokumenter?
  2. Nettsky-dokumenter | Vanlige spørsmål
  3. Opprette eller konvertere filer til nettsky-dokumenter
  4. Konfigurere nettsky-dokumenter som skal brukes frakoblet
  5. Gå tilbake til en tidligere versjon av et nettsky-dokument
  6. Dele arbeidet ditt for kommentering
  7. Hvorfor kan jeg ikke se nettsky-dokumentene mine når jeg er frakoblet?
  8. Creative Cloud Libraries
  9. Samarbeide om Creative Cloud Libraries og mapper
  10. Vanlige spørsmål om samarbeid
  11. Synkroniser filene dine med skylagring
  12. Finn ut hvor mye skybasert lagringsplass du har
  13. Angi alternativer for synkronisering
 7. Creative Cloud-mobilapper
  1. Vanlige spørsmål | Mobilapplikasjoner
  2. Adobe Creative Cloud for mobil
 8. Enterprise og teams
  1. Opplæring og støtte for Enterprise
  2. Opplæring og støtte for Teams
  3. Hurtigstartveiledning for arbeidsgruppemedlemmer

Finn svar på vanlige spørsmål om samarbeid gjennom Creative Cloud-kontoen din.

Samarbeid er et nytt tillegg i Arbeidet ditt-delen i Creative Cloud som gir deg muligheten til å dele grupper med ressurser fra Creative Cloud-kontoen din med andre Creative Cloud-brukere, slik at dere kan samarbeide om de delte ressursene.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Samarbeid, kan du se Samarbeide med andre.

Vanlige spørsmål

Send kobling brukes til å dele én enkelt ressurs eller mapper, mobilfiler, biblioteker eller bibliotekelementer med andre. Samarbeid brukes til å dele hele mapper med ressurser eller biblioteker slik at de er tilgjengelig for utvalgte samarbeidspartnere.

Når du sender en kobling for en ressurs til andre, kan de utføre et begrenset sett med handlinger. De kan vise en delt ressurs og eventuelt laste den ned eller legge til kommentarer på den. Når du bruker Samarbeid, kan samarbeidspartnerne utføre alt som kan gjøres med en delt ressurs. De kan også gjøre endringer i ressurser i et samarbeid. Samarbeidspartnere kan blant annet gi nytt navn til, flytte, legge til  og slette ressurser  i et samarbeid.

Logg på Creative Cloud-kontoen din, og gå til mappen eller biblioteket du vil samarbeide om. Velg  menyen  nederst til høyre først, og velg deretter Samarbeid.

Skriv inn e-postadressen til personen du vil ta med i samarbeidet, og klikk deretter på Inviter-knappen. Hvis du vil invitere flere samarbeidspartnere, angir du en liste med e-postadresser atskilt med komma eller semikolon. Legg til flere samarbeidspartnere, og/eller klikk på Lukk-knappen (X) for å avslutte dialogboksen.

Hvis du vil legge til flere samarbeidspartnere, følger du fremgangsmåten ovenfor. Hvis du vil fjerne samarbeidspartnere, klikker du på X ved siden av navnet på samarbeidspartneren i dialogboksen Samarbeidspartnere.

Når du legger til nye samarbeidspartnere, mottar de en invitasjon om tilgang til den delte ressursen. (Visse arbeidsflyter for deling krever at en samarbeidspartner godtar den bestemte invitasjonen før de kan samarbeide.) Når tidligere samarbeidspartnere blir fjernet fra en delt ressurs, mister de tilgangen til ressursen.

Når du legger til ressurser i et samarbeid, har alle tilordnede samarbeidspartnere tilgang til alle ressursene i samarbeidet.

Ressursene flyttes til Slettet-mappen og vil ikke lenger være tilgjengelige for samarbeidspartnerne når de er fjernet fra samarbeidet.

Når du legger til ressurser i et samarbeid, har alle tilordnede samarbeidspartnere tilgang til alle ressursene i samarbeidet.

Ressursene flyttes til eierens Slettet-mappe og vil ikke lenger være tilgjengelige for samarbeidspartnerne når de er fjernet fra samarbeidet. Bare eiere kan gjenopprette slike ressurser. 

Lokale ressurser slettes og flyttes til Slettet-mappen.

En delt ressurs tar opp plass på lagringskvoten til eieren av ressursen. Delte ressurser teller ikke mot lagringskvoten for samarbeidspartnerne.

Hvis en samarbeidspartner gir nytt navn til mappen på øverste mappenivå for samarbeidet, endres navnet bare lokalt, og det blir ikke endret for andre samarbeidspartnere. Hvis en undermappe i et samarbeid får nytt navn, gjenspeiles imidlertid endringen for alle samarbeidspartnerne. 

Hvis eieren gir nytt navn til mappen på øverste mappenivå, påvirker det ikke navnet til mappen for noen av de eksisterende samarbeidspartnerne. Hvis nye samarbeidspartnere blir lagt etter dette tidspunktet, vil de imidlertid se mappen med det nye navnet.

Ja. Det er tre nivåer av samarbeidstillatelser: eier, samarbeidspartner med redigeringstillatelse og samarbeidsparter med visningstillatelse. Bare eieren kan slette samarbeidsmappen eller -biblioteket. Samarbeidspartnere med redigeringstillatelse kan redigere, gi nytt navn til, flytte og slette innholdet i mappen eller biblioteket. Samarbeidspartnere med visningstillatelse kan se og bruke innholdet i mappen/biblioteket og kommentere det.

Samarbeidspartnere med redigeringstillatelse kan utvide invitasjonen til personer som opprinnelig ikke var invitert med i samarbeidet. Samarbeidspartnere med visningstillatelse kan ikke gjøre det.

Bare samarbeidspartnere med redigeringstillatelse kan fjerne andre samarbeidspartnere fra samarbeidet (bortsett fra eieren). Samarbeidspartnere med visningstillatelse kan ikke gjøre det.

Praktisk talt alle. Alle filer som kan lastes opp til Creative Cloud-kontoen, kan tas med i et samarbeid.

Ja, alle samarbeidspartnere må være gratis eller betalende Creative Cloud-medlemmer.

Hvis en invitasjon sendes til en e-postadresse som allerede er tilordnet til en Adobe ID, kan bare den Adobe ID-en godta invitasjonen.

Hvis en invitasjon imidlertid sendes til en e-postadresse som ennå ikke er tilordnet til en Adobe ID, brukes i stedet kontoen som brukeren logger på med, til å godta invitasjonen. Det kan være en ny konto eller en eksisterende Adobe ID.

Velg mappen som inneholder samarbeidsressursene i Arbeidet ditt, velg deretter Del-ikonet (), og velg Inviter til mappe. Listen over samarbeidspartnere vises. Du kan legge til eller fjerne  samarbeidspartnere  når som helst.

Du fjerner ganske enkelt alle samarbeidspartnerne og lukker dialogboksen Samarbeidspartnere når du skal avslutte et samarbeid. Bare en eier kan avslutte et samarbeid og beholde tilgangen til ressursene. Samarbeidspartnere mister tilgangen til ressursene når de er fjernet (eller når de fjerner seg selv).

Når du legger til samarbeidspartnere i et bibliotek eller en mappe, kan du velge om du vil gi dem redigerings- eller visningstillatelse.

Samarbeidspartnere med redigeringstillatelse kan redigere, gi nytt navn til, flytte og slette innholdet i mappen eller biblioteket.

Samarbeidspartnere med visningstillatelse kan bare se innholdet i biblioteket/mappen og kommentere det.

Ja. De må ha en Creative Cloud-konto/Adobe ID (en gratis konto er OK). De må logge på Creative Cloud-kontoen sin og godta invitasjonen for hvert samarbeid de er invitert til.

Ja.

Nei. Samarbeid er et tillegg til Creative Cloud og er tilgjengelig for alle brukere uten ytterligere kostnader.

Det finnes ingen grense for hvor mange ressurser du kan dele med andre. En ressurs kan ha opptil 1 000 samarbeidspartnere. En bruker kan ha opptil 100 innkommende samarbeid.

Med en gratis Adobe ID kan du invitere opptil 15 samarbeidspartnere per forespørsel, men bare maks 10 ventende forespørsler kan være åpne om gangen.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din