Fylle ut skjemaer

Før du begynner

Vi lanserer en ny og mer intuitiv produktopplevelse. Hvis skjermbildet som vises her ikke samsvarer med produktgrensesnittet, velger du hjelp for din nåværende opplevelse.

I den nye opplevelsen vises verktøyene på venstre side av skjermen.

Kan skjemaet fylles ut?

Ikke alle skjemaer kan fylles ut. Noen ganger konverterer ikke skjemaforfattere PDF-filene til interaktive utfyllbare skjemaer. Det kan også hende at de med vilje utformer et skjema du bare kan fylle ut for hånd eller med verktøyet Fyll ut og signer. Disse ikke-interaktive skjemaene kalles flate skjemaer.

Interaktive skkjemaer i Acrobat Reader
Interaktive, utfyllbare skjemaer i Acrobat Reader: Uthev der du skal skrive

Flatt skjema i Acrobat Reader
Ikke-interaktive, flate skjemaer i Acrobat Reader: Bruk Fyll ut og signer-verktøyene til å legge til tekst og andre symboler i skjemaet

Fylle ut interaktive skjemaer

Et interaktivt skjema inneholder felt som du kan velge eller fylle ut.

Interaktivt skjema i Acrobat
Interaktivt utfyllbart skjema

A. Purpurfarget meldingslinje angir at det finnes utfyllbare felter. B. Når den klikkes, vises det hvor utfyllbare feltene finnes. 

 1. Hvis nødvendig velger du enten Håndverktøy eller Markeringsverktøy fra kontekstmenyen på siden (høyreklikk på siden for å åpne kontekstmenyen).

  Markøren endres til et annet ikon når du flytter den over et felt. Håndverktøyet endres for eksempel til en I-stolpe når du kan skrive inn tekst i skjemafeltet. Enkelte tekstfelt er dynamiske. Dette betyr at feltstørrelsen endres automatisk for å få plass til alle dataene du skriver inn, og de kan gå over flere sider.

 2. Velg hvor som helst i skjemaet for å få tilgang til alternativer, for eksempel alternativknapper. Velg inne i et felt for å skrive.

  Trykk Tab for å flytte forover eller Skift + tab for å flytte bakover.

 3. Når du er ferdig, sender du skjemaet for enten å sende dataene til en server eller for å opprette en e-post for å sende dataene.

Du finner tips om utfylling av skjemaer under Feilsøke skjemaer.

Fylle ut flate skjemaer med Fyll ut og signer-verktøyene

Et flatt skjema inneholder ikke interaktive felter. Du kan imidlertid bruke Fyll ut og signer-verktøyene for å legge til tekst og andre symboler i skjemaet. Du finner instruksjoner i Fylle ut PDF-skjemaet.

Fylle ut flate skjemaer i en nettleser

En vanlig måte å vise et PDF-skjema på er i en nettleser, for eksempel når du følger en kobling på et nettsted. Hvis skjemaet ikke inneholder interaktive felter, kan du bruke Fyll ut og signer-verktøyene til å fylle ut skjemaet. Lagre skjemaer på datamaskinen, og åpne det deretter direkte i Acrobat eller Acrobat Reader. Du finner instruksjoner i Fylle ut PDF-skjemaet.

Lagre skjemaet på datamaskinen
Lagre skjemaet, åpne det i Acrobat eller Acrobat Reader, og velg deretter Verktøy > Fyll ut og signer.

Alternativer for å arbeide i skjemaer

Nøkkel

Resultat

Tab eller Skift+Tab

Godtar skriving og flytter til neste felt

Pil opp/venstre

Velger forrige alternativknapp i en gruppe

Pil ned/høyre

Velger den neste alternativknappen

Esc

Avvis og fjern merking av skjemafelt.

Esc (trykk to ganger)

Avslutter fullskjermmodus

Enter eller Retur (tekstfelt med én linje)

Godtar skriving og oppheving av merking av felt

Enter eller Retur (tekstfelt med flere linjer)

Oppretter linjeskift i samme skjemafelt

Enter eller Retur (avmerkingsboks)

Aktiverer eller deaktiverer avmerkingsboks

Enter (tastatur)

Godtar skriving og oppheving av merking av gjeldende skjemafelt

(Windows) Ctrl+Tab Setter inn kategori i tekstfelt
(macOS) kommando+Tab Setter inn kategori i tekstfelt

Automatisk utfylling av skjemaer (bare interaktive skjemaer)

Autofullfør-funksjonen lagrer alle oppføringer du skrive inn i et felt i et interaktivt skjema. Autofullfør foreslår eller fyller deretter ut svar som samsvarer med det du skriver inn i andre skjemafelt. Forslagene vises på en hurtigmeny som du kan velge fra. Som standard er Autofullfør deaktivert, og du må aktivere denne funksjonen i skjemainnstillingene hvis du vil bruke den.

Hvis du vil fjerne en oppføring fra Autofullfør-minnet, for eksempel en feilstavet oppføring du har funnet og rettet opp senere, kan du redigere listen i innstillingene.

Merk:

Skjemainnstillingene gjelder for måten programmet håndterer åpne skjemaer på mens du arbeider. Innstillingene lagres ikke med selve PDF-skjemaene.

Aktivere Autofullfør-funksjonen

 1. Fra hamburgermenyen velger du Innstillinger (Windows®), eller velger Acrobat / Acrobat Reader > Innstillinger (macOS).

 2. I dialogboksen med Innstillinger velger du Skjemaer som preferansekategori.

 3. Velg Grunnleggende eller Avansert på menyen under Autofullfør.

 4. Velg Husk numeriske data hvis du vil lagre tall du skriver inn i skjemaer, i Autofullfør-minnet.

Merk:

Når du velger et alternativ på Autofullfør-menyen, vises en beskrivelse av hvordan valget påvirker virkemåten til Autofullfør, i tekstområdet under.

Slette en oppføring fra Autofullfør-minnet

Merk:

Når du velger et alternativ på Autofullfør-menyen, vises en beskrivelse av hvordan valget påvirker virkemåten til Autofullfør, i tekstområdet under.

Slette en oppføring fra Autofullfør-minnet

 1. Åpne dialogboksen Innstillinger. Fra hamburgermenyen velger du Innstillinger (Windows®), eller velger AcrobatAcrobat Reader > Innstillinger (macOS).

 2. Velg Skjemaer til venstre.

 3. Klikk Rediger oppføringsliste under Autofullfør.

 4. I dialogboksen Autofullfør oppføringsliste gjør du ett av følgende før du velger Ja for å bekrefte:

  • Fjern alle oppføringer ved å velge Fjern alle.
  • Hvis du vil fjerne bare noen av oppføringene, merker du oppføringene og klikker Fjern. (Shift-velg for å velge flere sammenhengende oppføringer; Ctrl-velg for å velge flere ikke-sammenhengende oppføringer.)

Endre flate skjemaer til utfyllbare (Acrobat Pro)

Du kan endre et flatt skjema til å bli utfyllbart ved hjelp av enten Klargjør skjema-verktøyet eller ved å aktivere Fyll ut og signer-verktøyene. Acrobat - og Acrobat Reader-brukere kan bruke Fyll ut og signer-verktøyet til å fylle ut i flate skjemaer.

Interaktivt skjema

Hvis du vil opprette et interaktivt skjema, bruker du Klargjør skjema-verktøyet. Se Opprette et skjema fra et eksisterende dokument.

Flatt skjema

For å aktivere Fyll ut og signer-verktøyene, går du til hamburgermenyen (Fil-menyen i macOS) og velger Lagre som annet  > Acrobat Reader-utvidet PDF > Aktiver flere verktøy (som inkluderer skjemautfylling og lagre).

Verktøyene aktiveres bare for gjeldende skjema. Når du oppretter et annet PDF-skjema, må du utføre denne oppgaven på nytt for å la Acrobat Reader-brukere bruke verktøyene.

Lagre skjemaer

 • For å lagre det utfylte skjemaet, velger du Lagre som fra hamburgermenyen (Fil > Lagre som i macOS) og gir filen et nytt navn.

 • For å fjerne utvidede Acrobat Reader-funksjoner, velger du Lagre en kopi (Fil > Lagre en kopi i macOS).

 • Hvis du vil tillate at Acrobat Reader-brukere kan lagre dataene de skriver inn, velger du ett av følgende avhengig av operativsystemet ditt:

  Windows®Lagre som annet > Acrobat Reader-utvidet PDF > Aktiver flere verktøy (Inkludert Skjemautfylling og lagre) 
  macOS: Fil > Lagre som annet > Acrobat Reader-utvidet PDF > Aktiver flere verktøy (inkludert Skjemautfylling og lagre).

 1. Velg Skriv ut-knappen eller Skriv ut fra hamburgermenyen (Fil > Skriv ut i macOS).

 2. Velg en passende skriver i dialogboksen Skriv ut.

 3. I menyen Kommentarer og skjemaer velger du ett av følgende på menyen, og deretter OK:

  • (Interaktivt eller flatt skjema) Velg Dokument hvis du vil skrive ut skjemaet og de innskrevne oppføringene. Dette alternativet skriver ut tekst du skrev inn med verktøyet Legg til tekst.

  • (Interaktivt eller flatt skjema) Velg Dokument og markeringer hvis du vil skrive ut skjemaet, de innskrevne oppføringene og eventuelle kommentarer i skjemaet. Dette alternativet skriver ut tekst du skrev inn med verktøyet Legg til tekst.

  • (Bare interaktivt skjema) Velg Bare skjemafelt hvis du bare vil skrive ut de innskrevne oppføringene og ikke selve skjemaet.

Fjerne skjemaoppføringer som ikke er lagret

 1. Velg Verktøy > Klargjør et skjema. I sidepanelet med Felt velger du Tøm skjema fra Alternativer-menyen  .

Importere eller eksportere skjemadata (bare Reader-programmet, ikke nettleser)

I noen arbeidsflyter kan enkeltpersoner sende inn utfylte skjemaet som bare data-filer i et format som FDF eller XML. I Acrobat Reader kan du importere dataene for å vise dem i konteksten til den ferdige PDF-filen:

 1. Klikk Utvidet øverst til høyre i vinduet, og klikk deretter Importer data.

Du kan også lagre informasjonen i et utfylt PDF-skjema som en datafil i et annet format:

 1. Klikk Utvidet øverst til høyre i vinduet, og klikk deretter Eksporter data.

Du finner mer informasjon i Behandle skjemadatafiler i Hjelp for Acrobat.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?