Fylle ut skjemaer

Dette dokumentet forklarer hvordan du fyller ut PDF-skjemaer ved bruk av Acrobat- eller Reader-appen for skrivebordet.

Kan skjemaet fylles ut?

Ikke alle skjemaer kan fylles ut. Noen ganger konverterer ikke skjemaforfattere PDF-filene til interaktive utfyllbare skjemaer. Det kan også hende at de med vilje utformer et skjema du bare kan fylle ut for hånd eller med verktøyet Fyll ut og signer. Disse ikke-interaktive skjemaene kalles flate skjemaer.

Interaktive skkjemaer i Acrobat Reader
Interaktive, utfyllbare skjemaer i Acrobat Reader: Uthev der du skal skrive

Flatt skjema i Acrobat Reader
Ikke-interaktive, flate skjemaer i Acrobat Reader: Bruk Fyll ut og signer-verktøyene til å legge til tekst og andre symboler i skjemaet

Fylle ut interaktive skjemaer

Et interaktivt skjema inneholder felt som du kan velge eller fylle ut.

Interaktivt skjema i Acrobat
Interaktivt utfyllbart skjema

A. Purpurfarget meldingslinje angir at det finnes utfyllbare felter. B. Når den klikkes, vises det hvor utfyllbare feltene finnes. 

 1. Hvis nødvendig, kan du høyreklikke dokumentet og velge Håndverktøyet eller Valgverktøyet på hurtigmenyen.

  Markøren endres til et annet ikon når du flytter den over et felt. Håndverktøyet endres for eksempel til en I-stolpe når du kan skrive inn tekst i skjemafeltet. Enkelte tekstfelt er dynamiske. Dette betyr at feltstørrelsen endres automatisk for å få plass til alle dataene du skriver inn, og de kan gå over flere sider.

 2. (Valgfritt) Hvis du vil gjøre det enklere å identifisere skjemafelt, klikker du Uthev eksisterende felt-knappen på dokumentmeldingslinjen. Skjemafelt vises med en farget bakgrunn (lys blå som standard), og alle obligatoriske skjemafelt er innrammet i en annen farge (rød som standard).

 3. Klikk for å velge alternativer, for eksempel alternativknapper. Klikk i et felt for å skrive.
  Trykk Tab for å flytte forover eller Skift + tab for å flytte bakover.
 4. Når du er ferdig, klikker du innsendingsknappen for å sende dataene til en server eller opprette en e-post for å sende dataene. Innsendingsknappen kan vises i den purpurfargede meldingslinjen øverst i skjemaet, eller i skjemainnholdet.

Du finner tips om utfylling av skjemaer under Feilsøke skjemaer.

Fylle ut flate skjemaer med Fyll ut og signer-verktøyene

Et flatt skjema inneholder ikke interaktive felter. Du kan imidlertid bruke Fyll ut og signer-verktøyene for å legge til tekst og andre symboler i skjemaet. Du finner instruksjoner i Fylle ut PDF-skjemaet.

Fylle ut flate skjemaer i en nettleser

En vanlig måte å vise et PDF-skjema på, er i en nettleser, for eksempel når du klikker en kobling på et nettsted. Hvis skjemaet ikke inneholder interaktive felter, kan du bruke Fyll ut og signer-verktøyene til å fylle ut skjemaet. Lagre skjemaer på datamaskinen, og åpne det deretter direkte i Acrobat eller Acrobat Reader. Du finner instruksjoner i Fylle ut PDF-skjemaet.

Lagre skjemaet på datamaskinen
Lagre skjemaet, åpne det i Acrobat eller Acrobat Reader, og velg deretter Verktøy > Fyll ut og signer.

Alternativer for å arbeide i skjemaer

Nøkkel

Resultat

Tab eller Skift+Tab

Godtar skriving og flytter til neste felt

Pil opp/venstre

Velger forrige alternativknapp i en gruppe

Pil ned/høyre

Velger den neste alternativknappen

Esc

Avviser og fjern merking av skjemafelt

Esc (trykk to ganger)

Avslutter fullskjermmodus

Enter eller Retur (tekstfelt med én linje)

Godtar skriving og oppheving av merking av felt

Enter eller Retur (tekstfelt med flere linjer)

Oppretter linjeskift i samme skjemafelt

Enter eller Retur (avmerkingsboks)

Aktiverer eller deaktiverer avmerkingsboks

Enter (tastatur)

Godtar skriving og oppheving av merking av gjeldende skjemafelt

(Windows) Ctrl+Tab Setter inn kategori i tekstfelt
(Mac) Alt+Tab Setter inn kategori i tekstfelt

Automatisk utfylling av skjemaer (bare interaktive skjemaer)

Autofullfør-funksjonen lagrer alle oppføringer du skrive inn i et felt i et interaktivt skjema. Autofullfør foreslår eller fyller deretter ut svar som samsvarer med det du skriver inn i andre skjemafelt. Forslagene vises på en hurtigmeny som du kan velge fra. Som standard er Autofullfør deaktivert, og du må aktivere denne funksjonen i skjemainnstillingene hvis du vil bruke den.

Hvis du vil fjerne en oppføring fra Autofullfør-minnet, for eksempel en feilstavet oppføring du har funnet og rettet opp senere, kan du redigere listen i innstillingene.

Merk:

Skjemainnstillingene gjelder måten programmet håndterer åpne skjemaer på mens du arbeider. Innstillingene lagres ikke med selve PDF-skjemaene.

Aktivere Autofullfør-funksjonen

 1. Velg Rediger > Innstillinger (Windows) eller Acrobat Acrobat Reader > Valg (Mac OS).

 2. Velg Skjemaer til venstre.

 3. Velg Grunnleggende eller Avansert på menyen under Autofullfør.

 4. Velg Husk numeriske data hvis du vil lagre tall du skriver inn i skjemaer, i Autofullfør-minnet.

Merk:

Når du velger et alternativ på Autofullfør-menyen, vises en beskrivelse av hvordan valget påvirker virkemåten til Autofullfør, i tekstområdet under.

Slette en oppføring fra Autofullfør-minnet

 1. Åpne dialogboksen Innstillinger.

 2. Velg Skjemaer til venstre.

 3. Klikk Rediger oppføringsliste under Autofullfør.

 4. Gjør ett av følgende i dialogboksen Autofullfør oppføringsliste, og klikk deretter Ja i bekreftelsesdialogboksen:

  • Klikk Fjern alle for å fjerne alle oppføringene.
  • Hvis du vil fjerne bare noen av oppføringene, merker du oppføringene og klikker Fjern. (Skift-klikk for å velge flere sammenhengende oppføringer. Ctrl-klikk for å velge flere ikke-sammenhengende oppføringer.)

Endre flate skjemaer til utfyllbare (Acrobat Pro)

Du kan endre et flatt skjema til å bli utfyllbart ved hjelp av Klargjør skjema-verktøyet eller ved å aktivere Fyll ut og signer-verktøyene. Acrobat - og Acrobat Reader-brukere kan bruke Fyll ut og signer-verktøyet til å fylle ut i flate skjemaer.

Interaktivt skjema

Hvis du vil opprette et interaktivt skjema, bruker du Klargjør skjema-verktøyet. Se Opprette et skjema fra et eksisterende dokument.

Flatt skjema

Hvis du vil aktivere Fyll ut og signer-verktøyene, velger du Fil > Lagre som annet > Reader-utvidet PDF > Aktiver flere verktøy (inkluderer skjemautfylling og lagre).

Verktøyene aktiveres bare for gjeldende skjema. Når du oppretter et annet PDF-skjema, må du utføre denne oppgaven på nytt for å la Acrobat Reader-brukere bruke verktøyene.

Lagre skjemaer

 • Du lagrer det utfylte skjemaet ved å velge Fil > Lagre som og gi nytt navn til filen.

 • Du fjerner utvidede Reader-funksjoner ved å velge Fil > Lagre en kopi.

 • Hvis du vil tillate at Reader-brukere kan lagre dataene de skriver inn, velger du Fil > Lagre som annet > Reader-utvidet PDF > Aktiver Flere verktøy (som inkluderer skjemautfylling og lagre).

Skrive ut skjemaer

 1. Klikk Skriv ut-knappen , eller velg Fil > Skriv ut.

 2. Velg en skriver fra menyen øverst i dialogboksen Skriv ut.

 3. I menyen Kommentarer og skjema øverst til høyre i dialogboksen Skriv ut, velger du ett av følgende og klikker OK:

  • (Interaktivt eller flatt skjema) Velg Dokument hvis du vil skrive ut skjemaet og de innskrevne oppføringene. Dette alternativet skriver ut tekst du skrev inn med verktøyet Legg til tekst.

  • (Interaktivt eller flatt skjema) Velg Dokument og markeringer hvis du vil skrive ut skjemaet, de innskrevne oppføringene og eventuelle kommentarer i skjemaet. Dette alternativet skriver ut tekst du skrev inn med verktøyet Legg til tekst.

  • (Bare interaktivt skjema) Velg Bare skjemafelt hvis du bare vil skrive ut de innskrevne oppføringene og ikke selve skjemaet.

Fjerne skjemaoppføringer som ikke er lagret

 1. Velg Verktøy > Klargjør skjemaer. Klikk Mer i ruten til høyre, og velg deretter Tøm skjema.

Importere eller eksportere skjemadata (bare Reader-programmet, ikke nettleser)

I enkelte arbeidsflyter kan enkeltpersoner sende inn utfylte skjemaer som rene datafiler i formater som FDF eller XML. I Acrobat Reader kan du importere dataene for å vise dem i den komplette PDF-filen:

 1. Klikk på Utvidet og deretter Importer data øverst til høyre i vinduet.

På samme måte kan du lagre informasjonen i et utfylt PDF-skjema som en datafil i et annet format:

 1. Klikk på Utvidet og deretter Eksporter data øverst til høyre i vinduet.

Du finner mer informasjon i Behandle skjemadatafiler i Acrobat Help.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din